• Sonuç bulunamadı

EL TARAK KEMİKLERİ (Ossa metacarpalia)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EL TARAK KEMİKLERİ (Ossa metacarpalia)"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

EL TARAK KEMİKLERİ (Ossa metacarpalia)

El tarak kemikleri 5 adettir. Başparmaktan küçük parmağa doğru 1'den 5'e kadar numaralanır (MC 1-MC 5). Bu kemiklerin her biri küçük birer uzun kemiktirler ve herbirinin bir gövdesi ile iki adet ucu vardır. Bu kemikler dış yana doğru birbirlerinden açılarak uzaklaşırlar.

(2)

METACARPALS

(3)

PARMAKLAR (Phalanges)

El parmak kemikleri 14 tanedir.

1. Phalanxlar, üstte el tarak kemikleriyle, alt uçta ise 2. parmak

kemikleriyle eklem yaparlar.

2. Phalanxlar, her bir elde 4'er tanedir. Phalanx secunda ya

da phalanx media adını alırlar. 1. Phalanxlardan daha kısa olmakla birlikte genel morfoloji açısından benzerlik gösterirler.

3. Phalanxlar, phalanx tertia ya da phalanx distalis, diğer

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Referanslar

Benzer Belgeler

İlaç kullanımı: Düzenli olarak hangi ilaçların alındığını veya enjekte edildiğini (özellikle Aspirin ® (ASS), Marcumar ® , Heparin, Plavix ® , Ticlopidin,

● Öğrenciler, velilerinin gerekli formları sene başında doldurup imzalamaları durumunda, hafta içinde okul bitiminde kampüsten çıkabilirler. ● Kampüs güvenlik

Aşağıdaki şiiri 5 kere okuyup altındaki satırlara yazın ve yazdıktan sonra yazdığınızı okuyun.. ANNEM

Anket sorularımızın cevaplarını değerlendirmeden önce Sakarya ilinin yapısını değerlendirmek daha yerinde olur. Sakarya ili kozmopolitlik unsurları içinde

A BURIED FREE FLAP MOnITORIng wITH A HAnD-HELD DOPPLER gÖMüLü SERBEST DOKU AKTARIMInDA EL DOPLERİ İLE TAKİP.. Geliş Tarihi : 30.12.2013 Kabul Tarihi

11 il Elektrik yunrfr Distal önfcc'ıE volar Genel (Prime* LA flep/ 2,seansta sinir gr-sfli 12 31 i Elektrik yanığı DLri al iitıkül volar Genel (Prime* İA Hep/ 2,seansla

 Sağ cuboid plantar ve dorsal.. cuneiform) medial, lateral, proximal... AYAK TARAK KEMİKLERİ

Os metacarpalia primum Os metacarpalia secundum Os metacarpalia tertium Os metacarpalia quartum Os metacarpalia quintum. Ossa Metacarpalia Ossa Metacarpalia Ossa Metacarpalia