• Sonuç bulunamadı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI"

Copied!
24
0
0

Tam metin

(1)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI

3. HAFTA

FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ

(2)

JEOMORFOLOJİK ÖZELLİKLER

• Doğu Anadolu, ülkemizin en yüksek ve engebeli bölgesidir.

• Bölgenin ortalama yükseltisi 1500 m’nin üzerindedir.

• Çünkü ülkemizin en yüksek dağları bu bölgemizdedir.

• Birer volkan konisi görünümünde olan bazı dağların yüksekliği 5.000 m’yi aşar (Ağrı Dağı 5.137 m).

• Kıvrılma ile oluşmuş en yüksek dağlar da yine bu bölgemizde bulunur (Buzul Dağı 4.135 m).

(3)

Dağlar

• Doğu Anadolu Bölgesi’nde dağ sıraları yaklaşık olarak doğu-batı yönünde uzanır.

• Bunların bazıları orojenik kuşaklar, bazıları da Ege Bölümü’nde olduğu gibi horstlar halindedir.

• Ayrıca, bölgede tek dağlar şeklinde volkan konileri de bulunur.

BAŞLICA YERŞEKİLLERİ

(4)

• Bölgenin önemli dağ kuşağı Güneydoğu Toroslar’dır.

• Malatya-Elazığ-Bingöl-Muş ve Van Gölü çukurluğunun güneyinde yükselen bu dağların yer yer yüksekliği 3000 m’yi aşar.

• Özellikle Van Gölü güneyinde zirveler 3.500 m’yi de aşar.

• Söz konusu dağların kuzeydeki oluklarla olan nispi yükseklikleri 1.500 m’den, güneydeki düzlüklerle ise 2.000-2.500 m’den fazladır.

• Güneydoğu Toros Dağları’nın en engebeli ve yüksek kesimleri Hakkâri Bölümü’ndedir.

• Burada Buzul Dağı (4.135 m) ve Mor Dağı (3.810 m) en yüksek zirvelere sahiptir.

• Ülkemizdeki en yaygın buzul şekilleri Buzul-İkiyaka dağları üzerinde bulunur.

• Burada 5 buzul vadisi ve 15 önemli buzul gölü bulunmaktadır.

(5)

Güneydağı Toroslar’dan bir görünüm

(6)

Buzul Dağı

(7)

Buzul Dağı

(8)

Buzul Dağı

(9)

Mor Dağı

(10)

• Diğer önemli dağ kuşağı, Toros sisteminin Doğu Anadolu’daki uzantılarından biri olan Munzur Dağları’dır (3.449 m).

• Kireçtaşlarının yaygın olduğu bu dağlar buzul şekilleri yönünden de zengin sayılır.

• Dağın yüksek kesimlerinde çok sayıda buzul gölünün varlığı dikkat çekmektedir.

(11)

Munzur Dağları

(12)

• Bölgenin kuzey kesiminde, Çoruh vadisi güneyinde (Oltu çayı kolu güneyinde) Allahuekber Dağları (3.111 m) ve Karadeniz Bölgesi sınırında Yalnızçam Dağları bulunur.

• Bu dağların üst kısımları bazaltlar tarafından kaplanmış olup, akarsular tarafından yarılarak plâto görünümü kazanmışlardır.

(13)

Allahuekber Dağları

(14)

Yalnızçam Dağları

(15)

• Bölgede horst karakterli dağlar, kuzeyde Erzurum- Pasinler oluğunun her iki kenarındaki dağlardır.

• Söz konusu oluğun güneyinde bulunan Palandöken (3.124 m) ve Karasu-Aras Dağları volkanik kayalardan oluşmuşlardır.

• Erzincan Ovası’nın kuzeyinde Esence (Keşiş) Dağları (3.549 m), Erzurum-Pasinler oluğunun kuzeyindeki Kargapazarı Dağları (3.288 m) faylanma ile oluşan depresyonların yüksekte kalan horstları görünümündedirler.

(16)

Palandöken Dağı

(17)

Palandöken Dağı

(18)

• Doğu Anadolu, volkanik şekillerin en zengin ve yaygın olduğu bölgemizdir.

• Çevresi 130 km’yi bulan, 1.200 km2 lik daire şeklinde bir saha üzerinde yükselen Ağrı Dağı volkanik kütlesi, 3.000 m’den sonra Küçük Ağrı (3.896 m) ve Büyük Ağrı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

• Lav, aglomera (volkanik breş) ve tüflerden oluşan dağın yamaçlarındaki yarıklardan çıkan lavlar yer yer çok uzak mesafelere kadar akmışlardır.

• Nitekim, süngerimsi bazalt lavları Iğdır’ı Doğubayazıt’a bağlayan asfalt yola kadar sokulmuştur.

(19)

Ağrı Dağı

(20)

Ağrı Dağı

(21)

• Dağın çevresinde ana kütleye bitişik olan parazit konilerden oluşan lav konileri, hatta kraterleri de bulunmaktadır.

• Hz. Nuh’un gemisi olarak tanımlanan yer, bazalt lavlarının oluk biçimini almış olduğu şekle uymaktadır.

• Buzullaşmaya uğrayan Ağrı Dağı’ndan sarkan 8 adet buzul dili bulunmaktadır.

(22)

• Ülkemizin üçüncü yüksek dağı olan Süphan’ın (4.058 m) zirve kesiminde çapı 1 km’yi bulan bir lav tıkacı ve genişçe bir kalderası bulunur.

