AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/ /04/2012)

Tam metin

(1)

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/05/2012

AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012-30/04/2012) İÇİNDEKİLER

1- MEVZUAT ... 9

1.1- KABUL EDİLEN KANUNLAR ... 9

1.1.1 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ... 9

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER ... 9

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER ... 9

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER ... 9

2- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 9

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 9

2.2- İHTİSAS KOMİSYONLARI GÜNDEMİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI ... 10

2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı ... 10

2.2.2- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ... 10

2.2.3- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı ... 10

2.2.4- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 10

2.2.5- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 10

2.2.6- Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 10

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 11

3.1.1- İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı ... 11

3.1.2- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ... 11

3.1.3- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ... 11

3.1.4- Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı ... 11

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 11

3.3- YÖNETMELİK TASLAKLARI ... 11

4- GÖRÜŞE SUNULAN ... 11

(2)

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI ... 11

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 11

4.3- YÖNETMELİK TASLAKLARI ... 12

5- ÜZERİNDE ÇALIŞILAN ... 12

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI ... 12

5.2- TÜZÜK TASLAKLARI ... 12

5.3- YÖNETMELİK TASLAKLARI ... 12

6- ÇALIŞMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR ... 12

7- DİĞER FAALİYETLER ... 12

7.1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 12

7.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ... 12

7.1.2- Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı ... 12

7.1.3- Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ... 12

7.1.4- Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ... 12

7.1.5- Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı ... 13

7.1.6- Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ... 13

7.1.7- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 13

7.1.8- Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunlar ... 13

7.1.9- Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ... 13

7.1.10- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 13

7.1.11- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ... 13

7.1.12- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı ... 13

7.1.13- Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ... 14

7.1.14- İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı ... 14

7.1.15- Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı ... 14

7.1.16- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ... 14

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR ... 14

7.2.1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ... 14

7.3- DİĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 14

7.3.1- Pozitif Gündem-Şirketler Hukuku Faslı Çalışma Grubu ... 14

7.3.2- Yargı Reformu Sempozyumu ... 14

7.3.3- Yargı Teşkilatı ... 14

7.3.4- Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemizdeki Seçimlerde Oy Kullanmaları ... 14

7.3.5- Mahkeme Yönetiminin Desteklenmesi Projesi ... 15

(3)

7.3.6- Pozitif Gündem Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı ... 15

7.3.7- Terörizm ve Medya (Terrorism and Media) ... 15

7.3.8- ESY Görev Gücü ... 15

7.3.9- Suç Eşyası Yönetmeliği ... 15

7.3.10- MASAK’ın 2011 Yılı Faaliyetleri Hakkında Genel Bilgi, Terörün Finansmanı ile Mücadele Eylem Planının Değerlendirilmesi ... 15

7.3.11- Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı, Alkol ve Alkollü İçkilerde Yasadışı Ticaretle Mücadele Eylem Planı ... 15

7.3.12- Sığınmaevleri Yönetmeliği ... 15

7.3.13- Çocuk İzleme Merkezi Başbakanlık Genelgesi ... 16

7.3.14- Çocuk Koruma Kanununa Sivil Toplum Gözüyle Bakış Konferansı ... 16

7.3.15- BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Dönemsel Rapor ... 16

7.3.16- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı ... 16

7.3.17- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ... 16

7.3.18- Çocuk ve Hukuk ... 16

7.4- YURTDIŞINDA YAPILAN TOPLANTILAR ... 16

7.4.1- Sermayenin Serbest Dolaşım Faslı ... 16

7.4.1- Sermayenin Serbest Dolaşım Faslı ... 16

7.5- ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR ... 17

7.6- İŞLEM YAPILAN DİLEKÇELER ... 17

7.7- İŞLEM YAPILAN BİLGİ EDİNME TALEPLERİ ... 17

8- SORU ÖNERGELERİ ... 17

8.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTİLEN ... 17

8.1.1- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Son 5 Yılda Öğrenci Eylemleri, Tutuklu ve Tutuklu Kaldıkları Sürelere İlişkin Istatistik Hakkındaki ... 17

8.1.2- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin 2000 Yılından İtibaren Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklananlara Tazminat Ödenmesi Hakkındaki ... 17

8.1.3- Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir’in Tutuklu Öğrencilerin Sayısı, Tutukluluk Süresi ve Tutukluluk Gerekçeleri Hakkındaki ... 17

8.1.4- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’in Yurtdışındaki Terör Suçlularının İadesi Hakkindaki ... 17

8.1.5- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin AİHM’nin TCK’nın 301. Maddesi İle İlgili Vermiş Olduğu Kararlar ve Bu Kararların İç Hukuka Yansımaları Hakkındaki ... 18

8.1.6- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın 2011 Nevruz Bayramında Yasa Dışı Slogan Atma Nedeniyle Tutuklanan Çocuklar Hakkındaki ... 18

8.1.7- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklularla İlgili İstatistiki Veriler Hakkındaki ... 18

8.1.8- Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim Işık’ın Yargıtay'da Yapılan Zabıt Katipliği Mülakat Sınavında Sorulan Sorular, Kazanan Kişi Sayısı ve Mülakat Jüri Üyelerinin Görevleri Hakkındaki ... 18

(4)

8.1.9- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinin Hizmet Binaları Hakkındaki ... 18 8.1.10- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın 2010-2011 Yılı İcra Takip Dosya Sayıları

Hakkındaki ... 18 8.1.11- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın Bazi Avukatların Abdullah Öcalan’ın

PKK’ya Verdiği Talimatlari Taşıdığı İddiaları Hakkındaki ... 18 8.1.12- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun 2002’den Bugüne Kadar

Cezaevlerinde Gerçekleşen Ölüm Olayları Hakkındaki ... 19 8.1.13- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün 12 Haziran Referandumundan

Bugüne Kadar Görev Yeri Değiştirilen ve Emekliliğini İsteyen Hakim-Savcı Sayısı Hakkındaki ... 19 8.1.14- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Manisa Ceza İnfaz Kurumu Projesi

