• Sonuç bulunamadı

TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÜRKİYE SİYASİ GÜNDEM ARAŞTIRMASI TEMMUZ 2010"

Copied!
53
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

                           

TÜRKİYE  SİYASİ  GÜNDEM  ARAŞTIRMASI   TEMMUZ  2010  

                 

TEMMUZ  2010  

 

 

 

 

 

(2)

         

SUNUŞ  

 

“Türkiye   Siyasi   Gündem   Araştırması   –   Temmuz   2010”   PollMark   Araştırma   tarafından   24   Haziran   -­‐   2   Temmuz   2010   tarihleri   arasında   gerçekleştirilmiştir.   Türkiye   Siyasi   Gündem   Araştırmaları’nın  amacı  siyasi  partilerin  seçmen  desteğini;  seçmen  profilini;  siyasi  şahıslar  ve   partilerin   performans   algısını;   temel   ülke   sorunlarını   ve   Hükümetin   bu   sorunlara   yönelik   çalışmalarındaki   performans   algısını;   ve   ayın   belirgin   gündem   konuları   ile   ilgili   seçmen   kanaatlerini  saptamaktır.  

Araştırmada   önceden   hazırlanmış,   tam   yapılandırılmış   bir   anket   formu   kullanılmakta,   bu   anket  formları  tecrübeli  ve  eğitim  almış  anketörler  tarafından  yüzyüze  görüşme  yöntemi  ile   uygulanmaktadır.  Örneklem  büyüklüğü  5.000  (±%10)’dur.  Örnekleme  yöntemi  olarak  NUTS-­‐1   bölgeleme  sisteminin  esas  alındığı  bir  alan  örneklemesidir.  Anketörlere  saha  koordinatörleri   eşlik  etmekte,  sonrasında  her  bir  anketör  bölge  koordinatörü  tarafından  telefonla,  her  bölge   de  merkez  koordinatörü  tarafından  yine  telefonla  ortalama  %10  düzeyinde  denetlemeye  tabi   tutulmaktadır.  

Veriler  kodlanarak  bilgisayar  ortamına  aktarılmakta  ve  SPSS  paket  programlarıyla  analize  tabi   tutulmaktadır.  Sonuçlar  da  şekil  ve  tablolar  halinde  sunulmaktadır.  

 

(3)

           

İÇİNDEKİLER  

 

Bölüm  I:  Siyasi  partilerin  seçmen  desteği   4  

Bölüm  II:  Türkiye’nin  en  önemli  sorunları

 

13  

Bölüm  III:  Hükümetin  performans  algısı

 

15  

Bölüm  IV:  Mavi  Marmara  Hadisesi  ve  İsrail  ile  ilgili  değerlendirmeler

 

23  

Bölüm  V:  Kemal  Kılıçdaroğlu  ve  CHP

 

30  

Bölüm  VI:  Anayasa  Değişikliği

 

37  

Bölüm  VII:  Dış  politika

 

45  

Bölüm  VIII:  Muhtelif  konular

 

49  

Bölüm  IX:  Araştırma  bölgeleri  ve  örneklemin  özellikleri

 

51  

   

 

(4)

                                                                       

BÖLÜM I SİYASİ PARTİLERİN SEÇMEN DESTEĞİ

     

(5)

   

Bugün  bir  seçim  olsa  hangi  partiye  oy  verirsiniz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

35.1  

22.9  

11.2  

5.1  

3.5  

5.8  

16.4  

0   10   20   30   40   50  

AK  PARTİ  

CHP  

MHP  

BDP  

SP  

DİĞER  

HİÇBİRİ  

(6)

Bugün  bir  seçim  olsa  hangi  partiye  oy  verirsiniz?  

(Şekildeki  rakamlar  geçerli  oylar  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

42.0  

27.4  

13.4  

6.1  

4.2  

6.9  

0   10   20   30   40   50  

AK  PARTİ  

CHP  

MHP  

BDP  

SP  

DİĞER  

(7)

Bugün  bir  seçim  olsa  hangi  partiye  oy  verirsiniz?  

(NUTS-­‐1  bölgelerine  VE  yerleşim  biriminin  türüne  göre  dağılım)  

 

 

AK PARTİ CHP MHP BDP SP DİĞER HİÇBİRİ TOPLAM

ISTANBUL 39,7 22,8 11,3 3,2 4,2 6,3 12,5

100,0

BATI MARMARA 24,0 29,7 11,5 0,4 2,9 6,5 25,1

100,0

EGE 19,8 40,2 16,2 3,4 1,5 5,8 13,0

100,0

DOĞU MARMARA 35,1 19,8 8,7 1,2 5,6 5,4 24,2

100,0

BATI ANADOLU 38,7 19,3 11,4 0,9 3,3 8,0 18,4

100,0

AKDENİZ 25,9 31,3 14,7 1,8 2,6 2,9 20,7

100,0

ORTA ANADOLU 41,8 16,1 18,7 0,6 3,5 5,3 14,0

100,0

BATI KARADENİZ 35,0 22,9 8,3 0,0 5,9 8,9 18,9

100,0

DOĞU KARADENİZ 42,0 22,9 8,2 0,0 3,3 9,0 14,7

100,0

KUZEYDOĞU ANADOLU 57,7 4,2 14,8 0,5 5,3 4,2 13,2

100,0

ORTADOĞU ANADOLU 54,1 11,6 3,4 15,0 0,9 3,0 12,0

100,0

GÜNEYDOĞU ANADOLU 35,7 7,2 2,2 39,6 2,4 2,9 9,9

100,0

KIR 35,3 22,6 11,3 5,2 3,3 5,7 16,6

100,0

KENT 33,7 24,4 10,8 4,7 4,5 6,4 15,4

100,0

(8)

Bugün  bir  seçim  olsa  hangi  partiye  oy  verirsiniz?  

