• Sonuç bulunamadı

Kalınlık (cm.) TL./m

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kalınlık (cm.) TL./m"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

YTONG YAPI ELEMANLARI YTONG HARÇLI TUTKALLI BLOKLAR

Kalınlık (cm.) TL./m

2

7,7 24.00

8,5 27.00

10 29.00

12,5 35.00

13,5 39.00

15 43.00

173 48.00

18,5 50.00

20 54.00

22,5 60.00

25 67.00

YTONG ASMOLEN BLOKLARI Kalınlık (cm.) TL./m

2

15 43.00

17,5 48.00

20 54.00

22,5 60.00

25 67.00

27,5 74.00

30 80.00

35 93.00

YTONG İZOLASYON PLAKLARI

Kalınlık (cm.) TL./m

2

5 23.00

7,5 27.00

10 33.00

12,5 41.00

15 50.00

17,5 57.00

20 64.00

YTONG DELİKLİ ASMOLEN BLOKLARI

Kalınlık (cm.) TL./m

2

20 55.00

22 61.00

24 67.00

26 72.00

28 77.00

30 82.00

32 88.00

YTONG TAŞIYICI PLAKLARI Kalınlık (cm.) Boy (cm.) TL./m

2

7,5 0-125 66.00

10 0-225 71.00

12,5 0-325 82.00

15 0-400 95.00

17,5 0-500 112.00

20 0-600 122.00

22,5 0-600 136.00

25 0-600 150.00

27,5 0-600 170.0

YTONG DÜŞEY DUVAR ELEMANLARI

Kalınlık (cm.) Boy (cm.) TL./ırı

2

15 0-300 77.00

17,5 0-300 90.00

20 22,5 25

YTONG YATAY Kalınlık (cm.)

10

0-300 0-300 0-300

104.00 116.00 125.00

DlÛER MAMULLER FlAT LlSTESÎ

DUVAR ELEMANLARİ Boy (cm.) TL./m

2

0-300 54.00 301-325 62.00

12,5

15

17,5 20 22,5 25

0-400 401-425 0-475 476.500 0-550 551-575

0-600 0-600 0-600

TAŞIYICI OLMAYAN YTONG BÖLME PANOLARI Kalınlık (cm.)

7,5

Boy (cm.) 0-225

10 0-275 50.00

12,5 0-300 64.00

Y T O N G L E N T O L A R I :

Kalınlık Boy TL./in

2

(cm.)

100 16.00

7.5 125 20.00

i 50 24.00

100 20.00

125 26.00

10 150 31.00

175 36.00

200 41.00

100 26.00

125 32.00

12.5 150 39.00

175 46.00

200 51.00

100 31.00

125 39.00

15 150 47.00

175 54.00

200 62.00

225 70.00

100 41.00

125 52.00

150 62.00

20 175 72.00

200 82.00

225 93.00

100 47.00

125 58.00

150 70.00

175 81.00

200 93.00

225 104.00

Ytorıg Tutkalı kg.

Ytong C u r u f u m*

Ytong kireci ( T o r b a d a

Kuvarsit Unu

sönmüf 500 - Toa

1.00 35.00 toz) - T L / T o n

300.00

67.00 75.00 77.00 84.00 90.00 97.00 104.00 118.00 125.00

TL./m

3

44.00

ÇİMENTO FİYATLARI : A — Fabrikada bantta miiçteriye

net teslim fiatı:

a) Normal portland çimentosu (NPÇ 350, Ambalajlı

Çıplak Klinker

232,—TL/ton 2 1 5 — T L / t o n 181,—TL/too b) Normal Demir Portland Çimentosu

( N D P Ç 350) veya Normal Ytikıok Fırın Portland Çimentosu (NYPÇ 350)

Ambalajlı : 223.—'TL/ton Çıplak : 206,—TL/ton e) Uçucu Küllü Çimento (UKÇ 350)

Ambalajlı : 223,—TL/ton Çıplak : 206,—'TL/ton d) Tras Çimentosu CTÇ 30-70)

Ambalajlı : 223.—TL/to»

Çıplak : 206,—TL/to»

e) Beyaz Çimento (T.S. 21) Ambalajlı

Çıplak

f) ASTM. Tip n Ambalajlı Çıplak

g) YPÇ 500 (T.S. 19) Ambalajlı

Çıplak h) özel travers

Ambalajlı Çıplak

: 5 »4,—TL/to»

: 566,—TL/to»

268,—TL/to»

251,—TL/tco

286,—TL/ten 269,—TL/ton

304.—TL/to»

2 87.—TL/to»

Y A Ğ L I BOYA FİYATLARI :

Beziryag (Kristal) Beziryag (Turan) Beziryağ (Kartal) Üstübeç

Kaba üstübeç

Plâstik badana (G.B.S.) Plâstik badana (Dyo) Yağlı boya (Isakol) 1 îshakol 5 kg.

Zımpara adet 1

9.00-9.50 Kg./TL.

7,5-8.00 Kg./TL.

6.00-6.50 Kg./TL.

5.00 Kg.TL.

0.75 K g . / T I 47.50,5 Kg.TL,

50.00 Kg./TL.

kg. 16.50 TL.

80,00 TL.

0.40 TL.

Parke Fiyatları : Kayın (ayancık) 1. Kal.

Kayın (ayancık) 2. Kal.

Kayın (ayancık) 3. Kal.

Kayın (ayaxıcık( 4. Kal.

Meşe 1. Kal.

80.—TL/M2

60.—TL./M2

52.—TL./M2

40.—TL./M2

1 2 0 — T L / M 2

Referanslar

Benzer Belgeler

LED sensörlü PaintChecker mobil modellerimiz, daha geniş ölçüm noktasına sahip olduğundan, bu tür düzensizlikleri otomatik olarak telafi eder ve ayrıca bu yüzeyler için hassas

2003 Associate Degree, Muğla University, Milas Sıtkı Koçman Vocational School - Restoration 2007 Bachelor’s Degree, Selçuk University, Faculty of Fine Arts - Traditional

Şirketin imza sirkülerinin ve şirket adına ihaleye katılacak veya tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin “vekili” olduğunu gösterir noterden tasdikli bir belgenin

(Gerçek ölçüler değildir) Not: Kare şeklinin bütün kenarları birbirine

[r]

Alıcıya ait olan ve tarafımızdan ödenen Gider Vergisi fiatlara dahildir.. Fiatlar Türkiye'nin her tarafında

Betonun direncini son derece azal- tan «düşük kaliteli» çimentoların kullanıl- masının yapılar için büyük bir tehlike arze- deceği ilgililer tarafından

Böylelikle Berlin'deki arsa fiatları Batı Alman- yanın büyük şehirlerindeki fiatlara te- kabül etmektedir.. Arsa fiatlarını mümkün mertebe stabilize etmek üze- re