Hakkındaki ... 19 8.1.15- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Yasaklı Kitap, CD, Albüm ve Filmleri

Hakkındaki ... 19 8.1.16- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Cezaevleri İle Hükümlü ve

Tutukluların Sorunları Hakkındaki ... 19 8.1.17- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın 2005-2011 Yılları Arasında Mahkeme

Kararıyla Dinleme Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki ... 19 8.1.18- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Hrant Dink ve MİT Görevlileri

Hakkındaki ... 19 8.1.19- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün Cinsel İstismara Uğrayanların Sol

Koluna Damga Vurularak Hastaneye Gönderilmeleri Hakkındaki ... 20 8.1.20- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın 2008-2011 Yılları Arasında

İstanbul İcra Dairelerinde İcra Takibine Düşen Kişi Sayısı, Şirket Sayısı, Çek- Senet Sayıları Hakkındaki ... 20 8.1.21- İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu’nun Faili Meçhul Cinayetlerin

Soruşturulması ve Ayhan Çarkın’ın İfadesinde Bir Kroki Bilgisi Hakkındaki ... 20 8.1.22- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın Tutuklu Milletvekillerinin Cezaevi

Koşulları Hakkındaki ... 20 8.1.23- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın Cezaevlerindeki Hükümlü Sayıları

İle İlgili Suç Dağılımları Hakkındaki ... 20 8.1.24- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın 45/1 nolu Ceza İnfaz Kurumlarının

Tahsisi, Nakil İşlemleri İle İlgili Genelgenin Uygulanmaması Hakkındaki ... 20 8.1.25- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın Yargı Mensuplarının Tenzil-İ

Rütbeye Uğratılmaları Hakkındaki ... 20 8.1.26- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın İran Uyruklu Pkk Üyesi Bir Kişinin

İadesi Hakkındaki ... 21 8.1.27- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Pkk Üyesi İki Kişinin Cenazelerinin

Ailelerine Teslim Edilmemeleri Hakkındaki ... 21 8.1.28- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun Polisin Hukuk Dışı

Uygulamalara Maruz Kalan Vatandaşlar Hakkındaki ... 21 8.1.29- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Tecavüze Uğrayan Bir Kişinin Koluna

Mühür Vurularak Adlî Tip Kurumuna Gönderildiği İddiasi Hakkindaki ... 21

(5)

8.1.30- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun 12 Eylül Darbesini Gerçekleştirilenlerin Yargılanmaları Hakkındaki ... 21 8.1.31- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in İsviçre’den Türkiye Yasadışı Para

Sokulduğu İddiaları Hakkındaki ... 21 8.1.32- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün Avrupa Konseyi İşkence İle Mücadele

Komitesinin Hücre Cezaları İle İlgili Raporu ve Ülkemizdeki Uygulama Hakkındaki ... 21 8.1.33- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Tutuklu Bulunan İnönü Üniversitesi

Eski Rektörünün Sağlık Durumu Hakkındaki ... 22 8.1.34- İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak’ın İstanbul’da Başlatılan,

Tamamlanmayan ve Atıl Durumda Bekleyen Kamu Yatırımları Hakkındaki ... 22 8.1.35- Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık’ın Anayasa Mahkemesi Başkanının

ABD Ankara Büyükelçisini Ziyareti Hakkındaki ... 22 8.1.36- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD

Ankara Büyükelçisini Ziyareti Hakkındaki ... 22 8.1.37- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Silivri Ceza İnfaz Kurumunda Çalışan

İnfaz Koruma Memurlarının Sorunları Hakkındaki ... 22 8.1.38- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Deniz Feneri Derneği Davası Soruşturması

Hakkındaki ... 22 8.1.39- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlığımıza Bağlı

Kurum ve Kuruluşlarda Hizmetlerde Taşeronlaşmaya ve Taşeron Firma Çalışanlarının Sorunları Hakkındaki ... 22 8.1.40- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun Tutuklu ve Hükümlüler Hakkındaki ... 23 8.1.41- Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu’nun 2002-2011 Yılları Arasındaki

Tutuklu ve Hükümlü Sayısı İle Cezaevi Şartları Hakkındaki ... 23 8.1.42- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun Tutuklanan Emekli Genelkurmay

Başkanı İlker Başbuğ’un Yargılanacağı Mahkeme Hakkındaki ... 23 8.1.43- Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim Işık’ın İcra Dairelerinde Çalışan

Personelin Özlük ve Sosyal Hakları Hakkındaki ... 23 8.1.44- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Erzurum E Tipi Cezaevinde Yaşanan

Sorunlar Hakkındaki ... 23 8.1.45- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu'nun, 2010-2011 Yılları

İçerisinde Mahkemelere Açılan Dava Sayıları Hakkındaki ... 23 8.1.46- Ağrı Milletvekili Halil Aksoy’un Erzurum H Tipi Cezaevinde Yaşanan

Sorunlar Hakkındaki ... 23 8.1.47- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Projesinin

Son Durumu Hakkındaki ... 23 8.1.48- Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlığa Ait Merkez ve Taşra Binalarının

İç ve Dış Cephe Yenilenmelerinin Maliyeti Hakkındaki ... 24 8.1.49- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Ceyhan İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 24 8.1.50- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Seyhan İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 24

(6)

8.1.51- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli İmamoğlu İlçesinde Yürütülen Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 24 8.1.52- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Yüreğir İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 24 8.1.53- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Çukurova İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 24 8.1.54- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Kozan İlçesinde Yürütülen Proje

ve Çalışmalar Hakkındaki ... 24 8.1.55- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Aladağ İlçesinde Yürütülen Proje

ve Çalişmalar Hakkındaki ... 25 8.1.56- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Pozantı İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 25 8.1.57- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Saimbeyli İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 25 8.1.58- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Karaisalı İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 25 8.1.59- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Yumurtalık İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 25 8.1.60- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Sarıçam İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 25 8.1.61- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Karataş İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 25 8.1.62- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Feke İlçesinde Yürütülen Proje

ve Çalışmalar Hakkındaki ... 25 8.1.63- Adana Milletvekili Ali Halaman’ın Adana İli Tufanbeyli İlçesinde Yürütülen

Proje ve Çalışmalar Hakkındaki ... 26 8.1.64- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun İcra Daire Sayıları

Hakkındaki ... 26 8.1.65- Antalya Milletvekili Gürkut Acar’ın Hakkındaki Tutuklama Gerekçesi

Nedeniyle Dava Açılmamış Bir Gazetecinin Tutukluluğunun Devamı Hakkındaki ... 26 8.1.66- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Tekirdağ F Tipi Cezaevinde

Mahkum Yakınlarına Uygulandığı İddia Edilen Kötü Muameleler Hakkındaki ... 26 8.1.67- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Ankara İlindeki İcra Takibi Yapılan

Kişi Sayısı Hakkındaki ... 26 8.1.68- İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Pankart Açan İki Üniversite

Öğrencisinin Örgüt Üyesi Oldukları İddiası Hakkındaki ... 26 8.1.69- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Hrant Dink’in Cinayet Zanlıları

Hakkındaki Mahkeme Kararı İle İlgili Basına Yapılan Açıklama Hakkındaki ... 26 8.1.70- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Bakanlıkta Çalışan Taşeron Firmalar

Hakkındaki ... 27 8.1.71- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Türkiye’deki Cezaevi Sayıları, Tutuklu

ve Hükümlü Sayıları Hakkındaki ... 27

(7)

8.1.72- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in 2004 Yılında Sakarya Pamukova’da Meydana Gelen Tren Kazası Hakkındaki ... 27 8.1.73- Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen’in Demokratik Toplum Kongresi

Hakkındaki ... 27 8.1.74- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın Başbakan Yardımcısı Bülent

Arınç’a Suikast İddiasının Soruşturması Hakkındaki ... 27 8.1.75- Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker’in Bilecik’e Yapılacak Proje ve

Yatırımlarla İlgili Soru Önergesi Hakkındaki ... 27 8.1.76- Trabzon Milletvekili M.Volkan Canalioğlu’nun 2002-2011 Yıllari Arası

Trabzon’da İcra Müdürlükleri ve İcra Dosya Sayıları Hakkındaki ... 27 8.1.77- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in HSYK’nın Ömer Faruk

Eminağaoğlu’na Verdiği Yer Değiştirme Cezası Hakkındaki ... 27 8.1.78- Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydan’ın Tutuklu Gazetecilerin

Koğuş Değişikliği Hakkındaki ... 28 8.1.79- Kocaeli Milletvekili M. Lütfü Türkkan’ın Futbolda Şike Davasında Savunma

Hakkının Gaspedildiği İddiaları Hakkındaki ... 28 8.1.80- Aydın Milletvekili Prof.Dr. Lütfi Baydar’ın Ergenekon Davasının Yürüten

Kurum ve Kuruluşlar Hakkındaki ... 28 8.1.81- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlık Teşkilatında

Görev Yapan Üst Düzey Kadın Bürokrat Sayısı Hakkındaki ... 28 8.1.82- Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin Tarafından Bursa ve Gemlik'teki Adliye

Binaları Hakkındaki ... 28 8.1.83- İzmir Milletvekili Oktay Vural'ın Abdullah Öcalan ile Avukatları Arasındaki

Görüşmelerin Tutanağa Bağlanıp Bağlanmadığı, Şike Yasası Hakkındaki ... 28 8.2- BAŞBAKANLIĞA YÖNELTİLİP BAKANLIĞIMIZ

KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE CEVAPLANDIRILAN ... 28 8.2.1- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ergenekon Davasının TRT3

Televizyonunda Yayınlanıp Yayınlanmayacağı Hakkındaki ... 28 8.2.2- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Tutuklu Bulunan Lise ve Üniversite

Öğrencileri Hakkındaki ... 29 8.2.3- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Bir Öğretim Üyesinin Psikiyatri

Muayenesine Zorlandığı İddiası Hakkındaki ... 29 8.2.4- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın İnternet ve Paylaşım Siteleri Yoluyla

Hükümet Üyeleri Aleyhine Yayın Yapanlar Hakkında Açılan Dava Sayıları Hakkındaki ... 29 8.2.5- Ali Rıza Öztürk’ün Başbakan'ın 9 Ocak 2012 Tarihinde Norveç Başbakanıyla

Yaptığı Görüşmeden Sonraki Ortak Basın Açıklamasında Org. İlker Başbuğ'un Tutukluluk Hali Hakkındaki Açıklaması Hakkındaki ... 29 8.2.6- Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin’in Cezaevlerinde Tutuklu Bulunan

Muvazzaf ve Emekli Askerler Hakkındaki ... 29 8.2.7- İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın CHP’li Belediyelere Düzenlenen Polis

Jandarma Baskınları Hakkındaki ... 29 8.2.8- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün 2010 Yılı KPSS Sorularının

Çalınması ve Bu Durumun Sorumluları Hakkındaki ... 30

(8)

8.2.9- İstanbul Milletvekili İhsan Özkes’in Sayın Başbakan’ın Göreve Geldiği Tarihten İtibaren Açtığı, Kaybettiği ve Kazandığı Tazminat Davaları Hakkındaki ... 30 8.3- DİĞER BAKANLIKLARDAN GELEN ... 30 8.3.1- İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Telefon Dinlemeleri Hakkındaki . . 30 8.3.2- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün Aselsan’daki Üç Mühendisi

Ölümü Üzerindeki Şüpheler Hakkındaki ... 30 8.3.3- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın 2007-2012 Yılları Arasında Ankara ve

İlçelerinde Kapanan İşyerleri Sayısı, İcra ve Karşılıksız Çek Sayısı Hakkındaki 30 8.3.4- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in Çocuk Gelinlerin Sayısı ve Yaşanan

Mağduriyetlerin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar Hakkındaki ... 30 8.3.5- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Yasaklanan Kitap ve Yayınlar

Hakkındaki ... 31 8.3.6- Bursa Milletvekili Sena Kaleli’nin Avrupa Siber Suçlar Sözleşmesinin İç

Hukuka Uyarlanması Hakkındaki ... 31 8.3.7- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Sözleşmeli

Olarak Çalıştırılan Personelin Kadroya Alınmaları Hakkındaki ... 31 8.3.8- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın 4/C Kapsamında Çalıştırılan Kamu

Çalışanlarının Özlük ve Sosyal Hakları Hakkındaki ... 31 8.3.9- Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt’un Yargılanan ve Mahkum Olan Basın

Mensupları Sayısı Hakkındaki ... 31 9- GENEL KURUL SORULARI ... 31 10- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE KURULAN KOMİSYON

VE ÇALIŞMA GRUPLARI TOPLANTI CETVELİ ... 32

(9)

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01/05/2012

AYLIK FAALİYET RAPORU (01/04/2012 – 30/04/2012)

1- MEVZUAT

1.1- KABUL EDİLEN KANUNLAR

1.1.1 6291 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanunla; Hükümlülerin toplum içine kontrol altında, planlı bir şekilde bırakılmaları ve dışarıda desteklenmeleri, suçluların ıslahı ve topluma kazandırılması bakımından kritik bir öneme sahiptir.

Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazı; belli şartları taşıyan hükümlülerin, topluma uyum sağlamalarının kolaylaştırılması ve yeniden suç işleme risklerinin azaltılması için kişiye göre belirlenmiş denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak üzere, şartla tahliye tarihinden 1 yıl önce ceza infaz kurumundan salıverilmelerini ifade etmektedir.

Mevzuatımızda infaz süresi; kapalı cezaevinde geçirilen süre, açık cezaevinde geçirilen süre ve şartla tahliye tarihi ile bihakkın tahliye tarihi arasındaki süre olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Yapılması düşünülen düzenleme ile, açık cezaevinde geçirilen sürenin son bir yılının, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edileceği başka bir evre öngörülmektedir. (Sevk Tarihi: 05/03/2012) (TBMM: 13/03/2012)(Kabul Tarihi: 05/04/2012) (Resmi Gazete Tarihi:11/04/2012- 28261) (Madde Sayısı :11)

1.2- YAYIMLANAN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Nisan ayı içinde yürürlüğe giren kanun hükmünde kararname bulunmamaktadır.

1.3- YAYIMLANAN TÜZÜKLER

Nisan ayı içinde yayımlanan tüzük bulunmamaktadır.

1.4- YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER

Nisan ayı içinde yayımlanan yönetmelik bulunmamaktadır.

2- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI

2.1- GENEL KURUL GÜNDEMİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI Nisan ayı içinde Genel Kurul gündeminde kanun tasarısı bulunmamaktadır.

(10)

2.2- İHTİSAS KOMİSYONLARI GÜNDEMİNDE BULUNAN KANUN TASARILARI 2.2.1- Ticarî Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticarî işletme ve şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumları ile bunlarla ticarî ilişkide bulunan müşterilerin, ticarî sır, banka sırrı ve müşteri sırlarının açıklanması, aktarılması, verilmesi, kullanılması ve korunmasına ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir. (Sevk Tarihi: 12/07/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 01/02/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi:

21/10/2011)

2.2.2- Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; Devlet sırlarının ve niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin tanımının yapılması, mahiyetinin belirlenmesi, hangi makam ve kurullarca oluşturulacağı ve korunacağı, bu bilgi ve belgelerin yargı organlarına hangi hâllerde gönderileceği ve yükümlülüklere ilişkin esas ve usullerin düzenlenmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. (Sevk Tarihi: 24/11/2005) (Yenileme Tarihi: 03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.2.3- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı

Tasarıyla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere davaların hızlı, basit, en az giderle ve etkin bir biçimde görülmesine imkân tanımak, bir kısım uyuşmazlıkların çekişmeli yargı şeklinde mahkemelere intikali yerine nizasız kaza, sulh, uzlaşma gibi yöntemlerle çözümünü sağlamak ve karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri hukuk usulü yargılamasına yansıtmak amacına yönelik hükümlerin getirilmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi: 14/05/2008) (TBMM:

03/06/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.2.4- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Avrupa Birliğinin 2000/31 sayılı Elektronik Ticaret Direktifine uyum sağlamak amacıyla hazırlanan Tasarıyla, elektronik ticarete ve bazı bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin esas ve usûllerin düzenlenmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi: 26/07/2010) (TBMM:

27/12/2011) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011) (Yenileme Tarihi: 21/10/2011)

2.2.5- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Terörizmin finansmanı suçunun uluslararası belgelere uyumlu hale getirilmesi ve konuyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının Ülkemizde uygulanması bakımından yasal bir mekanizma kurulması öngörülmektedir. (Sevk Tarihi:

09/06/2010 – 20/12/2010 – 07/09/2011) (TBMM: 01/02/2011-21/10/2011)

2.2.6- Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Tasarıyla; Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında “Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir.” hükmüne yer verilmiş, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında da herkesin, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının “makul süre içinde” görülmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir.

Son yıllarda yargının iş yükünün aşırı şekilde ağırlaşması ve yargılama sürecinin yavaş işlemesi, Anayasamızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin kabul ettiği makul sürede yargılanma hakkı ve devletin makul sürede yargılama yükümlülüğünün gereğinin yerine getirilmesini önemli derecede engellemektedir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ihlâli nedeniyle Türkiye’nin tazminat ödemek zorunda kaldığı fiillerin önemli bir kısmının da

(11)

makul sürede yargılama ilkesinin ihlâliyle ilgili olduğu düşünüldüğünde, makul sürede yargılama yükümlülüğünün önemi daha da artmaktadır.

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bugüne kadar yapılan düzenlemelerin devamı niteliğinde olan bu Tasarı, icra-iflas, ceza ve idarî yargı mevzuatının uygulanmasından kaynaklanan bazı sorunlara çözüm getirmek amacıyla hazırlanmıştır. (Sevk Tarihi: 16/01/2012) (TBMM: 30/01/2012)

3- BAŞBAKANLIKTA BULUNAN

3.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

3.1.1- İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi Kanunu Tasarısı Taslağı

Tasarı taslağı ile tahkim alanındaki sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek, tahkim mevzuatının tekleştirilmesi ve İstanbul Tahkim Merkezi kurulması amaçlanmaktadır. (Sevk Tarihi: 01/03/2011) (İşlemin Devamı Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.2- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile kişisel nitelikteki verilerin tanımının yapılması, esas ve unsurlarının belirlenmesi ve korunması amacıyla idarî bir yapının oluşturulması ile bireylerin şahsiyet haklarının himayesine ilişkin düzenlemeler getirilmesi amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir. (Sevk Tarihi: 02/06/2004) (Yenileme Tarihi: 28/07/2006-03/10/2007) (TBMM: 22/04/2008) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.3- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile gerçek ve tüzel kişilerin idarenin işleyişi ile ilgili şikâyetlerini, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması öngörülmektedir.

(Sevk Tarihi: 22/11/2010) (TBMM: 05/01/2011) (Yenileme Talep Tarihi: 15/09/2011)

3.1.4- Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısı

Tasarı taslağı ile Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, infaz sisteminin temelini oluşturan ceza infaz kurumları ve tutukevleri hizmetlerinin çağdaş bir anlayış içerisinde yürütülmesini sağlamak amacıyla ilgili mevzuatın günün şartlarına uygun hale getirilmesi çalışmaları kapsamında, ceza infaz kurumları dış güvenlik hizmetlerinin Adalet Bakanlığına devrine ilişkin hükümler getirilmesi öngörülmektedir. (Sevk Tarihi:

14/12/2007-23/09/2011) (TBMM: 06/05/2008)

3.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Nisan ayı içinde Başbakanlığa sevk edilen tüzük taslağı bulunmamaktadır.

3.3- YÖNETMELİK TASLAKLARI

Nisan ayı içinde Başbakanlığa sevk edilen yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

4- GÖRÜŞE SUNULAN

4.1- KANUN TASARISI TASLAKLARI

Nisan ayı içinde görüşe sunulan kanun taslağı bulunmamaktadır.

4.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Nisan ayı içinde görüşe sunulan tüzük taslağı bulunmamaktadır.

(12)

4.3- YÖNETMELİK TASLAKLARI

Nisan ayı içinde görüşe sunulan yönetmelik taslağı bulunmamaktadır.

5- ÜZERİNDE ÇALIŞILAN

5.1- KANUN TASARI TASLAKLARI

Nisan ayı içinde üzerinde çalışılan kanun tasarısı taslağı bulunmamaktadır.

5.2- TÜZÜK TASLAKLARI

Nisan ayı içinde üzerinde çalışılan tüzük taslağı bulunmamaktadır.

5.3- YÖNETMELİK TASLAKLARI

Nisan ayı içinde üzerinde çalışılan yönetmelik taslağı bulunmamaktadır

6- ÇALIŞMA YAPILMASI PLÂNLANAN KONULAR

Nisan ayı içinde çalışma yapılması plânlanan konular bulunmamaktadır.

7- DİĞER FAALİYETLER

7.1- TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPILAN TOPLANTILAR

7.1.1-Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonunda 04/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Kolluk Gözetimi Komisyonu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Atilla Öztürk ve Sinan Genç katılmışlardır.

7.1.2- Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda 05/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Yunus Emre Sılay katılmıştır.

7.1.3- Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 10/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Şanlıurfa Milletvekili Abdülkerim Gök ve Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun;

Manisa Milletvekili Uğur Ardemir ve 21 Milletvekili; Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve 8 Milletvekilinin "Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıştır.

7.1.4- Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 10/04/2012–11/04/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıştır.

(13)

7.1.5- Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 10/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıştır.

7.1.6- Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 11/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bartın Mv. Yılmaz Tunç’un 3401 sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mustafa Şahin katılmıştır.

7.1.7- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 11/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun katılmıştır.

7.1.8- Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunda 17/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Aynur Oral katılmıştır.

7.1.9- Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda 17/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıştır.

7.1.10- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığında 17/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım, Daire Başkanı Dr. Ekrem Çetintürk, Tetkik Hâkimleri Adem Çelik ve Muhammed Talha Alkan katılmışlardır.

7.1.11- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 18/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun katılmıştır.

7.1.12- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda 18/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı, Erzincan Mv.

Muharrem Işık’ın Meslek Hastalıkları ve İşçi Sağlığı Kanun Teklifi” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü Tetkik Hâkimi Mustafa Şahin katılmışlardır.

(14)

7.1.13- Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonunda 18/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” toplantısına Genel Müdürlüğümüz Tetkik Hâkimi Muharrem İlhan Koç katılmıştır.

7.1.14- İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonunda 18/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “İnsan Hakları Kurumu Kanun Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Yunus Emre Sılay katılmıştır.

7.1.15- Finansal Kiralama, Faktöring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 19/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Servet Kaya katılmıştır.

7.1.16- Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda 26/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım, Daire Başkanı Yılmaz Erdem, Tetkik Hâkimi Sinan Genç katılmışlardır.

7.2- GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILAN TOPLANTILAR 7.2.1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı

Bakanlığımız koordinatörlüğünde 07/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yüksel Hız, Daire Başkanı Dr. Mustafa Taşkın, Tetkik Hâkimleri Dr. Mesut Uzuntok, Aynur Oral, Metin Çokmutlu ve Erdem Doğan katılmışlardır.

7.3- DİĞER KURUMLARDA YAPILAN TOPLANTILAR

7.3.1- Pozitif Gündem-Şirketler Hukuku Faslı Çalışma Grubu

Avrupa Birliği Bakanlığı Tek Pazar ve Rekabet Başkanlığı koordinatörlüğünde 12/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Pozitif Gündem-Şirketler Hukuku Faslı Çalışma Grubu” toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun katılmıştır.

7.3.2- Yargı Reformu Sempozyumu

Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde 02-03/04/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Yargı Reformu Sempozyumu” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Mehmet Tekkoyun ve Metin Çokmutlu katılmışlardır.

7.3.3- Yargı Teşkilatı

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinatörlüğünde 09/04/2012 tarihinde Ankara Hakimevinde gerçekleştirilen “Yargı Teşkilatı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hakimi Mehmet Tekkoyun katılmıştır.

7.3.4- Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemizdeki Seçimlerde Oy Kullanmaları

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları koordinatörlüğünde 17/04/2012 tarih “Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Ülkemizdeki Seçimlerde Oy Kullanmaları”

(15)

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun katılmıştır.

7.3.5- Mahkeme Yönetiminin Desteklenmesi Projesi

Personel Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde Ankara Dedeman Otelde 12/4/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Mahkeme Yönetiminin Desteklenmesi Projesi” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Osman Çalışkan ve Tetkik Hâkimi Dr. Mesut Uzuntok katılmışlardır.

7.3.6- Pozitif Gündem Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 20/04/2012 tarihinde Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen “Pozitif Gündem Çalışma Grubu Hazırlık Toplantısı”na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Barut ve Tetkik Hâkimi Mehmet Tekkoyun katılmışlardır.

7.3.7- Terörizm ve Medya (Terrorism and Media)

Genelkurmay Başkanlığı Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi (TMMM) Komutanlığın”da 16-20/04/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Terörizm ve Medya (Terrorism and Media)” konulu kursa Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimi Muhammed Talha Alkan katılmıştır.

7.3.8- ESY Görev Gücü

İçişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde 12/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “ESY Görev Gücü” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire Başkanı Yılmaz Erdem, Tetkik Hâkimleri Atilla Öztürk ve Hacı Sarıgüzel katılmışlardır.

7.3.9- Suç Eşyası Yönetmeliği

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 11/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Suç Eşyası Yönetmeliği” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Hakan Şeker ve Muhammed Talha Alkan katılmışlardır.

7.3.10- MASAK’ın 2011 Yılı Faaliyetleri Hakkında Genel Bilgi, Terörün Finansmanı ile Mücadele Eylem Planının Değerlendirilmesi

Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde 11/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen

“MASAK’ın 2011 Yılı Faaliyetleri Hakkında Genel Bilgi, Terörün Finansmanı ile Mücadele Eylem Planının Değerlendirilmesi “ konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Yıldırım katılmıştır.

7.3.11- Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı, Alkol ve Alkollü İçkilerde Yasadışı Ticaretle Mücadele Eylem Planı

Tütün ve Alkol Kontrolü Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde 19/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı” ve “Alkol ve Alkollü İçkilerde Yasadışı Ticaretle Mücadele Eylem Planı” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire Başkanı Yılmaz Erdem katılmıştır.

7.3.12- Sığınmaevleri Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 4-6/042012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Sığınmaevleri Yönetmeliği”

konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Servet Kaya ve Aynur Oral katılmıştır.

(16)

7.3.13- Çocuk İzleme Merkezi Başbakanlık Genelgesi

Sağlık Bakanlığı koordinatörlüğünde 5/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Çocuk İzleme Merkezi Başbakanlık Genelgesi” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Aynur Oral ve Muhammed Talha Alkan katılmışlardır.

7.3.14- Çocuk Koruma Kanununa Sivil Toplum Gözüyle Bakış Konferansı

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı koordinatörlüğünde 05/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Çocuk Koruma Kanununa Sivil Toplum Gözüyle Bakış Konferansı”na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Aynur Oral ve Muhammed Talha Alkan katılmışlardır.

7.3.15- BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Dönemsel Rapor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 12/04/2012 tarihinde gerçek- leştirilen “BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Dönemsel Rapor” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Atilla Öztürk ve Aynur Oral katılmışlardır.

7.3.16- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde 16-17/04/2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı”na Genel Müdürlüğümüzü temsilen Daire Başkanı Dr. Ekrem Çetintürk ve Tetkik Hâkimleri Servet Kaya ile Aynur Oral katılmışlardır.

7.3.17- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde 25/04/2012 tarihinde gerçekleştirilen “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”

Hakkında Bilgilendirme Toplantısına Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Servet Kaya ve Atilla Öztürk katılmışlardır.

7.3.18- Çocuk ve Hukuk

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı koordinatörlüğünde 24-28/04/

2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “Çocuk ve Hukuk” konulu toplantıya Genel Müdürlüğümüzü temsilen Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Solmaz Balo katılmıştır.

7.4- YURTDIŞINDA YAPILAN TOPLANTILAR 7.4.1- Sermayenin Serbest Dolaşım Faslı

Bakanlığımız koordinatölüğünde 2-3/04/2012 tarihlerinde Polonya’da, 16-18/04/2012 tarihleri arasında Almanyada gerçekleştirilen Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı kapsamında, suç gelirleri ile suçla ilişkili malvarlıklanın tespiti, izlenmesi, dondurulması, bu malvarlıklarına el konulması ve söz konusu malvarlıklarının müsaderesi, kararlarının uygulanmasını kolaylaştırılacak kurumlararası eş güdümü sağlayayacak ulusal düzeyde Malvarlığı Geri Alım Bildirimi konulu çalışma ziyaretine Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Adem Çelik ve Sinan Genç katılmışlardır.

7.4.1- Sermayenin Serbest Dolaşım Faslı

Bakanlığımız koordinatörlüğünde 30/04/2012-04/05/2012 tarihlerinde İngiltere’de gerçekleştirilen “Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı” konulu çalışma ziyaretine Genel Müdürlüğümüzü temsilen Tetkik Hâkimleri Adem Çelik ve Sinan Genç katılmışlardır.

(17)

7.5- ULUSLARARASI ÇALIŞMALAR

Nisan ayı içinde yapılan uluslararası çalışma bulunmamaktadır.

7.6- İŞLEM YAPILAN DİLEKÇELER

Genel Müdürlüğümüze 01/04/2012 – 30/04/2012 tarihleri arasında vatandaşların Bakanlığımızla ilgili bazı konularda bilgi verilmesi ve kanun değişikliği yapılması talebini içeren dilekçeleri ile 360 adet başvuru yapılmış olup, 198 tanesine cevap verilmiş bir kısım dilekçelere ise 3071 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddeleri gereğince iletişim adreslerinin ve imzalarının yeterli olmaması nedeniyle işlem yapılamamış, ayrıca daha önceden cevap verilen dilekçeler mükerrer ve aynı mahiyette olması sebebiyle dosyasına kaldırılmıştır.

7.7- İŞLEM YAPILAN BİLGİ EDİNME TALEPLERİ

Genel Müdürlüğümüze 01/04/2012 – 30/04/2012 tarihleri arasında vatandaşlar tarafından Bakanlığımızla ilgili bazı konularda bilgi verilmesi ve kanun değişikliği yapılması talebini içeren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde 20 adet başvuru yapılmış olup, 16 adet dilekçeye cevap verilmiştir.

8- SORU ÖNERGELERİ

8.1- BAKANLIĞIMIZA YÖNELTİLEN

8.1.1- Samsun Milletvekili Haluk Koç’un Son 5 Yılda Öğrenci Eylemleri, Tutuklu ve Tutuklu Kaldıkları Sürelere İlişkin Istatistik Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 11/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Samsun Milletvekili Haluk Koç’un son 5 yıldaki öğrenci eylemleri, tutuklu ve tutuklu kaldıkları sürelere ilişkin istatistik hakkındaki 7/855 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.2- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin 2000 Yılından İtibaren Kanun Dışı Yakalanan ve Tutuklananlara Tazminat Ödenmesi Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 11/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin 2000 yılından itibaren kanun dışı yakalanan ve tutuklananlara tazminat ödenmesi hakkındaki 7/849 Esas Nolu soru önergesine 11/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.3- Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir’in Tutuklu Öğrencilerin Sayısı, Tutukluluk Süresi ve Tutukluluk Gerekçeleri Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 21/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir’in tutuklu öğrencilerin sayısı, tutukluluk süresi ve tutukluluk gerekçeleri hakkındaki 7/1918 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.4- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’in Yurtdışındaki Terör Suçlularının İadesi Hakkindaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 23/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın yurtdışındaki terör suçlularının iadesi hakkındaki 7/1046 Esas Nolu soru önergesine 11/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

(18)

8.1.5- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin AİHM’nin TCK’nın 301.

Maddesi İle İlgili Vermiş Olduğu Kararlar ve Bu Kararların İç Hukuka Yansımaları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 23/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin AİHM’nin TCK’nın 301. maddesi ile ilgili vermiş olduğu kararlar ve bu kararların iç hukuka yansımaları hakkındaki 7/1043 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde sayı ile cevap verilmiştir.

8.1.6- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın 2011 Nevruz Bayramında Yasa Dışı Slogan Atma Nedeniyle Tutuklanan Çocuklar Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 23/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın 2011 Nevruz Bayramında yasa dışı slogan atma nedeniyle tutuklanan çocuklar hakkındaki 7/1042 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.7- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Cezaevlerindeki Hükümlü ve Tutuklularla İlgili İstatistiki Veriler Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 24/11/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklularla ilgili istatistiki veriler hakkındaki 7/1168 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.8- Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim Işık’ın Yargıtay'da Yapılan Zabıt Katipliği Mülakat Sınavında Sorulan Sorular, Kazanan Kişi Sayısı ve Mülakat Jüri Üyelerinin Görevleri Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 02/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Kütahya Milletvekili Prof.Dr. Alim Işık’ın Yargıtay'da yapılan Zabıt Katipliği mülakat sınavında sorulan sorular, kazanan kişi sayısı ve mülakat jüri üyelerinin görevleri hakkındaki 7/1308 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.9- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimlerinin Hizmet Binaları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 02/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlık Merkez teşkilatı birimlerinin hizmet binaları hakkındaki 7/1583 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.10- Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın 2010-2011 Yılı İcra Takip Dosya Sayıları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 07/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Bursa Milletvekili Turhan Tayan’ın 2010-2011 yılı icra takip dosya sayıları hakkındaki 7/1480 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.11- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın Bazi Avukatların Abdullah Öcalan’ın PKK’ya Verdiği Talimatlari Taşıdığı İddiaları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 07/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın bazı avukatların Abdullah Öcalan’ın PKK’ya verdiği talimatları taşıdığı iddiaları hakkındaki 7/1474 Esas Nolu soru önergesine 11/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

(19)

8.1.12- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun 2002’den Bugüne Kadar Cezaevlerinde Gerçekleşen Ölüm Olayları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 07/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun 2002’den bugüne kadar cezaevlerinde gerçekleşen ölüm olayları hakkındaki 7/1476 Esas Nolu soru önergesine 11/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.13- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün 12 Haziran Referandumundan Bugüne Kadar Görev Yeri Değiştirilen ve Emekliliğini İsteyen Hakim-Savcı Sayısı Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 07/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün 12 Haziran referandumundan bugüne kadar görev yeri değiştirilen ve emekliliğini isteyen hakim-savcı sayısı hakkındaki 7/1472 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.14- Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Manisa Ceza İnfaz Kurumu Projesi Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 15/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın Manisa Ceza İnfaz Kurumu Projesi hakkındaki 7/1579 Esas No.lu soru önergesine 18/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.15- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Yasaklı Kitap, CD, Albüm ve Filmleri Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 15/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Yasaklı kitap,CD,Albüm ve filmleri hakkındaki 7/1577 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.16- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Cezaevleri İle Hükümlü ve Tutukluların Sorunları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 15/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin cezaevleri ile hükümlü ve tutukluların sorunları hakkındaki 7/1582 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.17- İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın 2005-2011 Yılları Arasında Mahkeme Kararıyla Dinleme Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 16/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın 2005-2011 yılları arasında mahkeme kararıyla dinleme yapılıp yapılmadığı hakkındaki 7/1807 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.18- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Hrant Dink ve MİT Görevlileri Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 22/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Hrant Dink ve MİT görevlileri hakkındaki 7/2011 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

(20)

8.1.19- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün Cinsel İstismara Uğrayanların Sol Koluna Damga Vurularak Hastaneye Gönderilmeleri Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 21/12/2011 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü’nün cinsel istismara uğrayanların sol koluna damga vurularak hastaneye gönderilmeleri hakkındaki 7/1924 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.20- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın 2008-2011 Yılları Arasında İstanbul İcra Dairelerinde İcra Takibine Düşen Kişi Sayısı, Şirket Sayısı, Çek-Senet Sayıları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın 2008-2011 yılları arasında İstanbul İcra Dairelerinde icra takibine düşen kişi sayısı, şirket sayısı, çek-senet sayıları hakkındaki 7/2161 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.21- İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu’nun Faili Meçhul Cinayetlerin Soruşturulması ve Ayhan Çarkın’ın İfadesinde Bir Kroki Bilgisi Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu’nun faili meçhul cinayetlerin soruşturulması ve Ayhan Çarkın’ın ifadesinde bir kroki bilgisi hakkındaki 7/2173 Esas Nolu soru önergesine 18/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.22- Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın Tutuklu Milletvekillerinin Cezaevi KoşullarıHakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın tutuklu milletvekillerinin cezaevi koşulları hakkındaki 7/2172 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.23- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın Cezaevlerindeki Hükümlü Sayıları İle İlgili Suç Dağılımları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın cezaevlerindeki hükümlü sayıları ile ilgili suç dağılımları hakkındaki 72165 Esas Nolu soru önergesine 18/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.24- İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın 45/1 nolu Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri İle İlgili Genelgenin Uygulanmaması Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İstanbul Milletvekili Binnaz Toprak’ın 45/1 nolu Ceza İnfaz Kurumlarının Tahsisi, Nakil İşlemleri ile ilgili Genelgenin uygulanmaması hakkındaki 7/3797 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.25- Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın Yargı Mensuplarının Tenzil- İ Rütbeye Uğratılmaları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova’nın yargı mensuplarının tenzil-i rütbeye uğratılmaları hakkındaki 7/2163 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

(21)

8.1.26- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın İran Uyruklu Pkk Üyesi Bir Kişinin İadesi Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın İran uyruklu PKK üyesi bir kişinin iadesi hakkındaki 7/2169 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.27- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Pkk Üyesi İki Kişinin Cenazelerinin Ailelerine Teslim Edilmemeleri Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın PKK üyesi iki kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edilmemeleri hakkındaki 7/2160 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.28- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun Polisin Hukuk Dışı Uygulamalara Maruz Kalan Vatandaşlar Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun polisin hukuk dışı uygulamalara maruz kalan vatandaşlar hakkındaki 7/2167 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.29- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Tecavüze Uğrayan Bir Kişinin Koluna Mühür Vurularak Adlî Tip Kurumuna Gönderildiği İddiasi Hakkindaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 03/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un tecavüze uğrayan bir kişinin koluna mühür vurularak Adlî Tıp Kurumuna gönderildiği iddiası hakkındaki 7/2312 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.30- İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun 12 Eylül Darbesini Gerçekleştirilenlerin Yargılanmaları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 06/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İstanbul Milletvekili İhsan Barutçu’nun 12 Eylül darbesini gerçekleştirilenlerin yargılanmaları hakkındaki 7/2341 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.31- Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in İsviçre’den Türkiye Yasadışı Para Sokulduğu İddiaları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 06/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Denizli Milletvekili Adnan Keskin’in İsviçre’den Türkiye yasadışı para sokulduğu iddiaları hakkındaki 7/2342 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.32- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün Avrupa Konseyi İşkence İle Mücadele Komitesinin Hücre Cezaları İle İlgili Raporu ve Ülkemizdeki Uygulama Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 06/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün Avrupa Konseyi İşkence ile Mücadele Komitesinin hücre cezaları ile ilgili raporu ve Ülkemizdeki uygulama hakkındaki 7/2343 Esas Nolu soru önergesine 11/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

(22)

8.1.33- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Tutuklu Bulunan İnönü Üniversitesi Eski Rektörünün Sağlık Durumu Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 19/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın tutuklu bulunan İnönü Üniversitesi eski rektörünün sağlık durumu hakkındaki 7/2660 Esas Nolu soru önergesine 18/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.34- İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak’ın İstanbul’da Başlatılan, Tamamlanmayan ve Atıl Durumda Bekleyen Kamu Yatırımları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 19/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İstanbul Milletvekili Durmuş Ali Torlak’ın İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve atıl durumda bekleyen kamu yatırımları hakkındaki 7/2659 Esas No.lu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.35- Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık’ın Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD Ankara Büyükelçisini Ziyareti Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 19/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Kütahya Milletvekili Prof. Dr. Alim Işık’ın Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD Ankara Büyükelçisini ziyareti hakkındaki 7/2498 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.36- İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD Ankara Büyükelçisini Ziyareti Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 19/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz’ün Anayasa Mahkemesi Başkanının ABD Ankara Büyükelçisini ziyareti hakkındaki 7/2499 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.37- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Silivri Ceza İnfaz Kurumunda Çalışan İnfaz Koruma Memurlarının Sorunları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 19/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Silivri Ceza İnfaz Kurumunda çalışan infaz koruma memurlarının sorunları hakkındaki 7/2500 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.38- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Deniz Feneri Derneği Davası Soruşturması Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 19/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Konya Milletvekili Atilla Kart’ın Deniz Feneri Derneği davası soruşturması hakkındaki 7/2729 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

8.1.39- Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlığımıza Bağlı Kurum ve Kuruluşlarda Hizmetlerde Taşeronlaşmaya ve Taşeron Firma Çalışanlarının Sorunları Hakkındaki

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından gönderilen ve 25/01/2012 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu’nun Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunları hakkındaki 7/2800 Esas Nolu soru önergesine 10/04/2012 tarihinde cevap verilmiştir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :