• Sonuç bulunamadı

The absolute temperature of a gas is found in ° C by adding to the temperature 273,15 and is given in K.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "The absolute temperature of a gas is found in ° C by adding to the temperature 273,15 and is given in K."

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

The absolute temperature of a gas is found in ° C by adding to the temperature

273,15 and is given in K.

(2)

However, in cases where

very sensitive results are

not required, an absolute

temperature can be

found with ° C + 273.

(3)

Measurement

Centigrade Fahrenheit °F = °C × 1.8 + 32 Fahrenheit Centigrade °C = (°F – 32) / 1.8 Centigrade Kelvin K = °C + 273.15

Kelvin Centigrade °C = K – 273.15

(4)
(5)

Example : Sodium chloride melts at

801 ° C and boils at 1465 ° C. What

are the values of these temperatures

in Kelvin?

(6)

Solution : According to the

information given, the sodium

chloride melts at 801 + 273 = 1074 K

and boils at 1465 + 273 = 1738 K.

(7)

GAS LAWS

As a result of long studies dealing with gases, a number of laws have been developed to explain their behavior.

Unaware of these laws or the equations expressing them

any one witnesses its effects in daily life.

(8)

For example, many people know that an aerosol can explode when heated.

Before switching to gas laws,

it is worth mentioning the

gas pressure mentioned in

all these laws.

Referanslar

Benzer Belgeler

Bu nedenle, ülke içinde tüm illerin turizm sektörü için önemli olan turistik alanları belirlenmesi ve belirlenen önem derecesine göre turizme yön

Hematopia: Lung hemorrhage, oral bleeding Hematomesis: Stomach bleeding, oral bleeding Melena: Gastrointestinal bleeding, blood in the stool. Hematuria: Blood in urine, bloody

TD 1061, Karaman eyaleti konar-göçerleri ile ilgili mevcut ikinci mufassal tahrir defteridir. Bu defter, 455 Numaralı Tapu Tahrir Defteri’nin devamı niteliğindedir.

2 Karamanlı adı ile ilgili genelde hakim olan görüş, Grek harfleriyle Türkçe yazıp söyleyen Ortodoks Türkler, yoğun olarak İç Anadolu’da Konya, Karaman, Nevşehir,

As a result of long-term observations and measurements of the behavior of known gases, scientists have developed the kinetic theory that facilitates understanding

Lâkin, o bir örnek dahi, Türkiyemizde düzenin ne denli bozul­ muş, Başbakan Ecevit'in o bozuklu­ ğa ne denli seyirci kalmış ve Ecevit’- ten sonra

Marmara Üniversitesi’nde lisans programında Genel Jeoloji, Mineral ve Kayaçlar, Hidrografya, Yapısal Jeomorfoloji, Coğrafya Araştırmaları, Türkiye Hidrografyası,

Due to her ongoing symptoms, computed tomography coronary angiography was performed which revealed right coronary artery (RCA) originating from the left coronary sinus and,