• Sonuç bulunamadı

7. SINIF. aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen dörtlükte altı çizilen kelimelerden birinin eş anlamı değildir?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "7. SINIF. aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen dörtlükte altı çizilen kelimelerden birinin eş anlamı değildir?"

Copied!
7
0
0

Tam metin

(1)

7. SINIF

TÜRKÇE TESTİ - 6 TÜRKÇE TESTİ - 6

Eş anlamlı kelimeler, yazılışları ayrı anlamları aynı olan kelimelerdir. Bu kelimeler birbirinin yerine de kullanılabilir.

Bu açıklamaya göre,

Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç;

Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç!

Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile, Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle.

aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen dörtlükte altı çizilen kelimelerden birinin eş anlamı değildir?

A) avuntu B) zaman C) ülke D) yaşam

Her varlık için en değerli, en yüksek varlık kendininkidir. Başka varlıkların değerlerini kendi varlığını temel alarak ölçer, ona göre yargılar verir. Bu temel ve ölçü olmadıkça hayal gücümüz iş göremez. Başka bir çıkış noktası da yaratamaz. Kendimizin dışına, ötesine gidemeyiz. Bu yüzden insanlar şöyle düşünmüşler: Varlıkların en güzeli insandır.

Bu parça ile ilgili,

I. Nesnel yargı bulunmaktadır.

II. Karşılaştırma yapılmıştır.

III. Öznel yargılardan yararlanmıştır.

yargılarından hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

Eklendikleri fiillere zaman anlamı katan eklere “haber (bildirme) kipleri” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kip ekinin fiile kattığı anlamla ilgili yay ayraç içinde verilen açıklama yanlıştır?

A) Dün kanepede uyuyakalmışım. (Fiilin geçmişte gerçekleştiği başkasından öğrenilmiştir.) B) Bursa’ya gidip onu göreceğim. (Fiil, söylendikten sonraki bir zamanda gerçekleşecektir.) C) Proje zamanından önce bitti. (Fiilin söylenme zamanı, gerçekleşme zamanından sonradır.) D) Balkondaki çiçekleri suluyor. (Fiilin söylenme zamanı ile eylemin yapılması aynı andadır.) 1.

3.

2.

(2)

7. SINIF

TÜRKÇE TESTİ - 6 TÜRKÇE TESTİ - 6

“Etmek, eylemek, olmak ve kılmak” yardımcı fiilleri; ad soylu bir sözcükle bir eylemi birlikte ifade edecek şekilde birleşik fiil oluşturur.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı fiil ile kurulmuş birleşik fiil yoktur?

A) Mutlu olurum onu her gördüğümde.

B) Bu şapka başıma oluyor.

C) Kurul, görüşlerini kabul etmedi.

D) Zannedersem yarın burada olur.

Birinci kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman birinci tekil şahıs (ben) veya birinci çoğul şahıs (biz) ekleri kullanır.

Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır.

Bu tür anlatımlarda çoğu zaman üçüncü tekil şahıs (o) veya üçüncü çoğul şahıs (onlar) ekleri kullanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi farklı bir anlatımla oluşturulmuştur?

A) Hafız Nuri Efendi kapının arkasından şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden, bir işi mi var, birini mi görecekti? Hiçbir işi yoktu aslında. Hiç çıkmasa da olabilirdi ancak bir an kendisini çıkmış buldu.

B) Bir zamanlar bir yolcu dağların derinliklerinde, kalın bir kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hale geldi ve yere yığıldı.

C) İki üç saat geçmiş olmalı, uyandım. Evimin o kâğıt kaplı duvarlarını görerek sevindim. Saate bakmak için dışarıya çıktım, annemin odasında ışık var. Acaba ne yapıyor? Saat da iki. Hasta olup olmadığını merak ettiğim için kapısını açtım.

D) Koca kadın... Beni öpmek için ayağa kalkmaya davrandı, sinirleri gevşemiş, gözlerinde yaş damlaları olduğu halde beni yanına çağırdı. Eğildim, öptü. Analığa mahsus olan bir şefkat bakışıyla beni süzerek aferin, dedi.

4.

5.

(3)

7. SINIF

TÜRKÇE TESTİ - 6 TÜRKÇE TESTİ - 6

6. Aziz Sancar 1946’da Mardin’de çiftçilikle uğraşan orta gelirli bir ailenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da, liseyi ise Mardin’de okudu.

Üniversiteyi de okuduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden birincilikle mezun oldu. TÜBİTAK bursuyla gittiği ABD’de birkaç yıl biyokimya eğitimi alıp yurda döndü ve memleketinde bir süre hekimlik yaptı. Ancak gönlü hâlâ bilimsel çalışmalardaydı.

Bu yüzden tekrar ABD’ye giderek çalışmalarına orada özenle devam edip moleküler biyoloji alanında önemli buluşlara imza atan Aziz Sancar, DNA onarım mekanizma- ları konusunda yaptığı buluşlar nedeniyle 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü.

Bu metnin türü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Herhangi bir alanda tanınmış insanların hayatlarını tarafsız bir görüşle okuyucuya duyurmak amacıyla yazılmıştır.

B) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayları yer, zaman, kahramanların hareketleriyle ortaya konmuştur.

C) Bir yazarın kişinin başından geçen veya tanık olduğu olaylar anlatılmıştır.

D) Bir konu bilimsel kanıtlarıyla ele alınmıştır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde soru işareti (?) yanlış kullanılmıştır?

A) 1240 (?) yılında doğan Yunus Emre hayatının tümünü Anadolu'da geçirmiştir.

B) Akşam yemeğini salonda mı yiyelim, mutfakta mı?

C) Bu yılki Karadeniz turuna nereden başlanacağı daha belli olmadı?

D) Kaç gün daha şehir dışında kalmayı düşünüyorsun?

7.

Türkçeyi incelemek ve Türkçenin gelişmesi için Mustafa Kemal Atatürk 12 Temmuz 1932'de TDK’yı kurdu.

Türkiye'nin başkenti Ankara'da yer alan TDK, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Kısaltmalara gelen eklerin yazımı B) Birleşik kelimelerin yazımı

C) Bulunma hal eki ‘‘da/-de’’nin yazımı

D) Bilinen bir tarihi anlatan ay ve gün adlarının yazımı 8.

(4)

7. SINIF

TÜRKÇE TESTİ - 6 TÜRKÇE TESTİ - 6

Son yıllarda beden dili, vücut dili denen kavram her yerde karşımıza çıkıyor; iletişimde beden dili, iş görüşmesinde beden dili, ikili iletişimlerde beden dili derken beden dili örnekleri çoğaldıkça çoğalıyor.

Basit bir göz içine bakamama halinin bile karşı tarafta “yalan söylüyor” hissi uyandırdığını düşünürsek sanırız bu işlere bir hayli yoğunlaşmamız gerekecek. Utançtan göze bakamama duygusu, vücut sırlarının ifşası ile artık yalan dolana döndü. Beden dilini bu kadar önemli kılan da binlerce sözden daha etkileyici olmasından kaynaklanıyor.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beden dili üzerinde yapılan tanımlar zamanla değişmiştir.

B) İnsanlar son zamanlarda vücut dili ile ilgili gereken önemin farkında olmuştur.

C) Beden dili bazen kelimelerin anlatamadıklarını ifade etmede yetersizdir.

D) Kendimizi sadece sözlerimiz ile değil vücut dilimizle de ele veririz.

9.

Bu afişten, düzenlenecek yarışmayla ilgili aşağıda verilen sorulardan hangisine cevap verilemez?

A) Yarışmaya nasıl başvuru yapılabilir?

B) Kimler yarışmaya katılabilecek?

10.

(5)

7. SINIF

TÜRKÇE TESTİ - 6 TÜRKÇE TESTİ - 6

Minyatür; kendine has boyama tekniği ve anlatım dili ile çok ince işlenmiş ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan; çoğunlukla eski el yazma kitaplarda bulunan küçük boyutlara sahip resimler için kullanılan bir resim sanatıdır.

Tezhip; altın tozu ile süsleme anlamına gelen kitap sayfalarının kenarlarına, çeşitli eşyalara, yapılan resimlerin kenarlarına hatta padişah fermanlarına altın tozu ve boya ile yapılan her türlü bezeme (süsleme) sanatıdır.

Ebru; yoğunlaştırılmış sıvının üzerinde suya resmettiği karışımdan oluşan su ve boya kullanılarak yapılan bir kâğıt sanatıdır.

Buna göre aşağıda verilen görsellerden hangisi yukarıdaki sanatlardan biriyle ilişkilendirilemez?

B)

A)

D) A)

C) 11.

(6)

7. SINIF

TÜRKÇE TESTİ - 6 TÜRKÇE TESTİ - 6

12.

Yukarıdaki grafikte ülkemizde bulunan ormanların dağılımı haritada gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi ülkemizde bulunan ormanların dağılımını gösteren grafik olamaz?

%25 %24 %17 %13 %11 %7 %3

A) B)

D)

C) Akdeniz

Güney Doğu Ege

Doğu Anadolu Akdeniz

D. Anadolu Ege

G. Doğu İç Anadolu

Karadeniz Marmara 0

5 10 30

15 20 25

25

15 10 20 30

Akdeniz D.Anadolu Ege

G. Doğu İç Anadolu

Karadeniz Marmara

(7)

7. SINIF

TÜRKÇE TESTİ - 6 TÜRKÇE TESTİ - 6

Fatih, Emel, Gizem, Hakan, Kemal ve Melek isimli kişiler, bir bankada sıra numarası almışlar.

Bu kişilerin aldığı sıra numaralarıyla ilgili şu bilgiler bilinmektedir:

• Melek’ten hemen sonra Fatih sıra numarası almıştır.

• Gizem’den sonra sıra numarası alan kimse yoktur.

• Hakan, Fatih’ten önce gelip sıra numarası almıştır.

• Kemal 4. sırada numara almıştır.

Bu bilgilere göre, I. 1. sırada Hakan vardır.

II. Emel’in sırası Fatih’ten öncedir.

III. Melek’ten önce sıra bekleyen iki kişi vardır.

yargılardan hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 12.

YAYIN KURULU

Hasan VAR Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu ( Türkçe Öğretmeni ) İzzettin ÇELEBİ Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu ( Türkçe Öğretmeni ) Bozan YILDIZ Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu ( Türkçe Öğretmeni )

Referanslar

Benzer Belgeler

/o/>[á] değişimi: Düzlük-yuvarlaklık uyumuna bağlı olarak daha çok şimdiki zaman çekimlerinde karşımıza çıkar: ırκdíyá, gėliyáz, diyán,

Sclerotinia homoeocarpa hastalık etmeninin neden olduğu dolar lekesi ve Fusarium graminearum tarafından oluşturulan yaprak leke ve kök çürüklüğü çim alanlarında

Hemşirelik uygulamalarının bilimsel bir tabana ve klinik kanıtlara dayalı olarak yürütülebilmesi her şeyden önce, klinik uygulayıcı hemşirelerin çağdaş hemşirelik

Cemal Şakar, “Dile Dair” adlı bölümde edebiyatın ilk boyutunu “dil” olarak belirler.. Yazara göre insan dilin

Farklı yanıt almadıkları sürece aynı davranışı alışkanlık şeklinde sürdürürler Sizin YANIT VERME BİÇİMİZİNİ değiştirebilirsiniz.. Yanıt

Daha önce değindiğimiz Cahiliye Arap Edebiyatı nesir türlerinden farklı olarak Arap Edebiyatı Sadr-ı İslam Dönemi diye adlandırılan bu dönemde, Kur’an’ın gelmesi en

Ancak, akrabaların birbiri ile olan ilişkileri yönünden değerlendirildiğinde; mülakat esaslı dağıtım modeli, bulanık mantık ve blok öncelik esaslı dağıtım

Küba’daki Domuzlar Körfezi Çıkar'masından kısa bir süre sonra, sekiz yaşındayken ABD’ye gelen Joe Navarro, 25 yıl boyunca FBI’ın karşı istih- barat

Çünkü dil olmadan insanın etrafında sadece doğal veya rastlantısal göstergeler söz konusu olabilir ve insan, ancak dil yoluyla bu doğal ve rastlantı- sal göstergeleri

İnsanlar yalan söylerken ipuçları veriyor ve bazıları bu ayrıntıları yakalamakta diğerlerine göre daha yetenekli davranabiliyorsa bu durumda, insanları yalan yakalama

Aşka yönelik konularda beden dilini anlamak ve okumak için Aşkın Beden Dili, iş yerinde ve ofis ortamında beden dilini anlamak için İş Yerinde Beden Dili isimli esere

H5.2:Seyahat acentalarında çalışanların pozisyonlarına göre etkinlik turizminin algılanan destinasyon pazarlamasına yönelik etkileri arasında anlamlı bir farklılık

Bacak bacak üstüne atma biçimi, çok önemli mesajlar verir. Çoğu zaman kafamızdan geçen düşüncenin bizde bıraktığı etkiyi ayaklarda gözlemek mümkündür. Ancak ara

TÜRK ÇOCUKLARI ?Ç?N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DER - NAZAN BEK?RO?LU’NUN NAR A?ACI ROMANINDA EVDE OLMAK OLMAMAK - And Many Other Awesome Books.... Here is The Download Access For

Ellerin kullanılmasıyla, konuşma esnasında kelimelerden çok onu sunuş şeklinin, yani beden dilinin ne kadar önemli olduğu ortaya konulur KAYNAKLAR "Bedenin Dili" Zuhal

Kediler ayrıca vücutlarının tamamında, baş, alın, yanak, çene ve dudak kenarlarında, kuyruk kökü, kuyruk boyunca ve!. ayaklarında koku

Bu bölümde beden dili hareketleri ve anlamları başın duruşu ve baş hareketleri, yüz ifadeleri ve mimikler, el, parmak ve kol hareketleri, ayaklar ve

Konuşmacının omuzlarının dik veya çökük olması, gergin veya serbest olması, kol ve bacakların rahatlığı konuşma için hazır olup

Beden dilinde sözsüz mesajın kapsamı içerisindedir, sözlü mesajı güçlendirici, anlamı kuvvetlendirici özellikler taşır El, kol, baş gibi beden kısımları sözlü

Kızgınlık ve öfke gibi olumsuz duyguları karşı tarafa aktarmak isterken sen dili kullanımı ile karşı tarafı suçlayıcı bir tavır takınılırken ben dili

 Dinlerken veya konuşurken oturur pozisyonda Dinlerken veya konuşurken oturur pozisyonda öne eğik şekilde ilgili durun. öne eğik şekilde

• Body language, the power is in the palm of your hands | Allan Pease | TEDxMacquarieUniversity • Aşkım Kapışmak: Beden dili duyguları saklamaz. • Founders

İnsanlarla onları rahatsız etmeyecek ölçüde mümkün olduğu kadar göz ilişkisi kurun... Olumlu İzlenim