(Demografik  değişkenlere  göre  dağılım)  

 

 

AK PARTİ CHP MHP BDP SP DİĞER HİÇBİRİ TOPLAM

KADIN 37,8 24,4 9,4 3,7 1,4 4,0 19,3

100,0

CİNSİYET

ERKEK 33,3 21,9 12,4 6,0 4,9 6,9 14,6

100,0

18-24 YAŞ ARASI 31,9 19,8 14,9 7,6 3,9 5,2 16,6

100,0

25-34 YAŞ ARASI 34,9 21,6 12,9 6,6 3,1 5,2 15,6

100,0

35-44 YAŞ ARASI 38,6 20,5 10,5 4,2 4,9 5,3 16,0

100,0

45-54 YAŞ ARASI 33,6 27,1 8,9 3,7 2,7 6,7 17,2

100,0

YAŞ GRUPLARI

55 YAŞ VE DAHA ÜZERİ 36,3 29,0 6,0 1,1 2,6 7,4 17,6

100,0

DÜŞÜK EĞİTİMLİ 41,2 19,4 9,8 6,6 3,2 5,1 14,7

100,0

ORTA EĞİTİMLİ 29,7 24,9 13,7 3,8 3,5 6,0 18,5

100,0

EĞİTİM

YÜKSEK EĞİTİMLİ 24,5 31,5 10,8 2,5 4,8 7,6 18,2

100,0

TÜRKİYE GENELİ 35,1 22,9 11,2 5,1 3,5 5,8 16,4

100,0

 

(9)

   

Bugün  bir  seçim  olsa  hangi  partiye  oy  verirsiniz?  

(Sosyal,  siyasal,  etnik  ve  mezheb  kimliklerine  göre  dağılım)  

 

 

AK PARTİ CHP MHP BDP SP DİĞER HİÇBİRİ TOPLAM

SOLCU 3,8 64,1 1,4 16,8 0,4 5,7 7,7

100,0

MERKEZDE 36,5 20,1 8,7 3,8 2,5 6,2 22,2

100,0

SİYASAL KİMLİK

SAĞCI 52,9 3,8 22,0 1,0 6,3 4,9 9,0

100,0

LAİK, DİNDAR DEĞİL 8,8 54,2 6,9 6,7 0,4 6,5 16,5

100,0

LAİK-DİNDAR 34,2 23,7 13,2 2,7 2,6 5,8 17,7

100,0

SOSYAL KİMLİK

DİNDAR, LAİK DEĞİL 52,2 5,1 6,8 12,5 7,4 5,2 10,9

100,0

TÜRK 35,4 25,1 12,9 0,2 3,7 6,1 16,6

100,0

KÜRT 34,5 7,7 1,5 37,9 1,5 3,9 13,0

100,0

ETNİK KİMLİK

DİĞER 30,3 25,2 7,7 1,7 6,0 5,6 23,5

100,0

ALEVİ 7,2 73,5 3,9 2,0 0,0 5,9 7,5

100,0

SUNNİ 37,7 19,3 11,8 5,5 3,7 5,8 16,2

100,0

ZHEP KİMLİĞİ

(10)

     

Oy  vermeyi  düşündüğünüz  parti  dışında  kendinize  en  yakın  hissettiğiniz  ikinci   parti  hangisidir?  

(Sadece  bugün  seçim  olsa  partilerden  birine  oy  vereceğini  belirtenlere  sorulmuştur)  

 

 

AK PARTİ CHP MHP BDP SP DİĞER

AK PARTİ 5,5 13,5 17,8 41,3 12,3

CHP 4,5 25,2 1,7 2,6 13,7

MHP 13,0 25,6 1,2 7,1 11,0

BDP 2,1 0,6

0,0 0,0 0,0

SP 13,7 0,6 1,3 0,8 1,8

DP 2,2 1,7 1,5 0,4

0,0 0,0

BBP 4,0 0,5 10,2

0,0

9,7 1,4

DİĞER 6,5 15,1 4,6 2,9 6,5 23,7

İKİNCİ PARTİ

HİÇBİRİ 53,9 50,3 43,7 75,1 32,9 36,1

TOPLAM

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

(11)

Türkiye’de  bugün  hayatta  olan  en  beğendiğiniz  devlet  adamı  /  siyasetçi   kimdir?  

(Açık  uçlu  soruya  verilen  cevaplardan  derlenmiştir.  Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde   dağılımlarını  göstermektedir)  

 

32.1  

13.2  

4.2  

3.0  

1.7  

1.6  

1.3  

1.2  

1.1  

0   10   20   30   40   50  

Recep  Tayyip  ERDOĞAN  

Kemal  KILIÇDAROĞLU  

Devlet  BAHÇELİ  

Abdullah  GÜL  

Deniz  BAYKAL  

Necmecn  ERBAKAN  

Ahmet  TÜRK  

Osman  BAYDEMİR  

Tansu  ÇİLLER  

(12)

                                                                       

BÖLÜM II

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI

     

(13)

Size  göre,  Türkiye’nin  en  önemli  sorunu  nedir?  

(Açık  uçlu  soruya  verilen  cevaplardan  derlenmiştir.  Birden  fazla  cevap  verildiğinden  toplam  %100’ü   geçmektedir.)  

 

48.7  

41.9  

12.4  

1.8  

1.4  

9.0  

1.0  

0   10   20   30   40   50  

TERÖR  

İŞSİZLİK  

EKONOMİ  

EĞİTİM  

YÖNETİM  

DİĞER  (83  SORUN)  

FİKRİM  YOK  

(14)

                                                                         

BÖLÜM III

HÜKÜMETİN PERFORMANS ALGISI

   

(15)

     

Genel  olarak  Hükümetin  performansını  nasıl  buluyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

40.0  

53.4  

6.6  

0   20   40   60   80   100  

Başarılı  

Başarısız  

Fikir  belirtmeyen  

(16)

Genel  olarak  Hükümetin  performansını  nasıl  buluyorsunuz?  

(NUTS-­‐1  bölgelerine  ve  yerleşim  biriminin  türüne  göre  dağılım)  

 

 

Başarılı Başarısız Fikir belirtmeyen TOPLAM

ISTANBUL 44,5 47,5 7,9

100,0

BATI MARMARA 28,9 60,2 11,0

100,0

EGE 23,5 72,1 4,4

100,0

DOĞU MARMARA 40,5 53,9 5,6

100,0

BATI ANADOLU 44,4 49,0 6,7

100,0

AKDENİZ 31,8 60,4 7,7

100,0

ORTA ANADOLU 45,7 52,6 1,7

100,0

BATI KARADENİZ 34,1 54,1 11,8

100,0

DOĞU KARADENİZ 45,6 42,6 11,8

100,0

KUZEYDOĞU ANADOLU 71,5 25,9 2,6

100,0

ORTADOĞU ANADOLU 58,8 38,0 3,2

100,0

GÜNEYDOĞU ANADOLU 44,5 50,8 4,7

100,0

KIR 40,5 52,8 6,7

100,0

KENT 37,4 56,3 6,2

100,0

TÜRKİYE GENELİ 40,0 53,4 6,6

100,0

 

(17)

       

Genel  olarak  Hükümetin  performansını  nasıl  buluyorsunuz?  

(Demografik  değişkenlere  göre  dağılım)  

 

 

Başarılı Başarısız Fikir belirtmeyen TOPLAM

KADIN 40,1 52,9 7,0

100,0

CİNSİYET

ERKEK 39,9 53,9 6,3

100,0

18-24 YAŞ ARASI 33,6 58,6 7,8

100,0

25-34 YAŞ ARASI 40,5 51,4 8,2

100,0

35-44 YAŞ ARASI 42,7 50,5 6,7

100,0

45-54 YAŞ ARASI 39,4 55,6 4,9

100,0

YAŞ GRUPLARI

55 YAŞ VE DAHA ÜZERİ 42,5 52,6 5,0

100,0

DÜŞÜK EĞİTİMLİ 43,7 49,6 6,7

100,0

ORTA EĞİTİMLİ 34,1 58,9 7,0

100,0

EĞİTİM

YÜKSEK EĞİTİMLİ 28,4 66,5 5,1

100,0

TÜRKİYE GENELİ 40,0 53,4 6,6

100,0

 

(18)

Genel  olarak  Hükümetin  performansını  nasıl  buluyorsunuz?  

(Sosyal,  siyasal,  etnik  ve  mezheb  kimliklerine  göre  dağılım)  

 

 

Başarılı Başarısız Fikir belirtmeyen TOPLAM

SOLCU 8,6 87,1 4,3

100,0

MERKEZDE 41,9 49,4 8,6

100,0

SİYASAL KİMLİK

SAĞCI 57,8 37,5 4,7

100,0

LAİK, DİNDAR DEĞİL 15,1 80,0 4,9

100,0

LAİK-DİNDAR 37,7 55,0 7,3

100,0

SOSYAL KİMLİK

DİNDAR, LAİK DEĞİL 57,9 37,3 4,8

100,0

TÜRK 39,6 53,4 7,0

100,0

KÜRT 43,0 52,1 4,8

100,0

ETNİK KİMLİK

DİĞER 38,8 56,4 4,8

100,0

ALEVİ 39,6 53,4 7,0

100,0

SUNNİ 42,5 52,7 4,8

100,0

MEZHEP KİMLİĞİ

DİĞER 40,1 54,8 5,1

100,0

TÜRKİYE GENELİ 40,0 53,4 6,6

100,0

 

(19)

               

Genel  olarak  Hükümetin  performansını  nasıl  buluyorsunuz?  

(Siyasi  parti  tercihine  göre  dağılım)  

 

 

Başarılı Başarısız Fikir belirtmeyen TOPLAM

AK PARTİ 87,4 8,7 3,9

100,0

CHP 8,1 88,5 3,3

100,0

MHP 15,8 78,0 6,2

100,0

BDP 11,4 83,3 5,3

100,0

SP 36,0 55,3 8,7

100,0

DİĞER 18,6 73,7 7,6

100,0

HİÇBİRİ 28,2 55,7 16,1

100,0

TÜRKİYE GENELİ 40,0 53,4 6,6

100,0

 

(20)

   

Genel  olarak  Hükümetin  dış  politikadaki  performansını  nasıl  buluyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

41.1  

47.5  

11.4  

0   10   20   30   40   50  

Başarılı  

Başarısız  

Fikir  belirtmeyen  

(21)

         

Dışişleri  Bakanı  Ahmet  Davudoğlu  hakkında  nasıl  bir  kanaate  sahipsiniz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

34.4  

32.1  

33.5  

0   10   20   30   40   50  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(22)

                                                                       

BÖLÜM IV MAVİ MARMARA HADİSESİ VE İSRAİL İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER

     

(23)

   

İsrail  Devleti  ile  ilgili  nasıl  bir  kanaate  sahipsiniz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

2,5 90,9 6,6

100,0  

CHP  

5,6 88,5 5,9

100,0  

MHP  

2,2 93,1 4,7

100,0  

BDP  

9,5 83,3 7,2

100,0  

SP  

3,1 86,3 10,6

100,0  

DİĞER  

2,1 87,7 10,2

100,0  

HİÇBİRİ  

2,6 86,2 11,2

100,0  

 

3.7  

88.9  

7.4  

0   20   40   60   80   100  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(24)

İnsan  Hakları  ve  Hürriyetleri  İnsani  Yardım  Vakfı  (İHH)  hakkında  nasıl  bir   kanaate  sahipsiniz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

74,2 10,7 15,0

100,0  

CHP  

40,1 39,1 20,8

100,0  

MHP  

49,3 33,2 17,5

100,0  

BDP  

54,8 24,7 20,5

100,0  

SP  

79,0 4,9 16,0

100,0  

DİĞER  

46,2 30,5 23,3

100,0  

HİÇBİRİ  

54,0 21,4 24,5

100,0  

 

56.9  

23.8  

19.2  

0   15   30   45   60   75  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(25)

   

İsrail’in  izin  vermeyeceğini  açıklamasına  rağmen  İHH’nın  Gazze’ye  yardım   götürme  girişimini  nasıl  karşılıyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Onaylıyorum   Onaylamıyorum   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

71,2 22,7 6,1

100,0  

CHP  

36,6 56,9 6,5

100,0  

MHP  

49,0 43,5 7,5

100,0  

BDP  

51,3 45,6 3,0

100,0  

SP  

78,9 19,3 1,9

100,0  

DİĞER  

42,8 45,3 11,9

100,0  

HİÇBİRİ  

54,7 33,2 12,1

100,0  

54.8  

37.8  

7.4  

0   15   30   45   60   75  

Onaylıyorum  

Onaylamıyorum  

Fikir  belirtmeyen  

(26)

İsrail’in  uluslar  arası  sularda  İHH  gemisi  Mavi  Marmara’ya  askeri  operasyon   düzenlemesini  nasıl  karşılıyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

3,9 92,8 3,2

100,0  

CHP  

7,1 89,0 3,9

100,0  

MHP  

3,6 93,1 3,3

100,0  

BDP  

11,7 86,4 1,9

100,0  

SP  

3,7 96,3

0,0 100,0  

DİĞER  

6,8 84,3 8,9

100,0  

HİÇBİRİ  

3,7 90,4 5,8

100,0  

 

5.2  

90.8  

4.0  

0   20   40   60   80   100  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(27)

   

İsrail’in  Mavi  Marmara  gemisine  düzenlediği  operasyonda  9  Türk  

vatandaşının  ölmesi  ve  birçoğunun  yaralanması  üzerine  Hükümetin  İsrail’e   yönelik  sert  tutumunu  nasıl  karşılıyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Doğru  bulan   Yanlış  bulan   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

86,7 8,6 4,6

100,0  

CHP  

58,2 33,9 7,9

100,0  

MHP  

72,3 22,4 5,3

100,0  

BDP  

62,7 32,7 4,6

100,0  

SP  

78,9 18,6 2,5

100,0  

DİĞER  

60,2 26,3 13,6

100,0  

72.4  

20.7  

7.0  

0   15   30   45   60   75  

Doğru  bulan  

Yanlış  bulan  

Fikir  belirtmeyen  

(28)

