Kompozit Malzemeler Dersi Çalışma Soruları

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kompozit Malzemeler Dersi Çalışma Soruları

1. Kompozit malzemelerin tanımını. Kompozit malzeme oluşumundaki fiber-matriks arayüzeyi ve bileşenler arasında meydana gelen yapıyı gösterir şematik şekli çizerek, fiber ve matriks bileşenlerine ait görevleri belirtiniz. Metalik, seramik ve polimer malzemelerin özelliklerini düşünerek kompozit malzeme oluşturmaya ait 5 adet amaç yazınız.

2. Kompozit malzemeleri matriks malzemesi ve yapı bileşenlerinin türüne göre genel olarak sınıflandırınız. Fiberli kompozitleri mümkün fiber şekilleri ve dağılımlarını göstererek ayrıntılı olarak açıklayınız Tabakalı kompozitleri açıklayınız.

3. Kompozit malzemelerin önemini belirterek, kullanım alanları hakkında bilgi veriniz. 4. Metal matriksli kompozit malzemelerin tanımını yapınız. Metal matriksli kompozit

malzemelerin üstün özelliklerini maddeler halinde yazınız.

5. Metal matriksli kompozit malzemelerde dispersiyonla sertleştirilmiş, partikül takviyeli, kısa fiber-whisker ve sürekli fiber takviyeli kompozitleri şekillerini çizerek açıklamalı olarak anlatınız.

6. Metal matriksli kompozit malzemelerin mühendislik uygulamalarındaki teknolojik önemini belirtiniz. MMK malzemelerin genel olarak ana kullanım alanı bulduğu sektörler için (Otomotiv, Uzay/Uçak, Yapısal Bileşenler, Spor Araçları) örnekler veriniz. (Otomobil pistonları vb. gibi)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :