• Sonuç bulunamadı

8. SINIF ÇALIŞMA SORULARI TÜRKÇE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "8. SINIF ÇALIŞMA SORULARI TÜRKÇE"

Copied!
26
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

8. SINIF ÇALIŞMA SORULARI TÜRKÇE

1- Bana çalışkan öğrencilerin listesini verdiğinde ilk sırada yer alan ismi görüp şaşırmıştım.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir ? A) çalışkan B) verdiğinde C) alan D) görüp

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Onlar Menekşe Caddesi’nde oturuyor.

B) Sen mi’nin yazılışını biliyor musun?

C) Bilmediğin kısımları Mehmet’ten öğrenebilirsin.

D) Tanzimatçılar öncü olarak “Şinasi” ‘yi görmüşler.

3- “Bir işin zorluğu, o işi yapacak insanların gücüne göredir.”

Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?

A) Güçlü insanlar hiçbir işten yılmazlar.

B) Yeryüzünde aslında kolay iş yoktur.

C) Zor iş, kolay iş kavramları kişiden kişiye değişir.

D) İnsanların gücü her işi yapabilecek kadar fazladır.

4- Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümlesi değildir?

A) Tanzimat, bizim için aynı zamanda Batılılaşma dönemi olmuştur.

B) Sevmek, en olmadık zamanda hatırlamak ve anlamsız bir şekilde ağlamaya başlamaktır.

C) Özgür düşünce, bütün basmakalıp düşünceleri elinin tersiyle itebilmektir.

D) Yazar, bir yönüyle toplumdan ayrı duyan, ayrı düşünen insandır.

5- ”Herkes gerçeğe gömülü yaşar ve yaşadığı gerçek hakkında da bazı şeyler bilir. Ama yaşamak ve bilmek başka, yazmak başka bir şeydir.

Paragrafta anlatılmak istenen nedir?

A) bazı gerçeklerin bilindiği B) insanların gerçeklerle iç içe yaşadığı C) gerçekleri bilen herkesin yazar olamayacağı D) yazarlık için çok şey bilmek gerektiği 6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmamıştır?

A) Yazılarınızda, dostluktan ve samimiyetten vazgeçemeyeceğinizi söylüyorsunuz.

B) İyimserlik konusunda yaşlıların, gençler kadar iyi olduğu söylenemez.

C) Eserin son bölümündeki anlatım, bütün acemiliklerini kapatmış.

D) Diğerlerinin aksine o, eseri daha çekici ve okunur bulmuştu.

7-“Kadar” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” anlamında kullanılmıştır?

A) Bir yıl içinde kırk kadar kitap okumuştu.

B) Onun şiirleri de öyküleri kadar güzeldir.

C) Bildiğim kadar yapmaya çalışacağım.

D) Anlamıyorum, bu kadar yemeği nasıl yedin?

8- Hangi cümlede altı çizili sözcükteki ”-miş” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Alışılmış olaylar dışında bir şey olmadı.

B) Kirlenmiş ayaklarıyla çocuk içeri girdi.

C) Kısacık kesilmiş saçlarıyla tıpkı bir çocuk gibi.

D) Yaz sıcağında nasıl da çatlamış toprak.

(2)

9- "Onun bizi aradığını duyunca, şaşırdığımızı, ne yapmamız gerektiğini bilemediğimizi hatırlıyorum." cümlesinde kaç fiilimsi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6

10- Aşağıdakilerin hangisinde zarf - fiil cümleye zaman anlamı katmamıştır?

A) Güçlerimizi birleştirerek bu işin üstesinden geleceğiz.

B) Hava kararmaya başlayınca sokaklar boşalırdı.

C) Hastalığını öğrenir öğrenmez onu ziyarete gitti.

D) Yaşlandıkça iyice çekilmez oluyordu.

(3)

MATEMATİK

1)(-4)-3 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)-64 B)64 C)12 D)-12

2) ) 27 ile 102 arasında kaç tane tam kare sayı vardır?

