• Sonuç bulunamadı

 Bu durum aynı zamanda yaşam

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Bu durum aynı zamanda yaşam "

Copied!
12
0
0
Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Alfonso Cuaron yönetmenliğindeki distopik bir film.

Filmin hikayesi 2027 yılında İngiltere’de geçiyor.

Filmde dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken henüz ölmüştür ve insanlık, neslinin tükenme olasılığı ile karşı karşıyadır.

Artık üremek diye bir şey gerçekleşmemektedir. Bu durum siyasi açıdan da tüm dengeleri sarsarken bir grup insan bu durumu kabullenmiş, bir diğer grup ise olanları değiştirmenin çabası içine girmiştir.

(2)

 Yeni çocukların doğmuyor olması insanlarda artık insanlığın sonunun geldiği, artık

dünyayı ve insanları bekleyen güzel, parlak bir geleceğin olmadığı düşüncesini yaratmış ve bu düşünceyi hakim kılmıştır.

 Bu durum aynı zamanda yaşam

hakkı(MÜLTECİLER), mülkiyet, ülkelerin

sınırları, küresel dünya gibi birçok kavramı farklı boyutlara taşımıştır.

 Film özellikle bu konular üzerinde çokça

durmaktadır.

(3)

Ana karakter Theo’nun bireysel hikâyesi de bu

dünyanın sıradan bir birey tarafından deneyimlenmiş hâlidir. Theo’nun oğlu yıllar önce, dünya üzerindeki diğer çocuklar gibi hastalığa yakalanarak ölmüştür.

Theo hem bu yüzden hem de dünyanın içinde bulunduğu hal yüzünden oldukça umutsuz bir karakterdir.

Theo, bürokrat konumundayken, bir gün kaçırılır.

Sevgilisi Julian da işin içindedir ve mültecilerin haklarını kollayanlardandır. Theo’dan istediği bürokratik

destekler söz konusudur.

(4)

 Bu desteği veren Theo ise, yolculuğa birlikte

çıktığı Kee’nin hamile olduğunu öğrenir. Yıllar

sonra bir çocuk doğması ihtimalini görür ve

etkilenir. Böylelikle filmin hikayesi başlamış

olur.

(5)

 Theo ile Kee’nin yolculuğunda vardıkları yer bir

göçmen kampıdır. Herkesin kaçmak istediği bu yere özellikle gelme nedenleri Kee’yi İnsan Projesi’ne

ulaştırmak ve bebeği güven altına almaktır.

 Filmin bu kısmında yaşadıkları yerlerden daha iyi bir hayat hayali ile gelen göçmenlerin yaşadıkları

zulüm, ayrımcılık şiddet çokça göze çarpmaktadır.

Buraya insanlar adeta hayvanmışçasına kafeslerle getirilmekte ve geldikleri bu noktada da iç savaş benzeri sahnelerle karşılaşmaktadırlar.

(6)

 Her yerde olduğu gibi kampın içinde de güçlü olan güçsüzü, silahı olan silahsızı ezmektedir.

Hükümetin göçmenlere uyguladığı faşizanlığı göçmenler kendi aralarında kamp içinde

uygulamakta ve farklı dini gruplar, etnik

gruplar sürekli bir isyan ve savaş halindedir.

Göçmenlerin adeta avlanıp kafeslerle

getirildikleri bu alanda ne polisin ne devletin

ne de kanunun olmadığı ve insan hayatının

hiçbir önemi olmadığı görülmektedir.

(7)

 Filmin sonuna yaklaşırken bir çatışmanın

ortasında harabe bir binada bebeği ile kalan Kee onu kurtarmaya gelen Theo ile binadan hızla uzaklaşmaya çalışırken çatışan insanlar bebeği görünce silahlarını indirip

büyülenmişçesine kutsal bir duruşa geçerek

onlara yol verdikleri görülüyor fakat bu anlar

sadece yeni bir silah sesinin tetiklediği yeni

bir çatışmaya kadar sürüyor ve herkes tekrar

silahlarına sarılıp birbirini öldürmeye devam

ediyor.

(8)

 Theo ile Kee bebekle birlikte ulaşmak

istedikleri yere varmak üzereyken Theo

ölüyor. Dünyaya yeni bir ışık olabilecek bir

bebek için filmin başından beri hayatını feda

eden diğer insanların arasına katılıyor. Kee

ise bebeği ile denizin ortasında bir sandalda,

güvenli bir yere ulaşmak umudu ile, meçhule

doğru yol alıyor.

(9)

 Film günümüz dünyasıyla büyük benzerlikler taşımakta. Kapitalist tüketim toplumu,

yabancı düşmanlığı ve faşist milliyetçi

politikalarla insan haklarının hiçe sayılması bu benzerliklere örnek olarak sayılabilir.

Filmde geçen ‘‘Ne zaman politikacılarımızdan birinin başı derde girse bir yerlerde bir

bomba patlıyor.’’ sözü de çarpıcı bir şekilde

bize günümüz dünyası politik sisteminden bir

şeyler hatırlatabiliyor.

(10)

 Özellikle ana karakterlerden biri olan Kee’nin siyahi olması ve uzun yıllar sonra dünyada ilk defa bir çocuğu doğuran kadın olması filmin politik altyapısında hem insanlığın

yeniden doğuşunu hem de ezilen baskı gören toplumsal kesimlerin bir karşı çıkışını

sembolize ediyor olabilir.

