• Sonuç bulunamadı

Kapalı ve açık sistemlerde, sistem sınırının seçimi ile ilgili görsel bilgiler: Otomobil motoru

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kapalı ve açık sistemlerde, sistem sınırının seçimi ile ilgili görsel bilgiler: Otomobil motoru"

Copied!
5
0
0

Tam metin

(1)

Kapalı ve açık sistemlerde, sistem sınırının seçimi ile ilgili görsel bilgiler:

Otomobil motoru açık sistem (açık sistemlerde kontrol hacmi) olarak alınıp, sistem sınırı (açık sistemlerde kontrol yüzeyi) şekilde verildiği gibi seçilirse; açık sisteme sistem sınırından hava girişi ve yakıt girişi olur. Sistem sınırından olan kütle ile enerji girişleri (hava + yakıt); sistemin enerjisini arttırır. İç enerjisi/potansiyel enerjisi/kinetik enerjisi artan sistemin sınırından mil işi çıkışı ve gaz çıkışı olur. Kütle ile olan enerji çıkışı çevreye atılır, mil işi çıkışı ise otomobili hareket ettirmek için kullanılır. Burada sistem sınırını; 3 adet kütle ile enerji geçişi ve 1 adet mil işi ile enerji geçişi delmiştir.

Depo + hava kompresörü + motor (yani üçü birden) sistem (kontrol hacmi) olarak seçilirse; sistem sınırından (kontrol yüzeyinden) hava (kütle ile enerji) girişi ve elektrik işi girişi olur. Elektrik işi girişi sistemde motoru ve motor ise hava kompresörünü çalıştırır. Böylece çevreden çekilen hava depoda biriktirilir. Burada sistem sınırından; 1 adet kütle ile enerji girişi ve 1 adet elektrik işi ile enerji girişi olmuştur. Elektrik işi girişi ile sistemin enerjisi artmış ve çevreden havanın girişi sağlanmıştır. Buradaki sistem, açık sistemdir.

(2)

2 Rüzgar türbini (türbin-jeneratör çifti) sistem (kontrol hacmi) olarak alınıp, sistem sınırı (kontrol yüzeyi) şekilde verildiği gibi seçilirse; açık sisteme hava girişi olur. Sistem sınırından olan kütle ile enerji girişi (hava); sistemin enerjisi arttırır. İç enerjisi ve kinetik enerjisi artan sistemden elektrik işi çıkışı ve hava çıkışı olur. Kütle ile olan enerji girişi çevreden alınır ve kütle ile olan enerji çıkışı çevreye atılır. Elektrik işi çıkışı ise depolanmak üzere aküye gönderilir.

Burada sistem sınırını; 2 adet kütle ile enerji geçişi ve 1 adet elektrik işi ile enerji geçişi delmiştir. İkinci olarak akü sistem (kapalı sistemlerde kontrol kütlesi) olarak alınır ve sistem sınırı şekil ile verildiği gibi seçilirse; sınırdan elektrik işi girişi ve çevreye ısı çıkışı olur. Elektrik işi girişi sistemi ısıtır yani sistemin iç enerjisini arttırır. Sıcaklığı artan sistemden, sıcaklığı daha düşük olan çevreye ısı çıkışı olur. Burada türbin-jeneratör çifti açık sistem ve akü kapalı sistemdir.

İçi gaz ile doldurulmuş depo sistem (kontrol kütlesi) olarak seçilip, sistem sınırı şekilde verildiği gibi alınırsa; sınırdan dönen mil işi girişi olur. Dönen mil sistemin iç enerjisini arttırır ve sistemin sıcaklığını ile basıncını yükseltir. İkinci olarak akü sistem (kontrol kütlesi) olarak seçilirse, sistemin sınırından elektrik işi çıkışı olacaktır. Burada depo ile akü, kapalı sistemlerdir. Sadece motor ayrı bir sistem (kapalı sistem) olarak göz önüne alınırsa, sistem sınırından elektrik işi girişi ile motorun çalıştırıldığı ve çalışan motorun sistem sınırından dönen mil işi çıkışı olduğu görülebilir. Yani içinde gaz olan sisteme giren dönen mil işi aslında elektrik işi girişidir ama motor %100 verimde çalışamayacağı için dönen mil işi değeri, elektrik işi değerinden her zaman küçük değerde olacaktır.