A) 4 B)5 C)6 D)7

3) 309,471 ondalık sayısının çözümlenmiş hali nedir?

A) 3.102+9.101+4.10-1+7.10-2+1.10-3 B) 3.103+9.101+4.10-1+7.10-2+1.10-3 C) 3.103+9.101+4.10-1+7.10-2+1.10-3 D) 3.102+9.100+4.10-1+7.10-2+1.10-3

4) işleminin sonucu aşağıdakilerden

hangisine eşittir?

A)2 B)4 C)8 D)16

5) 720=2a.3b.5c

Yukarıda 720 nin asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)b+c asal sayıdır B)a.b çift sayıdır.

C) a tek b çift sayıdır.

D)a+b+c toplamı çift sayıdır

6) Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A)0,00024=24.10-5 B)4800000=4,8.107 C)0,0000016=1,6.10-6 D)65000000=650.105

7)2n=8-4 eşitliğine göre n kaçtır?

A) 8 B) 12 C)-12 D)-8

2 3

2

2 . 2

4

(4)

8) 324 tane öğrenci 27 farklı gruba eşit olarak dağıtılacaktır.Bir grupta kaç tane öğrenci vardır?

A) 321 B)322 C)323 D)320

9) 4x =64

3y =27 ise xy kaçtır?

a)9 B)27 C)18 D)81

10)26+26+26+26 toplamının sonucu kaçtır?

A) 210 B)28 C) 26 D) 25

11) 18 m ve 24 m uzunluğundaki iki demir direk eşit uzunlukta ve hiç artmayacak biçimde en büyük parçalar olacak şekilde kestirilecektir. Her kesim 6TL olduğuna göre toplam kaç TL ödenir?

A) 24 B) 42 C) 66 D) 72

12) 6.102+7.101.4.10-1+8.10-2+9.10-3

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 607,089 B) 670,089 C) 607,489 D) 670,489

13) Üç zil sırasıyla 30 dakikada 45 dakikada ve 75 dakikada bir çalmaktadır. Bu üç ziller birlikte 12.15 çaldığına göre bir dahaki sefere saat kaçta birlikte çalar?

A) 17.00 B)17.15 C)18.00 D)18.15

14)

(5)

15) I- 54=2.33 II- 300=22.32.52 III -120=23.3.5 IV - 80=24.52

Yukarıdaki eşitliklerden hangileri yanlıştır?

A)Yalnız IV B)I ve II C) II ve IV D) III ve IV

17 Yazılar standart büyüklükte olan bir kitaptaki “i” harfinin noktasını koymak için gerekli mürekkebin kütlesi 0,000000004 kg’dır.

Bu bilgiye göre “i” harfinin noktası için kaç gram mürekkep gerektiğinin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)4.10-9 B)4.109 C)4.10-8 D)4.10-6

18) Bir bilgisayar programı aşağıdaki gibi çalışmaktadır.

1.aşama Ekrana bir doğal sayı girilir.

2. aşama Girilen sayının çarpanları ekrana yazılır 3.aşama Sayının kendisi dışında tüm çarpanları toplanır 4. aşama Sonuç ekranda çıkar

Bu aşamalara göre bu yazılıma aşagıdakilerden hangisi girilirse sonucu aynı sayıya eşit olur?

A)60 B)36 C)28 D)16

19) x=(-4)0

y=(-4)2

z=(

3 1)-3

olduğuna göre x-y+z işleminin sonucu nedir?

A) -12 B) -42 C) 12 D)42

(6)

20) 2x+3 ile y+3 sayıları aralarında asal sayılardır.

36

39 3

3

2 

y

x buna göre x-y kaçtır?

A) -4 B) -5 C) 4 D) 5

21)

22)

(7)

23)

24)

25)

(8)

26)

27)

28)

(9)

29)

30)

(10)

FEN BİLİMLERİ

1)Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın dönme ekseninin sonuçlarından biri değildir?

A) Gece-gündüz sürelerinin değişmesi B) Gece-gündüz sıcaklık farkının oluşması C) Mevsimlerin oluşması

D) Güneş’in geliş açısının yıl boyunca farklı açılarla gelmesi

2) Ortam sıcaklığının 0o’nin altında olduğu zamanlarda su buharı cisimler üzerinde donar.

Buna göre yukarıda anlatılan hava olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kar C) Dolu B) Kırağı D) Çiy

3) Gündüz çabuk ısınan kara bölümlerine doğru denizden, deniz meltemi eser. Gece ise çabuk soğuyan kara kısımlarından denizlere doğru kara meltemi eser.

Bu bilgilere göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Gündüz karalar alçak basınç alanına sahiptir.

B) Denizler soğuduğu zaman alçak basınç alanına sahip olur.

C) Gece karalar alçak basınç alanına sahiptir.

D) Gündüz vakitleri kara kısımlarında yükselici hava hareketleri görülür.

4)

5) A bölgesinden B bölgesine doğru rüzgar esmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

I) A bölgesinde hava daha yoğundur.

II) B bölgesinde hava soğuktur.

III) A bölgesinde yağış görülme ihtimali daha fazladır.

IV) A bölgesi yüksek basınç alanındadır.

A) I-III C) I-IV B) I-II-IV D) Yalnız I

(11)

6)

Yukarıda verilen şekile göre neler söylenebilir?

A) Verilen tarih 21 Aralık tarihini göstermektedir.

B) Bu tarihte kuzey yarım kürede gölge boyu kısadır.

C) Bu tarihten itibaren kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar.

D) Güney yarım küreye Güneş ışınları dik gelmektedir.

7) Antalya’da şiddetli yağış ve hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.20 kişi de yaralandı. Çevre de bir çok evin çatısı devrildi, elektrik telleri koptu .

Yukarıdaki bilgiye göre hangileri kesinlikle doğrudur?

I) Antalya’da meydana gelen hava olayından bahsedilmiştir.

II) Yukarıdaki bilgi klimatologlardan alınmıştır.

III) Gerçekleşen olayın sebebi Antalya’da ki iklim değişikliğidir.

A) Yalnız I C) II ve III B) I ve II D) I,II ve III

8)

Dünya'nın bu tarihlerde bulunduğu konumlar yukarıdaki şemada gösteriliştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 21 Haziran Kuzey Yarım Küre için yaz başlangıcıdır.

B) 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Dünya'nın her yerinde gece ve gündüz süresi 12 saattir.

C) 21 Aralık tarihinde Güney Yarım Küre'deki sıcaklık- Kuzey Yarım Küre'dekinden düşüktür.

D) 23 Eylül tarihinde ülkemizde sonbahar mevsimi yaşanır.

(12)

9) Dünya'nın Güneş'e göre konumu şekilde gösterilmiştir.

Buna göre- aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu tarihte aynı saatte Kuzey Yarım Küre'de gölge boyu Güney Yarım Küre'ye göre daha uzundur.

B) Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya- geceler kısalmaya başlar.

C) Bu görsel 21 Haziran tarihini göstermektedir.

D) Bu tarihte Güney Yarım Küre'de yaz mevsimi başlarken Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimi başlar.

10) Mevsimlerle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları Kuzey Yarım Küre'deki oğlak dönencesine dik açıyla düşer ve en uzun gündüz yaşanır.

B) Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran tarihi yaşanırken Güney Yarım Küre'de 21 Aralık tarihi yaşanır.

C) 23 Eylül'de Kuzey Yarım Küre ışınları daha eğik açıyla almaya başladığı için havalar soğumaya başlar ve sonbahar mevsimi yaşanır.

D) 21 Mart'ta hem Kuzey Yarım Küre- hem de Güney Yarım Küre ısınmaya başlar.

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın dönme ekseninin eğik olmasının etkilerinden biri değildir?