(11)

 Film baştan sona kadar şiddet içerikli ve sürekli birilerinin öldürüldüğü sahnelerle insanlar

dünyadaki son nesil olduklarını bildikleri halde neden hala canavarca birbirlerini öldürüyor,

gözleri kararmış bir şekilde kan döküyor sorusunu akla getiriyor. Burada aslında doğada da olan

güçlünün güçsüzü avlaması gibi vahşi doğaya ait bir içgüdü yorumu getirebiliriz fakat böyle bir

cevap bize insan aklı ve bilincinin, insan haklarının varlığını sorgulatacaktır.

(12)

 Theo ve Kee’nin bu kaos ortamından kurtulabilmek için yaşadıkları olaylar

sayesinde film bize insanların çeşitli hallerine dair bir resim sunuyor. Bu anlatımla

evrensellik, sınırlar, azınlıklar, insanlık,

başlangıç, bitiş, devamlılık gibi kavramlar

üzerinde duruyor.

Referanslar

Benzer Belgeler

Prensipleri: Ortak terminoloji, Modüler Yapı, Hedeflerle Yönetim, Olay Hareket Planlaması, Yönetilebilir Kontrol Alanı, Tesis Yerleri, Kapsamlı Kaynak Yönetimi, Entegre

yılında Hans Lippershey tarafından bulunmuştur fakat ilk teleskop niteliği taşıyan alet, İtalyan asıllı olan Galileo Galilei tarafından icat edilmiştir. Nesneleri 30 kat

bir sen görüyordun bahçe içindeki evin balkonundan İstanbul’un üstüne dökülüşünü sarı bir gül gibi güneşin,. çiçek tozu parmaklarının ucunda bir yaprak

Üreticinin garanti taahhüdü bakımından söz konusu olacak garanti süresi ve zamanaşımı konusunda, bir üst başlıkta satıcının taraf olduğu bağımsız garanti

teknolojik olanaklar, toplumun çağın gereksinimlerini karşılama esnekliği, liyakate verilen öncelik, teknolojik yetkinlik, şehirlerin yapısı- yön verebilir; bu

Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin sıcaklık, nem, basınç, rüzgar hızı, rüzgar gücü, güneşlenme şiddeti ve güneşlenme müddeti gibi iklim

Bu çalışmada, tespit edilen alan çerçevesinde geçmişte yaşanmış ve günümüzde bir kısmı da olsa yaşamakta olan halk kültürü ürünlerinin derlenmesine

7. Mete Han, ordusunu Onluk Sistem adı veriler sisteme göre düzenlemiştir. Bu sistemle orduyu onluk, yüzlük, binlik, on binlik bölümlere ayırmış ve her bölüme

Üç vahşi suştan (tip 1, tip 2, tip 3) biri olan tip 2, 1999 yılında eradike edilmiş olup, poliovirüs tip 3 ise Kasım 2012’de en son Nijerya’da rapor edilmiş, bundan sonra

備急千金要方 肺臟方 -積氣第五 原文

Simülasyon sonucunda hesaplanan nicelikler şunlardır: Perkolasyon eşiği, dinamik üs, “sonsuz” küme ve difüzyon cephesinin ffaktal boyutları, difüzyon cephesi

Bunlar ve farklı amino asid zincirlerindeki diğer gruplar, diğer gıda bileşenleri ile birçok reaksiyona iştirak edebilirler.... • Yapılan çalışmalarda

Araştırmacıların boy hesaplamalarında kullandıkları başlıca kemikler; femur (uyluk kemiği), tibia (baldır kemiği), fibula (iğne kemiği), humerus (pazu kemiği), radius

• Çocuk okur, bazı öykülerde merak öğesinin zayıflığı ya da abartılmış olması, bazılarında da korkunçluğu nedeniyle okuma eyleminden

tarihleri arasında ektopik gebelik nedeniyle tedavi edilen 140 olgunun bilgilerine ulaşılabilen 111 olgu yaş, gravida, yaşayan çocuk sayısı, önceki gebeliği, kontrasepsiyon

Ayrıca muhalefet partililerin Güçbirliği’ne cevap teşkil eden katılımların neticesi olarak Bursa’da 15 Aralık’ta il genelindeki DP ocak ve bucak teşkilatlarına

süddin Molla Fenârî’den (ö. Bir dönem Konya’ya gidip orada derslere katılmıştır. Molla Fenârî’den Horasan ve Mâverâünnehr 1 bil- ginlerinin şöhretini

Bu çalıĢmada Irak Türkmenlerinin köklü bir yayın organı olan KardeĢlik Dergisinin 1961 ve 1976 yılları arasında yayınlanmıĢ toplam 192 sayısındaki

Nitekim bu karanlık anlayışın içerisinde 1902 yılında İstanbul Kadıköy’de dünyaya gelen Afife Jale, Müslüman Türk kimliğini gizlemeden sahneye çıkan ilk kadın

Fully convolutional neural network (FCNN) was used as an architecture for learning semantic information.. We gave detailed information of fully convolutional neural

Gerçek dünyada var olan her birey bir ülke vatandaşı iken, insanlar dijital dünyada farklı ülkelerde farklı bireyler hatta aynı ülkede farklı bireyler olarak dijital bir

Arazi kullanım planındaki bir değişiklik, uygulama maliyetinin de (finansman ve işçilik) gözden geçirilmesini gerektirir. Genel olarak, harcamalar önceden planlanmalı ve

NOT: Yerleştirme Puanının hesaplanmasında kullanılacak formülün, ÖSYM tarafından yeniden düzenlenmesi halinde gerekli olan tüm değişikler aynen yansıtılacaktır.