"ÇÖZÜM ÜRETİR" "BUILD SOLUTIONS"

Tam metin

(1)

www.arfen.com arfen@arfen.com

ARFEN İNŞAAT

TAAHHÜT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Merkez (Fabrika) / Head Office

Atatürk San. Bölgesi Ömerli Mah. Hakkı İleri Cad.

Gülce Sk. No: 22 Hadımköy - Arnavutköy / İSTANBUL T: +90 212 485 16 15

F: +90 212 485 16 77 : +90 232 459 72 71 : +90 312 286 00 06 İZMİR

ANKARA

"ÇÖZÜM ÜRETİR" "BUILD SOLUTIONS"

dilatasyon profilleri / expansion joint profiles

duvar & köşe koruma sistemleri / wall &corner protection systems köprü genleşme derzleri / bridge expansion joints

dekorasyon profilleri / decoration profiles

ısıl genleşme derz profilleri / movement joint profiles su yalıtım bantları / water isolation tapes

alüminyum paspaslar / aluminum mats

Arfen , 1999 yılında "çözüm üretir" sloganı ile çıktığı yolda 18 yılı aşkın süredir yapı ve sanayi sektörünün ihtiyaçlarına yüksek kalite standartlarında çözüm üretmekte , sadece iç piyasada değil uluslararası pazarlarda da iş ortakları ile birlikte önemli başarılara imza atmaktadır. Bu başarının altında "kalitede süreklilik ve müşteri odaklı yaklaşım"ı ilke haline getiren ve bu çizgisinden taviz vermeyen şirket politikası yatmaktadır.

With the slogan "Produce solution" in 1999, Arfen has been producing solutions for high quality standards for the needs of the construction and industrial sector, which has been on the road for more than 18 years, and has achieved great success with its business partners not only in the domestic market but also in international markets. Under this success lies a company policy that makes

"quality continuity and a customer-focused approach" a principle and does not

compromise on this line.

(2)

DİLATASYON PROFİLLERİ DİLATASYON PROFİLLERİ

İnşaat sektöründeki yerini koruyan Arfen, dilatasyon profillerindeki başarısı ve üretkenliğiyle çözüm ortağınız olmaya devam ediyor. Dilatasyon profilleri başlığı altında, her mekana, zemine uygun profilleri üretiyoruz. 3 cm’den 50 cm’ye kadar çeşitli boyutlarda Dilatasyon Profilleri, Kapaklar, Otopark Zemin Dilatasyon Profilleri, Aluminyum Yalıtım Baskı Profilleri &

Aluminyum Harpuşta Sistemleri, Sızdırmaz Dilatasyon Profilleri, Alüminyum Alçıpan Profilleri & TPE Derz Profilleri & Yardımcı Malzemeler, Yangın Çözümleri...hepsi Arfen’de.

Detaylı bilgi için kataloglarımızı inceleyebilirsiniz.

Keeping its place in the construction sector, Arfen continues to be your solution partner with its success and productivity in dilatation profiles. Under the heading of Dilatation Profiles, we produce profiles suitable for each location and floor. Various sizes from 3 cm to 50 cm Dilatation Profiles, Covers, Parking Ground Dilatation Profiles, Aluminum Insulation Printing Profiles & Aluminum Harpusta Systems, Sealing Dilatation Profiles, Aluminum Plaster Profiles & TPE Joint Profiles & Auxiliary Materials, Fire Solutions ... They are all in Arfen. You can check our catalogs for detailed information.

EXPANSION JOINT PROFILES

EXPANSION JOINT PROFILES

(3)

DUVAR ve KÖŞE

KORUMA SİSTEMLERİ DUVAR ve KÖŞE

KORUMA SİSTEMLERİ

İnşaat sektöründeki güvenilir ortağınız Arfen, çarpmaya dayanıklı duvar ve köşe koruma sistemlerinde uzmanlaşmış bir üreticidir. VINY duvar koruma sistemleri, aşınma, çarpmalara karşı duvar ve köşe yüzeylerini korumaya yönelik olarak tasarlanmıştır. VINY, hijyenik, kolay temizlenebilen yüzeyi ile hastaneler, oteller, okullar vb. yapılar için uygundur. VINY duvar koruma sistemleri yapıların duvar ve köşelerinde oluşabilecek hasarları engeller, bakım ve onarım maliyetini düşürür, zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.

Your reliable partner in the construction sector Arfen is a manufacturer specializing in crash-resistant wall and corner protection systems. VINY wall protection systems are designed to protect walls and corner surfaces against wear, impact. VINY, hygienic, easily cleanable surface with hospitals, hotels, schools, etc. Suitable for constructions. VINY wall protection systems prevent damages that may occur in walls and corners of structures, reduce maintenance and repair costs, save time and work power.

Tutamaksız Duvar Koruma Bantları (Sedye Çarpma Bandı) El Tutamaklı Duvar Koruma Bantları (Sedye Çarpma Bandı) Köşe Koruma Sistemleri

Küpeşte Sistemleri

Non-stick Wall Protection Bands Hand-held Wall Protection Tapes Corner Protection Systems Handrail Systems

Vinil Plakalar & Kapı Tekmelikleri Aluminyum Köşe Koruma Sistemleri Kauçuk Duvar ve Köşe Korumalar Korkuluk Sistemleri

Vinyl Plates & Door Kits

Aluminum Corner Protection Systems

Rubber Wall and Corner Guards

Railing Systems

(4)

ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLLERİ ISIL GENLEŞME DERZ PROFİLLERİ

DEKORASYON PROFİLLERİ DEKORASYON PROFİLLERİ

Isıl genleşme derzleri her türlü zemin kaplamalarında geniş alanlarda yapılan uygulamalarda ve kolon, duvar ve tesisat borusu gibi seramik kaplaması ile çakışan bölgelerde kullanılması zorunlu olan bir yapı elemanıdır. Ayrıca alt dolgu malzemesinin değiştiği yani farklı yapıdaki taşıyıcı sistemlerle birleştiği noktalarda da (çelik merdiven + betonarme döşeme birleşimi v.b.) kullanılması gerekmektedir. Arfen; paslanmaz, alüminyum ve PVC seçenekleriyle ısıl genleşme derz profilleri üretir.

Thermal expansion joints are a construction element that must be used in applications in wide areas in all types of floor coatings and in areas that overlap with ceramic coatings such as columns, walls and installation pipes. In addition, it is necessary to use (steel ladder + reinforced concrete slab joint etc.) where the lower filling material is changed, that is to say, at the points where it is joined to the conveyor systems of different structures. Arfen; Stainless, aluminum and PVC options.

Dekorasyon profilleri konusunda çözüm ortağınız olmaya devam ediyoruz. Seramik Köşe ve Bitiş Profilleri, Köşe Koruma Profilleri, Merdiven Burun Profilleri, Seramik Bordür ve Derz Profilleri, Eşik Profilleri, Alüminyum Süpürgelikler, Sert ve Esnek PVC Süpürgelikler, Halı Parke Profilleri bunlardan bazıları. Kataloglarımızı incelemeyi unutmayın.

We continue to be your solution partner in decoration profiling. Ceramic Corner and Finish Profiles, Corner Protection Profiles, Stair Nose Profiles, Ceramic Border and Joint Profiles, Threshold Profiles, Aluminum Plinths, Hard and Flexible PVC Skirtings, Carpet Parke Profiles are some of them. do not forget to check our catalogs.

MOVEMENT JOINT PROFILES MOVEMENT JOINT PROFILES

FINISHING TRIM PROFILES FINISHING TRIM PROFILES

* STAINLESS STEEL SERIES AVALIABLE

(5)

KÖPRÜ

GENLEŞME DERZLERİ KÖPRÜ

GENLEŞME DERZLERİ

Tüm mesnetler Avrupa Standartı EN-1337-3'e, izolatörler EN-15129 Standartı’na ve zaman zamanda müşteri talebine göre farklı ülke standartlarına uygun üretilmektedir. Diğer tüm ürünler ise TSE ve uluslararası standartlara, kalite yönetim sistemlerine uygun üretilip fabrikamızın laboratuvarında kalite kontrolleri yapılmaktadır. Arfen mühendislik deneyimi ve yüksek teknik bilgi ile çözümlerini en iyi şekilde ticari boyuta taşıyarak müşterilerine daha ekonomik alternatifler sunarak hizmet vermektedir.

All bearings are produced in accordance with European Standard EN-1337-3, insulators conforming to EN-15129 Standard and according to customer requirements at times according to different national standards. All other products are produced in accordance with TSE and international standards, quality management systems and quality controls are made in the laboratory of our factory. Arfen has been providing engineering alternatives with high technical know-how and best-of-breed solutions to its customers.

BRIDGE EXPANSION JOINTS

BRIDGE EXPANSION JOINTS

(6)

ALÜMİNYUM

PASPAS SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM

PASPAS SİSTEMLERİ

TPE SU YALITIM BANTLARI

TPE SU YALITIM BANTLARI

İç mekanlar ve dış mekanlar için uzun ömürlü paspas sistemleri üretiyoruz.

Renk seçeneklerimiz olduğu gibi havuz gömme tipli ve çerçeveli gövde seçenekleri de mevcuttur. Her mekanın ihtiyaçlarından biri alüminyum paspaslar Arfen’de....

We produce long-lasting mop systems for indoor and outdoor use. As well as our choice of colors, there is also a choice of flush-type and framed bodies.

One of the needs of every space is aluminum matting in Arfen ....

Yalıtım bantları, dilatasyon uygulamalarında, genleşme derzi uygulamalarında ayrıca ıslak zeminlerde en kritik noktalarda kurtarıcınız olur. Aynı zamanda ürünlerimize suda şişen bantları da ekledik.

Insulation tapes will be the most critical points in dilatant applications, expansion joint applications and also wet floors. At the same time, we also added bottles of water to our products.

ALUMINUM MATTING SYSTEMS ALUMINUM MATTING SYSTEMS

TPE WATER ISOLATION TAPES

TPE WATER ISOLATION TAPES

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :