BAĞIMSIZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ

Tam metin

(1)

BAĞIMSIZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ

• Bu test iki bağımsız örneklemden elde edilen ortalamalar

arasındaki farkın anlamlılığını test etmek için için kullanılan

parametrik bir testtir.

(2)

Varsayımlar

1. İki örneklem grubu birbirinden bağımsızdır.

2. Bağımlı değişken aralıklı veya oranlı ölçek düzeyinde

ölçülmüş olmalıdır.

3. Her örneklemin temsil ettiği evrenin evrenin ham

puanları normal dağılım göstermektedir.

(3)
(4)

Hipotezler

YOKLUK (NULL) HİPOTEZİ

0

:

1

2

0

H

H

0

:

1

2

(5)

2

1

X

X 

Grup ortalamaları arasındaki fark

)

1

(

)

1

(

)

1

(

)

1

(

2 1 2 2 2 2 1 1 2

n

n

S

n

S

n

S

ortak Örneklem varyanslarının ağırlıklı ortalaması 2 1 2 2 1

1

1

)

(

n

n

S

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :