• Sonuç bulunamadı

ALT EKSTREMİTE KASLARI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ALT EKSTREMİTE KASLARI"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

M. psoas major Görevi: Uyluğa fleksiyon

(3)

M. iliacus

M. psoas major ile m. iliacus’a birlikte m. iliopsoas

denir.

Görevi: Uyluğun en kuvvetli fleksorudur ve ayrıca dış

(4)

M. gluteus maximus

Görevi: Uyluğun en kuvvetli ekstensorudur.

(5)

M. gluteus medius

Görevi: Uyluğun en kuvvetli abduktorudur.

Ön kısım lifleri iç rotasyon yaptırır.

Yürüme esnasında pelvisi yere basan ayak tarafına kaldırır

(6)

M. gluteus minimus

Görevi: Uyluğa abduksiyon ve iç rotasyon yaptırır.

M. tensor fascia lata

Görevi: Uyluğa abduksiyon, fleksiyon ve iç rotasyon

(7)

M. sartorius

(8)

M. quadriceps femoris

Görevi: Bacağın en kuvvetli extensor kasıdır. m. rectus

(9)

M. biceps femoris

Görevi: Bacağa fleksiyon ve dış rotasyon. Uyluğa

(10)

M. Semitendinosus

Görevi: Uyluğa ekstensiyon, bacağa

fleksiyon yaptırır

M. semimembranosus

Görevi: Uyluğa ekstansiyon ve bacağa

(11)

M. tibialis anterior

(12)

Bacağın lateral bölgesi

m. fibularis (peroneus) longus m. fibularis (peroneus) brevis

(13)

M. gastrocnemius

Referanslar

Benzer Belgeler

arka lifleri ise kola dış rotasyon ve ekstansiyon

Daha önceden herhangi bir periferik damar hastalýðý bulunmayan 2 olguda sorunsuz bir koroner arteriyel bypass ameliyatý sonrasý, tek taraflý olarak sað bacakta 1 olguda düþük

Ön kolun ön yüzündeki kaslar: Bu bölgedeki kaslar genellikle epicondylus medialis’ten, radius ve ulna’nın ön yüzünden, membrana interossea’dan ve kasları saran

Bacağın arka tarafındaki yüzeyel kaslar femurun alt ucundan ve tibia’nın arka yüzünden başlarlar.. Kas lifleri bacağın orta kısımlarında ortak bir

MS hastalarının göz hareket muayeneleri yapılırken çift görme belirtisinin, geçirilmiş optik nörit sekeli sebebiyle tespit edilemeyeceği akılda

ام’yı olumsuzluk edatı olarak kabul edenlere göre ise ortada böyle bir iki melek yoktur (Abbâs, 2005, s. Bir diğer örneği de vav harfine dair verelim. İlk bakış

Bugün biz Türkiye’de az çok bir özgürlük ortamı yaşı­ yorsak, düşünce ortamı az çok bir yerlere geldiyse bu onların mücadelesiyle oldu.. Bizi bugüne

Bu kasların üzerini örten fascia profunda bölümü fascia lata olarak isimlendirilir. Bu fascia lata yukarıda fascia abdominalis, fascia iliaca ve fascia glutea olarak devam eder.