Hükümet  İsrail’in  uyarılarını  dikkate  alarak  yardım  gemilerinin  Gazze’ye   gitmesini  engellemeliydi  şeklinde  bir  eleştiri  yapılmaktadır.  Siz  bu  eleştiriye   katılıyor  musunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu  bulan   Olumsuz  bulan   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

26,6 65,2 8,2

100,0  

CHP  

58,4 31,2 10,4

100,0  

MHP  

48,5 44,1 7,5

100,0  

BDP  

58,2 34,6 7,2

100,0  

SP  

18,5 69,1 12,3

100,0  

DİĞER  

48,7 40,7 10,6

100,0  

HİÇBİRİ  

36,6 49,1 14,3

100,0  

 

41.3  

48.7  

10.0  

0   10   20   30   40   50  

Evet,  kamlıyorum  

Hayır,  kamlmıyorum  

Fikir  belirtmeyen  

(29)

                                                                           

BÖLÜM V

(30)

Deniz  Baykal’ın  yerine  Kemal  Kılıçdaroğlu’nun  CHP  genel  başkanı  olmasını   nasıl  karşılıyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

31,5 48,5 20,0

100,0  

CHP  

93,1 3,8 3,1

100,0  

MHP  

57,4 30,1 12,6

100,0  

BDP  

29,2 48,1 22,7

100,0  

SP  

31,1 41,0 28,0

100,0  

DİĞER  

47,7 29,5 22,8

100,0  

HİÇBİRİ  

47,4 28,0 24,6

100,0  

 

53.8  

30.0  

16.1  

0   15   30   45   60   75  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(31)

Size  göre,  Kemal  Kılıçdaroğlu’nun  genel  başkan  olması  CHP’nin  seçmen   desteğini  artırır  mı?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Evet   Hayır   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

31,4 51,9 16,7

100,0  

CHP  

94,5 2,6 2,8

100,0  

MHP  

57,0 31,7 11,3

100,0  

BDP  

31,4 47,0 21,6

100,0  

SP  

35,8 45,7 18,5

100,0  

DİĞER   100,0  

55.6  

30.8  

13.7  

0   15   30   45   60   75  

Evet  

Hayır  

Fikir  belirtmeyen  

(32)

Kemal  Kılıçdaroğlu’nun  genel  başkan  olmasından  bu  yana  gösterdiği   performansı  nasıl  buluyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Başarılı   Başarısız   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

19,0 52,9 28,1

100,0  

CHP  

87,0 3,6 9,4

100,0  

MHP  

40,3 33,7 26,0

100,0  

BDP  

15,5 59,5 25,0

100,0  

SP  

22,4 48,4 29,2

100,0  

DİĞER  

37,7 36,0 26,3

100,0  

HİÇBİRİ  

31,9 27,5 40,6

100,0  

 

42.2  

32.7  

25.1  

0   10   20   30   40   50  

Başarılı  

Başarısız  

Fikir  belirtmeyen  

(33)

   

Kemal  Kılıçdaroğlu’nun  genel  başkan  olmasının  ve  izleyeceği  muhalefetin   CHP’yi  iktidara  taşıyacağı  iddia  edilmektedir.  Siz  buna  katılıyor  musunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

  Evet,  

katılıyorum   Hayır,  

katılmıyorum   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

10,3 75,3 14,4

100,0  

CHP  

82,3 10,9 6,8

100,0  

MHP  

28,8 60,9 10,2

100,0  

BDP  

11,4 72,0 16,7

100,0  

SP  

9,3 82,0 8,7

100,0  

DİĞER  

25,1 60,0 14,9

100,0  

HİÇBİRİ  

26,2 50,4 23,5

100,0  

34.7  

51.7  

13.6  

0   15   30   45   60   75  

Evet,  kamlıyorum  

Hayır,  kamlmıyorum  

Fikir  belirtmeyen  

(34)

Olası  bir  genel  seçimden  sonra  CHP-­‐MHP  koalisyonunun  kurulacağı  iddia   edilmektedir.  CHP  ile  MHP  koalisyon  kurarak  hükümet  olurlarsa  siz  bunu  nasıl   karşılarsınız?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

7,9 76,8 15,3

100,0  

CHP  

59,8 29,6 10,7

100,0  

MHP  

44,1 47,0 8,9

100,0  

BDP  

2,3 86,3 11,4

100,0  

SP  

8,6 73,5 17,9

100,0  

DİĞER  

21,6 61,0 17,4

100,0  

HİÇBİRİ  

22,1 51,5 26,4

100,0  

 

28.2  

56.3  

15.5  

0   15   30   45   60   75  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(35)

   

Size  göre,  Türkiye  için  AK  Parti  iktidarının  devamı  mı  yoksa  CHP-­‐MHP   koalisyonu  mu  daha  iyidir?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

  AK  Parti  

iktidarının  

devamı   CHP-­‐MHP  

koalisyonu   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

93,8 1,5 4,7

100,0  

CHP  

6,4 80,4 13,2

100,0  

MHP  

22,4 58,7 18,9

100,0  

BDP  

53,8 5,7 40,5

100,0  

SP  

50,6 13,0 36,4

100,0  

DİĞER  

28,0 27,5 44,5

100,0  

47.0  

33.1  

19.9  

0   10   20   30   40   50  

AK  Paro  ikodarının  devamı  

CHP-­‐MHP  koalisyonu  

Fikir  belirtmeyen  

(36)

