• Sonuç bulunamadı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü"

Copied!
3
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ Ders Sorumlusu Prof. Dr. Deniz Deryakulu

Dersin Günü ve Saati Cuma 13:30-17:20

Derslik 9 Nolu Derslik

İletişim Eğitim Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tel: (312) 3633350/3203

deryakulu@ankara.edu.tr

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğretmen adaylarına bilişim teknolojileri öğretiminde kullanabilecekleri öğretim yöntemlerini tanıtmak; gerçek öğretim durumlarında çekilmiş video materyaller aracılığıyla bilişim teknolojileri öğretimi uygulamalarından ve yaşanan sorunlardan haberdar etmek; ortaokul “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” ve lise “Bilgisayar Bilimi” dersi öğretim programında yer alan belirli bir konuyu alternatif uygulamalar yoluyla nasıl öğretebilecekleri konusunda örnek uygulamalar gerçekleştirmelerine ve bu uygulamayı sınıfta sunmalarına olanak sağlamaktır.

Kazanımlar

1.Bilişim teknolojileri öğretimi ile ilgili temel kavramları doğru olarak kullanır.

2. İlköğretim ve ortaöğretim kademesindeki bilişim teknolojileri ile ilgili derslerin öğretim programlarının özelliklerini bilir.

3. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerine uygun bilişim teknolojileri dersi planlar.

4. Bilişim teknolojileri alanındaki farklı bilgi/beceri türlerine uygun öğretim etkinlikleri tasarlar.

(2)

6. Bilişim teknolojileri öğretiminde öğrenci başarısını değerlendirmede kullanılabilecek uygun ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini uygular.

7. Bilişim teknolojileri öğretim süreçlerinde yaşanan sorunları bilir, çözüm seçenekleri geliştirir.

8. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında görev yapan bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarına ilişkin yönetmelik ve genelgeleri bilir.

Hafta Konu-Etkinlik

22.09.2017 Ders tanıtımı-genel planlama

29.09.2017 Yasal çerçeve ve Bilişim teknolojileri dersi öğretim programları

Ders kitapları, öğretmen kılavuzları, öğrenci çalışma kitapları, BT öğretmen yeterlikleri

06.10.2017 Video Materyallerin İncelenmesi (1) 13.10.2017 (Kongre nedeniyle ders yok)

20.10.2017 Video Materyallerin İncelenmesi (2) 27.10.2017 Video Materyallerin İncelenmesi (3) 03.11.2017 Video Materyallerin İncelenmesi (4) 10.11.2017 ARA SINAVI 17.11.2017 Proje Sunuları 24.11.2017 Proje Sunuları 01.12.2017 Proje Sunuları 08.12.2017 Proje Sunuları 15.12.2017 Proje Sunuları 22.12.2017 Proje Sunuları 29.12.2017 Proje Sunuları

*Öğretim üyesinin program üzerinde değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Dersin Değerlendirilmesi

Dersin değerlendirilmesinde mutlak değerlendirme yaklaşımı benimsenecektir. Buna göre; Ara sınav (%40)

Dönem sonu sınavı (%60)

Final Sınavı: Ders izlencesindeki konularla ilişkili çoktan seçmeli ya da uzun/kısa yanıtlı sorulardan oluşan bir sınav olacaktır.

(3)

Referanslar

Benzer Belgeler

2) Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanır; bu süreçleri inceleyerek gerekli

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü... Başkan

Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri Bilgi toplumunun temel özelliklerinden biri de, bilgi teknolojisi sayesinde bilgi üretiminin de, bilgi teknolojisi sayesinde

 Nesnelerin İnterneti, öğrencilerin daha sağlıklı bireyler haline gelmelerini sağlamak için kendi verilerini takip edip analiz etmelerine imkân sağlar.. Günümüz

“Dil Becerileri ve Materyal Tasarımı” isimli onuncu bölümde konuya kısa bir giriş yaparak başlanmıştır. Devamında dinleme becerisinin ne olduğu tarif edildikten

44 Elemanları tam sayı olan bir A dizisinin(20 elemanlı) rastgele sayılar atayan, sonra dizi elemanlarının aritmetik ortalamasını hesaplayan ve elemanlardan kaç tanesinin

■ Bilgisayar teknolojisinin gelişimiyle iletişim teknolojisi de gelişmiş, böylece bilgi iletişimi daha etkili ve verimli hâle

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NIN ÖZEL AMAÇLARI Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin;9. Dijital