(3)

3

Kapalı ve açık sistemlerde, sistem sınırının seçimi ile ilgili görsel bilgiler:

Piston-silindir düzeneği; eğer yakıt/hava karışımı (kütle ile enerji) girişi olursa açık sistem (kontrol hacmi), olmazsa kapalı sistem (kontrol kütlesi) olarak ele alınır. Şekil ile verilen sistem kapalı sistemdir. Piston-silindir düzeneği dikey veya şekil ile verildiği gibi yatay olarak ele alınabilir. Yerçekiminin etkisindeki sürtünmesiz dikey sistemlerde piston ağırlığının oluşturduğu basıncın etkisinin dikkate alınması gerekebilir. Sürtünmesiz yatay düzeneklerde ise pistonun oluşturduğu ağırlığın göz önüne alınması gerekmez. Kapalı sistemlerde, silindir içindeki sıvı veya gaz akışkanı sistem (kontrol kütlesi) olarak alınır. Sistemin iç enerjisi arttıkça veya azaldıkça piston sağa (genişleme) veya sola (sıkışma) doğru hareket eder. Böylece hareketli bir sistem sınırı oluşur. Sistemin iç enerjisi; ısı girişi, elektrik işi girişi (elektrikli ısıtıcı) ve dönen mil işi (pervane) girişi ile artar. Isı çıkışı ile azalır. Hareketli sistem sınırı, sınır işi girişi veya çıkışına neden olur. Yani termodinamik dengede olmayan piston-silindir düzeneğinde bir sınır işi giriş veya çıkışı vardır.

Pistonun hareketi durduğu an termodinamik denge oluşur.

Kapalı bir sistem olarak alınan piston-silindir düzeneğinde, sistem olarak gaz veya sıvı akışkanlardan biri alınabilir.

Hareketli sınır da içeren sistem sınırından dönen mil işi girişi ve ısı girişi vardır. Dönen mil işi ve ısı girişi sistemin iç enerjisini arttıracak ve sıcaklık ile basıncın artmasını sağlayacaktır. İş ve ısı girişi ile termodinamik denge bozulacak ve hareketli sınırda bulunan piston genişleme yönünde hareket etmeye başlayacaktır. Termodinamik denge sağlandığı anda ise genişleme işlemi duracaktır. Sistemin sıcaklığı arttıkça çevre ile olan sıcaklık farkı da artacak ve sistemden dışarıya ısı çıkışı da olacaktır. Yalıtımlı bir sistemde teorik olarak ısı çıkışı göz önüne alınmaz.

(4)

4

Kapalı ve açık sistemlerde, sistem sınırının seçimi ile ilgili görsel bilgiler:

İçinde elektronik elemanlar olan bir sistemde, ısınan (iç enerjileri artan) elektronik elemanları soğutmak için kütle ile enerji girişi (hava girişi) sağlanabilir. Sisteme sistem sınırından elektrik girişi olduktan bir süre sonra sistemin sıcaklığı artacak ve artan sıcaklığı düşürmek için fan, elektrik işi girişi ile çalışacak ve sistem sınırından kütle ile enerji girişi ve kütle ile enerji çıkışı sağlanacaktır. Bu sistem, açık sistemdir. Kütle ile enerji çıkışı yakın çevresinin sıcaklığını arttıracaktır.

Kapalı bir sistem olarak; kapalı bir çevrim geçiren birbirlerine bağlı buharlaştırıcı, türbin, yoğuşturucu ve pompa elemanlarına sistem sınırından ısı girişi, ısı çıkışı, iş girişi (elektrik işi girişi) ve iş çıkışı (dönen mil çıkışı ve dolayısıyla elektrik işi çıkışı) olabilir. Sistem elemanlarından olan buharlaştırıcıya sıcak bir kaynaktan (ısı kaynağından) ısı girişi olmakta, yoğuşturucudan ise soğuk bir ısı kaynağına (ısı kuyusuna) ısı çıkışı olmaktadır. Buharlaştırıcıya giren sıvının sıcaklığı ve basıncı artmakta ve bu çerçevede türbinden iş çıkışı olmaktadır. Türbinde kullanılan yüksek nitelikteki enerji, kullanıldıktan sonra yoğuşturucuya gönderilmekte ve tamamen doymuş sıvı veya sıkıştırılmış sıvı haline getirilmektedir. Pompa doymuş sıvı veya sıkıştırılmış sıvı ile çalıştığı için, pompa girişinin doymuş sıvı veya sıkıştırılmış sıvı halinde olması gerekmektedir. Sistemde sıvı hareketi pompanın oluşturduğu basınç farkı ile sağlanmaktadır. Sistemdeki her bir eleman tek başına ele alınarak açık sistem bilgileri altında da değerlendirilebilir.

(5)

5

Kapalı ve açık sistemlerde, sistem sınırının seçimi ile ilgili görsel bilgiler:

Termodinamiğin temeli; enerji analizi, entropi analizi ve ekserji analizinden oluşmaktadır. Bunların yanına kütle analizi de (kütlenin korunumu da) eklenebilir. Bu dört analizde de sistem sınırı seçimi büyük önem taşımaktadır. Sistem 1 olarak sadece akışkanın bulunduğu ortam alınmıştır. Sistem 1, kapalı bir sistemdir. Sistem sınırından sadece ısı girişi olmaktadır. Sistem sınırı yalıtımlı olduğu için ısı çıkışı göz önüne alınmamaktadır. Sistem dışında (çevrede) bulunan elektrik jeneratörüne bağlı kütle yerçekimi yönünde hareket ettikçe mili döndürmekte ve böylece jeneratör çalışıp elektrik girişi ile bakır plakayı ısıtmaktadır (Bakır plaka sıcaklığı ile sistem sıcaklığı birbirinden farklı olduğu ve bakır plakanın sıcaklığı daha yüksek değerde olduğu için bakır plakadan sisteme doğru sistem sınırından ısı girişi olmaktadır). Isınan bakır plakadan sisteme ısı girişi olmakta ve sistemin iç enerjisi artmaktadır.

Kapalı bir sistem olan Sistem 2, hem akışkan hem de bakır plakadan oluşmaktadır. Sistem sınırından ise sadece iş girişi (elektrik işi girişi) olmaktadır. İş girişi ile sistemin iç enerjisi artmaktadır. Sistem 1 ile verilen ısı girişi ile Sistem 2 ile verilen iş girişi değerleri birbirinden farklı olacaktır.

Sistem 3 olarak ise tüm elemanlar alınmıştır. Yani çevrede herhangi bir eleman bırakılmamıştır. Sistem sınırından herhangi bir giriş-çıkış yoktur. Sistem 3, ayrık bir sistemdir.

Referanslar

Benzer Belgeler

(1) deki sürekli kesir, sadece sonlu elemana sahipse; sonlu sürekli kesir denir. yakınsaklı ğı denir. Bir sürekli kesir hesaplama işi, bir seri hesabı kadar kolay

• Açık form ya da genişletilmiş çerçevede, kapalı formun tam tersi biçimde çerçevenin dışının farkına varılır, konu ve nesne çerçevenin dışına taşar..

a) Klasik görüşün temsilcileri olarak gösterilen Taylor, Fayol ve Weber’in orijinal eserleri- nin incelenmesi. Burada Weber’in çok sayıda çalışması olduğunu; burada

V1 görsel alanda hasar alan bir birey görsel alanın bir kısmında bilinçli görüşü yitirilebilir ancak hâlâ görsel objelerin yerini tayin edebilir ve cevap verebilir.

 Lamina epitelyalis: Lamina epitelyalis: Çok katlı yassı Çok katlı yassı keratinleşmemiş epitel..

-Merkez-çevre parlaklık değişimlerine duyarlıdırlar -Görsel uyaranın hareketi hakkında bilgiyi algılarlar Bilginin analizi: görsel korteks. V1 beynin en arkasındaki kısım

• Peptik ülserde kullanılıyorlardı, ama artık Peptik ülserde kullanılıyorlardı, ama artık H2 reseptör blokerleri/pompa inhibitörleri H2 reseptör

Bu çalışmalarda incelendiğinde, doğal ve yapay kaynaklı afetlerden sonra veya insan kaynaklı olarak toprak, yer altı suyu/yüzey suları, maden işleme atık

Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/etkiler : Beklenen normal kullanım şartları altında cilt için herhangi bir önemli tehlikeye sebebiyet vermesi beklenmemektedir..

9 Marshall Cassady, An Introduction to Modern One-Act Plays, National Textbook Company, Lincolnwood, Illinois, USA, 1991, s.v.. Bu oyunlarla seyircinin tragedyanın ağır

Tablo 13 incelendiğinde öğretmenlerin kıdemlerine göre matematik dersinin Öğretme - Öğrenme durumlarının gerçekleşmesini sınırlandıran psikolojik etmenlere ilişkin

Görsel grafik panellerinizi T3-800 Sistem ile birlikte tasarlamak ve monte etmek çok

 •Kimyasal temizlik: Yalnızca gözle görülebilen değil, aynı zamanda gözle görülmemekle beraber tat ve koku ile varlığı anlaşılabilen mikroskobik kalıntıların da

: Beklenen normal kullanım şartları altında cilt için herhangi bir önemli tehlikeye sebebiyet vermesi beklenmemektedir.. Gözle teması takiben semptomlar/lezyonlar :

Bu ve diğer sebepler dolayısıyla bu ürünün depolanması, saklanması, kullanımı veya imha edilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hasar kayıp veya ziyanlardan

Söz konusu cihazlar kullanılarak ölçüm yapılan ünitenin kuru ve yaş hava sıcaklığı, bağıl nem ve hava akım hızı belirlenerek bir diyagrama uygulanması sonucu Etkin

Sonlu elaman modeli olarak perde duvarlar ve bağ kirişlerinin geometrisine uygun olan lineer dikdörtgen elemanlar kullanılmıştır.. Çözümler, verilen formülasyon

–İnsanın araca doğru koşması(V=14 km./s) yönü kesin çarpışma ihtimali olduğundan dolayı zil uyarısının yanında otomatik frenleme de yapılıyor. Önümüzdeki

a) Müşteri ya da yasal zorunluluklar tarafından, verilen deney hizmeti için bir şartname veya standarta dayalı, ölçüm belirsizliği hesaba katılmış uygunluk beyanı

1961’de ‘Ferhad ile Şirin’in beş yaratıcısı; Yuri Grigoroviç, A rif Melikov, tasarıma Virsaladze, Nâzım Hikmet ve şef Niyazi Tagizade.. - Nâzım Hikmet’le olan

Yine taplamaklıg köŋül (Zieme 2000: 1110) “takdir eden gönül, takdir duygusu besleyen gönül” ifadesi de Buddha’ya ve öğretisine bağlılığı ve tapınmayı ifade

ve "Ekoloji Teolojisi" gerçekleştirildi. Dünyanın her tarafındaki "Çevreci" derneklerle irtibat sağlanarak organizasyonlara iştirak, projeler geliştirme

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar temiz enerji kaynağı olarak görülüp desteklenmekle birlikte, bu yatırımlara yönelik toplumsal tepkiler de