• Sonuç bulunamadı

2.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Etkinlik-4 » Leventyagmuroglu.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "2.Sınıf Matematik Çarpma İşlemi Etkinlik-4 » Leventyagmuroglu.com"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Aşağıdaki kutularda gördüğünüz işlemleri yapınız. . . . . . . . . . . . . . . . www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 9. x 3. ………. 8. x 1. ………. 5. x 4. ………. 4. x 3. ………. 7. x 2. ………. 6. x 3. ………. 8. x 3. ………. 6. x 4. ………. 5. x 5. ………. 2. x 3. ………. 4. x 4. ………. 9. x 2. ………. 9. x 5. ………. 7. x 4. ………. 8. x 4. ………. 8. x 2. ………. 9. x 4. ………. 7. x 1. ………. 5. x 2. ………. 6. x 2. ………. 6. x 1. ………. 5. x 3. ………. 9. x 1. ………. 8. x 5. ………. 5. x 1. ………. 6. x 2. ………. 6. x 5. ………. 7. x 3. ………. 9. x 4. ………. 7 . x 5. ………. 5. x 1. ………. 8. x 5. ………. 6. x 5. ………. 1. x 3. ………. 3. x 3. ………. 7 . x 5. ………. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. 2.SINIF MATEMATİK. ÇARPMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-4. http://www.leventyagmuroglu.com/. Aşağıdaki kutularda gördüğünüz işlemleri yapınız.. 13. x 3. ………. 12. x 2. ………. 20. x 4. ………. 40. x 3. ………. 17. x 1. ………. 30. x 3. ………. 23. x 3. ………. 60. x 4. ………. 32. x 4. ………. 23. x 3. ………. 41. x 4. ………. 52. x 3. ………. 33. x 3. ………. 24. x 2. ………. 22. x 4. ………. 80. x 4. ………. 90. x 2. ………. 44. x 2. ………. 44. x 2. ………. 64. x 2. ………. 53. x 3. ………. 90. x 4. ………. 80. x 3. ………. 64. x 2. ………. 50. x 5. ………. 46. x 2. ………. 62. x 4. ………. 73. x 3. ………. 42. x 4. ………. 10 . x 5. ………. 34. x 2. ………. 90. x 5. ………. 80. x 5. ………. 10. x 4. ………. 30. x 3. ………. 20 . x 5. ………. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w w. w .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. w. w w. .l e. v e. n ty. a g. m u. ro g. lu .c. o m. www.leventyagmuroglu.com Levent YAĞMUROĞLU. 2.SINIF MATEMATİK. ÇARPMA İŞLEMİ. Adı:……………………..….…. Soyadı:…………….....…...... Sınıfı ve No:….………….….. ETKİNLİK-4. http://www.leventyagmuroglu.com/

Referanslar

Benzer Belgeler

Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapalım ve okunuşlarını örnekteki gibi yazalım.. www.leventyagmuroglu.com

AĢağıda verilen çarpma iĢlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATĠK 2 ĠLE

AĢağıda verilen çarpma iĢlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATĠK 3 ĠLE

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATİK 4 İLE

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız... 2.SINIF MATEMATİK 5 İLE

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini örnekteki gibi yapınız.. 2.SINIF MATEMATİK ÇARPANLARIN

Önce toplama işlemi şeklinde daha sonra toplama işlemi şeklinde yazınız... Aşağıdaki her şeklin içerisine beş

Kayısı ağaçlarının 2 katı kadar da elma ağacı vardır.. Bahçemizde toplam kaç