• Süphan’ın çıkardığı lavlar Van Gölü’nün kuzey kenarına kadar akmıştır.

(23)

Van Gölü’nden Süphan’a bakış

(24)

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFYASI

4. HAFTA

FİZİKİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ

Referanslar

Benzer Belgeler

basamaktan Geri Fark yöntemi için Program 4.4 de verilen gerifark4 program¬n¬inceleyiniz ve yukar¬da verilen Ba¸ slang¬ç De¼ger Problemini h = 0:1 ad¬m uzunlu¼gu ile

5-) Maşa’nın yaptığı çıkarma işleminde fark çıkan sayıdan 1071 daha büyüktür. Demirkazık Dağı’nın yüksekliği ise Ağrı Dağı’nın yüksekliğinden 1381 metre

• Bölgede tarımın en yoğun olduğu sahalar Malatya, Erzurum, Elazığ, Iğdır , Muş, Bingöl ve Erzincan ovalarıdır.. • Van ve Ağrı illerindeki ova ve plâtolar,

• Buna karşılık, bölgenin güneybatı köşesinde Afşin ve Elbistan yörelerinin suları Ceyhan’ın kolları olan Göksun Çayı, Hurma Çayı ve Söğütlü Çayı gibi

Soru 1) (50 Puan) Aşağıda verilen sistemin üzerine etkiyen yükler ve konumları şekil üzerinde belirtilmiştir. Buna ek olarak D mesneti 3 cm aşağı

Bilindiği gibi, 1980 yılına kadar dağcılar için favori bir dağ olan Ağrı Dağı, Kürt isyanı sırasında tırmanışa kapatılmıştır.. 2001 yılı

Aorta-OM2 safen ven greftinden (siyah ok), verilen opak madde retrograd olarak sirkümfleks arterinin distalini, OM1 ve Ao-OM1 safen ven gref- tini (ince beyaz ok) doldurmakta ve

TANITIM TABELASI EN FAZLA 0.20 M DERİNLİĞİNDE, 1.00 M YÜK SEKLİĞİNDE, BULUNDUĞU CEPHE UZUNLUĞUNUN %30 UNU VE ÇATI PARAPETİ SEVİYESİNİ AŞMAYACAK ŞEKİLDE

Although this transmission band is below the plasmonic frequency of the infinite wire medium, the electric resonance of the omega structure is so strong that the com- bined medium

Anadolu’da büyük bir güç olan Hititlerin yıkılışından sonra, yeni güçler ortaya çıkar: Geç Hitit Beylikleri, Urartular, Frigler ve Lydialılar.. • Geç

Petrol kaynakl› plastiklerin neden oldu¤u çevre kirlili¤ine alternatif olarak görülen biyop- lastikler veya mikrobiyal plastikler (poli-B-hid- roksialkanatlar-PHA), normal

Yeni Dünya köpekleri üzerine araflt›rma yapan Uppsala Üniversitesi’nden Carles Vila’ya göre bunun nedeni çok aç›k de¤il; ama dostlar›m›z›n böylesine

Kab›n taban›na etkiyen s›v› bas›nç kuvveti, tabandan fiekil - I ve fiekil - II deki gibi ç›k›lan dik kesik çizgiler ara- s›ndaki gerçek ya da sanal

• Bölümde, tektonik kökenli oluklar ve bunların içerisinde Malatya, Elazığ, Uluova, Bingöl ve Erzincan ovaları gibi ovalar yer alır.. • Bu tektonik oluklar, aynı zamanda

Hattice dediğimiz bu dil, onlar siyasi ve kültürel olarak benliklerini kaybettikten sonra da Hititler tarafından ibadet dili olarak kullanıldı.. Özellikle Hititçe

II. Bunun ç n ağı suya daldırıp tutmak steyen Ertuğrul balığı gördüğü yere ağı daldırmasına rağmen balığı tutamadığını fark ed yor... Ertuğrul’un balık

• 2013 yılında Erzurum (Aşkale Çimento), Malatya (Anateks Anadolu Tekstil Fabrikaları AŞ) ve Elazığ (Eti Krom) illerinden birer olmak üzere toplam üç kuruluş, Türkiye’nin

• Nitekim Oltu Havzası’nda 2.200 m’ye kadar olan sarıçam ormanlarının altında İran-Turan step elemanlarından olan özellikle gevenler; 2.200 m’den sonra ise saraypatı

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapılmadığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının

Retrosternal guatrlı olguların tanısında, öncelikle retrosternal guatr olasılığından şüphelenmenin önemini hatırlatarak, posterior mediastene uzanım

Dürrî, şair olan kardeşleri Sa�dî ve Feyzî gibi tarih düşürme hususunda yeteneklidir.. Tahta çıkmaya ve belli bir devlet makamına gelmeye; köşk, çeşme, camii

 Kurtuluş Savaşı’nda İlk zafer müjdesi Batı (DOĞU)Cephesinden gelmiş Millet-i Sadıka olarak tanımlanan Rumlar(ERMENİLER) yenilgiyi kabul etmiştir.  Düzenli

Bu dönemde giyim ve dayanıklı tüketim dışı temel mallarda yüksek fiyat artışları devam etmiş, grup yıllık enflasyonu yüzde 13,68 ile endeks tarihinin en yüksek