• Sonuç bulunamadı

COG133 İNSAN VE ÇEVRE Dersin Sorumlusu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "COG133 İNSAN VE ÇEVRE Dersin Sorumlusu"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Ankara Üniversitesi

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Açık Ders Malzemeleri

Ders izlence Formu Dersin Kodu ve İsmi COG133 İNSAN VE ÇEVRE Dersin Sorumlusu Prof.Dr. Mehmet SOMUNCU Dersin Düzeyi Lisans

Dersin Kredisi Ulusal Kredi 2 / AKTS 4 Dersin Türü Teorik

Dersin İçeriği

Coğrafya insanın içinde yaşadığı çevrenin doğal özelliklerini, insan-doğal çevre etkileşimini ve bu etkileşim sonucu insanın ortaya koyduğu beşeri ve ekonomik etkinlikleri inceleyerek sonuçlarını açıklayan bilimdir. Bu ders, öğrencilerin insan faaliyetleri ile doğal çevre arasındaki ilişkiyi öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, insan ve çevre etkileşimi

konularında teorik bilgiyi derinleştirmek için

planlanmıştır.

Dersin Amacı

Dersi alan öğrencinin çevrebilimleri konusunda temel kavramları ve teorik çerçeveyi öğrenmesi, bu kapsamda insan ve doğa arasındaki ilişkiyi çevrenin

korunması ve sürdürülebilirliği bağlamında

değerlendirebilmesi; mevcut ya da gelecekte ortaya çıkabilecek çevre sorunları konusunda çözümler üretebilmesi beklenmektedir.

Dersin Süresi Haftada 2 saat Eğitim Dili Türkçe

Ön Koşul Dersin ön koşulu yoktur

Önerilen Kaynaklar

Ders temel kaynakları:

TÜMERTEKİN, E. ÖZGÜÇ, N. 2015. Beşeri Coğrafya – İnsan, Kültür, Mekan, (İnsanın Çevre Üzerindeki Değiştirmeleri Bölümü), Çantay Kitabevi, İstanbul. KIŞLALIOĞLU, M., BERKES, F. 2001. Ekoloji ve Çevre

Bilimleri. Remzi Kitabevi, İstanbul. Yardımcı kaynaklar:

Moseley, W.G., Perramond, E., Hapke, H.M, Laris, P. 2014. An Introduction to Human-Environment Geography: Local Dynamics and Global Processes, Wiley Blackwell, Sussex, UK.

(2)

York.

ODUM, E.P., BARRET, G.W. 2008. Ekolojinin Temel İlkeleri, (Çeviri Ed. Kani Işık), Palme Yayıncılık, Ankara

TÜRKİYE ÇEVRE VAKFI. 2001. Ansiklopedik Çevre Sözlüğü. Ankara.

ÇEPEL, N. 1996. Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü. TEMA Vakfı Yayınları, No: 6, İstanbul.

ÇEPEL, N. 2003. Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri. Tübitak Popüler Bilim Kitapları 180, Ankara.

PONTING, C. 2000. Dünyanın Yeşil Tarihi, Çevre ve Uygarlıkların Çöküşü. (Çeviri:Ayşe Başçı-Sander), Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

ERER, S. 1992. Coğrafi Ekolojide Çevre Sorunları Bozulma (Degradasyon) Aşamaları ve Önlemler. İstanbul Üniversitesi Yayın No:3709, İstanbul.

ERİNÇ, S. 1984. Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem Değişiklikleri. İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 3213, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları No: 1, İstanbul.

GÜNEY, E. 2002. Genel Çevre Kirlenmesi. Çantay Kitabevi, İstanbul.

WRIGHT, R.T. 2005. Environmental Science. (Ninth edition), Pearson Education, Inc., New Jersey.

Referanslar

Benzer Belgeler

Ancak insan onuru, yani insanın akıl ve vicdan sahibi bir varlık olarak değerli olduğu bir kere kabul edildikten sonra, insanın yaşam hakkının, özgürlüğünün, düşünce

Yerleşme Coğrafyası: Kır Yerleşmeleri, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:2275, Coğrafya Enstitüsü Yayınları No:98, İstanbul. Ekonomik Coğrafya: Kalkınma ve

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi Yemek verdi ekmek verdi et verdi Kazma ile döğmeyince kıt verdi Benim sâdık yârim kara topraktır Âdem'den bu deme neslim getirdi Bana türlü

meydana gelen nükleer kaza sonrasında atmosfere büyük miktarda fisyon ürünleri salındığı 30 Nisan 1986 günü tüm dünya tarafından öğrenildi.. 3 Mayıs Cumartesi

 Büyük bir kayın ağacının 72 kişinin Büyük bir kayın ağacının 72 kişinin günlük oksijen ihtiyacını karşıladığını günlük oksijen ihtiyacını

Orman ve Su İşleri Bakanı’nın da HES projelerine karşı mücadele edenleri karalamak amacıyla sık sık baş vurduğu, kendi politikalarına karşı duranları vatan hainliği

EGEÇEP ve Ekoloji Kolektifinin ortakla şa açılan davada Danıştayın, ÇED raporu hazırlanmadan, ÇED Olumlu kararı al ınmadan yapılan maden arama faaliyetlerinin hukuka

Dersin İçeriği Bu ders kapsamında ekolojiyle ilgili kavramlar, çevre sorunları ve çevre etiği; çevre eğitiminin çocuğa katkıları; çevre eğitiminde uygulamalar;..