• Sonuç bulunamadı

ŞEKER TEKNOLOJİSİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ŞEKER TEKNOLOJİSİ"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ŞEKER

(2)

• Şeker üretiminde şeker kamışı ve şeker pancarı kullanılır. Türkiye’de şeker

üretiminde en fazla pancar kullanılır. • Üretim Aşamaları:

Pancarın sökülmesi, taşınması ve temizlenmesi Pancarın Kıyılması

Şekerin Difizyonla Alınması Ham şerbetin temizlenmesi Koyulaştırma

Koyu şerbetin Lapa’ya işlenmesi Şekerin elde edilmesi

(3)

• Pancarın sökülmesi, taşınması ve

temizlenmesi:

Pancarın olgunluğuna ve fabrikanın

işleme kapasitesine göre sökülen pancarların baş kısmı kesilir ve

fabrikaya taşınır.

pancarlar, su akımı (kanalları)

yöntemi ile kanala dökülerek içeri taşınır. Kaba temizliği bu şekilde

yapılmış olan pancarlar fabrika içinde tekrar yıkanır.

(4)

Pancarın Kıyılması: Hücre içinde bulunan şekerin suda çözülerek

alınması için hücrenin parçalanması gerekir. Pancar ,özel makinelerde

(5)

• Şekerin Difizyonla Alınması: hücrelerdeki şekerin alınması için

difizyon yöntemi kullanılır. pH’sı 5,5 – 6 olan suya daldırılan kıyılmış

pancarlar 80 ° C ‘de 60 – 75 dk bekletilir, şeker suya geçer.

(6)

Pancar daha uzun süre bekletilirse, • Şeker olmayan maddelerin geçişi

artar

• Mikrobiyolojik bozulma riski artar

işlem sonucunda HAM ŞERBET elde edilir.

(7)

Ham şerbetin temizlenmesi:

Ham şerbet içinde bulunan kaba lif

ve kırıntılar filtrasyon işlemi ile ayrılır. Daha sonra 2 kez kireçleme yapılır.

Çöken kireç ayrılır, sonra çözünen kirecin ayrılması için CO2 gazı verilir ve bu CaCO3 şeklinde çöker. pH

ayarlaması ile de mineraller ayrılır. şerbet , kükürtlenir ve aktif kömür

(8)

Koyulaştırma: Şerbette bulunan

%13 – 14 şeker koyulaştırma işlemi ile %65’e çıkarılır.

Koyu şerbetin LAPA’ya işlenmesi:

Koyulaştırılmış şerbet 75 – 80 C’de vakum altında suyu uçurularak LAPA oluşturulur. Daha sonra sıcaklığın 50 C’ye düşürülmesi ile şekerin

kristalleşmesi sağlanır.

Şekerin elde edilmesi: Şeker

Referanslar

Benzer Belgeler

a) Tankın içindeki suyun miktarı ve kütlesi elips kesitli tank dikkate alınarak bulu- nacaktır. Tank tam dolu olmadığı durumda sıvının hacmi elips kesitten bulunacaktır..

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genci Cerrahi Ana- bilim Dalı, Uz.. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana- bilim Dalı,

DHA'n ın haberine göre Manisa'nın Salihli İlçesi'ndeki bir ilköğretim okuluna 20 metre mesafedeki evin çatısına bir GSM şirketi tarafından kurulan güneş enerjisi

Şeker pancarının bileşimi, pancarın şekere işlenmesi, pancarın kıyılması, difüzyon, ham şerbet elde edilmesi, ham şerbetin temizlenmesi, ham şeker elde

• Toddy ve toddy’nin fermente olmuş pirinç ile karışımından veya toddy’nin piriç ve şeker.. kamışı melası ile karışımından,damıtma yolu ile

Kadıköy Halinin ye- ri iyi intihap edilmiş ve projesi mütekâmil bir surette tertip edilmiş olsaydı, bugün modern bir çarşı halinde kullanıla- cak, Kadıköy halkı da

Herbisitlerin çoğu hem simplastik ve hem de apoplastik yolla taşınmaktadır. Bu yolla herbisitlerin parankima dokusunda taşınması çok büyük öneme sahiptir. Herbisitlerin

Ölüm koluna girmiş çıktığı yolculukta kurtuluşu sanıyor dünyanın yanlışını kasabası uzakta, boşlukta kahkahası sımsıkı sarılmış korkusuna.. Yılanı çok,