• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Problemler-4 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Problemler-4 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 5) Çeyreği 7 olan sayının tamamı kaçtır?. Çözüm:. 9) 24 bisikletin kaç tekerleği vardır?. Çözüm:. 1) 14 tavuğun kaç ayağı olur?. Çözüm:. 6) 13 horoz ile 8 koyunun toplam kaç ayağı vardır?. Çözüm:. 2) Günde 30 ekmek satan bakkal, 3 günde. kaç ekmek satar?. Çözüm:. 7) Günde 3 saat ders çalışan bir öğrenci bir. haftada kaç saat ders çalışır?. Çözüm:. 3) Tanesi 8 TL olan öykü kitabından 5 tane alırsam kaç lira veririm?. Çözüm:. 8) Günde bir düzine defter satan bir kırtasiyeci 4 günde kaç tane defter satar?. Çözüm:. 4) 2/A sınıfında 12 sıra vardır. Her sırada 3. öğrenci oturduğuna göre 2/A sınıfında kaç öğrenci vardır?. Çözüm:. 10) Bahçemizde 9 kayısı ağacı vardır. Kayısı ağaçlarının 2 katı kadar da elma ağacı vardır. Bahçemizde toplam kaç ağaç vardır?. Çözüm:. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK . ÇARPMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-4. http://www.leventyagmuroglu.com/. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 15) Günde 5 ekmek alan bir aile, bir. haftada kaç ekmek alır? . Çözüm:. 19) Bir çiçekte 5 yaprak var. 8 çiçekte kaç. yaprak vardır?. Çözüm:. 11) Bir mağaza günde 13 takım elbise satıyor. 5 günde kaç takım elbise satar?. Çözüm:. 16) Kümesten günde 3 yumurta alan köylü, 6 günde kaç yumurta alır?. Çözüm:. 12) Kübra 8 yaşındadır. Babasının yaşı. Kübra’nın yaşının 4 katıdır. Kübra ile babasının yaşları toplamı kaçtır?. Çözüm:. 17) Günde 6 yumurta satan bir bakkal, 5. günde kaç yumurta satar?. Çözüm:. 13) Bir sandıkta 20 portakal var. 4 sandıkta kaç portakal vardır?. Çözüm:. 18) Sema bakkaldan her gün 4 ekmek alıyor. 8 günde kaç ekmek alır?. Çözüm:. 14) Emel ‘in yaşı 9, ablasının yaşı Emel’in. yaşının 2 katından 5 eksik ise ablasının yaşı kaçtır?. Çözüm:. 20) Sabri günde 2 saat internete giriyor. Sabri 6 günde kaç saat internete girmiş olur?. Çözüm:. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK . ÇARPMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-4. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

AĢağıda verilen çarpma iĢlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATĠK 2 ĠLE

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATİK 4 İLE

29 tane daha alınca kitaplığımızda kaç kitap olur?.. 18 Annemin yaşı 15 ile 18 sayılarının

11 Sibel yeni aldığı masal kitabının birinci gün 23 sayfasını, ikinci gün 29 sayfasını, üçüncü gün 17 sayfasını okudu.. Buna göre Sibel üç günde kaç sayfa

Günde bir deste kalem satan bir kırtasiyeci bir haftada kaç kalem satar?.. Suzan günde 8 sayfa

10 Bir basamaklı en büyük çift sayının 5 katı kaç eder?.. www.leventyagmuroglu.com

11 Günde 3 araba tamir eden Ahmet Usta bir haftada kaç araba tamir ederim?.. 16 Günde 8 gazete satan bir market 5 günde kaç

Her sırada ise 23 tane ağaç olduğuna göre bu bahçede kaç elma ağacı vardır?.. 18 Öykü kitabımın 32