• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-6 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Karışık Problemler-6 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

,. . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 1) “8” tane inek ile “6” tane tavuğun toplam kaç. ayağı olur?. Çözüm: . 2) Kerim 1.gün 33 tane soru çözdü. 2. gün ise 1.. günden 15 tane fazla çözdü. Kerim toplam kaç. soru çözdü?. Çözüm:. 3) “7” tane horoz ile “6” tane tilkinin toplam kaç. ayağı olur?. Çözüm:. 4) “60” sayısından önce ve sonra gelen sayıların. toplamı olan sayı kaçtır?. Çözüm:. 5) Bayramda annem 45 TL verdi. Babam da 25. TL verdi. Ben bu paranın 20 TL’sini harcadım.. Kaç TL kaldı?. Çözüm:. 6) “53-15-42-68-36” sayılarını küçükten büyüğe. doğru sıralayın. En küçük ile en büyük sayıyı. toplayın.. Çözüm:. 7) Sınıfımızda toplam 35 tane öğrenci vardır. Bunların 16 tanesi kız ise kaç tane erkek öğrenci. vardır?. Çözüm:. 8) Ablam 18 yaşında, babam ise ablamdan 21 yaş. büyüktür. İkisinin yaşları toplamı kaç olur?. Çözüm:. 9) Öğretmenimiz 4 tane kalemlik getirdi. Bunların. içine 5’er tane kalem koydu. Kaç tane kalem. oldu?. Çözüm:. 10) “7” ve “4” rakamlarını kullanarak. yazılabilecek iki basamaklı en büyük ve en küçük. sayının farkı kaç olur?. Çözüm:. 2.SINIF MATEMATİK KARIŞIK PROBLEMLER. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-6. http://www.leventyagmuroglu.com/. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 11) Eray 39 tane kalem aldı. Furkan ise Eray’dan. 23 tane fazla kalem aldı. Toplam kaç kalem oldu?. Çözüm:. 12) Parkta 28 çocuk vardı. Sonra 26 çocuk daha. geldi. 23 çocuk geri gitti. Parkta kaç çocuk kaldı?. Çözüm:. 13) “7” katlı bir apartman var. Her katında 3’er. daire var ise bu apartmanda kaç daire vardır?. Çözüm:. 14) İbrahim ve babasının yaşları toplamı 54’tür. 3. yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?. Çözüm:. 15) 3 kardeşin yaşları toplamı 2 yıl önce 23’tür.. Şimdiki yaşları toplamı kaçtır?. Çözüm:. 16) Toplamları 64 olan iki sayıdan biri 34 ise. diğer sayı kaçtır?. Çözüm: . . . . 17) Bir çıkarma işleminde eksilen 58 fark 23 ise. çıkan kaçtır?. Çözüm:. 18) 25 sayısının 34 fazlasının 26 eksiği kaçtır?. Çözüm:. 19) Birler basamağı 9, onlar basamağı 6 olan. sayının 3 deste eksiği kaçtır?. Çözüm:. 20) 18 koyunun 31 fazlasının,17 eksiği kaç koyun. eder?. Çözüm:. 2.SINIF MATEMATİK KARIŞIK PROBLEMLER. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-6. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

16 Bir ahırda 7 tane inek, ineklerin 12 fazlası keçi, keçilerin 5 fazlası koyun vardır.. Bu ahırda toplam kaç

Pelin şu an 9 yaşında olduğuna göre öğretmenimizin kaç yaşındadır?.. İpek’in ise 24

Not :” Bir çıkarma işlemli ” soruları yaparken mutlaka alt alta eksilen, çıkan, kalan yazılır.. Soru

gelen sayıların toplamı olan sayı kaçtır?.. sayıların

gelen sayıların toplamı olan sayı kaçtır?.. sayıların

Belgede, sayfa sayıları, yaş toplamları ve sayılarla ilgili çeşitli problemlerin çözümleri

4 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur?.. 13 Babam akşam 36 tane

Matematik Doğal Sayılar..