• Sonuç bulunamadı

GASTROİNTESTİNALGASTROİNTESTİNAL SİSTEM SİSTEM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "GASTROİNTESTİNALGASTROİNTESTİNAL SİSTEM SİSTEM"

Copied!
24
0
0

Tam metin

(1)

OTC DRUGS, AOB

GASTROİNTESTİNAL

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SİSTEM

ANTASİTLER VE REFLU

İSHAL VE ANTİDİYAREİKLER KABIZLIK VE LAKSATİFLER GAZ GİDERİCİ İLAÇLAR

(2)

GASTROİNTESTİNAL

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM SİSTEM

mide

kalın bağırsak ince

bağırsak

(3)

SORU:

Yiyecekleri parçalamak için salgılanan maddeler midenin

kendisini de “sindirmez” mi?

CEVAP:

Tabii ki sindirebilir SORU:

Peki buna engel olan nedir?

(4)

yemek borusu mide

kapak

mide içeriği

yemek borusuna kaçar

boğaz ve

göğüste yanma hissi

REFLU

(5)

Yiyeceklere dikkat edilmeli

Asitli içecekler, kahve ve alkol azaltılmalı

Çok sıkı giyimden kaçınılmalı

Sigara bırakılmalı

Baş yukarda olacak olarak uyunmalı

Yatmadan hemen önce yemek yenmemeli

REFLU (Heartburn)

(6)

ANTASİTLER ve REFLU İLAÇLARI ANTASİTLER ve REFLU İLAÇLARI

SORU:

ASİT + BAZ= ? CEVAP:

TUZ

(7)

ANTASİTLER ve REFLU İLAÇLARI ANTASİTLER ve REFLU İLAÇLARI

Gastrik asitle etkileşip onu nötralleştiren bazlar

Sodyum bikarbonat dışındakiler absorbe olmuyorlar

Peptik ülserde kullanılıyorlardı, ama artık daha etkili ilaçlar var

Hastalar refluda semptomatik yatıştırıcı olarak kullanıyorlar

(8)

İstenmeyen Etkiler

• Al-tuzları konstipasyon, Mg-tuzları diyare yapabilirler  ilaç kombinasyonu

• Katyon absorbsiyonu ve alkaloz sorun olabilir

• Mide pH’sını yükselterek başka ilaçların, yiyeceklerin absorbsiyonunu

değiştirebilirler

(9)

ANTASİTLER ve REFLU İLAÇLARI ANTASİTLER ve REFLU İLAÇLARI

Gastrik asitle etkileşip onu nötralleştiren Gastrik asitle etkileşip onu nötralleştiren alkaliler

alkaliler

Peptik ülserde kullanılıyorlardı, ama artık Peptik ülserde kullanılıyorlardı, ama artık H2 reseptör blokerleri/pompa inhibitörleri H2 reseptör blokerleri/pompa inhibitörleri

kullanılıyor kullanılıyor

Refluda semptomatik yatıştırıcı olarak Refluda semptomatik yatıştırıcı olarak

hastalar tarafından kullanılsalar da etkinliği hastalar tarafından kullanılsalar da etkinliği

gösteren çalışma yok gösteren çalışma yok

9

(10)

Ranitidin

Famotidin Nizatidin

Simetidin Simetidin

……

HH22 Reseptör Blokerleri Reseptör Blokerleri

1970-1990 arasında en çok reçetelenen ilaçlardı

Antibiyotik tedavisi ve pompa inhibitörleri kullanımlarını

azalt

(11)

Omeprazol, Lansoprazol Omeprazol, Lansoprazol

....

Gastrik asit sekresyonunu en etkili şekilde PPI baskılar

Endikasyonu gastrik/duodenal ülser, reflu

Mide asidi oluşumunda son ortak nokta:

H+,K+ ATPazı (=asit pompası) inhibe eder

Tek dozu 2 saat içinde asit oluşumunu %97 azaltır

(12)
(13)

Aside dayanıklılığı arttırmak için enterik kaplı ya da sodyum bikarbonatla kombine

hazırlanıyor

Tedavi 4-8 hafta ile sınırlı olmalı

Uzun süre tedaviyle gastrin sekresyonunun sürekli olarak baskılanması gastrik epitelyal hiperplazi

OTC kullanım: haftada 2’den fazla reflu yaşayan hastalarda

günde bir kez

sabah kahvaltıdan önce 20mg 14 gün

(14)

Bizmut Subsalisilat, Bizmut Subsitrat

Bizmut bileşikleri topikal olarak H.pylori duvarını hasarlar  lizis  ölüm

Ağızda ve dışkıda siyah renk Hastaları uyarmak önemli

Başka ülkelerde çok sayıda preparat var

Türkiye’de kolloidal bizmut subsitrat (De-Nol® tb)

Bizmut subsalisilat (Bizmopen®) çiğneme tb.

Şeklinde ve turist diyaresinde

Bizmut subgallat, yara tozu olarak kulanılıyor

(15)

SORU:

Bakterilerden kaynaklanan hastalıklar nasıl tedavi edilir?

CEVAP:

Antibakteriyel antibiyotikle

(16)

Ülser etkeni çoğunlukla bir bakteridir: Helicobacter pylori

(17)

17

Başlangıç tedavisi Başlangıç tedavisi

Üçlü tedavi Üçlü tedavi

14 gün 14 gün

Penisilin allerjisi durumunda

metronidazol, 500mg bid

(18)

Diyare hastalık değil, GI hastalığın göstergesi

Nedenler: enfeksiyon, absorbsiyon sorunu, inflamasyon, barsakların fonksiyonel sorunları

En ciddi komplikasyonlar: dehidratasyon, elektrolit kaybı

Diyareye 38.5⁰C’dan yüksek ateş de eşlik ediyorsa ve diyare kan/mukuslu ise ilaçla

durdurulmamalı

Bebek ve küçük çocuklarda görülen ishaller önemli sorunlara neden olabilir

(19)

Rotavirüs, 5 yaşından küçük

çocuklarda

görülen ishallerin en önemli nedeni (> %50)

Feçesle bulaşıyor

Enfeksiyon, Kasım-Şubat

arası pik yapıyor

(20)

20

6 haftalıktan büyük çocuklarda 2 doz halinde (arada 4-12 hafta

olmalı) oral uygulanan aşı:

Rotarix®

RotaTeq®

(21)

5 yaşından büyüklerde virüsler (Norovirüs), bakteriler (Camphylobacter, Salmonella,

Shigella türleri ve E. coli) ile protozoalar ishal nedenleri

(22)

OTC DRUGS, AOB

Toplumun çoğunluğu için laksatifler gerekli değil

Zaman zaman oluşabilen konstipasyon diyetle çok miktarda lif tüketilmesi,

yeterli sıvı alımı, düzenli egzersizle engellenebilir

KABIZLIK VE LAKSATİFLER

(23)

Kabızlık Durumunda Kullanılabilen Maddeler

GLİSERİN

MİNERAL YAĞ

(24)

24

Referanslar

Benzer Belgeler

beni affedecekmişse/ Kolay gelsin!/ Benim endişem,/ Ya beni affetmeden önce/ Eceli gelip ölürse.../ Ama onu affetmeye benim/ Sıkletim yetmez/ Ne de cesedim ” dedi;

The students can avail themselves of various tools for implementing the programming language through web resources, video lectures, and self-evaluation by using E-lab..

2-Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar 3-Aşırı asit sekresyonuna yol açan durumlar Helikobakter pylori ile enfekte olanların ta- mamında kronik gastritis varken, % 15-20’sin-

Dünya’da biyolojik süreçlerle metanojen bakte- riler tarafından, bataklıklar, göller ve çöplüklerden açığa çıkan ya da bazı jeokimyasal süreçlerle olu- şup

Ben Dede Korkut Allah’ı bir olarak bildim ve Peygamberini yürekten tanıdım; ben Dede Korkut Oğuz halkını, başına gelebilecek iyi- lik ve kötülük hakkında

 Tip 2 diyabet ve böbrek yetmezliği olan hastalarda, aliskirenin, ACE inhibitörleri veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB'ler) ile birlikte uygulanması, böbrek

Bu yüzdendir ki efendimiz (s.a.v)’i en iyi tanıyan ilk nesil olan sahâbelerin, Kur’ân’ı en iyi tanıyan nesil olduğu da açıktır. Yalnız sahâbe döneminde

Bu çalışma, 3–6 yaş çocukların psikososyal durumlarının belirlenebilmesi için ‘‘3–6 Yaş Çocuklar İçin Psikososyal Durum Değerlendirme Ölçeği-Ebeveyn Formu”

Güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik gibi yenilenebilir doğal enerji kaynaklarını kullanarak elektroliz yöntemi ile doğayı kirletmeden suyun ayrıştırılması ile

Bu çalışmada KOAH'ı ve peptik ülser veya GÖR şikayetleri olan hastalarda ve sağlıklı gönüllülerde ranitidinin (H2 reseptör antagonisti) solunum fonksiyon testleri

Lee (1998) (2) F/ 25 Fever, chill, chest Posterior pericardial Segment of luminal CRP: 5.7 mg/dl; discomfort, dyspnea II, effusion; no intracardiac irregularity and ESR

Bu çalışmada yapılan deneylerde kullanılan LiCl-H 2 O akışkan çiftiyle çalışan absorpsiyonlu soğutma sistemi; ticari bir absorpsiyonlu soğutma cihazı, gerekli

Kontrol modülünün paketinde 2 adet kısa ve 2 adet uzun metal raket bulunmaktadır. Bu metal braketleri her iki arka yan köşeye sabitleyin.. 3.4.7 Kontrol modülü

Nitekim, Cahiliye döneminden itibaren, İslâm tarihinin tamamına yayılan bir etkiye sahip olan asabiyet olgusu, Arap toplumunda önemli savaşların meydana gelmesine sebep

söylemezdi. O beyninde ve kalbinde olanı açıkça diliyle ifade ederdi. Duygusallık: Şair kendi içindekilerini ve hissettiklerini dile getirirdi. Hayatta gerçekleşen bir şeyi

Dış ticaret sürekliliğini teorik bir çerçevede açıklamak için ihracat piyasasına giriş ve çıkışların sürekli olduğu, bir başka deyişle, dış ticareti

 Yeni bir sonlu halkanın cebirsel olarak tanıtılması, bu halkanın katsayıları herhangi bir asal sayıya genelleştirilerek bir halka sınıfı elde edilmesi, bu iki cebirsel

Determination of stability constants of mixed ligand complexes of Cu(II) with creatinine and ethylenediamine tetraacetic acid or l-glutamic acid: Potentiometric and

ALTIPARMAKOĞULLARI Yiğit, “Mehmet Güleryüz ile Burhan Uygur’un Resimleri ile Defterleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi”, Mimar Sinan

RM536, RM489 ve RM44 markırlarına ait gözlenen alleller ve 60 çeşit arasındaki dağılımı frekansı (Renkli dikey çubuklar çeşitleri temsil etmektedir) .... RM11,

İnsani Gelişme Endeksi üç boyutta incelenmektedir: Doğumda yaşam beklentisi ile hesaplanan sağlıklı ve uzun bir ömür; yetişkin okuryazarlık oranı ve

Komşuluk birimi özelliklerini, konut ve binanın yapısal nitelikleri ile beraber ele alarak, konut fiyatı üzerinde etkili faktörleri daha geniş kapsamlı inceleyen

The aim of this study is compare depression, anxiety levels and quality of life in patients with Relapsing Remitting Multiple Sclerosis (RRMS) using interferon beta or