                                                                       

BÖLÜM VI

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ

     

(37)

 

Anayasa  değişikliği  için  12  Eylül  2010  tarihinde  yapılacak  olan  halk  

oylamasında  (referandum)  hangi  yönde  oy  kullanmayı  düşünüyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

   

Geçerli  oylar  üzerinden  dağılım  (%)    

38.1  

29.3  

27.6  

5.1  

0   10   20   30   40   50  

Kabul  yönünde  

Red  yönünde  

Kararsızım  

Oy  vermeyeceğim  

56.5  

43.5  

0   15   30   45   60   75  

KABUL  

RED  

(38)

Anayasa  değişikliği  için  12  Eylül  2010  tarihinde  yapılacak  olan  halk  

oylamasında  (referandum)  hangi  yönde  oy  kullanmayı  düşünüyorsunuz?  

(NUTS-­‐1  bölgelerine  yerleşim  biriminin  türüne    göre  dağılım)  

 

 

Kabul

yönünde Red

yönünde Kararsız Hiçbiri TOPLAM

ISTANBUL 42,6 27,7 25,2 4,6

100,0

BATI MARMARA 30,7 31,8 32,5 5,0

100,0

EGE 28,3 43,4 25,1 3,1

100,0

DOĞU MARMARA 37,1 25,2 31,9 5,8

100,0

BATI ANADOLU 39,7 26,8 27,7 5,8

100,0

AKDENİZ 29,8 34,5 29,6 6,0

100,0

ORTA ANADOLU 46,9 34,1 15,2 3,8

100,0

BATI KARADENİZ 33,5 30,1 33,3 3,2

100,0

DOĞU KARADENİZ 43,6 25,9 29,2 1,2

100,0

KUZEYDOĞU ANADOLU 63,2 11,1 24,2 1,6

100,0

ORTADOĞU ANADOLU 49,4 13,3 33,5 3,9

100,0

BÖLGELER

GÜNEYDOĞU ANADOLU 38,1 22,9 25,3 13,7

100,0

       

KIR 38,2 28,6 28,0 5,2

100,0

YERLEŞİM BİRİMİ

KENT 37,7 32,7 25,3 4,3

100,0

TÜRKİYE GENELİ

38,1 29,3 27,6 5,1 100,0

 

(39)

       

Anayasa  değişikliği  için  12  Eylül  2010  tarihinde  yapılacak  olan  halk  

oylamasında  (referandum)  hangi  yönde  oy  kullanmayı  düşünüyorsunuz?  

(Demografik  değişkenlere  göre  dağılım)  

 

 

Kabul

yönünde Red yönünde Kararsız Hiçbiri TOPLAM

KADIN 31,0 25,4 39,0 4,6

100,0

CİNSİYET

ERKEK 42,7 31,7 20,2 5,4

100,0

18-24 YAŞ ARASI 36,9 26,4 30,9 5,8

100,0

25-34 YAŞ ARASI 37,5 26,8 29,9 5,8

100,0

35-44 YAŞ ARASI 39,9 26,2 29,2 4,7

100,0

45-54 YAŞ ARASI 36,1 37,1 22,3 4,5

100,0

YAŞ GRUPLARI

55 YAŞ VE DAHA ÜZERİ 40,8 34,4 21,3 3,6

100,0

DÜŞÜK EĞİTİMLİ 38,6 25,7 30,8 4,9

100,0

ORTA EĞİTİMLİ 38,2 31,5 25,1 5,2

100,0

EĞİTİM

YÜKSEK EĞİTİMLİ 36,1 37,8 21,0 5,1

100,0

TÜRKİYE GENELİ

38,1 29,3 27,6 5,1 100,0

 

(40)

Anayasa  değişikliği  için  12  Eylül  2010  tarihinde  yapılacak  olan  halk  

oylamasında  (referandum)  hangi  yönde  oy  kullanmayı  düşünüyorsunuz?  

(Sosyal,  siyasal,  etnik  ve  mezheb  kimliklerine  göre  dağılım)  

 

 

Kabul

yönünde Red yönünde Kararsız Hiçbiri TOPLAM

SOLCU 15,7 58,5 19,2 6,6

100,0

MERKEZDE 36,9 24,4 32,6 6,0

100,0

SİYASAL KİMLİK

SAĞCI 54,6 20,9 22,0 2,5

100,0

LAİK, DİNDAR DEĞİL 16,7 55,5 20,7 7,1

100,0

LAİK-DİNDAR 36,0 30,1 29,9 4,0

100,0

SOSYAL KİMLİK

DİNDAR, LAİK DEĞİL 56,6 14,0 22,0 7,4

100,0

TÜRK 37,3 31,0 27,5 4,2

100,0

KÜRT 43,7 18,0 27,6 10,7

100,0

ETNİK KİMLİK

DİĞER 37,3 30,0 28,8 3,9

100,0

ALEVİ 15,6 54,1 24,1 6,2

100,0

SUNNİ 40,0 27,5 27,4 5,0

100,0

MEZHEP KİMLİĞİ

DİĞER 29,0 31,6 34,6 4,8

100,0

TÜRKİYE GENELİ

38,1 29,3 27,6 5,1 100,0

 

(41)

                 

Anayasa  değişikliği  için  12  Eylül  2010  tarihinde  yapılacak  olan  halk  

oylamasında  (referandum)  hangi  yönde  oy  kullanmayı  düşünüyorsunuz?  

