• Sonuç bulunamadı

 Toplulaştırma Projesi Aşamaları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share " Toplulaştırma Projesi Aşamaları"

Copied!
12
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Toplulaştırma Projesi Aşamaları

1- TOPLULAŞTIRMA ALANIN TESPİTİ 2- SABİT TESİSLERİN TESPİTİ

3- MÜLKİYET BİLGİLERİNİN OLUŞTURULMASI 4- HARİTA VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI 5- ARAZİ DERECELENDİRİLMESİ

6- YENİ PARSELASYON İÇİN BLOKLARIN OLUŞTURULMASI

7- ÇİFTÇİ TERCİHLERİNİN ALINMASI

8- PARSELASYONUN YAPILMASI VE İTİRAZLAR 9- YENİ PLANLANIN ARAZİYE APLIKASYONU

(3)

 Toplulaştırma oranının büyüklüğü, toplulaştırmanın başarısının bir göstergesidir. Toplulaştırma oranı iki biçimde tanımlanmaktadır. Ülkemiz toplulaştırma çalışmalarında aşağıdaki eşitlik ile tanımlanmaktadır.

veya,

TO= Eski parsel sayısı / Yeni parsel sayısı

Sayısı Parsel Eski Sayısı Parsel Yeni -Sayısı Parsel Eski % Oranı rma Toplulaştı 

(4)

Sinop- Köyleri

(5)
(6)

(7)

Yeni Mülkiyet ve Bilgi Sisteminin Oluşturulması ve Korunması

(8)

Proje ile Ortalama Parsel Büyüklüğündeki Değişim

Köyler Proje öncesi (m²) Proje sonrası (m²) Karacaören 1232 6119 Bağlıca 1338 6967 Alibeyli 2099 6294

(9)

Proje ile Parsel Sayısı Değişimi

Köyler Projeden Önce Projeden Sonra

Karacaören 1003 185

Bağlıca 612 114

(10)

 Toprak Islahı ve Tarımsal Drenaj

 Arazi Tesviyesi

 Tarla içi Yollar

 Toprak koruma

Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

(11)

9. YENİ TOPLULAŞTIRMA PLANLARININ ARAZİYE APLİKASYONU

- Hazırlanan, yeni mülkiyet durumunu gösteren

parselasyon planlarının mahalline gidilerek aplikasyonu ve ölçümleri yapılır.

- Her bir parselin köşe noktaları ve sınırları yerinde

belirlenip, köşe taşları ile parseller işaretlenmektedir.

- Bu arada köy sınırları da işaretlenmiş olmaktadır.

(12)

10. TESCİL VE YER TESLİMİ:

Yeni parsellerin yerinde aplikasyonu neticesinde çizimi

yapılan haritalar ve koordinat değerleri Kadastro Müdürlüğünce onaylanmaktadır.

Tapu Sicil müdürlüğünce tescilleri yapıldıktan sonra,

Arazi maliki çiftçilere yeni yerleri teslim edilmektedir.

Referanslar

Benzer Belgeler

Belediye Meclisimizin 03.08.2013 tarih 359 sayrlr kararr ile onaylanan parmakoren Mahallesi Yerlegik Alanr 1/5000 Nazrm imar Planr ve 360 sayrh kararryia

Genelde Tapu Alanı (Tapuda kayıtlı olan) ile Hesap Alanı (koordinatlardan hesaplanan) arasında oluşan farklar bu şekilde düzeltilir. İfraz, tevhid, yola terk, yoldan ihdas

Grafikte her şekil 7 birim olsaydı portakalların sayısı kirazdan kaç

derecelendirme işlemi sonrası belirlenen parsel endeksinin çarpılıp 100’e bölünmesiyle parsel değer sayısı (PDS) hesaplanır.  İşletme değer sayısı (İDS) : Malikin

 Pratik yol uzunluğu : Proje haritası üzerinde blok- parsel-sulama-topografya durumu dikkate alınarak oluşturulan yol ağının uzunluğudur. Teorik yol uzunluğundan daha

 eski mülkiyet haritası dikkate alınarak optimizasyon tekniklerine göre hangi işletmelerin hangi bloklara yerleştirileceği belirlenmekte ve bilgisayarda

Karakaya formasyonuna ait kaya ortamların RQD değerlerine göre çok kötü- kötü- orta- iyi - çok iyi kaya kütlesi niteliğinde nokta yük dayanımına göre çok

c) RESTORAN, KAFETERYA, TOPLANTI VE KONFERANS SALONU, FİTNESS, SPA, HAMAM, YÜZME HAVUZU VB. TURİZM FAALİYETLERİNİ DESTEKLEYİCİ NİTELİKTEKİ KULLANIMLARI İHTİVA