A) Yıl boyunca sıcaklık değişimleri B) Mevsimler meydana gelmesi

C) Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişmesi D) Bir günün 24 saat olması

Soru 2- Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sebebi olarak meydana gelir?

A) Güneş ışınlarının gelme açısı B) Gece ve gündüz oluşması

C) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

(13)

Soru 3- Öğle vakti Güney Yarım Kürede gölgenin en kısa olduğu tarih hangisidir?

A) 23 Eylül B) 21 Aralık C) 21 Haziran D) 21 Mart

Soru 4- Elif proje ödevi olarak Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi ve mevsimlerin oluşumu modeli yapmıştır.

Modelini oluştururken elma, çöp şiş ve portakal kullanmıştır.

Modelde Türkiye’de yaz mevsiminin yaşandığı yer kaç numaralı kısım olmalıdır?

A) I. B) II.

C) III. D) IV.

Soru 5- Aşağıdaki şekilde Güneş ışığının Dünya'nın değişik bölgelerine düşme şekli verilmiştir.

Bu şekle göre aşağıda verilen bilgilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Birim alana düşen enerji miktarları Dünya'nın her yerinde aynıdır.

B) Güneş ışığının dik açıyla geldiği bölgeler, eğik açıyla geldiği bölgelerden daha serin olur.

C) Kuzey Yarım Küre kış mevsimi yaşanmaktadır.

D) Ekvator bölgesine gelen aynı miktardaki ışık, daha dar alana ulaşır.

Soru 6- Dünya'nın Güneş etrafında senelik hareketi aşağıda verilmiştir.

Kuzey Yarım Küre'de hangi konumlarda birim alana düşen güneş ışığı miktarı artar?

A) I ve II B) III ve IV C) II ve III D) IV ve I

(14)

Soru 7- Ayşe güneşli bir günde dışarı çıkmıştır, ancak kısa bir zaman sonra hava bozulmuş ve şiddetli bir rüzgâr ile beraber yağmur başlamıştır. Ayşe'nin yağmurda ıslanmasının temel sebebi nedir?

A) Ayşe'nin o bölgenin iklimi hakkında bilgi sahibi olmaması B) Ayşe'nin hava olaylarının nasıl oluştuğunu bilmemesi

C) Ayşe'nin o bölgenin hava durumunu hakkında bilgi sahibi olmaması D) Ayşe'nin her zamanki gibi şemsiyesini almamış olması

Soru 8- Adana ve Konya illerimizde yazın aynı sıcaklık olmasına rağmen, Adana'da daha fazla terlememize neden olan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adana'da hava basıncının fazla olması B) Konya'da fazla rüzgâr esmesi

C) Adana'da fazla nem olması

D) Adana'nın deniz seviyesinde olması

Soru 9- Rüzgâr ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Rüzgâr sıcak hava olan yerden, soğuk hava olan yere doğru eser.

B) Yüksek ve alçak basınç alanları arasındaki basınç farkının artması rüzgârı hızlandırır.

C) Rüzgâr yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser.

D) Rüzgâr yatay yönde gerçekleşen hava hareketidir.

Soru 10- Fen Bilimleri öğretmeni sınıfta aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor.

a- Suyu kaynayana kadar ısıtıyor.

b- Suyu kavanozun 1/3'ü dolana kadar boşaltıyor.

c- Buz küplerini kase üzerine koyuyor ve kavanozun üzerine yerleştiriyor.

d- ... gerçekleşiyor.

Yukarıdaki deneyde boş bırakılan yerde hangi olayın olması beklenir?

A) Su buharının donarak kap içerisine düşmesi B) Su buharının dolu tanelerine dönüşmesi

C) Su buharının yoğuşarak su damlasına dönüşmesi D) Su buharının kırağılaşması

(15)

1.) Mevsimlerin oluşumunun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya'nın Güneş tarafından aydınlatılması B) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi C) Dünya'nın eksen eğikliği

D) Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı

2.) Dünyanın hareketleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya kendi ekseni etrafında dönerek gece ve gündüz oluşur.

B) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma süresi bir yıldır

C) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesini 24 saatte tamamlar

D) Dünya kendi ekseni etrafında dönmesi ile mevsimleri meydana getirir.

3.) Dünya'nın şekli nasıldır?

A) Küp B) Geoid C) Düz D) Elips

4.) Dünya'da meydana gelen gece gündüz olayı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.

B) Dünya'da her yerde gece ve gündüz süreleri eşittir.

C) Dünya'nın gündüz sıcaklığı artarken, geceleri sıcaklığı azalır.

D) Dünya'nın değişik yerlerinde gece ve gündüz olayları aynı anda yaşanmaktadır.

5.) Mevsimlerin oluşumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuzey yarım küre yaz yaşarken, güney yarım küre kış mevsimini yaşar.

B) Ekvatorda kış mevsimi yaşanmaz.

C) Mevsimler Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı ile değişir.

D) Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır.

6.) Öğle vakti Güney Yarım Kürede gölgenin en kısa olduğu tarih hangisidir?

A) 23 Eylül B) 21 Aralık C) 21 Haziran D) 21 Mart

7.) Dünya üzerinde kuzey yarım küre kış yaşarken güney yarım küre yaz yaşamaktadır.Aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasının nedeni nedir?

A)Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi B)Dünya'nın geometrik şekli

C)Dünya'nın eksen eğikliği

D)Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı

8.) Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın dönme ekseninin eğik olmasının etkilerinden biri değildir?

A)Yıl boyunca sıcaklık değişimleri B)Mevsimler meydana gelmesi

C)Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişmesi D)Bir günün 24 saat olması

9.) Mevsimlerin oluşumu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dünya'nın Güneş'e olan mesafesi değiştiği için mevsimler oluşur.

B) Dünya'nın eksen eğikliği ile ilgilidir.

C) Dünya'nın üzerine düşen ışık miktarı ile ilgilidir

D) Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi yapması ile ilgilidir.

(16)

10.) Dünya üzerinde kuzey yarım kürede kış yaşanırken güney yarım kürede yaz mevsimi

yaşanmaktadır. Dünya üzerinde mevsimlerin farklı olmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi

B)Dünya'nın üzerinde denizlerin ve karaların bulunması C)Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığının değişmesi

D)Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

11.) Günlük sıcaklık farkının oluşması aşağıdaki olayların hangisinin sonucudur?

A)Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi B)Dünya'nın eksen eğikliği

C)Dünya'nın güneş etrafında dolanması D)Güneş'in kendi ekseni etrafında dönmesi

12.) Aşağıdaki şekilde hangi konumda güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV

13.) Aşağıdaki yerlerden hangisine bir yıl içerisinde Güneş ışığı en fazla dik olarak düşer?

A) Kutuplar B) Ekvator

C) Yengeç dönencesi D) Oğlak dönencesi 14.) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesi elips şeklindedir.

B)Dünya'nın eksen eğikliği olmasaydı gece ve gündüz birbirine eşit olurdu.

C)Dünya üzerinde Güneş ışığının eğimli geldiği yerlerde sıcaklık artmaktadır.

D)Ülkemizin coğrafi konumu dört mevsimin yaşanmasında etkilidir.

15.) Dünya Güneş karşısında eğik eksenle dönmektedir.

Yukarıdaki cümleyi ispatlamak için

aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılabilir?

A) Gece gündüz sürelerinin değişmesi B) Dünyanın Güneş etrafında dolanması C) Gece gündüz olaylarının yaşanması D) Dünyanın şeklinin küre olması

(17)

16.) 21 Aralık tarihinde gerçekleşen olaylardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) Güney yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcıdır.

B) Kuzey yarım küreye güneş ışığı daha eğik gelir.

C)Öğle vakti Ekvator üzerinde gölge oluşmaz.

D) Güney kutbunda sürekli gündüz yaşanır.

