• Sonuç bulunamadı

BAĞIMLI ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "BAĞIMLI ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

BAĞIMLI ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ

DÖNEM BAŞI 3-A Sınıfı Matematik Dersi Başarı Puanı DÖNEM SONU 3-A Sınıfı Matematik Dersi Başarı Puanı Aynı örnekleme ait farklı zamanlarda aynı özelliğin ölçüm sonuçları arasında anlamlı bir farklılık

var mıdır?

(2)

Varsayımlar

1. Bağımlı değişken aralık ya da oranlı ölçek düzeyindedir.

2. Her bir örneklemin temsil ettiği evrende puanlar normal dağılım gösterir.

(3)
(4)

Hipotezler

YOKLUK (NULL) HİPOTEZİ

0

:

0 d

H

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Etki Büyüklüğü

• Örneklem ortalaması arasındaki farkın anlamlı olması bağımlı ve bağımsız değişken arasında güçlü bir ilişki olduğunun göstergesi değildir. • Örneklem büyüklüğü arttıkça gerçekte küçük

Referanslar

Benzer Belgeler

Birinci tür hata olasılığı sabit tutulduğunda ikinci tür hata olasılığı en küçük olan bir test varsa böyle bir test en iyi testtir.. Ayrıca, birinci tür hata

• Çözüm sürecinde ortaya çıkan sonuçların matematiksel olarak ve gerçek hayatla (veya problem bağlamında) uygunluğunu (ör. insan sayısı 6,5 olamaz; düzlemdeki bir

Öğrencinin aile tipi ile akademik başarısı arasındaki istatistiksel olarak anlamlı ilişkinin geniş aile yapısına sahip öğrencilerin puanının yüksek

Buna göre pastanenin dört yıl boyunca sattığı toplam dondurma miktarının, toplam baklava miktarına eşit olması için 2008 yılında kaç kg baklava satması gerekir?. A) 100

8. Aşağıdakilerden hangisi cemaatle namaz kılmanın faydalarından biri değildir?. A) Birlik ve beraberliğin oluşmasına katkı sağlar B) İnsanların sosyalleşmesine

• Kesir olarak ifade edildiğinde payı ve paydası tam kare olan ondalık gösterim- lerin kareköklerini bulmaya yönelik çalışmalara yer

Topol EJ, Leya F, Pinkerton CA, et al: A comparison of directional atherectomy with coronary angioplasty for lesions of the left anterior descending coronary angiop- lasty in

• Bu test iki bağımsız örneklemden elde edilen ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için için kullanılan parametrik bir testtir.. EVREN A (KIZLAR) EVREN