TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞINA

Tam metin

(1)

KONU : Tahsis

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ibareli 23.09.2021 tarihli ve 69193797- 115.05.02.99- E-35412 sayılı yazı okundu.

Arsin ilçesi Yalı Mahallesi sahil dolgu alanındaki, sentetik çim yüzeyli futbol sahasının Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 31.08.2021 tarihli ve E-94114989-756.01[756.01]- 893020 sayılı yazısıyla, Arsin ilçesi Yalı Mahallesi sahil dolgu alanında bulunan sentetik çim yüzeyli futbol sahasının tahsisi talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.” hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (d) fıkrasına göre, İlimiz Arsin ilçesi Yalı Mahallesi sahil dolgu alanında bulunan sentetik çim futbol sahası ve soyunma kabinlerinin, 10 (on) yıllığına Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur. 13.10.2021

Ali Osman ÇOBAN Hasan ÇEBİ Ahmet Seyit ALIŞKAN

Başkan Başkan Vekili Üye

Ali Bayram TANRIVERDİ Mustafa SEKBAN

Üye Üye

(2)

RAPOR NO : 85 KONU : Tahsis

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ibareli 29.09.2021 tarihli ve 69193797- 115.05.02.99-E-36105 sayılı yazı okundu.

Ortahisar ilçesi Uğurlu Mahallesi Uğurlu Mezarlığı içerisinde bulunan Uğurlu Mezarlığı Camisinin Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün 09.02.2021 tarihli ve E-39232533- 215.01-1041430 sayılı yazısıyla, Ortahisar İlçesi Uğurlu Mahallesi Uğurlu Mezarlığı 2570 ada, 72 nolu parsel içerisinde bulunan Uğurlu Mezarlığı Camisinin tahsisi talep edilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (d) fıkrasında “Kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir.” hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi (d) fıkrasına göre, İlimiz Ortahisar ilçesi Uğurlu Mahallesi Uğurlu Mezarlığı içerisinde bulunan 2570 ada, 72 nolu parseldeki Uğurlu Mezarlığı Camisinin, 25 (yirmi beş) yıllığına Ortahisar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğüne tahsisi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur.13.10.2021

Ali Osman ÇOBAN Hasan ÇEBİ Ahmet Seyit ALIŞKAN

Başkan Başkan Vekili Üye

Ali Bayram TANRIVERDİ Mustafa SEKBAN

Üye Üye

(3)

KONU : İşletme Devri

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ibareli 01.10.2021 tarihli ve 69193797- 756.99- E-36465 sayılı yazı okundu.

İlimiz Ortahisar ilçesi, Yalıncak Gülyalı Mahallesinde bulunan Yalıncak Plajının işletmesinin Trabitaş Sosyal ve Kültür Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'ne devri ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26'ncı maddesinde ''Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir yada bu yerlerin Belediye veya bağlı kuruluşların %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir'' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; İlimiz Ortahisar ilçesi, Yalıncak Gülyalı Mahallesinde bulunan Yalıncak Plajının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26'ncı maddesine göre, %50'sinden fazlasına ortak olduğumuz Trabitaş Sosyal ve Kültür Hizmetleri Ticaret AŞ 'ye Trabzon Valiliği (Defterdarlık) ile yapılan protokol süresince işletme gelirinin %2 hasılat payının belediyemize ödenmesi kaydıyla işletilmesinin devri komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur. 13.10.2021

Ali Osman ÇOBAN Hasan ÇEBİ Ahmet Seyit ALIŞKAN

Başkan Başkan Vekili Üye

Ali Bayram TANRIVERDİ Mustafa SEKBAN

Üye Üye

(4)

RAPOR NO : 87

KONU : İşletme Devri

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ibareli 01.10.2021 tarihli ve 69193797- 756.99- E-36466 sayılı yazı okundu.

İlimiz Ortahisar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 202 ada 172 parsel üzerindeki “Yavuz Selim Tam Otomatik Katlı Otopark'” içerisinde bulunan 1 nolu bağımsız bölümün otopark olarak işletilmesinin Trabzon Ulaşım Anonim Şirketi'ne devri ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda;

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26'ncı maddesinde ''Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahaları, toplu ulaşım hizmetleri, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir ya da bu yerlerin Belediye veya bağlı kuruluşların %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Belediye Meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabidir'' hükmü yer almaktadır.

Bu nedenle; İlimiz Ortahisar ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 202 ada 172 parsel üzerindeki “Yavuz Selim Tam Otomatik Katlı Otopark” içerisinde bulunan 1 nolu bağımsız bölümün otopark olarak işletilmesinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26'ncı maddesine göre, %50'sinden fazlasına ortak olduğumuz Trabzon Ulaşım AŞ'ye 5 yıllığına aylık 20.000,00 TL (YirmibinTürkLirasi) bedelle işletilmesinin devri komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur. 13.10.2021

Ali Osman ÇOBAN Hasan ÇEBİ Ahmet Seyit ALIŞKAN

Başkan Başkan Vekili Üye

Ali Bayram TANRIVERDİ Mustafa SEKBAN

Üye Üye

(5)

KONU : Trampa

MECLİS BAŞKANLIĞINA

Belediye Meclisinin 11.10.2021 tarihli birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı ibareli 06.10.2021 tarihli ve 69193797- 115.05.02.99- E-37274 sayılı yazı okundu.

Trabzon Büyükşehir Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında başa baş taşınmaz trampası ile ilgili olduğu anlaşıldı.

Yapılan görüşme sonunda:

Karayolları Genel Müdürlüğünün 24.06.2020 tarih ve 134690 sayılı yazısı ile mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait, Ortahisar ilçesi Kaymaklı Mahallesi 2729 ada, 5 nolu parselin 403.51 m² lik kısmı, 6 nolu parselin 10.48 m² lik kısmı, 7 nolu parselin 915.63 m² lik kısmı olmak üzere toplam 1.329,62 m² lik yol olarak kamulaştırılacak alanın, Karayolları Genel Müdürlüğüne devri talep edilmektedir. Buna karşılık, mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait, Beşikdüzü ilçesi Korkuthan Mahallesi 143 ada, 20, 21, 33, 38, 46, 47, 50, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 ve 70 nolu parsellerde kayıtlı toplam 49.072,28 m² yüzölçümlü taş ocağı nitelikli taşınmazın Büyükşehir Belediyemize devri önerilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesi (e) fıkrasında “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” hükmü yer almaktadır.

Buna göre; söz konusu taşınmazların Büyükşehir Belediyemiz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında başa baş trampa edilmesi komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür.

Meclise arz olunur. 13.10.2021

Ali Osman ÇOBAN Hasan ÇEBİ Ahmet Seyit ALIŞKAN

Başkan Başkan Vekili Üye

Ali Bayram TANRIVERDİ Mustafa SEKBAN

Üye Üye

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :