• Sonuç bulunamadı

Doktora. Yüksek Lisans Mezunu g (4) (1) (5) 1,2,(3/2),4,7,8,10, 11,18,19,24,26,27,28,29,30,31,65, 66,72,80,85,86. 3 m - - m(62,63)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Doktora. Yüksek Lisans Mezunu g (4) (1) (5) 1,2,(3/2),4,7,8,10, 11,18,19,24,26,27,28,29,30,31,65, 66,72,80,85,86. 3 m - - m(62,63)"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Programları için 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar; başvurularını Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre web sitesinden on-line olarak yapacaktır. Öğrenci adayları; başvurular ile ilgili Anabilim dalı özel/genel şartlarını taşıması durumunda on-line başvuru sonrası kazandıkları programın ilanı ile, kesin kayıt işlemlerini ve ders kayıtlarını şahsen yapmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenci adayları ise başvurularını şahsen istenilen evraklar ile birlikte; Enstitü Müdürlüğü Öğrenci İşleri birimine yapacaklardır. Posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Anabilim Dalları Kontenjan Sayısıa.b Başvuruda aranan özel koşullar c

Yüksek Lisansg

Doktora

Yüksek Lisansg

Doktora Lisans

Mezunuj

Yüksek Lisans Mezunug

Lisans Mezunuj

Yüksek Lisans Mezunug

Nörobilim e (Mülakat Yüz yüze)

(4) (1) (5) 1,2,(3/2),4,7,8,10

, 11,18,19,24,26,27

,28,29,30,31,65, 66,72,80,85,86

1,2,(3/1),4, (18/1),(18/2)

, (18/3),(18/4)

, 24,30,66,74

1, 2, (3/1),4,35, 37,38,39,40,41,43 ,44,46,47,49, 50, 51,52,53,54,55,56,57,58, 59,60,69,73,76,78,81,82, 83,84,87,88,89

3m - - m(62,63)

3f 2f 1,2,3,(3/2),4,7,8,

10,11,18,19,24,26, 27,28,29,30,31,65

,66,72,80,85,86

- 1,2,(3/1),4,35,37,38,39, 40,41,43,44,46,47,49,50, 51,52,53,54,55,56,57,58, 59,60,69,73,76,78,81,82,

83, 84,87,88,89

2h 69,70,87

Moleküler Biyoloji ve Genetik e

(Mülakat Yüz yüze)

(5) - 3 1,2,3,4,5,18/1,

18/2,18/3,18/4, 23,24,28,30,40,

66,72,85,90

- 1, 2, (3/1), 37, 38, 47,49, 50, 56,57, 58, 59,

66,73,78,82,84

3m - - m[62, 67, 77]

Bitki Biyoteknolojisi e (Mülakat Online)

- - 7 - 5, (18/1), (18/3),

(18/4), (18/5), 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 66

b

Yüksek Lisans/Lisanstan Doktora/Yüksek Lisanstan Doktora programlarından herhangi birine müracaat olmadığı veya kontenjan açığı olduğu takdirde ilgili kontenjanlar programlar arasında başvuran adaylar için Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüş ve onayı ile kullanılabilecektir.

c

Özel Koşullar: Yüksek lisans programlarına ve doktora programlarına başvuracak adayların ilgili yönetmeliklerde belirtilen veya ilgili programın satırında numarası belirtilmiş olmak kaydıyla aşağıdaki fakülte, yüksekokul, bölüm ya da program mezunu olmaları ve kodla belirtilen koşulu yerine getirmeyi kabul ediyor olmaları gerekmektedir. Özel koşul kodları ve karşılıkları aşağıdadır.

(2)

Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Kontenjanları İle İlgili Başvurularda Aranan Özel

Koşulları

Kodu

Tıp Fakültesi (1)

Diş Hekimliği Fakültesi (2)

Eczacılık Fakültesi (3)

Eczacılık Fakültesi (5 Yıllık) (3/1)

Eczacılık Fakültesi (4 Yıllık) (3/2)

Veteriner Fakültesi (4)

Ziraat Fakültesi (5)

Sağlık Eğitim Fakültesi (6)

Sağlık Bilimleri Fakültesi (7)

Biyomühendislik Fakültesi (8)

Su Ürünleri Fakültesi (9)

Hemşirelik Fakültesi (10)

Fen Fakültesi (11)

Sağlık Bilimleri Fakültesi (12)

Sağlık Bilimleri Fakültesi-Hemşirelik Bölümü (13)

Sağlık Yüksekokulu (14)

Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü (15)

Hemşirelik Yüksekokulu (16)

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu (17)

Biyoloji-Tıbbî Biyoloji- Genetik- Gen Mühendisliği- Biyoloji Öğretmenliği (18)

Biyoloji (18/1)

Tıbbî Biyoloji (18/2)

Genetik (18/3)

Gen Mühendisliği (18/4)

Biyoloji Öğretmenliği (18/5)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü (19)

Ebelik Bölümü (20)

Hemşirelik Bölümü (21)

Elektrik Elektronik Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu (22)

Biyoinformatik Bölüm Mezunu (23)

Genetik Ve Biyomühendislik Bölümü (24)

İstatistik Bölümü (25)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Lisans Mezunu (26)

Biyokimya Bölümü Lisans Mezunu (27)

Biyoteknoloji Bölümü Lisans Mezunu (28)

Biyomühendislik Lisans Mezunu (29)

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu (30)

Biyomedikal Mühendisliği (31)

Elektronik Mühendisliği (32)

Bilgisayar Mühendisliği (33)

Gıda Mühendisliği (34)

Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (35)

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (36)

Genetik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (37)

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisan Mezunu Olmak (38)

Veteriner Zootekni Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (39)

Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu (40)

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu (41)

Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu (42)

Veteriner Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak (43)

Biyokimya Yüksek Lisans Mezunu (44)

(3)

Eczacılık Biyokimya Yüksek Lisans Mezunu (45)

Biyofizik Yüksek Lisans Mezunu (46)

Moleküler Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu (47)

Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunu (49)

Kök Hücre Bilimleri Yüksek Lisans Mezunu (50)

Eczacılık Farmakognozi Yüksek Lisans Mezunu (51)

İmmünoloji Yüksek Lisans Mezunu (52)

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Mezunu (53)

Tıbbi Viroloji Yüksek Lisans Mezunu (54)

Beslenme Ve Diyetetik Yüksek Lisans Mezunu (55)

Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Mezunu (56)

Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Mezunu (57)

Gen Tedavisi Yüksek Lisans Mezunu (58)

Hücresel ve Moleküler Biyoloji Alanında Yüksek Lisans Mezunu (59)

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Mezunu (60)

Tıp Fakültelerinin Nöroloji Bölümünden Uzmanlığını Almış Olmak (61)

Tıpta Uzman Olmak (62)

Diş Hekimliğinde Uzman Olmak (63)

Kök Hücre Ve Kemik İliği Nakli Konusunda Deneyimli Olmak (Belge Sunulacaktır.) (64)

Tıp Fakültelerinin 8 Yarıyıl (4 Yılı) Bitirmiş Alttan Dersi Bulunmayan Öğrenciler Müracaat edebilir. (65) Haftanın 3 Günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı (Çalışanlar Kurum İzin Belgesi Getirmelidir.) (66) Haftanın 1 Günü Anabilim Dalında Çalışma Şartı (Çalışanlar Kurum İzin Belgesi Getirmelidir.) (67) Haftalık Mesai Saatlerinde Anabilim Dalında Tam Gün Çalışma Şartı (Çalışanlar kurum İzin Belgesi Getirmelidir.) (68)

Yabancı Dil Puanının En Az 55 Puan Olması (69)

ALES Herhangi Bir Puan Türünde En Az 70 Puan Almak (70)

Sözlü/Yazılı Giriş Sınavına Katılacak Aday Sayısı; Program İçin Belirtilen Kontenjan Sayısının En Fazla 3(Üç) Katıdır. (71) Yüksek Lisans İçin Mülakat Notu 60’ ın altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır) (72) Doktora İçin Mülakat Notu 70’ in altında olanlar değerlendirmeye alınmaz. (Başarısız Sayılır) (73) Mülakat Sonrası Başarı Notu 70 dir. Başarı Notu 70 in Altında Olan Adaylar Değerlendirmeye Alınmaz. (Başarısız Sayılır) (74) K.K.T.C. Uyruklu Ales Taban Puanı Şartı Aranmaz Sadece Geçerli Ales Belgesi Alınır. (75)

ALES Herhangi Bir Puan Türünde En Az 55 Puan Almak (76)

Sağlık Bilimleri Alanında Doktora Derecesine Sahip Olmak (77)

Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü Yüksek Lisans Mezunu Olmak (78)

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunu Olmak (79)

Psikoloji Mezunu Olmak (80)

Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Mezunu Olmak (81)

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak (82)

Nörobilim Yüksek Lisans Mezunu Olmak (83)

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Mezunu Olmak (84)

Moleküler Biyoloji Lisans Mezunu Olmak (85)

Fizik-Fizik Mühendisliği-Fizik Öğretmenliği (86)

Fizik (86/1)

Fizik Mühendisliği (86/2)

Fizik Öğretmenliği (86/3)

Fizyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans Mezunu Olmak (87)

Anatomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak (88)

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu Olmak (89)

Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji Lisans Mezunu Olmak (90)

d Yazılı Giriş Sınavı e Sözlü Giriş Sınavı

f Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanı.

g Özel koşullarda aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 55 almış olmak, h Yatay geçiş kontenjanı.

j Özel koşullarda puan türü aksi belirtilmemiş ise ALES sayısal puan türünden en az 80 almış olmak, en az 100 üzerinden 80 veya 4 üzerinden 3 lisans mezuniyet not ortalaması olması gerekir.

k Yazılı/Sözlü giriş sınavı yapılmayacaktır.

(4)

l Yabancı Uyruklu Yatay Geçiş Kontenjanı m Tıp, Diş Hekimi uzman kontenjanıdır.

KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kontenjanıdır

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1.

a) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puanı; yüksek lisans başvuruları ve yüksek lisans mezunu olan ve mezuniyeti Yüksek Lisans eğitimi sayılan fakülte mezunlarının lisansüstü programlara başvurularında ALES puanı anabilim dalı özel şartlarında aksi belirtilmediği takdirde en az sayısal 55 puandır. Lisans diploması ile doktora programına başvuran lisans mezunu adayların (kontenjan belirtilmiş ise) ALES sayısal puanı en az 80 ve en az 100 üzerinden 80 veya 4.00 üzerinden 3.00 lisans mezuniyet notu olması,

b) Anabilim dallarının belirlemiş olduğu kontenjanlara öğrenci müracaatlarında ALES şartı aranmakta olup doktora TUS, DUS ile mezun olanların Yüksek Lisans programlarına başvurularda ayrıca bu öğrenciler için kontenjan ayrılması durumunda bu kontenjana başvurularda ALES şartı aranmaksızın müracaat edebileceklerdir. Bu durumdaki öğrencilerin ALES puanı türüne bakılmaksızın 70 olarak kabul edilecektir

c) Tıp/Diş Fakültesi mezunlarının Doktora programlarına TUS/DUS puanı ile başvurmaları halinde, temel puanlarının en az 50 olması aranmaktadır. a- (Temel Puanı=Temel Bilimler x 0,7+ Klinik Bilimleri x 0,3) 2020 yılı TUS ve DUS puanları geçerlidir. Tıp Fakültesi veya Diş Hekimliği fakültesinden herhangi bir anabilim dalında uzmanlık eğitimini bitirenlerin başvurularında geçerli ALES, TUS ve DUS puanı yok ise Tıp/Diş uzman olarak ayrılan özel veya genel kontenjanlar için kullanılmak üzere ALES’ puanı 55 olarak işleme alınır.

2. Doktora programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen dil sınavlarından (İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden) en az 55 puan almak

3.

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapıldığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun

%20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun %15, yabancı dil notunun %15 ile sözlü/yazılı giriş sınavı notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

4.

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapılmadığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının %50, lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 50 olması, Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, lisans mezunları için lisans mezuniyet notunun, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans mezuniyet notunun %30, yabancı dil notunun %20 oranında katılması ve bu şekilde hesaplanan başarı notunun en az 60 olması,

5. Sözlü/yazılı giriş sınavına katılmak zorunludur. Sözlü/yazılı sınavına katılmayan öğrenci başarısız olarak değerlendirilir.

6. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, ancak geçerli yabancı dil belgesi bulunmayan adaylar, yabancı dil puanı katkı payından yararlanamazlar,

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1. Türkiye deki bir Yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmesi ve geçerli ALES belgesi (Taban puan şartı aranmaz),

2. Yurt dışı üniversitelerden mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin mezun olduğu okul yükseköğretim kurumunca denkliğinin kabul edilmiş olması, TÖMER den Türkçe Yeterlik Belgesi ( en az 70)

3. Doktora programlarına başvuran Yabancı uyruklu öğrenciler için anadilleri dışında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen dil sınavlarındaki İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 55 puan almak

4. Yabancı uyruklu öğrenci adayların başarı durumları; ilgili programın mülakat sınav sonucuna göre belirlenir.

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ve YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURU VE KABUL GENEL ŞARTLARI

1. Öğrenci Kayıtlı bulunduğu Yüksek Öğretim Kurumunda kaydının başvuru tarihinde açık olması (Enstitüsünden Kaydının açık olduğuna dair belge)

2. Öğrenci Yüksek lisans programına yatay geçiş yapacaksa Enstitümüz Yüksek Lisans, Doktora Programına geçiş yapacaksa Enstitümüz Doktora programının asgari müracaat şartlarına haiz olması gerekir.

(5)

3. Öğrenci ders döneminde en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmalıdır.(Alt dönemden başarısız dersi bulunmamalıdır)

4. Not ortalamasının tezli yüksek lisansta en az CB (Yüzlük sistemde en az 75), doktorada ise en az BB olmalıdır (Yüzlük sistemde en az 80). Not durum belgesi değerlendirilirken 100’lük sistem baz alınır. (Not durum belgeleri 100’lük sistemde olmayanlar Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği 100’lük sisteme göre hesaplanır.

5. Yatay geçiş yapacak öğrenci, Erciyes Üniversitesi lisansüstü programlarında belirtilen öğrenci başvuru şartlarına sahip olmalıdır

6. Tez döneminde yatay geçiş yapılamaz.

7. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılamaz.

8. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç, yurt dışındaki ve KKTC’deki lisansüstü programlarından yatay geçiş yapılmaz.

9. Disiplin Cezası Almamış olmak

10. Öğrencinin intibakı yapılırken alacağı ve muaf tutulacağı dersler, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

11. Yatay geçiş ile kabul edilen öğrenci en az bir ders dönemi enstitümüz ilgili anabilim dalı derslerini alır.

T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru formu, (Online Başvuru sonucu oluşan belge)

2. Tezli yüksek lisans için lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, doktora için lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, yüksek lisans mezunu olarak doktora programına başvuracakların ise yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, Tıp diş uzmanlığını alanların Uzmanlık belgesi,

3. Geçerli ALES sonuç belgesi.

4. Tezli yüksek lisans programları için lisans not durum belgesi, Lisanstan doktora programları için lisans not durum belgesi, Doktora programları için yüksek lisans not durum belgesi.

5. Doktora programlarına başvuracak adayların geçerli yabancı dil belgesi .

6. Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların varsa geçerli yabancı dil belgesi .

7.

Özel koşullarda belirtilen; “haftanın en az 3 günü anabilim dalında çalışma şartı(33), haftada toplam en az 6 saat anabilim dalında çalışma şartı(43), haftalık mesai saatlerinde anabilim dalında tam gün çalışma şartı (47)” vs gibi özel koşullar isteyen programlara başvuruda bulunan ve çalışan öğrenci adayları, çalıştığı kurumun idari amirinden belirtilen şartla ilgili izin yazısını sisteme yüklenmeli ve ayrıca belgeyi yazılı/sözlü sınav öncesi yanlarında getirmelidirler. İzin yazısı olmayanların müracaatı kabul edilmez.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lisans öğrenimini yurt dışında yapan yabancı uyruklu öğrenciler için TÖMER’den alınan Türkçe Yeterlik Belgesi ( en az 70 )

2. Lisans öğrenimini Türkiye de yapan yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli ALES belgesi

3. Doktora programına başvuruda bulunanlar için Ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden geçerli yabancı dil belgesi (en az 55 puan)

4. Niyet Mektubu, (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı Türkçe veya İngilizce mektup)

5. Pasaport, Diploma ve Transkript (Türkçeye çevrilmiş noterden tasdikli)

6. Lisans öğrenimini yurtdışında yapanlar için denklik belgesi (Yükseköğretim kurumundan onaylı)

7. Türkiye’deki Dış temsilciliklerinden alınacak öğrenim vizesi

(6)

8. Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair resmi bir kuruluştan alınmış Sağlık Kurulu rapor

9.

Online başvuru sonrasında oluşan başvuru formu,

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA KABUL EDİLECEK T.C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru yaptığı program için mezun olduğu lisans/yüksek lisans not durum belgesi (100’lük sistemde dönüştürülmüş hali).

2. Öğrenim belgesi.

3. Disiplin cezası almadığına dair belge.

4. İlgili enstitüden yatay geçiş yapmasının uygun olduğuna dair yönetim kurulu kararı. (Yatay geçiş oluru ilgili enstitü tarafından verilmez veya olumsuz ise öğrencilerin yatay geçişi yapılmaz )

5. Lisansüstü programına kayıt yaptırdığı zaman kullanılan ALES sonuç belgesi (Aksi belirtilmemiş ise, Ales sayısal puanı en az 55)

6. Kaydının bulunduğu Üniversiteden Öğrenci belgesi (Öğrencinin Kaydı açık olmalı)

7. Doktora Programları için Yabancı Dil Belgesi (Aksi belirtilmemiş ise, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından geçerli kabul edilen dil sınavlarındaki İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden en az 55 )

8. Online başvuru sonrasında oluşan başvuru formu,

MÜLAKAT YAPACAK ANABİLİM DALLARI İÇİN MÜLAKATA GELECEK TC UYRUKLU ADAY ÖĞRENCİLERİN YANLARINDA GETİRMESİ GEREKEN BELGELER

1. Başvuruda fotokopisi sunulan belgelerin asılları veya tasdikli suretleri getirilecektir

2. Online başvuru sonrasında oluşan başvuru formu.

3. Özgeçmiş,

4. 1 adet Vesikalık fotoğraf (Online başvuruda kullanılan vesikalık fotoğraf ile aynı olmalı, fotoğraflar son altı ay içinde ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak uygun biçimde olmalı.)

5. Nüfus cüzdanı onaylı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı olması gerekmektedir),

AÇIKLAMALAR

1. Öğrenci müracaatları ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Lisansüstü-Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

2. Anabilim dalının istediği özel/genel şartlara başvurusu uygun olmayan veya belgeleri eksik/Uygun olmayanların başvuruları iptal edilir.

3. Online başvuru bilgileri ile kesin kayıtta sunulan belgelerin uygunsuzluğu ve/veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde öğrencinin kesin kaydı yapılsa bile; kaydı iptal edilir/silinir.

4. KKTC uyruklu öğrenci adayları için; TC uyruklu öğrenci adaylarından aranan şartlar ile istenilen belgeler aynıdır.

5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Askerlik tecil durumunun uygun olması gerekir. Ayrıca sevk tehir işlemleri; öğrencinin kesin kaydından sonra dilekçeli başvurusu üzerine yapılmaktadır)

6. Türkiye sınırları içerisinde başka bir lisansüstü programa (Yüksek Lisans ve Doktora) kayıtlı olanların (Tezsiz Programlar Hariç) Kesin kayıt işlemleri yapılmaz. Yapılsa bile öğrencinin kaydı silinir.

7. Bir öğrenci adayı; sadece bir anabilim dalı Yüksek Lisans programına ve başvuruda bulunduğu anabilim dalı yüksek lisans programından farklı bir anabilim dalı Doktora programına başvuruda bulunup, sadece bir programa kesin kaydını yaptırabilir.

2 Yüksek Lisans veya 2 Doktora Programına başvuruda bulunan adayın Tüm Başvuruları iptal edilir.

(7)

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde Lisansüstü Eğitime Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

29 Ocak – 05 Şubat 2021 ÖĞRENCİ MÜRACAATLARI (ON-LİNE)

9 Şubat 2021 MÜRACAATLARIN LİSTE İLANI

10-11-12 Şubat 2021 MÜLAKAAT SINAVLARI (Online / Yüz yüze)

16 Şubat 2021 KAZANANLARIN İLANI

17 -18 Şubat 2021 KAZANANLARIN KESİN KAYDI

19 Şubat 2021 YEDEKLERİN MÜRACATI Saat 10:00- 12:00

Referanslar

Benzer Belgeler

Sözlü/Yazılı giriş sınavının yapıldığı durumlarda; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında, ALES puanının

1 DİN DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 2 ZELİHA ELİF ALTAŞ.. 2 FEN FEN VE TEKNOLOJİ 4

15 TDED TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 5 ARZU TOPRAK. 16 YDL2 YABANCI DİL 2

SİNCAN YUNUS EMRE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ.. S.No Ders Dersin Adı Hs Yer

8 SMEK SEÇMELİ MEKANİZMALAR 2 MEHMET BODUR ERCAN ERTEN. 205 9 SİŞETD SEÇMELİ İŞ ETÜDÜ

S.No Ders Dersin Adı Hs Yer Dersin Öğretmeni.. 1 5 .YDİ SEÇMELİ YABANCI DİL 2 SÜNDÜZ

2 BYD4 BİRİNCİ YABANCI DİL 4 EMİNE ÖZBEN ULUTÜRK. 3 BYS27 BİYOLOJİ (SEÇMELİ-4) 4

ÇANKAYA AYRANCI AYSEL YÜCETÜRK ANADOLU LİSESİ.. MUHİTTİN AKKÖPRÜ