• Sonuç bulunamadı

48.— 3 » Kalınlık Max/boy TL/m2 7.Ş cm

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "48.— 3 » Kalınlık Max/boy TL/m2 7.Ş cm"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Y A P İ G E R E Ç L E R İ F İ Y A T C E T V E L İ YTONG YAPİ ELEMANLARI

Fiyat Listesi : DONATILI ELEMANLAR

DONATIŞIZ ELEMANLAR:

duvar blok 7.5 cin

Taşıyıcı çatı v Kalınlık F 7.5 cm.

döşeme plâkları : Max/boy

15 » 400 » 186.... 22.5 » 139.— 6 »

17.5 » 500 » 201.... 25 152.— 8 »

20 » 600 » 210.... Dolu asmolen Bl. 20 cm. 125.— 10 »

22.5 » 600 » 227.... 22.5 »' 139.— 18 3 cm.

; 25 » 600 • 248.:.. 25 152.— 5 »

27.5 » 600 » 273.... 27.5 » 169.— 6 »

30 182.— 8 »

32.5 » 198.— 10 »

Taşıyıcı düşey duvar elemanları: 35

Yalıtım plâğı 5 cm. 210.— 32 2 cm.

Taşıyıcı düşey 35

Yalıtım plâğı 5 cm. 48.— 3 »

Kalınlık Max/boy TL/m2 7.Ş - 66.— 4 »

15 cm. 300 cm. 140.— 10 78.— 5 »

17.5 » 300 » 165.— 12.5 » 92.— 6 »

20 » 300 » 186.— 15 110.— 42 2 cm.

22.5 • 300 . 207.— 17.5 » 129.— 2.5 »

25 » 300 » 222.— 20 146.— 3 »

Dolu asmolen blok eb'adı: 4 »

Düşey ve yatay duvar elemanları: 50x50 cm. 50x40 cm. 60 1 cm.

Düşey ve yatay Yalıtım plâkları eb'adı:

Kalınlık Max/boy TL/m2 50x50 cm. 2 û

10 cm. 300 cm. 104.— Diğer ürünler: 2.5 »

12.5 » 15 » 17.5 » 400 » 500 » 475 » 133.— Malzeme cinsi birimi 147.— Ytong tutkalı 175.— Ytong fayans çim. Kg. Kg. B. fiyatı 3.50 5 — 4 » 5 » 3 » 20 600 » 201.— Sönmüş toz kireç Ton 900.— 72 1 cm.

22.5 . 600 » 222.— Ytong curufu M» 125.— 1.5 »

25 » 600 » 233.— Tamir malzemesi 30 Kg. 250.— 2 »

Kuvarsit unu A tipi Ton 800.— 2.5 » Kuvarsit unu B tipi Ton 500.— 80 1 cm.

Bölme panoları: Kuvarsit mıcırı Ton 150.— 1.5 »

Kalınlık Max/boy Ytong yüzey 2 »

Kalınlık Max/boy TL/m2 kaplama malzemesi 30 Kg. 360.— 2.5 » 7.5 cm. 225 cm. 80.— Harçlı katkı malz. Kg. 120.— 100 1 cm.

İ Z O C A M F İ A T L İ S T E S İ

BAKALİTLİ (SARI) İZOCAM ( + 250°C ye kadar kullanılır) Tip kalınlık eb'at TL

14 3 cm. 120 X 1000 cm. 1 5 » 120 X 1000 »

120 X 500 » 120 X 500 »

» 300 » 120.—

I 295/50/12.5 ebadlı taşıyıcı plâklar için 158.—

\ TL/m2 özel fiyat tatbik edilir.

Trapez yatay ve düşey duvar elemanları:

Kalınlık 9.5-14.5 cm. Max/boy

183-196 cm.

275 - 295 cm.

275-295 cm.

275-295 cm.

17.5-22.5 cm. 550-600 cm.

Not: Taşıyıcı çatı ve döşeme plâklarının fi- yat. 120 kg/m2 munzam yüke göredir ve bu yüklerin üzerinde özel fiyatlarla özel imalât yapılabilir.

Yatay ve düşey duvar elemanları 110 kg./m2 rüzgâr etkisine dayanıklıdır.

Trapez yatay ve düşey duvar elemanlarında verilen eb'adların dışında imalât için özel fi- yat tatbik edilir.

120 ; 120 ; 120 ) 120 x 120 X 120 X 60 X 60 X 60 X

500 1000 c 1000

2.5 cm 60 X 100 » Bakalitli malzemelerde : Alu-Foli kaplı malzemeler İçin PVC kaplı malzemeler için Camtülü kaplı malzemeler için fark alınır.

26.75 30.45 40.70 50.80 19.65 32.70 39.25 52.25 65.30 23.25 34.90 46.55 58.15 69.75 30.45 38.15 45.80 61,05 76.25 21.80 32.70 43.65 54.45 65.30 87.15

43.55 58.15 72.65 36.30 54.45 72.65 90.75

16.—TL/m2 9.—TL/m2 8.—TL/m2

200.—

228.—

Altın Fiyatları : 24 Ayar Külçe

Cumhuriyet 3.00 — 93.25 T.L.

612. —615T.L.

İstanbul : Bankalar cad. Türkeli han Karaköy-Telefon : 498451

453568

(2)

Y a p ı G e r e ç l e r i P i y a s a s ı F i y a t C e t v e l i

E C Z A C I B A Ş İ VİTRA BEYAZ PARÇALAR - FİYAT LİSTESİ

KOD NO. CİNS EBAT/cm. KALİTE FİYATLARI TL.

