• Sonuç bulunamadı

Güven, Kalite, Uzmanlık 1984 den beri...

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Güven, Kalite, Uzmanlık 1984 den beri..."

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

Güven, Kalite, Uzmanlık

1984’den beri...

(2)

Laboratuvarımız Hakkında

1984 yılında kurulan Bilim Laboratuvarları, gıda kontrol laboratuvarı, kozmetik ve endüstriyel ürün laboratuvarı, su ve çevre laboratuvarı, legionella kontrol laboratuvarı ve veteriner teşhis laboratuvarı alanlarında analiz, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Laboratuvarımız, 2003 yılında TSE’den ISO-EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni, 2011 yılında ise TÜRKAK’tan TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kontrol Laboratuvarları Akreditasyon Belge- si’ni almıştır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan almış olduğu yetki ve genel şartlar standardı bünyesinde, gıda ve veteriner teşhis analizlerini, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından almış olduğu yetki ile de içme ve kullanım sularında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönet- meliği’ne göre tüm analizleri yapmaktadır.

Kalite Hedefimiz; Hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara göre; eksiksiz, zamanında, kaliteli ve güvenilir şekilde sonuçlandırmak, alanımızdaki değişim ve dönüşümleri bilimsel yaklaşımla yakın- dan takip ederek, çalışmalarımızı güncel revizyonlara uygun sürdürmektir.

Özel Gıda Kontrol ve Analizleri

tıklayınız.

Kozmetik ve Endüstriyel Ürün Analizleri

tıklayınız.

Su ve Çevre Analizleri

tıklayınız.

Legionella Kontrolü ve Danışmanlık

tıklayınız.

Veteriner Analizleri

tıklayınız.

Sertifikalarımız için 9. sayfayı kontrol ediniz.

(3)

Başa dön

Gıda Analizleri

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan almış olduğu yetki kapsamında laboratuvarımız, gıda ürünlerinin üretim öncesi hammadde kontrolünden başlayarak, ürünlerin rafa konulmasına kadar olan süreçte, gıda güvenliği ve kalitesini; Türk Gıda Kodeksi, Türk Standartları, Gıda Maddeleri Tüzüğü, ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metot ve standartlar çerçevesinde analizlerini gerçekleştirmektedir.

Kapsamımız ve diğer analizlerimiz hakkında detaylı bilgi alınız. www.bilim.gen.tr / (212) 588 42 48 GDO Analizleri

Fiziksel, Kimyasal Analizler Mikrobiyolojik Analizler

Ağır Metal ve Mineral Analizleri Katkı-Kalıntı ve Toksin Analizleri

Taklit & Tağşiş Analizleri (Histolojik Doku Analizleri vb.) Helal Gıda Analizleri

Et Tür Analizleri

Yem Analizleri Alerjen Analizleri

Hijyen Analizleri (Ekipman, Personel ve Ortam Hijyeni)

Raf Ömrü Analizleri Ambalaj Analizleri

3

(4)

Başa dön

Kozmetik Analizleri

Laboratuvarımız 2008 yılından beri ithalat-ihracat yapan firmalar ve iç piyasanın taleplerine cevap vere- bilmek için kozmetik ve endüstriyel ürünlerin, temizlik kimyasalları ve dezenfeksiyon ürünlerinin analiz hiz- metleri konusunda sektörün ileri gelen üreticilerine hizmet vermektedir.

2011 yılında TÜRKAK’tan akreditasyon belgesini alan laboratuvarımız TS EN ISO/ IEC 17025 standardına uygun olarak analiz çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Helal Kozmetik Ürün Analizleri Dermatolojik Test

Stabilite / Challenge Test (Koruyucu Etkinlik Testleri)

İddialara Yönelik Etkinlik Testleri (Paraben Free, Alkol Free vb.) Alerjen Maddeler Taraması

Ağır Metal Analizleri Mikrobiyolojik Analizler

Anti Mikrobiyal Aktivite/Anti Fungal Aktivite

SPF (Güneş Koruma Faktörü Belirleme)

pH, Viskozite, Anyonik, Katyonik ve Toplam Aktif Madde Köpük, Asitlik ve Toplam Alkalinite Tayinleri

