• Sonuç bulunamadı

SAYILAR – ASAL SAYILAR - 3 - (8) O

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SAYILAR – ASAL SAYILAR - 3 - (8) O"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SAYILAR – ASAL SAYILAR - 3 - (8) O

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net C C D B C A B D

Testin Çözümü

x ve y asal sayı olmak üzere x . y = 146

ise x + y kaçtır?

A) 52 B) 66 C) 75 D) 80 E) 91

a ve b asal sayılardır.

a – (17)b-1 = 0

ise a + b toplamı kaçtır?

A) 2 B) 12 C) 15 D) 19 E) 23

k bir asal sayı ve a bir doğal sayı olmak üzere k . a = 3k

ise k + a toplamı kçatır?

A) 9 B) 12 C) 18 D) 20 E) 21

x ve y pozitif tam sayılardır.

4x2 - y2

ifadesi bir asal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) y = x B) y = 2x C) y = 2x-1

D) y = 2x + 1 E) y = 4x

2x+ y ile x + 4y aralarında asal sayılardır.

52.(2x + y) = 48.(x + 4y) ise x + y toplamı kaçtır?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

x > y > 1 ve x ile y aralarında asal doğal sayılardır.

x.y = 156

ise x in alabileceği en büyük değer kaçtır?

A) 78 B) 52 C) 39 D) 32 E) 26

a ve b pozitif doğal sayılar olmak üzere, (a + 4).48 = b3

eşitliğini sağlayan en küçük a ve b değerleri için aşağıdaki bağıntılardan hangisi doğrudur?

A) a + b = 42 B) 2a + b = 48 C) a = 3b

D) 2b + 8 = a E) a = 3b - 2

2 2

(23) (19)

A

ifadesini tam sayı yapan en büyük A asal sayısı kaçtır?

A) 3 B) 5 C) 7 D) 11 E) 13

Referanslar

Benzer Belgeler

[r]

İşlemi tekrar kontrol ettiğinde 7 olan onlar basama- ğını yanlışlıkla 4 olarak

[r]

[r]

II) Hiç çift asal sayı yoktur. III) Asal sayıların 2 tane doğal sayı böleni vardır. III) Ardışık iki doğal sayı

II) 2 çift olan tek asal sayıdır. III) -7

II) Sadece bir ve kendisine bölünen doğal sayılara asal sayı denir. III) İki asal sayının toplamı

II) İki asal sayının çarpımı tektir. III) İki asal sayının toplamı yine asal sayıdır. IV) İki asal sayının bölümü yine asal sayıdır. V) Ardışık iki tek sayıdan büyüğünden küçüğünü