• Sonuç bulunamadı

İlk Okuma Yazma Öğretimi Materyal Örnekleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "İlk Okuma Yazma Öğretimi Materyal Örnekleri"

Copied!
36
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

İlk Okuma Yazma Öğretimi Materyal Örnekleri

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

Son olarak…

• Öğrencilerin bu çalışmalar sırasında hataları (harfi yanlış yapma, eksik ya da fazla harf kullanma) anında düzeltilmelidir.

• Düzeltme işi önce öğrencinin kendisine yaptırılmalı, düzeltememişse öğretmen tarafından doğrusu gösterilmelidir.

• Öğretmen öğrencinin defterine kırmızı kalemle bir örnek yapmalıdır.

(33)

Son olarak…

• Öğretmen, öğrenci defterlerini kontrol ederken sayfanın görülebilecek bir yerine küçük bir paraf atarak yapılan çalışmaları denetlediğini bildirir.

• Atılacak olan paraf, öğrencinin yazısını karalamayacak şekilde ve küçük olmalıdır.

• Yalnız yazılar değil; noktalama işaretleri de denetlenmelidir.

(34)

İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hataları

(35)

İlköğretim 1. Sınıf Öğrencilerinin Yazma Hataları

(36)

Ağrı'da bir köy okulu...

-Üğretmenim bunu sana getirdim. Adı fındıktır. İçindekini kırıp ye tamam mı?

(Ordulu öğretmen gülmemek için

kendini zor tutar.)

+ Tamam oğlum. Ne güzel şeydir bu. Nasıl kırılıyor gösterir

misin bir kere?

Referanslar

Benzer Belgeler

Halk Eğitimi Merkezlerince Yürütülen Yetişkinler Okuma yazma Öğretimi ve Temel Eğitimi Programının Etkililiğinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi,

• Curriculum should meet the needs of teachers at every stage. • Teachers should be given annual seminars on literacy teaching. • The curriculum should include examples of

Yazma süreci amaç, içerik, stil ve okuyucu kitlesine bağlı olarak.. kişiden

Bu aşamada sesi hissetme ve tanıma, sesi okuma ve yazma, sesten anlamlı heceler, kelimeler ve cümleler oluşturma ile metin oluşturma çalışmaları yapılmaktadır.. Sesi Hissetme

Esas itiba- riyle doğru hesaplamalar ve açıklamalar ile desteklenen yanlış bir cevap kısmi puan alabilir. • Çözümlerinizi eğer sorunun altındaki alan yetmez ise

Esas itiba- riyle doğru hesaplamalar ve açıklamalar ile desteklenen yanlış bir cevap kısmi puan alabilir.. • Çözümlerinizi eğer sorunun altındaki alan yetmez ise

Esas itiba- riyle doğru hesaplamalar ve açıklamalar ile desteklenen yanlış bir cevap kısmi puan alabilir. • Çözümlerinizi eğer sorunun altındaki alan yetmez ise

• Çözümlerinizi eğer sorunun altındaki alan yetmez ise sorunun bulunduğu sayfanın arkasına yazabilirsiniz. Bu durumda çözümün sayfanın arkasında olduğunu soru- nun