4

(5)

Kapsamımız ve diğer analizlerimiz hakkında detaylı bilgi alınız. www.bilim.gen.tr / (212) 588 42 48

Başa dön

Su ve Çevre Analizleri

Su analizlerinde TS EN ISO/ IEC 17025

Akreditasyonuna sahip olan laboratuvarımız;

yerinde numune alma, soğuk zincirde laboratuvara taşıma, portatif cihazlarla sahada ölçüm yaparak, analiz ve ölçüm ihtiyacına cevap vermektedir.

İçme Suyu Analizleri

Mikrobiyolojik Su Analizleri Fiziksel Su Analizleri

Kimyasal Su Analizleri Kuyu Suyu Analizleri Kullanım Suyu Analizleri

5

(6)

Başa dön

Havuz Suyu Analizleri

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından “Havuz sularından numune alma ve analiz yapma” yetkisine sahip olan laboratuvarımız yerinde numune alma, soğuk zincirde laboratuvara taşıma, portatif cihazlarla havuz başında ölçüm yaparak, analiz ve ölçüm ihtiyacına cevap vermektedir.

Havuz Başı Analizleri

Havuz Suyu Mikrobiyolojik Analizleri Havuz Suyu Kimyasal Analizleri Havuz Suyu Fiziksel Analizleri

6

(7)

Kapsamımız ve diğer analizlerimiz hakkında detaylı bilgi alınız. www.bilim.gen.tr / (212) 588 42 48

Başa dön

Legionella Analizi

2013 yılından beri legionella kontrolü üzerine

çalışmalarını sürdüren laboratuvarımız, tesislerde uygun noktalardan su numuneleri alma ve sularda Legionella aranması analizlerinde TÜRKAK’tan akredite olmuş ilk özel uzmanlık laboratuvarıdır.

Ayrıca legionella kontrol ve risk hakkında danışman- lık hizmetimiz kapsamında uzaman ekibimizle yerinde eğitim düzenleyerek risk faktörlerinin uygulamalı tespitini gerçekleştirmektedir.

Legionella Analizleri

Legionelladan Korunma ve Risk Kontrolü Eğitimleri Legionella Risk Faktörlerinin Uygulamalı Tespiti

7

(8)

Başa dön

Veteriner Analizleri

Laboratuvarımız Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilk özel veteriner teşhis ve analiz

laboratuvarı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Faaliyetlerimiz arasında rutin biyokimya,

mikrobiyoloji, parazitoloji ve seroloji test hizmetleri yürütülmektedir.

Ayrıca klinik hekimlere, veterinerlik fakülteleri ve firmalara araştırma geliştirme düzeyinde kapsamlı test hizmetleri sunulmaktadır.

Biyokimya & Endokrinoloji Mikrobiyoloji & Seroloji Mikoloji

Parazitoloji Viroloji

Gübre Analizleri

8

(9)

Kapsamımız ve diğer analizlerimiz hakkında detaylı bilgi alınız. www.bilim.gen.tr / (212) 588 42 48

Başa dön

Güncel TÜRKAK Akreditasyon Sertifikası Güncel TÜRKAK Akreditasyon Kapsamı

Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışma İzni Belgesi

Sağlık Bakanlığı Havuz Suyu Numune Alma ve Analiz Yapma Yetki Belgesi Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı Çalışma İzin Belgesi

Belgelerimiz

9

(10)

Bilim Laboratuvarları

Adres: Şehremini Mh. Kızılelma Cd. No: 6 Kat: 1 Fındıkzade - Fatih 34104 İstanbul

Yol tarifi için tıklayınız:

Tel: 0212 588 42 48 E-posta: bilimlab@bilim.gen.tr

www.bilim.gen.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

Öncelikle deneyde yapılanları baştan tekrar yapıp PROTEUS üzerinde deneyiniz. Daha sonra aşağıdaki ödevleri sırasıyla yapıp Proteus üzerinde test ediniz. Yazdığınız

Satýn Alma Bilgisi oluþturulurken satýn alýnacak ürünün özellikleri ve taþýmasý gereken þartlar açýklanýr ve uygun olduðu yerde aþaðýdakileri içermelidir..

