• Sonuç bulunamadı

ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

• Kalça Bölgesi – Os Coxae(Pelvicum) • Os ilii(Ilium) • Os ischii(Ischium) • Os pubis(Pubis) • Uyluk Bölgesi – Femur – Patella • Bacak bölgesi – Tibia – Fibula • Ayak Bölgesi – Ossa Tarsi • Talus • Calcaneus • Os naviculare • Os cuboideum • Os cuneiforme mediale-intermedium-laterale – Ossa Metatarsi

(3)

Os Coxae(Pelvicum)

• Os ilii(Ilium)

– spina ilica anterior superior – spina ilica anterior inferior – spina iliaca posterior

superior

– spina iliaca posterior inferior

• Os ischii(Ischium)

– tuber ischiadicum

• Os pubis(Pubis)

– symphsis pubica

Acatabulum

Foramen Obturatum

(4)

Femur – Patella

• Vücudun en uzun

kemiğidir.

• Vücut uzunluğunun

1/4’ü kadardır.

• Extremitas Proximalis

• Corpus Femoris

• Extremitas Distalis

(5)

Bacak Kemikleri (Ossa Cruris)

• Os Tibia

– tuberositas tibia

• Os Fibula

(6)

Ossa Tarsi

• 7 adet kemik bulunur.

• Proksimal sıra

– Talus

– Calcaneus

– Os naviculare

• Distal sıra

– Os cuneiforme mediale

– Os cuneiforme

intermedium

– Os cuneiforme laterale

– Os cuboideum

(7)

Ossa Metatarsi –

Referanslar

Benzer Belgeler

Ayrıca hal- tercilerin ve sedanterlerin sol el parmak kemiklerinin (proksimal, medial ve distal falankslar) hacim ve uzunluk yüzdelik (%) oranları

PARS INCISIVA Facies labialis Facies lingualis Margo alveolaris Alveoli dentales Margo interalveolaris Foramen mentale. Foramina

OSSA CARPI Os carpi radiale Os carpi intermedium Os carpi ulnare Os carpi accessorium Os carpale primum Os carpale secundum Os carpale tertium Os carpale

Os malleolare (ru.) Corpus tibiae Crista tibiae Margo cranialis Margo lateralis, Margo medialis Facies lateralis, Facies medialis, Facies caudalis Cochlea tibiae Malleolus

 Orta duruş ve topuk kalkışı sırasında plantar fleksörler ayak bileği eklemini stabilize ederek ortaya çıkan güçlü DF momentini karşılar..  Hızlı yürümede

Omurga (Columna Vertebralis) • Omurga, 33-34 omurun(vertebra) üst üste dizilmesiyle oluşmuş kemik kolondur... (yetişkinde 1

Kaide kısmı diğer phalanxlardakine benzemekle birlikte, serbest olan alt uçu üçgenimsi bir şekildedir ve avuca bakan yüzünde pürüzlü bir alan vardır....  Sağ el

Trochlea humeri (car.,medial) capitulum humeri (car., lateral) Fossa olecrani.