• Sonuç bulunamadı

ANT341-Kazı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ANT341-Kazı "

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Outline

Adli Kazı Yöntemleri

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(2)

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(3)

Adli Antropoloji

Adli antropoloji, iskelete/ insan kalıntılarına ilişkin analitik yöntemlerin, teorilerin ve prosedürlerin cezai (adli) soruşturmalara uygulanmasıdır.

These analytical skills include:

• understanding the processes and effects of decay on the body

• extracting information pertaining to age, sex, stature and pathology

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(4)

Adli Arkeoloji

Adli arkeoloji, cezai (adli) soruşturmalara arkeolojik yöntemlerin, teorilerin ve prosedürlerin uygulanmasıdır.

These skills include:

• locating bodies

• understanding the burial of the body or related deposits

• what happens to the body in the ground (known as depositional and taphonomic processes)

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(5)

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(6)

• Adli arkeoloji ile doğrudan bağlantılı beş sorumluluk vardır:

• İlgili alanları belirleme veya eleme,

• Olay yerini yorumlama,

• Olay yerini haritalama,

• Kazı aşaması,

• Kalıntılar ve bunlarla ilişkili kanıtlar toplamak.

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(7)

Keşif Aşaması

Kazı Aşaması

İskelet Kalıntılarının Çıkarılması ve Belgelenmesi ve Kanıtların Toplanması

Yorumlama

Rapor

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(8)

Keşif Aşamasının Amacı Nedir?

Placing flags at the location of potential evidence at the crime scene

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(9)

Clandestine burials Bodies deposited on the surface

Body parts Skeletal elements or bones

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(10)

İnsan Kalıntılarının Bulunmasında Kullanılan Arama Teknikleri

İnvaziv ve non-invaziv yöntemler

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(11)

Non-invaziv yöntemler

Nonintrusive searches use nondestructive methods in which searches are performed by visually looking for evidence of a burial or surface scatter on the ground.

• Görsel metod ile araştırma yöntemleri- (visual searches)

• Kadavra köpekleri (the use of cadaver dogs)

• Jeofizik arama ve tarama yöntemleri (almost all geophysical prospecting methods)

.

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(12)

Arama Alanları Türleri (Types of Search Areas)

• Open (Açık)

• Obstructed (Engelli)

• Submerged areas (Su altı)

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(13)

Arama Alanları Türleri (Types of Search Areas)

Open (Açık)

360 ° görüş alanına sahip herhangi bir alandır (açık alanlar, arka bahçeler vs)

Açık alanlar: havadan keşif, ızgara (grid) şeklinde yürüyüş veya uzaktan algılama teknikleri kullanılarak aranabilir.

Açık alanlar, kalıntıları tespit etmede en büyük başarıya sahip olma eğilimindedir.

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(14)

Arama Alanları Türleri (Types of Search Areas)

Obstructed (Engelli)

Kentsel veya ormanlık alanlar, mağaralar ve arama tekniklerini engelleyen diğer herhangi bir peysaj özelliğine sahip engelli alanları içerir.

Submerged areas (Su altı)

Sualtı aramaları özel ekipman ve personel gerektirir. Batık alanlarda kullanılan arama ve haritalama teknikleri, her bir durum için özeldir ve daha az kullanılır.

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(15)

Görsel Metod ile Araştırma (Arazi Yürüyüşü)

• Three of the most effective patterns for visually searching the surface of an area on foot are

• şerit yöntemi (a strip (or line) pattern)

• ızgara yöntemi (grid pattern)

• spiral yöntemi (a spiral pattern)

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

(16)

Görsel Metod ile Araştırma (Arazi Yürüyüşü)

Search patterns: (a) line or strip search; (b) grid search; and (c) spiral search.

ANT341-Kazı

ve Laboratuvar

Teknikleri

Referanslar

Benzer Belgeler

İlk etapta; genel kentsel dönüşüm alanları (dönüşüm alanı, yenileme alanı, riskli alan, rezerv yapı alanı) hakkında bilgi ve belge almak için bilgi edinme

Zira Mağara oluşum- ları açısından bu kadar zengin olan bir ülkede, bilimsel anlamda kazısı yapılan mağara sayısı iki elin on parmağını geçmemektedir.. Buna şöyle

Konu ile ilgili en yoğun ve sistematik çalışmayı sürdüren, MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Karst ve Mağara Araştırmaları Birimi, 1 979

İngiliz çevre uzmanları, Avrupa Birliği'nin 2020 yılına kadar, iklim değişikliğiyle mücadele çözümlerinden biri olarak, kullan ılan yakıtların yüzde 10'unu

Bu araştırmanın temel amacı; işitme engelli olarak dünyaya gelen ve 1-5 yaş arasında implant ameliyatı olan işitme engelli çocukların anneleri ile normal gelişim

Sulak alanlar, deniz kıyıları, bazı boş alanlar çöp döküm alanı olarak kullanılmakta ve önemli çevre sorunları yaratmaktadır.. Arıtma tesisi olmaksızın

Dustpan and brush used during The University of Sydney’s archaeological excavations at Nea Paphos in Cyprus, 1996..

Harita genel komutanlığı, İl harita müdürlükleri ve bazı durumlarda belediyelerden temin