• Sonuç bulunamadı

YDS İçin Önemli Bağlaçlar Listesi - Conjunctions PDF | 58312

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "YDS İçin Önemli Bağlaçlar Listesi - Conjunctions PDF | 58312"

Copied!
7
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)
(2)

Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir.

Bağlaç

88 adet

P. Phrase 6 adet

Toplam

94 adet

(3)

İngilizce

Türkçe

Tür

1.

although

-e rağmen

Bağlaç

Eş Anlamlılar

despite the fact that -e rağmen Bağlaç even though -e rağmen Bağlaç though -e rağmen Bağlaç

2.

though

-e rağmen

Bağlaç

Eş Anlamlılar

although -e rağmen Bağlaç despite the fact that -e rağmen Bağlaç even though -e rağmen Bağlaç

3.

after

-den sonra

Bağlaç

Eş Anlamlılar

once -den sonra Bağlaç

4.

afterwards

ardından

Bağlaç

5.

as

dığı için, çünkü,

-dıkça, -iken, gibi

Bağlaç

Eş Anlamlılar

because -dığı için, çünkü Bağlaç since -dığı için, çünkü, -den beri Bağlaç

6.

because

-dığı için, çünkü

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi Bağlaç since -dığı için, çünkü, -den beri Bağlaç

7.

before

-den önce

Bağlaç

8.

but

fakat, ama, ancak

Bağlaç

Eş Anlamlılar

however ancak, ne kadar... olursaolsun Zarf yet fakat, ama, ancak Bağlaç

9.

except

hariç

Bağlaç

10. if

eğer, -se/sa

Bağlaç

11. meanwhile

bu arada

Bağlaç

Eş Anlamlılar

by the way bu arada P. Phrase

12. moreover

dahası, ayrıca

Bağlaç

Eş Anlamlılar

additionally ayrıca Zarf also ayrıca, -de, -da Bağlaç furthermore ayrıca Bağlaç in addition ayrıca P. Phrase what is more ayrıca Bağlaç

13. nor

ne, ne de

Bağlaç

İngilizce

Türkçe

Tür

14. once

-den sonra

Bağlaç

Eş Anlamlılar

after -den sonra Bağlaç

15. or

ya da, aksi

takdirde

Bağlaç

Eş Anlamlılar

or else aksi takdirde Bağlaç otherwise aksi takdirde Bağlaç

16. provided

koşuluyla

Bağlaç

17. providing

koşuluyla

Bağlaç

Eş Anlamlılar

on condition that koşuluyla Bağlaç provided koşuluyla Bağlaç

18. since

dığı için, çünkü,

-den beri

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as -dığı için, çünkü, -dıkça, -iken, gibi Bağlaç because -dığı için, çünkü Bağlaç

19. so

bu yüzden

Bağlaç

Eş Anlamlılar

consequently bu yüzden Bağlaç hence bu yüzden Bağlaç that is why bu yüzden Bağlaç therefore bu yüzden Bağlaç

20. unless

-mezse, mazsa

Bağlaç

21. until

-e kadar

Bağlaç

22. whatsoever

hiç mi hiç

Bağlaç

23. when

-dığı zaman

Bağlaç

24. whereas

-e rağmen, oysa

Bağlaç

Eş Anlamlılar

while -e rağmen, v-iken, oysa Bağlaç

25. while

-e rağmen, v-iken,

oysa

Bağlaç

Eş Anlamlılar

whereas -e rağmen, oysa Bağlaç

26. yet

fakat, ama, ancak

Bağlaç

Eş Anlamlılar

but fakat, ama, ancak Bağlaç however ancak, ne kadar... olursaolsun Zarf

27. despite the fact

(4)