17.) Aşağıdaki şekilde kaç numaralı yerde Güneş ışığı daha fazla sıcaklık artışına neden olur?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

18.) Güney yarım kürede ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihi nedir?

A) 23 Eylül B) 21 Haziran C) 21 Aralık D) 21 Mart

19.) Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönmektedir.Bu olayın aşağıdakilerden hangisine etkisi yoktur?

A)Güneş'in doğudan doğması B)Gece gündüz oluşumu

C)Dünya'nın üzerindeki sıcaklık değişimi D)Mevsimlerin oluşması

20.) Dünya üzerinde ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak düşer.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin sebebi olarak meydana gelir?

A)Güneş ışınlarının gelme açısı B)Gece ve gündüz oluşması

C)Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesi D)Dünya'nın Güneş etrafında dolanması

21.) Dünya’nın ekvator düzlemi ile Güneş etrafındaki yörünge düzlemi arasındaki açıya ne denir?

A) Ekinoks B) Gün dönümü C) Eksen eğikliği D) Eksen kayması 22.) I. Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığı II. Dünya' nın dönme ekseninin eğikliği

III. Dünya'nın Güneş etrafında dolanma hareketi IV. Dünya' nın kendi ekseni etrafında dönme hareketi hangileri mevsimlerin oluşmasında etkilidir?

a) I ve II b) II ve III c) II ve IV d) I ve III

(18)

23.)

24.)

25.)

A) Güneş'e uzaklıklarının farklı olması B) Ekvator'a uzaklıklarının farklı olması C) Farklı yarım kürelerde bulunmaları D) Gerçekleşen hava olaylarının farklı olması

(19)

26)

27)

28.)

Dünya'nın Güneş ve kendi etrafındaki hareketiyle ilgili olarak;

I: Dünya kendi etrafında döndüğünde bir gün içindeki sıcaklık farklılıkları oluşur.

II: Güneş etrafında dolanmasının mevsim oluşumuna etkisi vardır.

III: Dünya'nın sahip olduğu eksen eğikliğinin konumu hep aynı yana doğrudur.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III

(20)

29.)

30.) Eksen Eğikliği

Yukarıda verilen resimde Dünya'da yılın bir vaktinde X,Y ve Z bölgelerine Güneş ışınlarının geliş açıları gösterilmiştir. Buna göre,

I: Z bölgesinde kış mevsimi yaşanır.

II: Bölgelerin sıcaklıkları arasındaki ilişki Y>X>Z'dir.

III: Tarih 22 Ağustos olabilir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I,II ve III

(21)

31.)

32.)

(22)

33.)

34.)

(23)

35.)

(24)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1-Allah’ın ezeli ilmiyle her şeyi belli bir düzen ve uyum içerisinde programlamasına……denir.

A)Kaza B)Nizam C)Kader D)Ecel

2-“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dır.Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a)secde

ederler.(Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket ederler.)Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi)O koydu.Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahman suresi,5-8.ayetler) Yukarıdaki ayetlere dayanarak;

I.Evrende her şeyin belli bir düzen içinde olduğu, II.Yaratılan her şeyin bir amaç için yaratıldığı, III.Dengenin Allah tarafından konulduğu İfadelerinden hangilerine ulaşılır?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I ve III

3-”Su,deniz seviyesinde ve belli basınç altında 100 0C’ta kaynar.”

“Isıtılan metaller genleşir.”

“Güneşten gelen zararlı ışınlar atmosfer tarafından emilerek bu Işınların yeryüzüne gelmesi engellenir.”

Yukarıda verilen örnekler evrenin hangi yasasıyla ilgilidir.

A)Fiziksel yasalar B)Biyolojik yasalar C)Toplumsal yasalar D)Kimyasal yasalar

5-Büyük randevu … Bilsem nerede ,saat kaçta?Tabutumun tahtası,bilsem hangi ağaçta?

Necip Fazıl Kısakürek

Verilen dizelerde geçen “büyük randevu”ifadesi ile ilgili aşagıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A)Tevekkül B)Ecel C)Emek D)Ömür

(25)

6-Allah’ın (c.c) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir.Bunların tamamı rızık olarak değerlendirilir.Kuran’ı Kerim’de de “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı Allah’a aittir..”buyrularak rızkın yegane kaynagının Allah olduğu belirtilmiştir.rızkı veren Allah’tır .Ancak kulların da çalışıp çabalayıp kendilerine takdir edilmiş olan rızkı helal yoldan kazanmak için gayret göstermeleri gerekir.

Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki atasözlerinden hangisi dinimizin özüne ters düşmektedir.

A)Zahmetsiz rahmet olmaz B)Toprağı işleyen ekmeği dişler C)Kısmetinde ne varsa kaşığına o çıkar D)Tekkeyi bekleyen çorbayı içer

7-Her canlının sahip olduğu yaşam süresine …I.. denir.

Her canlının yaşam süresinin sona ermesine …II……. denir.

I II A)Ömür Ecel B)Yaşam Kader

C)Kader Kaza D)Ecel Ömür

8-Tevekkül;Allah’a dayanıp güvenmek ,çalışıp çabalarken Allah’ı daima yanında bilmek ve sonucunu O’na bırakmaktır.Örneğin bir öğrenci ders öncesi hazırlık yapacak ,ders esnasında öğretmenini

dinleyecek ,anlamadığı yeri öğretmenine soracak ve sonrasında konuyu tekrar edip başarılı olması için Allah’a dua edecektir.

Verilen tanım ve örnek çerçevesinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A)Tevekkül Allah’a teslim olmaktır.

B)Tevekkül pasif bir bekleyiştir.

C)Tevekkül güçlü olana sığınmaktır.

D)Tevekkül çalışıp çaba göstermektir.

9-Kaderimiz böylemiş ,talihsiziz.Allah böyle takdir etmişse biz ne yapabiliriz.

Yukarıdaki sözleri söyleyen bir kişi aşağıdakileden hangisini dikkate almamaktadır?

A)İnsanın da bir iradesi olduğunu B)Allah’ her şeyi ölçülü yaratmasını C)Rızkı Allah’ın verdiğini

D)Duanın önemini

(26)

10-Kader kavramınının anlamını,kader inancının hayatımızdaki yeri ve önemini bilen bir insanın aşagıdakilerden hangisini söylemesi beklenir?

A)Bana ne kardeşim dünyayı ben mi kurtaracağım?

B)Bu kadar işi ben tek başıma yapamam.

C)Onun her şeyi var,benim niye yok?

D)Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Referanslar

Benzer Belgeler

21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar, bu tarihte en uzun gündüz en kısa gece yaşanır?. Kuzey Yarım Kürenin Güney Yarım Küreye kıyasla daha büyük

HES’lerin yeniden gözden geçirilmesini, çevre, halkın yaşam hakkı, su hakkının yok edilmemesini, milli parklar, tabiat parkı ve tabiat anıtı gibi doğal koruma

A) 21 Haziran B) 23 Eylül C) 21 Aralık D) 21 Mart Mevsimlerin Oluşumu Testi.. “Güneş ışınlarının öğle vakti Güney Yarım Küre’de dik olarak geldiği enlem

[r]

C.)Avusturalya D.)Antartika.. Bir meyve suyu satıcısının elinde 112 litre nar suyu ve x litre elma suyu vardır. Bu satıcı bu meyve sularını birbirine karıştırmadan

Ocak-Ekim 2013 dönemine baktığımızda ise, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 1 azalarak 126 milyar dolardan 124 milyar

yaşanır. Bu tarihlerden sonra belirtilen yarım kürelerde gündüz süreleri kısalır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise her iki yarım kürede gece gündüz sürelerinde

• Gözetmenin talimatlarını dikkatlice dinleyin ve öğretmeninizin size ilgili bölüme başlama zamanının geldiğini söylemesini bekleyin. 1) Khas Learn> 2020 SEPTEMBER