HP Photosmart A430 series. Kullanıcı Kılavuzu

Tam metin

(1)

HP Photosmart A430 series

Kullanıcı Kılavuzu

(2)
(3)

HP Photosmart A430 series yazıcı

HP Photosmart A430 series Kullanıcı Kılavuzu

(4)

Telif hakları ve ticari markalar

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Hewlett-Packard Company bildirimleri

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Tüm hakları saklıdır. Telif hakları yasalarının izin verdiği durumlar dışında, Hewlett-Packard tarafından önceden verilmiş yazılı izin olmaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir.

Bu belge içindeki hiçbir şey ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett- Packard Development Company, L.P mülkiyetindedir.

Secure Digital logosu SD Association'ın ticari markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

Ürünün Yasal Model Numarası:

VCVRA-0501. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Photosmart A430 series) veya ürün numarasıyla (Q7031A) karıştırılmamalıdır.

Çevre beyanları

Çevre Yönetimi bilgisi için elektronik Yardım'a bakın.

(5)

İçindekiler

1 Hoş geldiniz...3

Daha fazla bilgi edinin...4

Yazıcı parçaları...4

İsteğe bağlı aksesuarlar...11

Yazıcı menülerini kullanma...12

2 Fotoğraf bastırmaya genel bakış...15

Baştan sona bastırma...15

3 Kağıtla ilgili temel bilgiler...17

Kağıt seçme ve yükleme...17

Bastırma işi için en iyi kağıdı seçme...17

Kağıt yükleme...17

4 Bastırmayla ilgili temel bilgiler...19

Fotoğraf makinenizi yükleme istasyonuna yerleştirme...19

Yükleme istasyonuna takılı bir fotoğraf makinesinden bastırma...20

Bastırılacak fotoğrafları görüntüleme...20

Fotoğraf bastırma...21

Baskı kalitesini ayarlama...22

Fotoğrafı Onar özelliğini kullanarak fotoğraflarınızın kalitesini artırma...23

5 Özel projeler...25

Panorama fotoğrafları bastırma...25

Vesikalık fotoğraf bastırma...25

Fotoğrafa kenarlık ekleme...26

Fotoğrafları televizyonda görüntüleme...26

6 Diğer aygıtlardan bastırma...27

PictBridge onaylı fotoğraf makinesi...27

PictBridge onaylı bir fotoğraf makinesinden bastırma...27

Bluetooth kablosuz aygıtı...27

Bluetooth bağlantısını yapma...27

Bluetooth özellikli bir aygıttan bastırma...28

Bilgisayar...28

HP Photosmart Essential, HP Photosmart Premier, HP Photosmart Mac ve HP Photosmart Paylaşımı hakkında...28

Bilgisayara aktarma...29

7 Yazıcının bakımını yapma ve taşıma...31

Yazıcı kartuşunu değiştirme...31

Yazıcıyı temizleme ve bakımını yapma...32

Yazıcının dışını temizleme...33

Yazıcı kartuşunu otomatik temizleme...33

Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme...34

Sınama sayfası bastırma...34

Yazıcı kartuşunu hizalama...35

HP Photosmart yazılımını güncelleştirme...36

Yazıcıyı ve yazıcı kartuşunu saklama...37

(6)

Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma...38

Yazıcıyı taşıma...39

8 Sorun giderme...41

Yazıcı donanım problemleri...41

Baskı sorunları...46

Bluetooth bastırma sorunları...50

Hata mesajları...50

9 Belirtimler...53

Sistem gereksinimleri...53

Yazıcı özellikleri...53

10 HP destek...57

Destek işlemleri...57

Telefonla HP desteği...57

Telefon desteği süresi...57

Arama yapma...57

Telefon desteği süresinden sonra...58

Ek garanti seçenekleri...58

HP Garantisi...59

A HP Photosmart A430 series menüleri...61

Yazıcı menüleri...61

Dizin...63

(7)

1 Hoş geldiniz

HP Photosmart ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz! HP Photosmart series, fotoğraf makinesi ve yazıcıyı kullanımı kolay tek bir aygıtta bir araya getiren yenilikçi bir üründür. Yazıcı, kırmızı göz sorununu giderme gibi HP Real Life teknolojilerini kullanarak bilgisayarla ya da bilgisayarsız daha iyi baskılar almanızı sağlar.

Not Bu kılavuzda yazıcıya yapılan göndermeler, fotoğraf makinesi dışındaki HP Photosmart series parçalarla ilgilidir.

İşte yazıcınızla yapabileceklerinizden bazıları:

Fotoğrafı Onar teknikleri uygulayın

Bkz. Fotoğrafı Onar özelliğini kullanarak fotoğraflarınızın kalitesini artırma sayfa 23.

Fotoğrafları televizyonda görüntüleyin

Bkz. Fotoğrafları televizyonda görüntüleme sayfa 26.

Vesikalık fotoğraflar bastırın

Bkz. Vesikalık fotoğraf bastırma sayfa 25.

Panorama fotoğrafları bastırın

Bkz. Panorama fotoğrafları bastırma sayfa 25.

Bilgisayar kullanmadan kenarlıksız fotoğraflar bastırın

Bkz. Fotoğraf bastırma sayfa 21.

Dekoratif kenarlık ekleyerek yaratıcılığınızı açığa çıkarın

Bkz. Kenarlık eklemek için sayfa 26.