Eş Anlamlılar

although -e rağmen Bağlaç even though -e rağmen Bağlaç though -e rağmen Bağlaç

28. nonetheless

yine de, buna

rağmen

Bağlaç

Eş Anlamlılar

nevertheless yine de Bağlaç still yine de Bağlaç

29. however

fakat

Bağlaç

Eş Anlamlılar

but fakat, ama, ancak Bağlaç yet fakat, ama, ancak Bağlaç

30. in contrast

aksine

Bağlaç

Eş Anlamlılar

on the contrary aksine P. Phrase

31. on the contrary

aksine

P. Phrase

32. nevertheless

yine de

Bağlaç

Eş Anlamlılar

nonetheless yine de, buna rağmen Bağlaç still yine de Bağlaç

33. still

yine de

Bağlaç

Eş Anlamlılar

nevertheless yine de Bağlaç nonetheless yine de, buna rağmen Bağlaç

34. conversely

aksine

Bağlaç

35. on the other hand

öte yandan

P. Phrase

36. thus

bu yüzden

Bağlaç

Eş Anlamlılar

accordingly bu doğrultuda, buna göre Bağlaç as a result sonuç olarak Bağlaç consequently sonuç olarak , bu nedenle Zarf hence bu yüzden Bağlaç so bu yüzden Bağlaç therefore bu yüzden Bağlaç

37. furthermore

ayrıca

Bağlaç

Eş Anlamlılar

additionally ayrıca Zarf also ayrıca, -de, -da Bağlaç in addition ayrıca P. Phrase moreover dahası, ayrıca Bağlaç what is more ayrıca Bağlaç

38. what is more

ayrıca

Bağlaç

Eş Anlamlılar

additionally ayrıca Zarf also ayrıca, -de, -da Bağlaç furthermore ayrıca Bağlaç in addition ayrıca P. Phrase moreover dahası, ayrıca Bağlaç

39. hence

bu yüzden

Bağlaç

Eş Anlamlılar

consequently bu yüzden Bağlaç so bu yüzden Bağlaç that is why bu yüzden Bağlaç therefore bu yüzden Bağlaç

40. therefore

bu yüzden

Bağlaç

Eş Anlamlılar

consequently bu yüzden Bağlaç hence bu yüzden Bağlaç so bu yüzden Bağlaç that is why bu yüzden Bağlaç

41. consequently

bu yüzden

Bağlaç

Eş Anlamlılar

hence bu yüzden Bağlaç so bu yüzden Bağlaç that is why bu yüzden Bağlaç therefore bu yüzden Bağlaç

42. as a result

sonuç olarak

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as a consequence sonuç olarak Bağlaç

43. as a consequence

sonuç olarak

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as a result sonuç olarak Bağlaç

44. on condition that

koşuluyla

Bağlaç

Eş Anlamlılar

provided koşuluyla Bağlaç providing koşuluyla Bağlaç

45. as long as

-dığı sürece

Bağlaç

Eş Anlamlılar

so long as -dığı sürece Bağlaç

46. so long as

-dığı sürece

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as long as -dığı sürece Bağlaç

47. only if

koşuluyla

Bağlaç

48. suppose that

varsayki

Bağlaç

49. otherwise

aksi takdirde

Bağlaç

Eş Anlamlılar

(5)

İngilizce

Türkçe

Tür

or else aksi takdirde Bağlaç

50. or else

aksi takdirde

Bağlaç

Eş Anlamlılar

or ya da, aksi takdirde Bağlaç otherwise aksi takdirde Bağlaç

51. as soon as

yapar yapmaz

Bağlaç

52. by the time

-dığı zaman, -dığı

zamana kadar

Bağlaç

53. besides

-e ilaveten, ayrıca

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as well as ve de, yanısıra P. Phrase in addition to -e ilaveten P. Phrase

54. just as

tıpkı, tam o anda

Bağlaç

55. as far as

kadar

Bağlaç

Eş Anlamlılar

so far as kadar Bağlaç

56. so that

-sın diye

Bağlaç

57. as if

-mış gibi

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as though -mış gibi Bağlaç

58. as though

-mış gibi

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as if -mış gibi Bağlaç

59. now that

-dığı için

Bağlaç

60. as such

bu bağlamda

Bağlaç

61. no matter

ne olursa olsun

Bağlaç

62. if only

keşke

Bağlaç

63. even when

-dığı zaman bile

Bağlaç

64. even after

-den sonra bile

Bağlaç

65. even before

-den önce bile

Bağlaç

66. even so

öyle olsa bile

Bağlaç

67. even if

-se bile

Bağlaç

68. in order that

-sın diye

P. Phrase

69. by the way

bu arada

P. Phrase

Eş Anlamlılar

in the meantime bu arada, bu süre içinde Bağlaç meanwhile bu arada Bağlaç

70. that is

yani

Bağlaç

İngilizce

Türkçe

Tür

71. accordingly

bu doğrultuda,

buna göre

Bağlaç

72. lest

-mesin diye

Bağlaç

73. by all means

elbette, kuşkusuz

P. Phrase

74. by no means

hiçbir şekilde

P. Phrase

75. also

ayrıca, -de, -da

Bağlaç

Eş Anlamlılar

as well as ve de, yanısıra P. Phrase besides -e ilaveten ( ayrıca) Preposition in addition to -e ilaveten P. Phrase