6006 Lavabo 40 X 50 EKSTRA 303.— 6205 Hela taşı

STANDART 280.—

DEFOLU 248.—

6008 Lavabo 45 X 55 EKSTRA 348.— 6209 Hela taşı

STANDART 299.—

DEFOLU 280.—

6009 Lavabo 50 X 65 EKSTRA 468.— 6223 Yandan klozet STANDART 416.—

DEFOLU 385.—

6015 Lavabo 28 X 35 EKSTRA 147.— 6228 Delikli alttan

STANDART 130.— Klozet

DEFOLU 115.—

6016 Lavabo 28 X 45 EKSTRA 188.— 6229 Delikli yandan

STANDART 173.— Klozet

DEFOLU 162.—

6017 Lavabo 30 X 49 EKSTRA 204.— 6234 Fıskiyeli alttan

STANDART 188.— Klozet

DEFOLU 177.—

6018 Köşe la vabo 37 X 44 EKSTRA 234.— 6260 Pisuar

STANDART 210.—

DEFOLU 187.—

6023 Lavabo 47 X 54 EKSTRA 1.042.— 6503 Kurna '

STANDART 960.—

DEFOLU 919.—

6024 Kare lavabo 55 X 60 EKSTRA 1.196.— 6601 Duş teknesi STANDART 1.128.—

DEFOLU 1.040.—

6104 Eviye 40 X 60 EKSTRA 363.— 6301 Banyo takımı

STANDART 326.—

DEFOLU 278.—

6106 Eviye 45 X 60 EKSTRA 384.— 6000 Takım

STANDART 343.— lavabosu

DEFOLU 306.—

6108 Damlalıklı eviye 45 x 100 EKSTRA 1.013.—

STANDART 315.—

DEFOLU 850.— 6227 6110 Çift gözlü eviye 50 x 90 EKSTRA 1.013.— 6230 Takım

STANDART 915.— 6231 Klozeti DEFOLU 850.—

EKSTRA 447:

STANDART 416:

DEFOLU 372 EKSTRA 550.

STANDART 520;

DEFOLU 465:

EKSTRA 467.

STANDART 424:

DEFOLU 363.

EKSTRA 495.

STANDART 456, DEFOLU 424.

EKSTRA 495.

STANDART' 456.- DEFOLU 424, EKSTRA 495, STANDART 456, DEFOLU 424.

EKSTRA 330;

STANDART 293, BEFOLU 276, EKSTRA 553, STANDART 512, DEFOLU 476.- EKSTRA 820.- STANDART 764.- DEFOLU 726.- TAKIM N. 7.086.

TAKIM 0. 9.119.- TAKIM L. 11.960.- TAKIM L. Ç. 15.088.- NORMAL 1.705.- ÖZEL 1.940.- LÜKS 2.517.

LÜKS Ç. 3.192.

NORMAL 1.705.

ÖZEL 1.940.

LÜKS 2.517.

LÜKS Ç. 3.192.

DETEKS/SİKA MAMULLERİ FİYATLARI SİKA-1 14.— TL/kg SİKA-2 20.— TL/kg SİKA-4a 20.— TL/kg SİKAFLEX-la 70.— TL/kartuş İGAS-gris 40.— TL/kg SİKA-LATEX 65.— TL/kg PLASTOCRETE.N 21,50 TL/kg PLASTİMENT

—BV—40 21,50 TL/kg SİKA-RETARDER 21,50 TL/kg SİGUNİT 20.— TL/kg KONSERVADO-P 15.— TL/kg PVC su yalıtım

Dilatasyon bandı muşambası

- İŞLETME VERGİSİ VE AKSESUAR DIŞINDAKİ MAMULLERİN AMBALAJ BEDELLERİ ALICIYA AİTTİR. AKSESUAR HARİCİNDEKİ AMBALAJLI SİPARİŞLER İÇİN YÜZDE SEKİZBUÇUK AMBALAJ MASRAFI FARKI İLÂVE EDİLİR.

Ç İ V İ Tel çivi başlı başsız İnşaat çivisi fabrikası El arabası C A M 2 mm. sandıklı 3 mm. sandıklı 4 mm. sandıklı 5 mm. sandıklı 6 mm. sandıklı 7 mm. sandıklı

SU - DUR

1100 Bitüm esaslı su ve buhar yalıtım ürünleri 1000 dizisi perakende satış fiyatları :

425 SU-DUR V 11 16.90 T.L./M2

» » V 13 21.00 T.L./M2 4600 » »> V 13 mineral kaplı 24.00 T.L./M2 7350 » » V 11 kaba kumlu 17.60 T.L./M2 11250 » >• LV delikli 18.10 T.L./M2 14850 » » AL 01 D. 33.00 T.L.M/2 21500 » » AL 02 D. 53.30 T.L./M2 23200 » » ALUTAY 42.00 T.L./M2

Referanslar

Benzer Belgeler

Vergi ve

[r]

Betonun direncini son derece azal- tan «düşük kaliteli» çimentoların kullanıl- masının yapılar için büyük bir tehlike arze- deceği ilgililer tarafından

Böylelikle Berlin'deki arsa fiatları Batı Alman- yanın büyük şehirlerindeki fiatlara te- kabül etmektedir.. Arsa fiatlarını mümkün mertebe stabilize etmek üze- re

(Gerçek ölçüler değildir) Not: Kare şeklinin bütün kenarları birbirine

[r]

[r]

Fimatematik.com OrtaokulMatematik.org Sınav Nabzınızı