• Sonuç bulunamadı

Özel Gıdalar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Özel Gıdalar"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu

Dersin Kodu ve İsmi KGP 240 Özel Gıdalar Dersin Sorumlusu Öğr. Gör. Ayşen BABACAN

Dersin Düzeyi Ön Lisans

Dersin Kredisi 2

Dersin Türü Zorunlu

Dersin İçeriği

Şeker pancarının bileşimi, pancarın şekere işlenmesi, pancarın kıyılması, difüzyon, ham şerbet elde edilmesi, ham şerbetin temizlenmesi, ham şeker elde edilmesi, şekerleme çeşitleri ve şekerleme bileşenleri, şekerlemelerin pişirilmesi ve ambalajlanması, kakao üretim teknolojisi, çikolata üretim teknolojisi, çayın kimyasal bileşimi, siyah ve yeşil çay üretimi, kahve üretim teknolojisi, bal.

Dersin Amacı Bu ders ile Hammadde kaynakları, şeker, şekerleme, çikolata, çay ve kahve teknolojileri konularında genel bilgi kazandırılmasını sağlamak ve yeni yaklaşımların kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Süresi 2+0/hafta

Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul Yok

Önerilen Kaynaklar

Altan, A. 2008. Özel gıdalar teknolojisi. Çukurova Üniversitesi Yayınları, Adana

Bilişli, A. 2013. Özel Gıdalar. Sidaş yayınları, Çanakkale.

Dersin Kredisi (AKTS) 4 Laboratuvar

Diğer-1

Referanslar

Benzer Belgeler

Lignoselülozik biyokütlenin ekstrüzyon ile ön işlemi sonrasında daha yüksek verimde şeker elde edilmesi, ayrıca ekstrüzyon işleminin kimyasal ön işlemi de (asit

Sille Aya-i Eleni Kilisesinin iç kısmına ait nokta bulutlarının işlenmesi ve birleştirilmesi işlemleri 4.2 bölümünde (dış cephenin 3 Boyutlu modelinin elde edilmesi)

► Şeker pancarından elde edilen melasta Şeker pancarından elde edilen melasta bulunan “. bulunan “BETAİN” BETAİN” lipotropik

yüzyıl ortalarında, Osmanlı İmparatorluğunda da şeker pancarı tarımına girişmek ve şeker sanayi kurmak yönünde girişimlerde bulunulmuş Bu amaçla İstanbul, Trakya ve

Don olayı sonucunda pancar dokuları ve hücreleri parçalandığından diffüzyon işlemi sırasında bu tür pancarlardan elde edilen ham şerbete fazla miktarda istenmeyen

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha

Bu işlemle toz kakaoda istenen yağ miktarı ayarlanır.Elde edilen kakao yağı katı olarak da depolanabilir ve çikolata üretiminde kullanılır.. PULVARİZASYON : Bu işlem ile