• Tüm delici ve kesici aletlerin yetkili personel ile birlikte / gözetiminde takılıp çıkartılması, kullanılması ve tıbbi atığa atılması zorunludur.. Kullanılacak

• Tüm delici ve kesici aletlerin yetkili personel ile birlikte / gözetiminde takılıp çıkartılması kullanılması ve tıbbi atığa atılması zorunludur.. • İşi biten

Köpeklerde Larengoskopi (Endotraheal Tüp Uygulama İçin) İçin Model Hazırlanması.. •Ödev 4’deki şekiller

• Mesleki terminoloji ise teknik uygulamalar ve raporlama sürecinde uluslararası kabul edilen terimlerin öğrenilmesi, kullanılması, ve böylece iletişimde doğru

Daha küçük parçalar halin- deki et daha az bağ dokusu içereceğinden daha yu- muşak olurken, büyük parçalar halindeki et daha fazla bağ doku içerdiğinden daha sert olur..

In the above table the researcher come to know that 4% of people says that memes are boring, 26% of people says that memes are cinematic, 8% memes are satirical and 62% of people

FİZİK LABARATUVARI KULLANIM

We (i) develop a dynamic programming formulation of the dynamic lot sizing problem for a warm/cold process, (ii) establish the structure of the optimal policy, (iii) show

2-) STEM etkinliklerinin yapılacağı masalın yazımına devam edilmesi. 3-) Kasım ayı değerlendirilmesinin yapılması. Aylık çalışmaların e*book çalışmasının

Genel Besi Yerleri: Mikroorganizmalar için gerekli besin maddelerince yeterli ve zengin, belli bir mikroorganizma grubunun gelişmesini özel olarak artırmayan,

Genel olarak kan glukozu ölçüm stripleri kapiller (parmaktan), venöz, arteryel ve neonatal taze TAM KAN örneklerinde nicel glukoz (D-glukoz) ölçümü için

Tüp daha sonra yüze sabit olacak şekilde sağ veya sol dudak kenarına tespit edilir. Balon valv sistemi ile hasta endorakeal

Higrometre ile a w ölçümü yapmak için örnek ile havanın nem olarak dengeye gelmesi beklenir daha sonra ölçülen nem miktarına göre bağıl nem hesaplanır.. Bağıl neme

 8085 mikroişlemcisinin çevre birimleri ile bilgi paylaşımını sağlayan seri bilgi girişi (SID) ve seri veri çıkışı (SOD) sinyalleri, seri giriş / çıkış

Şirketin satış departmanının (“Sales”) hangi şehir(ler)de ofisi olduğunu bulan Xquery sorguyu yazınız5. SELECT dlocation şehir FROM department d, dept_locations dl WHERE dname

Bütün parçalar dağıtıldıktan sonra, öğrencilerden arkadaşlarıyla eşleşerek bir bütün (küp ya da küre) oluşturmalarını isteyin. Öğrencilerin

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde kurulan, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi İktisadi İşletmesi Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi

( Gerilim kaynakları kısa devre, akım kaynakları açık devre ). 2) Her bir kaynak için ilgilenilen elemana ilişkin akım veya gerilim değeri hesaplanır. 3) Tüm kaynaklar için

• Program C ¸ alı¸ stırma: Makine koduna ¸ cevirilmi¸s program deney kitine y¨ uklendikten sonra, kit ’HAZIR’ konumundayken 2 , programın ba¸slangı¸ c adresi

Stripler yapısal olarak üstten alta doğru sırasıyla gözenekli naylon ağ tabaka, reaktif emdirilmiş kâğıt tabaka, emici kâğıt tabaka ve beyaz taşıyıcı

 elektrik çıkışı ve sinyal düğmesi  bilgisayar giriş sistemi.