• Sonuç bulunamadı

180 Derece Kuralı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "180 Derece Kuralı"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

180 Derece Kuralı

Çektiğiniz konunun eyleminin olduğunu yönde hayalî bir çizgi olduğu düşünülür. Buna eylem çizgisi (aksiyon çizgisi ya da aks/eksen çizgisi) adı verilir.

Sahne boyunca kamera bu çizginin hep bir

tarafında kalmalıdır. Bu şekilde çektiğiniz konu çerçevenin hep aynı tarafında (sağında ya da solunda) gözükür.

(2)

Eğer kamera aks çizgisinin öbür tarafına

geçerse, çerçevenin diyelim ki hep sağında olan kişi, bu kez soluna geçmiş olur. Bu

durumda seyirci kişinin mekânda nerede durduğundan emin olamayacaktır.

Önemli not: sinemada/televizyonda “sağ” ve “sol”

seyirciye göre hesaplanır. Yani seyircinin (kameranın) bakış açısına göre “sağ” ya da soldur, oyuncunun

kendi sağı ya da solu değildir.

(3)

180 derece kuralına uyulmadığı zaman seyirci mekânda kimin, neyin nerede durduğunu

anlayamaz. Bu nedenle özen gösterilmesi gereken bir kuraldır.

Dikkatsizlik nedeniyle bu kuralın bozulması, seyircinin kafasının karışmasına yol açacaktır.

Ancak bazı yönetmenler, özel bir anlam yaratmak amacıyla bilerek bu kuralı

bozmaktadırlar.

Referanslar

Benzer Belgeler

Kökleri x 1 ve x 2 olan ikinci derece denklem en genel

yazılmasını inceleme açısından uygun gördüm.  Çift fonksiyonların grafiği y eksenine göre simetrik olduğunu öğrenmiştik. Bu sebeple y eksenindeki bir değere 2

Halen kayıtlı bulunduğumuz firma derecesinin, dilekçe ekinde sunulan ve internet vergi dairesinden alınmış olan son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosuna

Halen kayıtlı bulunduğumuz firma derecesinin, dilekçe ekinde sunulan ve internet vergi dairesinden alınmış olan son üç yıla ait işletme hesap özeti ve

Sağlık, güvenlik ve çevrenin korunmasını teminen, tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerde ve işyerlerinde alınacak tedbirlere ilişkin 12.08.2013 tarihli ve 28733

‐  Bu  kablo  sadece  tesisatta  bir  soğutma  grubu,  bir  merkezi  çift  akım  veya  bir  tam  veya 

• Meyve suyu sıkma işlemi bittiğinde, cihazınızı kapatınız, parçalayıcı / süzgeci dönmesi durana kadar bekleyiniz ve fişini prizden çekiniz.. • Kirli parçaları

Yakıt tüketimi (şehir içi) - Yakıt tüketimi (şehir dışı) - Yakıt tüketimi (ortalama) -. Motor gücü