• Sonuç bulunamadı

1968 ÜSS Sınavı Soru ve Çözümleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1968 ÜSS Sınavı Soru ve Çözümleri"

Copied!
9
0
0

Tam metin

(1)

1968 ÜSS Sınavı Soru ve

Çözümleri

(2)
(3)
(4)
(5)

ÇÖZÜMLER

1.

2.

3.

4.

5.

(6)

6.

7.

Soruya Geri Dön 8.

9.

Soruya Geri Dön 10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(7)

17.

18.

19.

Soruya Geri Dön 20.

21.

Soruya Geri Dön 22.

23.

24.

25.

(8)

26.

27.

28.

29.

30.

(9)

31.

Referanslar

Benzer Belgeler

Çözümünü Görmek için TIKLA2. Çözümünü Görmek için TIKLA

Grafik algoritmaları için, köĢe sayısı olarak n, kenar sayısı olarak ise Ө(n) kabul edilecektir.. Cevaplarınızı

Metal matriksli kompozit malzemelerde dispersiyonla sertleştirilmiş, partikül takviyeli, kısa fiber-whisker ve sürekli fiber takviyeli kompozitleri şekillerini çizerek

Hellio ve diğerleri (2002), Wei ve diğerleri (2010) ve Vennila ve diğerleri (2011) tarafından yapılan çalışmaların aksine, çalışmamızda kullanılan sulu faz

Mevcut çalışma kapsamında Belçika bölgesinde bulunan ve evsel atıklardan biyogaz üreten bir tesisteki ısı-güç kombine motorunun (CHP) egzoz gazı ve ceket soğutma suyu

Buna göre tez çalışmasının öğrencilerin yazılı anlatımlarına yönelik örnekleminde Gazi, Yeni Hitit ve İstanbul yabancılar için Türkçe öğretim setlerinin

Bilişim Teknolojileri Ön Bilgisi Orta Düzeyde Olan Kız Kontrol Grubu Öğrencilerinin BT Dersinde Uygulama Öncesi ve Sonrasına Yönelik Görüşleri..... Bilişim

Elde edilen bu bulgular lise öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde okullarında spor salonu olup olmama durumlarının etkili olduğunu ve özellikle

En küçük a b yi elde etmek için ise çarpımları 24'ü veren aralarında asal olan ve birbirine en yakın iki böleni

Aynı bir düzleme paralel olmayan (aykırı) üç doğru veriliyor.. Bu üç doğruyu kesen kaç doğru

Kesişen iki düzlemin arasındaki açı 60

A) Birbirine paralel iki doğrudur. E) Bu doğruların teşkil ettiği açıların açı or- tayları olan bir çift doğrudur. Bir dik üçgende, dik kenarların kareleri-

Tabanı 12 cm 2 , yüksekliği 6 cm olan bir piramit tabana paralel bir düzlemle ke- siliyor.. Düzlem tepeden 2

Bir torbada 5 beyaz ve 4 siyah bilye

f:xf(x)=sin x fonksiyonunun x=0 için türevi aşağıdakilerden hangisidir... Şekildeki gibi A, B, C kümeleri

x,yA için xoy tablodaki gibi tanımlanıyor. Aşağıdakilerden hangisi, bu işlem için doğrudur. A) İşlemin değişme özelliği vardır. B) Cümle bu işleme

A) Köklerden en az biri pozitiftir. B) Köklerden yalnız biri negatiftir. C) Bir tane karmaşık kök vardır. D) Gerçel bir kök yoktur.. Değişken bir yamuğun

1976 ÜSS Sınavı Soru ve Çözümleri... Soruya

Şekildeki gibi yarıçapları 1 cm olan üç çember birbirine

Bir babanın yaşı 27, iki çocuğunun yaşları toplamı 9 dur. Verilen şekilde, alanı 180 cm 2 olan ABCD dik- dörtgeninin içine, boyutları birbirine eşit ve birer

P(x)=x 3 +ax 2 +bx+c çok terimlisinin (x+1) 2 ile bölünebilmesi için gerek ve yeter şart f(a,c)=0 fonksiyonu ile verildiğine göre, bu fonksiyonun aoc dik koordinat

Şekildeki ABCD dörtyüzlüsünün ABC yüzü bir kenarının uzunluğu a olan bir eşkenar üçgen, BDC yüzü ise D açısı dik olan bir üçgendir.. Verilen şekilde y=

1981 ÖSS Sınavı Soru ve Çözümleri... Soruya