• Sonuç bulunamadı

ANALOG HABERLEŞME. Taşıyıcı işaretin genliği bilgi işaretine göre değiştirilirse genlik modülasyonu elde edilir.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANALOG HABERLEŞME. Taşıyıcı işaretin genliği bilgi işaretine göre değiştirilirse genlik modülasyonu elde edilir."

Copied!
19
0
0

Tam metin

(1)

ANALOG HABERLEŞME Alper

GENLİK MODÜLASYONU

3.1 Çift Yan Bant Genlik Modülasyonu Tanımı

Taşıyıcı işaretin genliği bilgi işaretine göre değiştirilirse genlik modülasyonu elde edilir.

3.1.1 Çift Yan Bant Genlik Modülasyonu Elde Edilmesi Genlik modülasyonu üretmekte kullanılan devreye modülatör denir

Şekil 3.1 Çift Yan Bant Genlik Modülasyonlu verici blok şeması Bilgi frekans

üreteci Balanced modulator

Rf yükselteç

Çikis Yükselteci

Bant geçiren filtre Tasiyici

frekans üreteci

Modüleli çikis V m

V c

V

Anten

B ÖLÜM 3

(2)

ANALOG HABERLEŞME Alper

3.1.2 Bilgi İşareti

Bilgi işareti düşük frekanslı işarettir. (Ses bandı için fm=3KHz lik bir işaretttir)

Bilgi işaretinin matematiksel ifadesi : v

m

= V

m

Sin2πf

m

t Bu formülde;

v

m =Bilgi sinyalinin anlık ac değerini Vm = Bilgi sinyalinin max genliğini fm :Bilgi sinyalinin frekansını gösterir.

Şekil 3.2 Bilgi sinyali ( f= 1Hz)

3.1.3 Taşıyıcı İşaret

Taşıyıcı işaret yüksek frekanslı sinüs ya da cosinüs şaretidir.

Taşıyıcı işaretin matematiksel ifadesi

: v

c

= V

c

Sin2πf

c

t

Bu formülde;

v

c =Taşıyıcı sinyalinin anlık ac değerini Vc = Taşıyıcı sinyalinin max genliğini fc :Taşıyıcı sinyalinin frekansını gösterir.

V (Volt)

Vm t (sn)

(3)

ANALOG HABERLEŞME Alper

Şekil 3.3 Taşıyıcı Sinyali

3.1.4 Modüleli İşaret

Modülasyonlu İşarette Taşıyıcı Genliğinin Değişmesi

Zaman (t)

Volt (V)

Şekil 3.4 Genlik Modülasyonlu işarette taşıyıcı genliği ve frekansı

t (sn) V (Volt) VC

(4)

ANALOG HABERLEŞME Alper

3.1.5 Modüleli İşaretin Analizi

Tc:Taşıyıcı işaretin peryodu

c

c T

f = 1

Tm:Bilgi işaretinin peryodu

m

m T

f = 1

Vm t-t :Bilgi işaretinin tepeden tepeye genlik değeri

2

) (t t

m

m

V

V =

Şekil 3.4 Modüleli İşaret de bilgi işaretine ait büyüklükler Vm t-t Tm

Tc

(5)

ANALOG HABERLEŞME Alper

3.1.6 Modüleli İşaret Zarfı

Modülasyonlu İşaretin Zarf Dalga Şekli

Zaman ( t )

Genlik ( Volt )

Şekil 3.5 Modüleli işaret zarfı

3.1.7 Genlik Modülasyonunun Matematiksel İfadesi

v

m

=

VmSin2πfmt (Bilgi işareti)

v

c

=

VcSin2πfct (Taşıyıcı işaret)

v =

(Vc + VmSin2πfmt)* Sin2πfct (Taşıyıcı genliğine binen bilgi işareti=Modüleli işaret )

v

= VcSin2πfct + VmSin2πfmt*Sin2πfct taşıyıcının kendisi iki tane sinüs çarpımı Vmsina*Vcsinb= - Vm*Vc

[

cos

(

a+b

)

−cos

(

ab

) ]

2 1

sina*sinb= -

[

cos

(

a+b

)

cos

(

ab

) ]

2 1

sina*sinb=

2 ) ( 2

)

(a b Cos a b

Cos +

− − VmSin2πfmt*Sin2πfct=

2

VmCos2πt(fc-fm) - 2

VmCos2πt(fc+fm)

(6)

ANALOG HABERLEŞME Alper

Çift Yan Bant Genlik Modülasyonun Matematiksel İfadesi

m = c m

V

V Vm = mVc

2 2

c

m mV

V =

Çift Yan Bant Genlik Modülasyonun Matematiksel İfadesi (Modülasyon İndisli )

3.1.7 Modülasyon İndisi

Modülasyon indisi yapılan modülasyonun iyilik derecesini gösterir.

c m

V m=V

m (Modülasyon indisi) Vm : Bilgi genliği

Vc: Taşıyıcı genliği

m >1 ise bozuk bir genlik modülasyonu.

m = 1 % 100 genlik mod. (İdeal modülasyon) 0,5 < m < 1 iyi bir modülasyon vardır.

_

_____________________________________________________________________________________________________________________

ÖRÖRNNEEKK

Vm = 3 bölüm Vc = 4 bölüm

m = 3 / 4 = 0,7 ( %70 modülasyon vardır)

v

= VcSin2πfct + 2

Vm Cos2πt(fc-fm) - 2

VmCos2πt(fc+fm) Modüleli işaret taşıyıcı işaret alt yan bant işareti üst yan bant işareti

v

= VcSin2πfct + 2 mVc

Cos2πt(fc-fm) - 2 mVc

Cos2πt(fc+fm) Modüleli işaret taşıyıcı işaret alt yan bant işareti üst yan bant işareti

(7)

ANALOG HABERLEŞME Alper

3.1.8 Trapezoidal Dalga Şekilleri

Trapezoidal dalga şekillerini elde etmek için;

osiloskobun

• Ch-1 girişine ‘Verici ÇıkışI’ bağlanır.

• Ch-2’ye ‘Bilgi işareti’ bağlanır Osiloskop X-Y moduna alınır.

Aşağıdaki şekle benzer trapezoidal şekli elde edilir.

1 2

1 2

L L

L m L

+

= − formülünden modülasyon indisi bulunur.

____________________________________________________________________________________________________________________________ ÖRÖRNNEEKK

L2=4 Birim

L1=2 Birim ise modülasyon indisini bulunuz.

Çözüm

1 2

1 2

L L

L m L

+

= − = 2 4

2 4

+

− =2 / 6 = 1 / 3 = 0,33

L2 L1

(8)

ANALOG HABERLEŞME Alper

ÇYB (DSB) Genlik Modüleli Şekillerin Anlamı

ZAMAN EKSENLİ DALGA ŞEKİLLERİ TRAPEZOİDAL DALGA ŞEKİLLERİ m<1 İçin trapezoidal şekil

m=1 İçin trapezoidal şekil

m>1 İçin trapezoidal şekil

Şekil 3.6 Modüleli işaret zarfının trapezoidal dalga şekilleri

m<1 İçin modüleli işaretin dalga şekli

m=1 İçin modüleli işaretin dalga şekli

m>1 İçin modüleli işaretin dalga şekli

(9)

ANALOG HABERLEŞME Alper

3.1.10 Genlik Modülasyonunun Osiloskop İle Bulunması

Osiloskop ile modülasyon indisini bulmak için ; DSB vericinin anten çıkışı osiloskoba bağlanarak modüleli işaretin dalga şekli osiloskop ekranında elde edilir.

Şekil 3.7 elde edildikten sonra Vmax ve Vmin ölçülür.

min max

min max

V V

V m V

+

= −

formülünden modülasyon indisi bulunur

.

Modülasyon İndisinin Bulunması

Zaman ( t )

Genlik ( Volt )

min max

min max

V V

V m V

+

= −

Şekil 3.7 Modüleli işaret zarfından modülasyon indisinin bulunması Vmax

Vmin

(10)

ANALOG HABERLEŞME Alper

İkinci yol

Osiloskop Şeklinden Modülasyon İndisinin Bulunması

Genlik ( Volt )

Vmax(t-t) Vmin(t-t)

Modülasyon indisi : m

) min(

) max(

) min(

) max(

t t t

t

t t t

t

V V

V m V

+

= −

Şekil 3.8 Modüleli işaret zarfından modülasyon indisinin bulunması

3.1.11 Bant Genişliği

Bant Genişliği:İşaretin frekans spektrumunda işgal ettiği yere bant genişliği denir.

3.1.11.1 Çift Yan Bant Genlik Modülasyonunda Bant Genişliği

Çift yan bant Genlik Modülasyonunda bant genişliği bilgi işaretinin frekansının 2 katıdır.

BW=2fm

Şekil 3.9 Çift yan bant GM için frekans spektrumu fc

f (frekans)

Vc

fc+fm

BW

fc-fm

2 mVc

2 mVc

(11)

ANALOG HABERLEŞME Alper

_

___________________________________________________________________________________________________________________________ ÖRÖRNNEEKK

fc = 100 kHz fm = 1 kHz

Bant genişliği nedir?

ÇÖZÜM

BW=2fm

BW=2 kHz

____________________________________________________________________________________________________________________________

ÖRÖRNNEEKK:: Bir ÇYB GM sisteminde aşağıda verilen değerler kullanılmaktadır. Frekans spektrumunda oluşacak olan frekansların değerlerini ve genliklerini bulunuz, spektrumu çiziniz ve bant genişliğini bulunuz.

VERİLENLER

Vm = 10 V Vc = 10 V fc = 100 kHz fm = 1 kHz İSTENEN

Frekans spektrumunu çiz ve bant genişliğini bul.

ÇÖZÜM:

m = Vc

Vm = 1 fc+fm = 101 kHz fc-fm = 99 kHz

2

mVc = 5 ν

(12)

ANALOG HABERLEŞME Alper

Bant genişliği =2*fm= 2 kHz

Şekil 3.10 Örnek için frekans spektrumu

3.1.12 ÇYB (DSB) Genlik Modülasyonunda Güç Hesabı

Şekil 3.11 AC işaretin efektif değeri

f (frekans) 10 V

BW

100 KHz

99 KHz 101 KHz

fc

fc-fm fc+fm

5 V 5 V

Vmax

Veff

t (sn)

(13)

ANALOG HABERLEŞME Alper

AC İşarette Güç Hesabı P=Veff*I

P=Veff*

R Veff R

Veff 2

=

Veff = 2 max V

Veff = 41 , 1

max V

Veff = 0,707Vmax

P=

2

2 max

R V 

 

P= R

V 2 max2

ÇiftYanBant GM İçin Güç Hesabi

P

toplam

=P

taşıyıcı

+P

üstyanbant

+P

altyanbant

2R P V

2 c 2

c= =

R Veff

P

üstyanbant

= P

altyanbant

=

4

P m2 c

P

toplam

=P

c

+

4

P m2 c

+

4 P m2 c

Şekil 3.12 Çift Yan Bant Genlik Modülasyonunda güç spektrumu

f

c

f (frekans)

P

c

f

c

+f

m

f

c

-f

m

4

2 c

usb

m P

P = 4

2 c

lsb

m P

P =

(14)

ANALOG HABERLEŞME Alper

__________________________________________________________________________________________________________ ÖRÖRNNEEKK:: R = 50 Ω

Vmax = 10V ise P=?

ÇÖZÜM

P= R

V 2 max2

P=100 100

P = 1 W Ö

ÖRRNNEEKK

Bir ses sinyalinin matematiksel ifadesi 10sin2π3200t dir.Bu bilgi işareti matematiksel ifadesi 20Sin2π300000t olan bir taşıyıcıyı modüle etmekte kullanılmaktadır.

a) Ses sinyalini çiziniz.

b) Taşıyıcı sinyalini çiziniz.

c) Modüleli dalgayı ölçekli çiziniz.

d) Modülasyon indisini ve modülasyon yüzdesini bulunuz.

e) Frekans spektrumunda oluşacak frekans ve genlikleri çiziniz f) V=? (Modüleli işaretin matematiksel denklemini yazınız.)

g) Bu işaretin frekans spektrumunda işgal ettiği bant genişliği nedir? BW=?

h) Bu işaret empedansı 50 Ω olan bir anten ile ışıma yaptırılırsa ; Pc=?

Payb=? Püyb=? Ptoplam=?

