• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemler-2 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemler-2 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

1. Aşağıda verilen problemleri örnekteki gibi yapınız.. . Hakan’ın;. 49 misketi vardı. - 12 misketi kaybetti. misket kaldı.. Ağaçta;. 25 elma vardı. - 12 elma kopardım 13 elma kaldı.. Cebimde;. 75 TL vardı. - 43 TL sini harcadım TL kaldı.. Ahırda;. 57 koyun vardı. - 23 koyunu sattık koyun kaldı.. Ablamın;. 35 çikolatası vardı. - 23 çikolata yedi çikolata kaldı.. Sümeyye’nin;. 98 şekeri vardı. - 32 şekeri dağıttı. şekeri kaldı.. Vazoda ;. 27 çiçek vardı. - 15 çiçek kurudu çiçek kaldı.. Bir manavda;. 95 kg üzüm vardı. - 43 kg üzüm satıldı kg üzüm kaldı.. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK ÇIKARMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-2. http://www.leventyagmuroglu.com/. 2. Aşağıda verilen problemleri örnekteki gibi yapınız.. . . . Kantinde ;. 68 simit vardı. - 57 simit satıldı simit kaldı.. Otobüste ;. 37 yolcu vardı - 26 yolcu indi yolcu kaldı.. Kümeste;. 56 hindi vardı. - 22 hindi öldü. hindi kaldı.. Ağaçta;. 29 kuş vardı - 18 kuş uçtu kuş kaldı.. Bakkalda ;. 78 ekmek vardı. - 36 ekmek sattı ekmek kaldı.. Annem ;. 55 kurabiye yaptı. - 34 kurabiye yenildi kurabiye kaldı.. Bahçemizde ;. 43 kiraz ağacı vardı - 12 kiraz ağacı kurudu kiraz ağacı kaldı.. Görkem’in;. 18 balonu vardı - 12 balonu patladı balonu kaldı. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK. ÇIKARMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. PROBLEMLER-2. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

olduğuna göre üçünün yaşları toplamı kaçtır?.. Hanife’den 15 fazla balonu

16 Bir kümeste 42 tane tavuk, tavuklardan 13 tane eksik sayıda horoz vardır.. Bu kümeste kaç tane

Bu kümeste 15 tane tavuk varsa kaç tane horoz vardır?.. 14 Bir tanesi 7 TL olan toplardan 3 tane Ali bakkala 30

7 Okuldaki 93 öğrenciden 52 tanesi erkek ise, erkek öğrenciler kız öğrencilerden kaç fazladır?.. 3 73 sayfalık masal kitabının

Kübra ile dedesi arasında kaç yaş fark vardır?.. 2.SINIF MATEMATİK

Aşağıda verilen problemleri örnekteki gibi yapınız... www.leventyagmuroglu.com

11 Sibel yeni aldığı masal kitabının birinci gün 23 sayfasını, ikinci gün 29 sayfasını, üçüncü gün 17 sayfasını okudu.. Buna göre Sibel üç günde kaç sayfa

10 Bir basamaklı en büyük çift sayının 5 katı kaç eder?.. www.leventyagmuroglu.com