• Sonuç bulunamadı

Kalınlık Eb'ad Fiatı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kalınlık Eb'ad Fiatı "

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Y A P I G E R E Ç L E R İ P İ Y A S A S I F İ Y A T C E T V E L İ I Z O C A M

F i A T L İ S T E S İ

BAKALİTLİ (SARI) İZOCAM BAKALİTSİZ (BEYAZI İZOCAM ( + 250°C ye kadar kullanılır) (+550°Cye kadar kullanılır)

Kalınlık Eb'ad Fiatı TL/m

2

Kalınlık Eb'ad Fiatı

3 cm 120 x 1 000 cm 12.65 Tip TL/m

2

4 cm 120 x 1000 cm 16.80 65/R 20 mm 100 x 500 cm 28.95 5 cm 120 x 1000 cm 21.— 65/R

30 mm 100 x 500 cm 33.85 6 cm 120 x 500 cm 25.20 Telli 40 mm 100 x 500 cm 39.45 7 cm

8 cm 120 X

120 x 500 cm 500 cm 29.45

33.66 50 mm

60 mm 100 x 500 cm 100 x 250 cm 44.35

49.25

9 cm 120 x 500 cm 37.80 70 mm 100 x 250 cm 53.95

10 cm 120 x 500 cm 42.— 80 mm

90 mm 100 mm 110 mm

100 x 250 cm 100 x 250 cm 100 x 250 cm 100 x 250 cm

58.95 63.15 67.55 74.15 120 mm 100 x 250 cm 78.55

m

3

480TL/m., 120 mm 100 x 250 cm

Mııkavvalı 20 mm 50 x 1000 cm 18.45

3 cm 120 x 1000 cm 16.20 30 mm 50 x 1000 cm 24.20

4 cm 120 x 1000 cm 21.65 65/M 40 mm 50 x 1000 cm 28.95

5 cm 120 x 1000 cm 27.— 50 mm 50 x 1000 cm 33.85

6 cm 120 x 500 cm 32.45 60 mm 50 x 500 cm 38.85

1

7 cm 120 X 500 cm 37.80 70 mm 50 x 500 cm 44.65

8 cm 120 X 500 cm 43.20 80 mm 50 x 500 cm 49.95

9 cm 120 X 500 cm 48.65 90 mm 50 x 500 cm 55.60

10 cm 120 x 500 cm 54.— 100 mm

110 mm 50 x 500 cm 50 x 500 cm 60.60

67.75

2 cm 60 x 100 cm 19.20 120 mm 50 x 500 cm 72.75

3 cm 60 x 100 cm 28.80 4 cm 60 x 100 cm 38.45

5 cm 60 X 100 cm 48.— 50/R 30 mm 100 x 500 cm 23.30 6 cm 60 x 100 cm 57.65 Telli Telli 40 mm 50 mm 100 x 500 cm 100 x 500 cm 27.80 30.80

2 cm 60 x 100 cm 25.20 60 mm 100 x 250 cm 34.30

2,5 cm 60 x 100 cm 31.50

3 cm 60 x 100 cm 37.80 Mukavvalı 30 mm 50 x 1000 cm 16.—

4 cm 60 x 100 cm 50.45 50/M 40 mm 50 x 1000 cm 19.20 5 cm 60 X 100 cm 63.— 50/M 50 mm 50 x 1000 cm 22.60

1 cm 60 X 100 cm 18.— 60 mm 50 x 500 cm 26.10

1,5 cm 60 x 100 cm 27.— Kraft 30 mm 120 x 1000 cm 7.95 2 cm 60 X 100 cm 36.— Kâğıtlı 40 mm 120 X 1000 cm 9.95 2,5 cm 60 x 100 cm 45.— 30/K 50 mm 120 x 1000 cm 12.95 3 cm 60 x 100 cm 54.— 30/K 60 mm 120 x 500 cm 14.95 4 cm 60 x 100 cm 72.— Polietilenll 30 mm 120 x 500 cm 8.45 5 cm 60 x 100 cm 90.—

3S/P 40 mm 120 x 500 cm 10.45

1 cm 60 x 100 cm 21.65 3S/P 50 mm 120 x 500 cm 13.45

1,5 cm 60 X 100 cm 32.45 60 mm 120 x 250 cm 15.70

2 cm 60 x 100 cm 43.20 Bakalitli 1 kg. 8 kg. Torbada 5.--TL/kg.

2,5 cm 60 x 100 cm 54.— Dökme Izocam

-TL/kg.

60 x 100 cm 24.—

15 cm 60 x 100 cm 36.— Beyaz 1 kg. 8 kg. Torbada veya 6.50 2 cm

2,5 cm 60 x

60 x 100 cm 100 cm 48.—

60.— Dökme

Izocam 25 kg. Balyada TL/kg.

Aju-Folf kaplı malzemeler için : 11.— TL/m

a

Bakalitli malzemelerde:

PVC kaplı malzemeler : 9.— TL/m

2

Camtülü kaplı malzemeler için : 6.50 TL/m

2

fark alınır.

1. Alıcıya ait olan ve tarafımızdan ödenen Gider Vergisi fiatlara dahildir.

2. Fiatlar Türkiye'nin her tarafında mute- berdir.

3. Bütün mâmûllerimizden. sipariş üzerine özel dansite ve eb'adda imâlat yapılır.

Bu siparişler % 10 fiat farkına tâbidir.

4. Alu - Fol! PVC ve Bez kaplı Boru izo-

cam İçin özel fiat listemizi isteyiniz.

Referanslar

Benzer Belgeler

Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde Şaft motordan bağımsız olduğu için kullanım açısından hareketleri daha esnektir.. Motor Kawasaki

LED sensörlü PaintChecker mobil modellerimiz, daha geniş ölçüm noktasına sahip olduğundan, bu tür düzensizlikleri otomatik olarak telafi eder ve ayrıca bu yüzeyler için hassas

Ergonomik çift omuzdan takılan askısı ve bisiklet tutma kolu sayesinde kullanım sırasında daha az yorgunluk verir. Bu sayede daha uzun süre çalışma

bendi kapsamında bulunup, Türkiye ile yapılan İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümleri gereğince bahse konu personelin mukimi olduğu ülkenin sosyal güvenlik

• Teklif birim fiyat (TBF) ise her imalat için ayrı ayrı miktar ve fiyat belirtilen sözleşme türüdür. Bu iki farklı sözleşme tipinin hakediş süreçlerinde mevzuat

III - 10'uncu maddede yazılı sanayi ve maadin müesseselerindeki ve bu müesseselere bağlı olan veya Hükümetçe tayin edilen diğer işyerlerindeki hizmeti

Kavrama kolu bırakıldığında Konik kavrama sayesinde motor çalıştığı halde kullanıcının emniyeti için kesici bıçaklar durur yüksek emniyet sağlanır. Tüm

Dolayısıyla, Avukatlık Kanunu'na göre, haklı çıkan tarafın avukatına ait olan bu vekalet ücretinin, elde eden avukat için Gelir Vergisi Kanunu açısından serbest