(Siyasi  parti  tercihine  göre  dağılım)  

 

 

Kabul

yönünde Red yönünde Kararsız Hiçbiri TOPLAM

AK PARTİ 68,8 6,4 22,8 2,0

100,0

CHP 11,8 60,7 24,0 3,5

100,0

MHP 21,6 46,8 27,7 3,8

100,0

BDP 31,8 24,1 26,3 17,9

100,0

SP 51,6 19,1 26,1 3,2

100,0

DİĞER 24,9 42,4 27,8 4,9

100,0

SİYASİ PARTİ TERCİHİ

HİÇBİRİ 24,1 21,5 43,3 11,1

100,0

TÜRKİYE GENELİ

38,1 29,3 27,6 5,1 100,0

 

(42)

Anayasa  Mahkemesi  Anayasa  Değişikliği  Paketini  tamamen  ya  da  kısmen  iptal   ederse  bunu  nasıl  karşılarsınız?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

11,2 62,0 26,8

100,0  

CHP  

59,9 18,3 21,8

100,0  

MHP  

45,5 32,1 22,4

100,0  

BDP  

22,1 46,0 31,9

100,0  

SP  

16,1 57,1 26,7

100,0  

DİĞER  

41,1 31,4 27,5

100,0  

HİÇBİRİ  

22,7 30,9 46,4

100,0  

 

31.6  

39.4  

29.0  

0   10   20   30   40   50  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(43)

   

Anayasa  Mahkemesi  Anayasa  Değişikliği  Paketini  tamamen  ya  da  kısmen  iptal   ederse  size  göre  Hükümet  ne  yapmalıdır?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

  Saygıyla  

karşılamalı,   devam  

etmeli  

Erken   seçime   gitmeli  

Anayasa   Mahkemesi  

kararını   tanımamalı  

Fikir   belirtmeyen  

TOPLAM  

AK  PARTİ  

35,4 17,0 17,3 30,3

100,0  

CHP  

27,1 50,5 2,3 20,1

100,0  

MHP  

30,2 45,4 5,6 18,8

100,0  

BDP  

15,5 33,7 10,6 40,2

100,0  

SP  

15,4 35,8 18,5 30,2

100,0  

DİĞER  

25,8 31,8 9,7 32,6

100,0  

29.4  

31.6  

9.3  

29.7  

0   10   20   30   40   50  

Saygıyla  karşılamalı,  devam  etmeli  

Erken  seçime  gitmeli   Anayasa  Mahkemesi  kararını  

tanımamalı  

Fikir  belirtmeyen  

(44)

                                                                     

BÖLÜM VII

DIŞ POLİTİKA

     

(45)

   

İran  hakkında  nasıl  bir  kanaate  sahipsiniz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

56,6 18,0 25,4

100,0  

CHP  

25,5 51,7 22,8

100,0  

MHP  

47,2 34,2 18,6

100,0  

BDP  

33,3 48,5 18,2

100,0  

SP  

63,6 12,3 24,1

100,0  

DİĞER  

43,2 35,2 21,6

100,0  

HİÇBİRİ  

36,0 25,8 38,3

100,0  

 

42.2  

32.0  

25.8  

0   10   20   30   40   50  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(46)

Türkiye’nin  Güvenlik  Konseyinde  İran’a  yaptırımlarla  ilgili  oylamada  red  oyu   vermesini  nasıl  karşılıyorsunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

  Doğru  bulan   Yanlış  bulan   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

55,9 12,6 31,5

100,0  

CHP  

38,9 31,1 30,1

100,0  

MHP  

48,2 25,9 25,9

100,0  

BDP  

41,4 30,4 28,1

100,0  

SP  

64,0 14,9 21,1

100,0  

DİĞER  

50,0 26,7 23,3

100,0  

HİÇBİRİ  

40,6 14,2 45,2

100,0  

 

47.1  

20.7  

32.2  

0   10   20   30   40   50  

Doğru  bulan  

Yanlış  bulan  

Fikir  belirtmeyen  

(47)

   

Türkiye’nin  AK  Parti  Hükümeti  zamanında  Batıdan  uzaklaştığı,  İslam   ülkelerine  yaklaştığı  iddia  edilmektedir.  Siz  bu  iddiaya  katılıyor  musunuz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

  Katılan   Katılmayan   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

37,6 49,2 13,2

100,0  

CHP  

62,5 24,6 12,9

100,0  

MHP  

44,4 45,6 10,0

100,0  

BDP  

42,8 44,3 12,9

100,0  

SP  

20,5 62,7 16,8

100,0  

DİĞER  

54,0 33,2 12,8

100,0  

HİÇBİRİ  

39,1 39,5 21,5

100,0  

45.6  

40.0  

14.4  

0   10   20   30   40   50  

Kamlan  

Kamlmayan  

Fikir  belirtmeyen  

(48)

                                                                     

BÖLÜM VIII

MUHTELİF KONULAR

     

(49)

   

Genel  olarak  Fethullah  Gülen  hakkında  nasıl  bir  kanaate  sahipsiniz?  

