• Sonuç bulunamadı

老人斑/曬斑

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "老人斑/曬斑"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

老人斑/曬斑

發佈日期: 2009/10/30 上午 11:13:26  更新日期: 2010-07-16 5:44 PM

一、什麼是老人斑/曬斑?

答:曬斑,會以黑褐色斑點,大小不一發生於現於臉部、手背、背部等身體長期曝曬於陽光下的部 位。而老人斑亦屬曬斑,亦是呈現粗糙、隆起的黑褐色斑點,並會隨著年齡增長而擴大,加深,甚 至變厚。

二、為什麼是會形成老人斑/曬斑?

答:一般起因於長期日曬。

三、老人斑/曬斑有什麼治療方式嗎?

答:可採取脈衝光美顏或雷射回春治療,在每一次治療後看到相當承度的淡化效果。或,配合美白 保溼導入的療程,將有美白功能之左旋維他命C 導入或麴酸有效作用至皮膚內層,以抑制黑色素產 生,亦可達到漸進式的淡斑效果。若為深層的老人斑我們亦可採取深層的化學乳酸煥膚方式,或可 選擇雷射除斑作皮膚的更新換膚。

Referanslar

Benzer Belgeler

Öncelikle diskin anterior k›sm› serbestlenerek disk repoze edilir ve yerinde tutabilmek için diskin posteriorundan geçirilen bir sü- tür yard›m›yla eklem posteriorundaki

tan›n, tekli veya çoklu olarak 13 farkl› antipsikotik kulland›¤›, klâsik antipsikotiklerden en fazla ha- loperidol ve klorpromazin kullan›lmakta iken, atipik

now, Interferon-α, Carboplatin, Paclitaxel and Beva- cizumab have been tried.[14] The new human vascu- lar endothelial growth factor-A (VEGF-A)-targeting chemotherapeutic

The purpose of this review is to determine the relationship between allelochemicals and fire of plant species in fire-prone ecosystems, and to reveal how this affects the

Total body irradiation plus cyclophosphamide ver- sus busulphan with cyclophosphamide as condition- ing regimen for patients with leukemia undergoing allogeneic stem

(2002) carried out a study of women with breast cancer and determined that their most important sources of social support were their families and their friends.[25] A similar

Daha sonra çalışma- da genel bütçe gelirleri ve genel bütçe harcama- ları değişkenleri arasında uzun dönem nedensellik ilişkisi analiz edilmiştir. Hata düzletme modelin-

yıl önceki o ortak çalışmalar­ dan arta kalmış İstanbul gö­ rüntülerini de yeniden değerlendir­ miş albümünde... Biraz da ona