76. in that

çünkü

Bağlaç

77. in the meantime

bu arada, bu süre

içinde

Bağlaç

Eş Anlamlılar

by the way bu arada P. Phrase meanwhile bu arada Bağlaç

78. as a matter of fact aslında, gerçekte

Bağlaç

Eş Anlamlılar

actually aslında, gerçekte Zarf in fact aslında Zarf in reality aslında (gerçekte) Zarf

79. that is why

bu yüzden

Bağlaç

Eş Anlamlılar

consequently bu yüzden Bağlaç hence bu yüzden Bağlaç so bu yüzden Bağlaç therefore bu yüzden Bağlaç

80. thereby

böylece, bu

nedenle

Bağlaç

81. and so

ve böylece, bu

nedenle

Bağlaç

82. which is why

işte bu yüzden

Bağlaç

Eş Anlamlılar

consequently bu yüzden Bağlaç hence bu yüzden Bağlaç so bu yüzden Bağlaç that is why bu yüzden Bağlaç therefore bu yüzden Bağlaç

83. indeed

gerçekten

Bağlaç

84. in fact

aslında, gerçekten Bağlaç

Eş Anlamlılar

actually aslında, gerçekte Zarf

85. then

o zaman, öyleyse,

ondan sonra

(6)

86. in addition

ayrıca

Bağlaç

Eş Anlamlılar

furthermore ayrıca Bağlaç moreover dahası, ayrıca Bağlaç what is more ayrıca Bağlaç

87. similarly

benzer şekilde

Bağlaç

88. actually

aslında, gerçekten Bağlaç

Eş Anlamlılar

in fact aslında, gerçekten Bağlaç

89. likewise

aynı biçimde,

benzer şekilde

Bağlaç

90. even then

o zaman bile

Bağlaç

91. on the grounds

that

-e dayanarak

Bağlaç

92. additionally

ayrıca

Bağlaç

93. instead

yerine

Bağlaç

94. even though

-e rağmen

Bağlaç

Eş Anlamlılar

although -e rağmen Bağlaç despite the fact that -e rağmen Bağlaç though -e rağmen Bağlaç

(7)

Referanslar

Benzer Belgeler

A) Ek olan -de/-da birleşik yazılır. B) Bağlaç halindeki de/da’lar, te/ ta şekline dönüşebilir. C) Ek olan -de/-da cümleden çıkarılınca anlam bozulur. D) Bağlaç

A) Ne sal iledir, ne mal iledir Beyim ululuk kemâl iledir. B) Güneş balçık ile asla sıvanmaz Hakikat acıdır bir dem tatlanmaz. C) Çıktım yücesine seyran eyledim.

Olayların sebebini açıklarken genellikle şu ifadeleri kullanırız: “ çünkü, için, dolayısıyla, bu sebeple, bu yüzden, bundan dolayı…”.. Top oynarken düştüm

“çünkü , için, , bu nedenle, bu yüzden, olduğu için, , ……… dan-den dolayı”.. Aşağıdaki cümlelerin sebep ve

Olayların sebebini açıklarken genellikle şu ifadeleri kullanırız: “ çünkü, için, dolayısıyla, bu sebeple, bu yüzden, bundan dolayı…”.. Top oynarken düştüm

İstatistiksel olarak un tipleri açısından unların riboflavin miktarı ortalamaları arasındaki farklılıklar çok önemli bulunmuş (p  0.01), ancak fabrikalar

Overall physical and mechanical properties of wheat straw, wood fibers and straw-wood fiber mixture MDF boards made under the conditions of 150 °C, 6 minutes pressing time and

Buğday bitkisinin azot kapsamı üzerine artan miktarlarda uygulanan azotun etkisi önemli (p<0.01) olmuş (Tablo 3) ve tüm bor düzeylerinde uygulanan azota