(Şekildeki  rakamlar  toplam  seçmen  üzerinden  yüzde  dağılımlarını  göstermektedir)  

 

     

Partilere  göre  dağılım  (%)    

 

Olumlu   Olumsuz   Fikir  

belirtmeyen   TOPLAM  

AK  PARTİ  

56,6 15,4 28,0

100,0  

CHP  

13,1 65,5 21,4

100,0  

MHP  

29,9 48,9 21,2

100,0  

BDP  

18,6 51,3 30,0

100,0  

SP  

51,9 28,4 19,8

100,0  

DİĞER  

17,4 53,8 28,8

100,0  

HİÇBİRİ  

25,8 32,2 42,0

100,0  

 

33.0  

38.9  

28.1  

0   10   20   30   40   50  

Olumlu  

Olumsuz  

Fikir  belirtmeyen  

(50)

                                                                         

BÖLÜM IX ARAŞTIRMA BÖLGELERİ VE ÖRNEKLEMİN ÖZELLİKLERİ

   

(51)

   

Araştırma  Bölgeleri  

 

Sayı

İSTANBUL 865 ORTA ANADOLU 345

ISTANBUL 865 KAYSERİ 180

BATI MARMARA 267 KIRIKKALE 165

BALIKESİR 148 BATI KARADENİZ 455

TEKİRDAĞ 119 SAMSUN 229

EGE 678 ZONGULDAK 226

AYDIN 214 DOĞU KARADENİZ 245

İZMİR 245 GİRESUN 87

MANİSA 219 TRABZON 158

DOĞU MARMARA 482 KUZEYDOĞU

ANADOLU 192

BURSA 242 ERZURUM 192

KOCAELİ 240 ORTADOĞU ANADOLU 248

BATI ANADOLU 543 MALATYA 119

ANKARA 357 VAN 129

KONYA 186 GÜNEYDOĞU

ANADOLU 433

AKDENİZ 609 DİYARBAKIR 157

ADANA 209 GAZİANTEP 154

ANTALYA 202 MARDİN 122

HATAY 198 TOPLAM 5.362

 

(52)

Örneklemin  demografik  ve  sosyo-­‐politik  özellikleri  

 

 

 

SAYI %

KADIN 2138 39,9

CİNSİYET

ERKEK 3224 60,1

18-24 YAŞ ARASI 1048 19,5

25-34 YAŞ ARASI 1570 29,3

35-44 YAŞ ARASI 1158 21,6

45-54 YAŞ ARASI 882 16,4

YAŞ GRUPLARI

55 YAŞ VE DAHA ÜZERİ 704 13,1

MEZUN DEĞİL 280 5,2

İLKOKUL MEZUNU 1820 33,9

ORTAOKUL MEZUNU 811 15,1

LİSE MEZUNU 1726 32,2

ÜNİVERSİTE MEZUNU 705 13,1

EĞİTİM

LİSANSÜSTÜ MEZUN 20 0,4

TOPLAM

5.362 100,0

 

(53)

   

Örneklemin  siyasal,  sosyal,  etnik  ve  mezhep  özellikleri  

 

 

 

SAYI %

SOLCU 962 17,9

MERKEZDE 2692 50,2

SİYASAL KİMLİK

SAĞCI 1559 29,1

CEVAP VERMEYEN 149 2,8

LAİK, DİNDAR DEĞİL 528 9,8

LAİK-DİNDAR 3608 67,3

SOSYAL KİMLİK

DİNDAR, LAİK DEĞİL 1079 20,1

CEVAP VERMEYEN 147 2,7

TÜRK 4434 82,7

KÜRT 705 13,1

ETNİK KİMLİK

DİĞER 223 4,2

ALEVİ 329 6,1

SUNNİ 4780 89,1

KİMLİĞİ

Referanslar

Benzer Belgeler

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin mesleki sorumluluk sigorta konusunu

Türkiye Araştırmacılar Derneği üyeliği Araştırma ve hizmetlerinde GAB 2014 (Güvenilir Araştırma Belgesi 2014).. ISO 20252 Pazar, Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde yapılan törene, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda, Kudüs Yunus

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve

HSBC ve ilişkili kuruluşlar ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve

Türk Hava Yolları, Haziran ayında, yolcu sayısını, geçen yılın aynı ayına göre %14.6 artırırken, Haziran ayı yolcu sayısı büyümesi, yılın ilk 5 ay büyümesinden

Sonra ki durağımız olan Kral Yolu’nda yürüyüp ayak izlerimizi bırakmadan önce yolumuzun üzerinde ki Bayramaliler’de bulunan peribacalarına benzer oluşumları