ÇÖZÜM:

a)

Bilgi (Ses) İşaretinin dalga şekli

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

Zaman ( t )

Genlik (Volt)

Şekil 1 a )Ses sinyali

(15)

ANALOG HABERLEŞME Alper

b)

Taşıyıcı Sinyali

-30 -20 -10 0 10 20 30

1

Zaman ( t )

Genlik ( Volt )

Şekil 1 b)Taşıyıcı Sinyali c)

Modülasyonlu İşaretin Zarf Dalga Şekli

-30 -20 -10 0 10 20 30

Zaman ( t )

Genlik ( Volt )

Şekil 1 c) Modüleli işaretin dalga şekli

d) Modülasyon indisi (m)

20 0,5 10 V m V

c

m = =

=

Modülasyon yüzdesi (M) M=m*%100

m=0,5

M=%50

(16)

ANALOG HABERLEŞME Alper

e)

Şekil 1 e) Frekans spektrumu

f)

v

m

=

VmSin2πfmt (Bilgi işareti)

v

c

=

VcSin2πfct (Taşıyıcı işaret)

v

= (Vc + VmSin2πfmt) Sin2πfct (Modüleli işaret)

v = 2 ( )

) 2 (

2 2

2

c m c m m c m

c

V Cos t f f

f f t V Cos

t f Sin

V π + π − − π +

g)

BW=2fm=2*3200=6400 Hz

2 5V 10 2

V 2

mV

c

=

m

= =

5V

fc 300 KHz

fc+fm 303,200 KHz fc-fm

296,800 KHz

Vc=20 V

frekans ekseni

v= 20Sin2π300000t +5Cos2π296800t-5Cos2π303200t

BW=6400 Hz

(17)

ANALOG HABERLEŞME Alper

h)

P

toplam

=P

taşıyıcı

+P

üstyanbant

+P

altyanbant

W 100 4 400 2R

P V

2 c 2

c= = = =

R Veff

P

üstyanbant

= P

altyanbant

=

0,25 W 4

4

* 0,5 4

P

m2 c 2

=

=

P

toplam

=4 W+0,25 W+0,25 W=4,5 W

____________________________________________________________________________________________________________________________

3.2 Tek Yan Bant Modülasyon

3.2.1 TekYan Bant Modülasyonunun Elde Edilmesi

Genlik modüleli işaretin alt yan bant ya da üst yan bandından birisinin filtre yoluyla seçilmesiyle elde edilir.Uzak mesafelere bilgi göndermek için tercih edilir.

SSB:Single Side Band

3.2.2 SSB (Tek Yan Bant Modülasyonu) Elde Etme Metodları 3.2.2.1 İki filtre kullanan SSB Verici

Genlik Modüleli sinyal elde edildikte sonra anahtarlama devresi ile alt yan bant ya da üst yan bant tan bir tanesi seçilir.

P

toplam

=4,5 W

(18)

ANALOG HABERLEŞME Alper

Şekil 1 e) Frekans spektrumu İki filtre kullanan SSB Verici

Üst yan bandın seçilmesi

f

c

f

c

+f

m f (frekans)

f

c

-f

m

Balanced mod

AYB FILTRE

SSB ÇIKIS

ÜYB FILTRE

Tasiyici

ses

Kuvv. Anten

(19)

ANALOG HABERLEŞME Alper

3.2.2.2 İki kristal kullanan SSB Verici

İki Taşıyıcı Kullanan SSB Verici

_

_______________________________________________________________________________________________________________________ Ö

ÖRRNNEEKK:: Bilgi sinyali fm=2 kHz olsun. Yan bant filtresi 1000 kHz geçirmek için ayarlı olsun. LSB (AYB) ve USB (UYB) Kristal frekanslarını bulalım.

Üst yan bant formülü fc + fm = UYB

fc+fm= 1000 kHz

fc2 = 1000-2 = 998 kHz

Alt yan bant formülü fc-fm=AYB

Alt yan bant de filitre sabit fc1=1002 kHz

3.2.2.3 SSB de BANT GENİŞLİĞİ

Balanced mod

filtre

SSB ÇIKIS

AYB KRISTAL

ÜYB KRISTAL

Fm (Bilgi)

Referanslar

Benzer Belgeler

Sebebi: Takoz sıcaklığı yüksek, sürtünme yüksek, ekstrüzyon hızı yüksek veya takoz sıcaklığı düşük, matris yatak uzunluğu boyunca metal yapışırsa uygulanan kuvvet

Buna göre Clebsch- Gordon katsayıları bu iki baz arasındaki geçiş

Bu sonuçlar yine daha önce elde edilen (grafik yöntem) sonuçlar ile aynıdır.. Uç noktaların yolu, aşağıdaki şekildeki

Bu kalıp ile iki kişi arasında ortaklık bildiren mufâ‘ale kalıbı arasındaki fark şöyle özetlenebilir: Mufâ’ale kalıbının fâili hem gramer hem anlam bakımından

Üç bini erkek dört bin kişinin incelendiği bir araştırmada aurasız migrenlilerin aile üyelerinde göreceli risk 1.9, auralı migrenlilerin aile üyelerinde ise

kadar hassas ki zaten bir tercüme o- ian eser Mahmud E?ad hocanın kale­ miyle de kendinin olmaktan çıkmış diye bunu ilk yazısı olarak kabul et­ medi.

İki işaret arasındaki faz farkı veya bilinmeyen işaret frekansı Lissajous eğrileri kullanılarak ölçülebilir. Bu işlem çok hassas kalibrasyon gerektirmemesi

Bu yöntemlerle yapının modal karekteristikleri (periyotlar, mod şekilleri, sönüm oranları), yapıdaki burulma ve salınım titreşimlerinin genlik ve periyotları, ve yapıda

Alan içi verilerin analizleri ile önceden alınmış kararlara ait bilgiler ve eğim analizi, aynı ölçekteki haritalara aktarılarak ve daha sonra bu haritaları

Rivaroksabanın ketokonazol (günde bir kez 400 mg) veya ritonavir ile (günde iki kez 600 mg) eş zamanlı kullanımı, farmakodinamik etkilerde kanama riskinin artmasına yol

Yani lafzın kalıbı (sîgası) ve sevk amacıyla sabit olan şeydir. Lafzın işaretiyle sabit olan ise, lafzın siyakının gerektirmediği ve içine almadığı manadır; lafız bu

Sunulan çalışmanın amacı, implantasyon öncesi farklı gelişim dönemlerindeki fare embriyolarından (sekiz blastomerli ve blastosist aşamasındaki embriyolar) farklı biyopsi

Bask devre yollar nda kopukluk ya da k sa devre varm diye dikkatle kontrol ediniz.. Plaketin montaj n yap

Devredeki direnç 10 ohm, indüktör 0:5 henry ve ilk ak¬m 0 oldu¼ guna göre, herhangi bir t an¬nda devreden geçen

Gece kıyafetleri, bluz ve elbiselerde kullanılır. Yünlü kumaş ayarında buharlı olarak, ütü beziyle ütülenmelidir...  İpek –

ürünlerinin coğrafi işaret tescilini alması ürünün kalitesinin ve yöresel özelliklerinin devamlılığı açısından önemlidir..  O yörede üretilen aynı veya benzer

• Gerilme ile orantılı olarak değişen şekil değişimine (veya deformasyona) elastik şekil değişimi adı verilir ve Şekil 6.5’te görüldüğü gibi, gerilme (düşey eksen)

 Tohumluk misel üretiminde kullanılacak substratın hazırlanışı aslında Tohumluk misel üretiminde kullanılacak substratın hazırlanışı aslında normal

Genlik modülasyonunda modüleli işaretin genliği zamana bağlı olarak değişirken açısı sabittir, açı modüleli işaretlerde ise işaretin açısı zaman bağlı

Verilen bu ideal güç eğrisi, rotor çapı ve generatör boyutunun birbirleri ile alan değişimleri karşısında, rüzgâr türbini tarafından sağlanabilecek uygun

Dokümanın doğrulama kodu : 1S3k0Z1AxQ3NRak1Uak1URG83RG83 Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır..

Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat veya pliamisin içeren ilaçlar ile hiperkalsemi (kan kalsiyum seviyesinin yüksek olması hastalığı) tedavisinde aynı anda

4 ila 77 yaş arası 350 hastayı (hastaların 174’ü 4-11 yaş) içeren, farklı cihazların (DISKUS, ölçülü inhalasyon cihazı) kullanıldığı, kontrol