• Sonuç bulunamadı

SAYILAR – ASAL SAYILAR - 1 - (8) K

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SAYILAR – ASAL SAYILAR - 1 - (8) K"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SAYILAR – ASAL SAYILAR - 1 - (8) K

Daha fazla test ve konu anlatımı için matematikchi.net A B C A E E A C

Testin Çözümü

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) Asal sayılar pozitiftir.

II) Hiç çift asal sayı yoktur.

III) Asal sayıların 2 tane doğal sayı böleni vardır.

A) I, III B) I, II C) II, III D) III E) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 9

30 ile 40 arasında kaç tane asal sayı vardır?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

x ve y sayma sayıları olmak üzere x . (y + 5) = 17

ise x . y kaçtır?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I) Aralarında asal sayıların 1 den başka ortak doğal sayı böleni yoktur.

II) 30 ve 33 aralarında asal değil çünkü ikisi de 3 e tam bölünebilir.

III) Ardışık iki doğal sayı aralarında asaldır.

A) I, III B) I, II C) II, III D) III E) Hepsi

Aşağıdakilerden hangi ikisi aralarında asaldır?

A) 6 ve 9 B) 10 ve 15 C) 22 ve 26

D) 14 ve 21 E) 8 ve 15

x ve y sayma sayıları olmak üzere 12.x=y2

denklemini sağlayan en küçük x sayısı kaçtır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 x ve y aralarında asal sayılar olmak üzere

x 30 ise x+y toplamı kaçtır?

y 25

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

=

Referanslar

Benzer Belgeler

II) 2 çift olan tek asal sayıdır. III) -7

II) Sadece bir ve kendisine bölünen doğal sayılara asal sayı denir. III) İki asal sayının toplamı

II) İki asal sayının çarpımı tektir. III) İki asal sayının toplamı yine asal sayıdır. IV) İki asal sayının bölümü yine asal sayıdır. V) Ardışık iki tek sayıdan büyüğünden küçüğünü

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]