(8)

Daha fazla bilgi edinin

Yeni HP Photosmart A430 series ürününüz aşağıdaki belgelerle birlikte gelir:

Hızlı Başlangıç Kılavuzu: Yazıcı ve fotoğraf makinesinin nasıl kurulacağını ve HP Photosmart yazılımının nasıl yükleneceğini açıklayan kurulum yönergeleri.

Öncelikle bu belgeyi okuyun.

Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu: Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu, şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kılavuz, yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.

Elektronik Yardım: Elektronik Yardım, yazıcının bilgisayarla nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.

Fotoğraf Makinesi Kullanıcı Kılavuzu: Bu belge fotoğraf makinesi ile nasıl fotoğraf çekileceğini anlatmakta ve sorun giderme ve bakım ile ilgili bilgiler içermektedir.

Fotoğraf makinesi belgeleri elektronik biçimde sağlanmıştır ve fotoğraf makinesini satın aldığınız yere ve ayrı şekilde satın alıp almadığınıza bağlı olarak aşağıdaki konumlardan birinde bulunabilir:

– Avrupa, Orta Doğu, Afrika veya Latin Amerika: Fotoğraf makinesi ve yazıcıyı birleşik bir ürün olarak satın aldıysanız, fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu, birleşik ürününüzde bulunan HP Photosmart Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde verilir. Fotoğraf makinesini ayrı olarak satın aldıysanız, fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu, fotoğraf makinesine dahil olan HP Photosmart yazılım CD'sinde verilir. CD'deki fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na erişmeyle ilgili yönergeler için, fotoğraf makinenizle beraber gelen basılı Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

– Kuzey Amerika: Fotoğraf makinesi ile yazıcıyı birleşik bir ürün olarak satın aldıysanız, fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu, birleşik ürününüzde bulunan HP Photosmart yazılım CD'sinde verilir. Fotoğraf makinesini ayrı olarak satın aldıysanız, fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu, fotoğraf makinenizle birlikte gelen HP Photosmart yazılım CD'sinde verilir. CD'deki fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na erişmeyle ilgili yönergeler için fotoğraf makinenizle beraber gelen basılı Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın.

Fotoğraf Makinesi Yardım Menüsü: Fotoğraf makinesindeki Yardım menüsü, yardımcı bastırma ipuçları ve fotoğraf makinesi ekranındaki temel yazıcı özellikleri hakkındaki bilgileri okumanızı sağlar. Yardım menüsünü görüntüleme hakkında bilgi için, bkz. Yazıcı menülerini kullanma sayfa 12. Fotoğraf makinesi yazıcıya

yerleştirilmediyse Yardım menüsü değişiklik gösterebilir.

HP Photosmart yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra elektronik Yardım'ı bilgisayarınızda görüntüleyebilirsiniz.

Windows: Başlat menüsünden, Programlar veya Tüm Programlar'ı seçip işaretçiyi HP, HP Photosmart A430 series öğesinin üzerine getirin ve daha sonra Photosmart Yardım'ı tıklatın.

Mac: Finder'da Help (Yardım), Mac Help'i (Mac Yardım) ve daha sonra da Library (Kitaplık), HP Photosmart Printer Help'i (Yazıcı Yardımı) seçin.

Yazıcı parçaları

Bölüm 1

(9)

1

3

2

Önden görünüm (Kapalı)

1 Kontrol paneli: Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin.

2 Kamera yükleme istasyonu kapağı: Kamerayı yazıcıdaki yükleme istasyonuna takmak için bu kapağı açın.

3 Çıkış tepsisi (kapalı): Bastırmak veya PictBridge onaylı bir dijital fotoğraf makinesini ya da isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü yazıcının ön tarafındaki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına takmak için burayı açın. Yazıcının uzaktan kumandasını kullanmak istediğinizde de bu bölüm açık olmalıdır.

1

7 6

8 2

3

4 5 Önden görünüm (açık)

1 Giriş tepsisi: Kağıdı buraya yükleyin. Önce çıkış tepsisini açın. Çıkış tepsisini açtığınızda giriş tepsisi de otomatik olarak açılır. Giriş tepsisini kapatmak için önce çıkış tepsisini kapatmalısınız.

2 Giriş tepsisi uzantısı: Kağıdı desteklemesi için dışarı çekin.

3 Kağıt eni kılavuzu: Kağıdı gerektiği gibi yerleştirmek için yüklü olan kağıdın genişliğine kaydırın.

4 Yazıcı kartuşu kapağı: HP 110 Üç renkli Inkjet yazıcı kartuşunu takmak veya çıkarmak için açın.

5 Çıkış tepsisi (açık): Yazıcı baskıları buraya bırakır. Çıkış tepsisini açtığınızda giriş tepsisi de otomatik olarak açılır.

6 Kızılötesi sensörü: Televizyonla uzaktan kumanda iletişimini algılar.

7 Kamera bağlantı noktası: Bu bağlantı noktasına bir PictBridge dijital kamera veya isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü takın.

(10)

1 2 3

Yazıcının arkası

1 USB bağlantı noktası: Verilen USB kablosunu buraya takarak yazıcıyı bilgisayara bağlayın.

2 Video bağlantı noktası: Fotoğrafları televizyonda görüntülemek üzere yazıcıyı kullanmak için video kablosunu buraya takın.

3 Güç kablosu bağlantısı: Güç kablosunu buraya bağlayın.

1 2

8 7

3 4 5 6

Kontrol paneli

1 Açık: Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın. Yazıya yerleştirilmiş bir fotoğraf makineniz varsa bu düğme onu da kapatıp açacaktır.

2 Kaydet: Fotoğrafları yazıcıya yerleştirilmiş fotoğraf makinesinden bağlı bir bilgisayara aktarmak için basın.

3 Fotoğrafı Onar: Fotoğrafı Onar özelliğini açmak veya kapatmak için basın. Bkz. Fotoğrafı Onar özelliğini kullanarak fotoğraflarınızın kalitesini artırma sayfa 23.

4 Bastır: Geçerli fotoğrafı bastırmak için basın. Her basışta aynı fotoğraf tekrar bastırılır.

5 4 yönlü ok düğmesi: Fotoğraflar veya menüler arasında gezinmek için 4 yönlü ok düğmesine basın. Bir menüyü açmak/kapatmak veya bir fotoğraf seçmek için Menü/Tamam düğmesine basın.

6 Yakınlaştır: Yakınlaştırma moduna girmek için Yakınlaştır + düğmesine basın. Arka arkaya her basışta resim büyütülür. Küçük resimler halinde görüntüleme yapılırken Yakınlaştır + düğmesine basarsanız geçerli resim tam boyutunda görüntülenir. Yakınlaştırılmış bir resmi görüntülerken Yakınlaştır - düğmesine basarsanız yakınlaştırma düzeyi azalır. Bir fotoğrafı tam boyutunda görüntülerken Yakınlaştır - düğmesine basmak, aynı anda birçok fotoğrafı küçük resimler halinde görüntülemenizi sağlar.

7 Cancel: Bir baskı işlemini durdurmak için basın.

Bölüm 1

(11)

1 7 6 2

4

3 5

Gösterge ışıkları

1 Yazıcı pil ışığı: İsteğe bağlı pil takılı ve tam olarak şarj edilmişse yeşil ışık sürekli yanar, pil şarj oluyorsa yeşil ışık yanıp söner.

2 Açık ışığı: Yazıcı açıksa sürekli yeşil yanar ve yazıcı açılırken veya kapanırken yanıp söner.

3 Fotoğrafı Onar ışığı: Fotoğrafı Onar özelliği açıksa sürekli yeşil ışık yanar.

4 Durum ışığı: Bir hata varsa veya kullanıcı müdahalesi gerekiyorsa kırmızı renkte yanıp söner.

Fotoğraf makinesi ekranındaki hata mesajı sorunu açıklar.

5 Bastırma ışığı: Yazıcı baskıya hazırsa sürekli yeşil yanar, yazıcı bastırıyorsa yeşil rente yanıp söner.

6 Video durum ışığı: Fotoğrafları bağlı bir televizyon ekranında görüntülüyorsanız yeşil ışık sürekli yanar.

7 Fotoğraf makinesi pil ışığı: Fotoğraf makinesi pili şarj edilmişse yeşil ışık sürekli yanar, pil şarj oluyorsa yeşil ışık yanıp söner. Yazıcıya tam şarj edilmiş bir fotoğraf makinesi yerleştirirseniz, fotoğraf makinesi pil ışığı söner.

(12)

1 2 3 4

5

6 6

8

7

Fotoğraf özet ekranı

1 HP Photosmart Paylaşımı durumu: HP Photosmart Paylaşımı kullanarak dağıtmak için seçilen fotoğraf sayısını (varsa) görüntüler. Daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

2 DPOF bastırma durumu: Fotoğraf makinesinde DPOF (Digital Print Order Format - Dijital Bastırma Sırası Biçimi) baskı için seçilmiş olan fotoğraf sayısını görüntüler.

3 Fotoğraf makinesi pil göstergesi: Fotoğraf makinesi pillerinin şarj düzeyini gösterir.

4 Fotoğraf makinesi bellek kartı: Fotoğraf makinesine bir bellek kartı takıldığında görüntülenir.

5 Yazıcı pil göstergesi: Takılıysa, isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili'nin şarj düzeyini gösterir.

6 Gezinti okları: Bu oklar yazıcı kontrol panelindeki veya düğmelerine basarak göz atabileceğiniz başka fotoğraflar olduğunu belirtir.

7 Mesaj alanı: Yazıcı mesajlarını görüntüler.

8 Mürekkep düzeyi göstergesi: HP 110 Üç renkli Inkjet yazıcı kartuşu mürekkep düzeyini gösterir.

Bölüm 1

(13)

1

2 3 4

Dahili pil bölmesi

1 Pil bölmesi kapağı: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili'ni takmak için yazıcının alt kısmında yer alan bu kapağı açın.

2 Dahili Pil: Tam olarak şarj edilmiş HP Photosmart Dahili Pili ile yaklaşık 75 fotoğraf bastırılabilir. Bu pili ayrıca satın almalısınız.

3 Dahili pil bölmesi: İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pilini buraya takın.

4 Pil bölmesi düğmesi: Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.

Dikkat uyarısı Pil bölmesi kapağını açmadan önce her zaman için yazıcı güç kablosunu prizden çıkardığınızdan emin olun. Pil üzerindeki bakır temas noktalarına veya pil bölmesindeki temas noktalarına dokunmayın.

(14)

1

8 9

2

5 4

7 6 3

Uzaktan kumanda

1 TV: Fotoğrafları bağlı bir televizyonun ekranında veya fotoğraf makinesi ekranında görüntüleme arasında geçiş yapmak için basın.

2 Oynat/Duraklat: Fotoğrafları slayt gösterisi veya her seferde tek bir görüntü şeklinde görüntülemek arasında geçiş yapmak için basın.

3 Gezinti düğmeleri: Fotoğraflar veya menüler arasında gezinmek için okları kullanın. Bir menüyü açmak/kapatmak veya bir menü seçeneğini seçmek için Menü/Tamam düğmesine basın.

4 Paylaş: HP Photosmart Share özelliğini fotoğraf makinesinde ayarlamak üzere fotoğraf makinesindeki HP Photosmart Express menüsünü açmak için basın. Daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

5 Bastır: Geçerli fotoğrafı bastırmak için basın. Her basışta aynı fotoğraf tekrar bastırılır.

6 İptal: Baskıyı iptal etmek için basın.

7 Döndür: Döndür menü seçeneğini açmak için basın. Geçerli fotoğrafı saat yönünde çevirmek için Döndür'ü seçin. Geçerli fotoğraf bir video klipse devre dışıdır.

8 Yakınlaştır -: Yakınlaştırılmış bir resmi görüntülerken Yakınlaştır - düğmesine basarsanız yakınlaştırma düzeyi azalır. Bir fotoğrafı tam boyutta görüntülerken bir çok fotoğrafı küçük resimler halinde görüntülemek için Yakınlaştır - düğmesine basın.

9 Yakınlaştır +: Yakınlaştırma moduna girmek için basın. Arka arkaya her basışta yakınlaştırma düzeyi artar. Küçük resimler halinde görüntüleme yapılırken Yakınlaştır + düğmesine basarsanız geçerli fotoğraf tam boyutunda görüntülenir.

Uzaktan kumanda özellikle fotoğrafları bağlı bir televizyonda görüntülerken yazıcıyı kullanmanız için tasarlanmıştır. Bu uzaktan kumanda, sizin takmanız gereken, birlikte verilmiş bir CR2025 pili kullanır. Uzaktan kumandayı kullanmak için yazıcıdaki çıkış tepsisini açmalısınız.

Bölüm 1

(15)

Uzaktan kumanda pilini takmak için

1. Kumandanın arkasındaki pil bölmesi kapağını çıkarın.

2. Verilen pili gösterildiği gibi + ucu yukarı gelecek şekilde takın.

3. Kapağı tekrar yerine takın.

İsteğe bağlı aksesuarlar

Yazıcının her yerde ve her zaman baskı yapmasını sağlamak üzere taşınabilirliğini artıran birçok aksesuar vardır. Aksesuarların görünümü burada gösterilenlerden farklı olabilir.

Fotoğraf makinesi aksesuarları için, fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

HP Photosmart Dahili Pili

HP Photosmart Dahili Pili yazıcınızı istediğiniz yere götürmenize olanak sağlar.

Takılı bir HP Photosmart Dahili Pili takılıysa, kontrol paneli ve fotoğraf makinesi ekranındaki yazıcı pili ışığı pil durumunu gösterir.

Yazıcı AC gücüne bağlıyken

● Yazıcı pili ışığı, pil tam olarak şarj edilmiş ise açık, şarj oluyorsa yanıp söner durumdadır.

(16)

fotoğraf makinesini yerleştirirseniz herhangi bir pil simgesi görünmez ve yazıcı kontrol panelindeki fotoğraf makinesi pil ışığı söner.

Yazıcı pil gücüyle çalışırken

● Yazıcı pil ışığı sönüktür.

● Pil tam olarak şarj edilmişse fotoğraf makinesi ekranında herhangi bir simge görünmez.

● Fotoğraf makinesi ekranı; Düşük, Çok Düşük ve Boş durumları simgelerini görüntüler. Fotoğraf makinesi modeline bağlı olarak, ekranda Dolu, Çok İyi ve İyi simgeleri de gösterilebilir. Mesajlar fotoğraf makinesi ekranında da görünür.

HP Photosmart Taşıma Çantası

Hafif ve dayanıklı HP Photosmart Taşıma Çantası, yolculuk sırasında sorunsuz bastırma için gerekli olan her şeyi saklar ve korur.

HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü

HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü, yazıcının ön tarafındaki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına takılır ve bastırmak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır.

Yazıcı menülerini kullanma

Yazıcı menüleri; fotoğrafları bastırma ve görüntüleme, yardım alma ve daha fazlası için birçok özellik içermektedir. Menüler açıkken, ekranda görüntülenmekte olan fotoğrafın üzerinde görüntülenir. Kamera ekranın üst kısmındaki sekmeli arabirim yoluyla menüleri açabilirsiniz. Kamera yükleme istasyonuna takılı değilken menüler farklı seçenekler sunar. Daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

1 2

Bölüm 1

(17)

İpucu Menüler birçok kullanışlı komut ve seçenek içermektedir, ancak bastırma gibi sık kullanılan işlevler yazıcı kontrol panelindeki tek bir tuşla kullanılabilir.

Yazıcı menülerini kullanmak için

1. Fotoğraf makinesi kapalıyken yazıcının üstündeki yükleme yerine takın. Daha fazla bilgi için, bkz. Fotoğraf makinenizi yükleme istasyonuna yerleştirme sayfa 19.

2. Menüyü açmak için Menu/OK (3) (Menü/Tamam) düğmesine, menüde gezinmek için 4 yönlü ok düğmesine basın.

3. Fotoğraf makinesi ekranının üst kısmında sekmeler halinde görünen menüler arasında gezinmek için (1) veya (2) düğmelerine basın. Her menü altındaki seçenekleri açmak için veya düğmesine basın. Erişilemeyen menü seçenekleri soluk görünür.

4. Bir seçeneği seçmek için Menu/OK (Menü/Tamam) tuşuna basın.

5. Farklı bir menüye geçmek için, geçerli menü sekmesi seçilene kadar tuşuna basın.

6. Menülerden çıkmak için geçerli menüde EXIT (ÇIKIŞ) ve sonra da Menu/OK (Menü/

Tamam) düğmesine basın. Ayrıca geçerli menü sekmesi seçilene

kadar düğmesine basıp sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine de basabilirsiniz.

Not Yazıcı menü seçeneklerinin bir listesi için, bkz. Yazıcı menüleri sayfa 61.

Share (Paylaşım) menüsü yalnızca uzaktan kumanda üzerindeki Paylaşım düğmesine bastığınızda kullanılabilir. Daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

1

Shate (Paylaşım) menüsünü kullanmak için

1. Fotoğraf makinesini yazıcının üstündeki fotoğraf makinesi yükleme istasyonuna takın. Daha fazla bilgi için, bkz. Fotoğraf makinenizi yükleme istasyonuna yerleştirme sayfa 19.

2. Menüyü açmak için uzaktan kumanda üzerindeki Paylaşım (1) tuşuna basın.

(18)

Bölüm 1

(19)

2 Fotoğraf bastırmaya genel bakış

Baştan sona bastırma

1. Adım

Kağıt seçin ve yükleyin. Mükemmel sonuçlar için HP Gelişmiş Fotoğraf kağıdı kullanın.

Bkz. Kağıt seçme ve yükleme sayfa 17.

2. Adım

Fotoğraf makinenizi yükleme istasyonuna yerleştirin Bkz. Diğer aygıtlardan bastırma sayfa 27 ve Yükleme istasyonuna takılı bir fotoğraf makinesinden bastırma sayfa 20.

(20)

3. Adım

Bastırılacak fotoğrafları görüntüleyin ve kararlaştırın

Bkz. Fotoğraf dizini bastırmak için sayfa 22.

Fotoğraf Dizini 4. Adım

Fotoğraflarınızı bastırın Bkz. Fotoğraf bastırma sayfa 21.

Bölüm 2

(devamı)

(21)

3 Kağıtla ilgili temel bilgiler

Kağıt seçme ve yükleme

Baskı işiniz için doğru kağıdı nasıl seçeceğinizi ve bastırma için giriş tepsisine nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.

Bastırma işi için en iyi kağıdı seçme

HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı kullanın. Bu kağıt, güzel fotoğraflar oluşturmak üzere özellikle yazıcınızdaki mürekkeple kullanılmak için tasarlanmıştır. Diğer fotoğraf kağıtları kötü sonuçlara neden olabilir.

HP tarafından tasarlanan inkjet kağıtlarının listesini görmek veya sarf malzemesi satın almak için aşağıdaki adreslere gidin:

● www.hpshopping.com (ABD)

● www.hpshopping.ca (Kanada)

● www.hp.com/eur/hpoptions (Avrupa)

● www.hp.com (Diğer tüm ülkeler/bölgeler)

Yazıcı varsayılan olarak, HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdına en iyi kalitede fotoğraf bastırmak için ayarlanmıştır. Başka türde bir kağıda bastırırsanız, yazıcı menüsünden kağıt türünü değiştirmeyi unutmayın. Bkz. Kağıt türünü değiştirmek için sayfa 18.

Kağıt yükleme

Kağıt yükleme ipuçları:

● Fotoğraf kağıdı, dizin kartları, L boyutlu kartlar, A-6 kartları veya panoramik kağıt üzerine bastırabilirsiniz.

● Kağıt yüklemeden önce, kağıda yer açmak üzere kağıt eni kılavuzunu kaydırın.

● Aynı anda yalnızca bir tür ve boyutta kağıt yükleyin. Giriş tepsisine farklı türlerde veya boyutlarda kağıt koymayın.

Panorama baskı için 10 x 30 cm (4 x 12 inç) boyutunda 10 adetten fazla fotoğraf kağıdı yüklemeyin. On adetten fazla kağıt yüklemek kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.

10 x 15 cm (4 x 6 inç) boyutunda 20 adetten fazla fotoğraf kağıdı yüklemeyin.

10 x 15 cm (4 x 6 inç) boyutunda 10 adetten fazla HP Kendiliğinden Yapışan Fotoğraf Kağıdı yüklemeyin. On sayfadan fazla kağıt yüklemek kağıt besleme sorunlarına neden olabilir.

● Şeritli kağıt kullanıyorsanız, kağıdı şeritli kısmı içeri en son girecek şekilde yükleyin.

(22)

1

2

3 1 Giriş tepsisi

2 Kağıt eni kılavuzu 3 Çıkış tepsisi

Kağıt yüklemek için

1. Çıkış tepsisini açın. Giriş tepsisi otomatik olarak açılır.

2. Bastırılacak veya parlak tarafı yazıcının önüne doğru bakacak şekilde, en fazla 20 sayfa fotoğraf kağıdı yükleyin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, kağıdı şeritli kısmı içeri en son girecek şekilde yükleyin. Yüklerken, kağıdı giriş tepsisinin sol tarafına kaydırın ve durana kadar sıkıca aşağı doğru itin.

3. Kağıt eni kılavuzunu, kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.

Kağıt türünü değiştirmek için

İpucu Önerilen HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdından farklı türde bir kağıda bastırıyorsanız, daha iyi bir sonuç almak için kağıt türünü değiştirdiğinizden emin olun. En iyi kalite yalnızca HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı ile elde edilebilir.

1. Yazıcı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

2. Tools (Araçlar) seçeneğini belirlemek için düğmesine ve sonra Menu/OK (Menü/

Tamam) düğmesine basın.

3. Paper type (Kağıt türü) seçeneğini belirlemek için düğmesine ve daha sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

4. Aşağıdaki kağıt türlerinden birini seçmek için tuşuna basın:

HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı (varsayılan)HP Premium Fotoğraf Kağıdı

Diğer FotoğrafDiğer Düz

5. Menu/OK (Menü/Tamam) tuşuna basın.

Bölüm 3

(23)

4 Bastırmayla ilgili temel bilgiler

Yazıcınız bilgisayar kullanmadan mükemmel baskılar almanıza olanak tanır. Hızlı Başlangıç kılavuzuyla birlikte gelen yönergeleri kullanarak yazıcıyı kurduktan sonra fotoğraflarınızı bastırmaya yalnızca birkaç adım kalmıştır. Bu bölümde aşağıdaki konular bulunmaktadır:

Fotoğraf makinenizi yükleme istasyonuna yerleştirme sayfa 19

Yükleme istasyonuna takılı bir fotoğraf makinesinden bastırma sayfa 20

Baskı kalitesini ayarlama sayfa 22

Fotoğrafı Onar özelliğini kullanarak fotoğraflarınızın kalitesini artırma sayfa 23 Not Aşağıdaki yönergelerin hepsi, aksi belirtilmedikçe, yazıcı kontrol paneli üzerindeki düğmelerin kullanımı ile ilgilidir. Ayrıca fotoğraf makinesi yükleme istasyonuna takılıyken çoğu fotoğraf makinesi düğmesinin devre dışı olduğunu unutmayın. Bunun tek istisnası, yalnızca fotoğraf makinesini açıp kapatan AÇIK/

KAPALI düğmesidir.

Fotoğraf makinenizi yükleme istasyonuna yerleştirme

Fotoğraf makinesi ile çektiğiniz fotoğrafları bastırmak için fotoğraf makinesini yazıcıdaki yükleme istasyonuna takın. Fotoğraf makinesini istasyona yalnızca KAPALI iken takın.

Not Uyumlu olmayan bir fotoğraf makinesini yazıcıya takmaya çalışmayın.

Uyumlu fotoğraf makineleri, HP Photosmart M425, M525, M627, R827 ve R967 modelleridir.

Dikkat uyarısı Baskı sırasında fotoğraf makinesini yükleme istasyonundan çıkarmayın. Baskı sırasında fotoğraf makinesini yükleme istasyonundan çıkarırsanız tüm baskı işleri iptal edilecektir.

Not Yazıcının ön tarafındaki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına, PictBridge onaylı bir fotoğraf makinesini de, beraberinde gelen USB kablosunu kullanarak takabilirsiniz. Bununla beraber, HP Photosmart A430 series fotoğraf makinesi yazıcıya takılıysa başka bir fotoğraf makinesi takamazsınız. Bkz. PictBridge onaylı fotoğraf makinesi sayfa 27.

(24)

Fotoğraf makinesini yazıcı üzerindeki yükleme istasyonuna takmak için 1. Kapalıysa, kamera yükleme istasyonu kapağını açın.

2. Fotoğraf makinesinin ekranı size bakacak ve makinenin alt tarafı aşağıya gelecek şekilde tutun.

3. Kameranın kapalı olduğundan emin olun.

4. Yükleme istasyonundaki konektör çıkıntısı kameranın altındaki konektör deliğine girecek şekilde kamerayı yükleme istasyonuna bastırın.

5. Çoğu durumda, fotoğraf makinesini taktığınızda hem yazıcı hem de fotoğraf makinesi açılır. Açılmazsa, yazıcı kontrol paneli üzerindeki Açık düğmesine basın.

Not Fotoğraf makinesi takılıyken sekiz dakika boyunca kullanılmaması durumunda fotoğraf makinesi ekranı kararır. Bağlı bir bilgisayardan ya da Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanan bir aygıttan bir bastırma işi gönderirseniz veya yazıcı üzerindeki herhangi bir tuşa basarsanız fotoğraf makinesi ekranı yeniden açılır. On dakika boyunca kullanılmadığında fotoğraf makinesi ekranı tamamen kapanır. Ekranı yeniden açmak için yazıcı kontrol panelindeki Açık düğmesine basın.

Yükleme istasyonuna takılı bir fotoğraf makinesinden bastırma

Doğrudan yükleme istasyonuna takılı bir fotoğraf makinesinden fotoğraf bastırmak, dijital fotoğraflarınızı etkileyici baskılara dönüştürmenin en kolay ve en hızlı yoludur. Bu bölümde aşağıdaki konular bulunmaktadır:

Bastırılacak fotoğrafları görüntüleme sayfa 20

Fotoğraf bastırma sayfa 21

● Bastırılacak fotoğrafları görüntüleme

● Fotoğraf bastırma

Bastırılacak fotoğrafları görüntüleme

Fotoğraf makinesi ekranından göz atabilir ve bastırabilirsiniz.

Bastırmak istediğiniz fotoğrafları, yazıcı kontrol panelini kullanarak seçebilirsiniz.

Fotoğraf makinesinin dahili belleğinde veya isteğe bağlı bir bellek kartında fotoğraf olduğundan ve fotoğraf makinesinin yükleme istasyonuna takılı olduğundan emin olun.

Not Ayrıca yazıcıyı verilen video kablosuyla televizyona bağladıktan sonra fotoğraflarınızı televizyonda da görüntüleyebilirsiniz. Bkz. Fotoğrafları televizyonda görüntüleme sayfa 26.

Fotoğrafları birer birer görüntülemek için

➔ Yazıcı kontrol panelindeki veya düğmelerine basarak fotoğraf makinesindeki fotoğraflara göz atın.

Bölüm 4

(25)

Fotoğrafları küçük resimler halinde görüntülemek için

1. Yazıcı kontrol panelindeki Yakınlaştır - düğmesine basarak fotoğrafları küçük resimler halinde görüntüleyin.

2. Yazıcı kontrol panelindeki 4 yönlü ok düğmesine basarak küçük resimlere göz atın.

Seçili olan fotoğraf (1) sarı bir çerçeve ile vurgulanır.

1

Fotoğraf bastırma

Önemli: Fotoğraflarınız hemen kurur ve bastırıldıktan hemen sonra tutulabilir. Bununla beraber HP, yeni bastırılmış bir fotoğrafı diğer fotoğraflarla bir araya koymadan veya albüme yerleştirmeden önce, renklerin tamamen ortaya çıkması için fotoğrafın basılı yüzeyinin 5-10 dakika kadar havayla temas etmesine izin vermenizi önerir.

Geçerli fotoğrafı bastırmak için

1. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

2. Menü seçenekleri arasında gezinmek için 4 yönlü ok düğmesine ve daha sonra da Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Aşağıdaki düzen boyutlarından birini seçmek için düğmesine ve sonra da Menu/

OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

– Tam Boyut

– Sayfa başına 2 Fotoğraf – Sayfa başına 4 Fotoğraf

4. Bastırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için veya tuşuna basın.

5. Fotoğrafı seçmek için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın. Bastırma kutusu bir onay işareti ve bir rakamını gösterir.

6. Bastırmak istediğiniz seçili fotoğrafın her kopyası için bir kez Yazdır düğmesine basın.

Fotoğraf seçimini iptal etmek için

➔ Seçili fotoğrafa gitmek için veya düğmesine ve sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın. Onay işareti, bastırma kutusu simgesinden kaybolur.

Seçili fotoğrafların birden çok kopyasını bastırmak için

1. Bastırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için veya düğmesine basın.

(26)

3. Seçili fotoğrafın her kopyası için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine bir kez basın.

Bastırma kutusu, bastırılacak olan seçili fotoğrafın kopya adedini görüntüler.

4. Yazdır düğmesine basın.

Sadece yeni fotoğrafları bastırmak için

Not Yeni fotoğraflar, fotoğraf makinesinin yazıcıya son takılışından veya kapatılmasından sonra çekilen fotoğraflardır.

1. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

2. Print New (Yenileri Bastır) seçeneğini belirlemek için düğmesine ve sonra Menu/

OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Sayfa düzenini seçmek için düğmesine ve sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Tüm fotoğrafları bastırmak için

1. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

2. Print All (Tümünü Bastır) seçeneğini belirlemek için düğmesine ve sonra Menu/

OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Sayfa düzenini seçmek için düğmesine ve sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraf dizini bastırmak için

1. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

2. Print Index (Dizin Bastır) seçeneğini belirlemek için düğmesine ve sonra Menu/

OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraf dizini, seçili tüm fotoğrafların küçük resimlerini ve dizin numaralarını gösterir.

Fotoğraf kağıdı harcamamak için dizin kartı veya düz kağıt kullanın.

Fotoğrafı yakınlaştırmak ve kırpmak için

1. Fotoğrafı normal boyutta görüntülerken Yakınlaştır + düğmesine basın. Daha fazla yaklaştırmak için Yakınlaştır + düğmesine birkaç kez basabilirsiniz. Kırpma kutusu, fotoğrafın bastırılacak kısmını gösterir. Geçerli yakınlaştırma düzeyindeyken baskı kalitesi yetersizse bir uyarı görüntülenir, kırpma kutusu yeşilden sarıya döner ve bir uyarı görüntüler. Yakınlaştırılan görüntünün yakınlaştırma seviyesini azaltmak için Yakınlaştır - düğmesine veya hızlı bir şekilde normal görünüme dönmek için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

2. Kırpma kutusunu yakınlaştırılan görüntüde istediğiniz gibi hareket ettirmek için 4 yönlü ok düğmesine basın.

Baskı kalitesini ayarlama

Yazıcıyı, fotoğrafları daha yüksek veya daha düşük bir kalitede bastırmaya

ayarlayabilirsiniz. En iyi fotoğraf kalitesi için Best (En iyi) seçeneğini belirleyin. Bu mod en yüksek kalitede fotoğraf baskısı üretir ancak aynı zamanda daha yavaş bir bastırma modudur. Fotoğrafı daha hızlı bastırmak istiyor ve en yüksek kalitede olmasıyla Bölüm 4

(27)

Baskı kalitesini değiştirmek için

1. Menu/OK (Menü/Tamam) tuşuna basın.

2. Tools (Araçlar) seçeneğini belirleyip Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Print quality (Baskı kalitesi) seçeneğini belirleyin ve sonra Menu/OK (Menü/

Tamam) düğmesine basın. Geçerli baskı kalitesi ayarının yanında bir onay işareti bulunur.

4. Bir baskı kalitesi seçip Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Fotoğrafı Onar özelliğini kullanarak fotoğraflarınızın kalitesini artırma

Fotoğrafı Onar özelliği, aşağıdaki HP Real Life Teknolojilerini kullanarak fotoğraflarınızı geliştirir:

● Bulanık fotoğrafları netleştirir.

● Fotoğraftaki açık renkli alanları etkilemeden koyu kısımları geliştirir.

● Flaşlı çekilen fotoğraflarda ortaya çıkabilecek kırmızı göz sorununu azaltır.

● Fotoğrafların genel parlaklık, renk ve karşıtlığını artırır.

Yazıcıyı açtığınızda Fotoğrafı Onar özelliği varsayılan olarak açıktır. Bir fotoğrafı Fotoğrafı Onar geliştirmelerini kullanmadan bastırmak isterseniz, Fotoğrafı Onar özelliğini kapatın.

Fotoğrafı Onar özelliğini kapatmak için

➔ Fotoğrafı Onar düğmesine basın.

Fotoğrafı Onar özelliği, Fotoğrafı Onar düğmesine tekrar basana kadar veya yazıcıyı kapatıp açana kadar kapalı kalır.

(28)

Bölüm 4

(29)

5 Özel projeler

Bu bölümde aşağıdaki konular bulunmaktadır:

Panorama fotoğrafları bastırma sayfa 25

Vesikalık fotoğraf bastırma sayfa 25

Fotoğrafa kenarlık ekleme sayfa 26

Fotoğrafları televizyonda görüntüleme sayfa 26

Panorama fotoğrafları bastırma

Panorama fotoğrafları bastırmak için

1. Panorama fotoğrafı olarak bastırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için veya düğmesine basın.

2. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Panoramic Photo (Panorama Fotoğrafı) seçeneğini belirlemek için düğmesine ve sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

4. Menu/OK (Menü/Tamam) tuşuna basın. Geçerli fotoğrafla beraber fotoğrafın bastırılacak kısmını gösteren bir kırpma kutusu görüntülenir. Kırpma kutusu, tam ekran genişliğinde ve 3:1 oranındadır.

5. 10 x 30 cm (4 x 12 inç) boyutunda kağıt yükleyin.

6. Kırpma kutusunu fotoğrafta istediğiniz gibi hareket ettirmek için 4 yönlü ok düğmesine basın. Yakınlaştırmayı artırmak veya azaltmak için Yakınlaştır düğmelerine basın.

7. Yazdır düğmesine basın.

Vesikalık fotoğraf bastırma

Vesikalık fotoğraf bastırmak için

1. Vesikalık fotoğraf olarak bastırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için veya düğmesine basın.

2. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Passport Photo (Vesikalık Fotoğraf) seçeneğini belirlemek için düğmesine ve sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

4. Aşağıdaki vesikalık fotoğraf boyutlarından birini seçmek için tuşuna basın:

– 2 x 2 inç – 35 x 45 mm – 25,4 x 36,4 mm – 36,4 x 50,8 mm – 45 x 55 mm

5. Menu/OK (Menü/Tamam) tuşuna basın. Geçerli fotoğrafla beraber fotoğrafın bastırılacak kısmını gösteren bir kırpma kutusu görüntülenir.

(30)

6. Kırpma kutusunu fotoğrafta istediğiniz gibi hareket ettirmek için 4 yönlü ok düğmesine basın. Kırpma kutusu fotoğrafın bastırılacak kısmını gösterir.

Yakınlaştırmayı artırmak veya azaltmak için Yakınlaştır düğmelerine basın.

7. Yazdır düğmesine basın. Geçerli fotoğraf, yazıcıya yüklenen fotoğraf kağıdının bir sayfasına sığacak sayıda bastırılır.

Fotoğrafa kenarlık ekleme

Kenarlık eklemek için

1. Kenarlık eklemek istediğiniz fotoğrafa gitmek için veya düğmesine basın.

2. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Tasarım Galerisi menüsüne gitmek için 4 yönlü ok düğmesine ve daha sonra Menu/

OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

4. Add Borders (Kenarlık Ekleme) menüsüne gitmek için veya düğmesine ve sonra Menu/Ok (Menü/Tamam) düğmesine basın.

5. Kenarlık seçmek için düğmesine basın ve sonra da Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Fotoğrafları televizyonda görüntüleme

Yükleme istasyona fotoğraf makinesi takılı yazıcıyı televizyona bağlayabilir ve fotoğrafları televizyonda görüntüleyip seçebilirsiniz.

Not Fotoğrafları aynı anda hem televizyonda hem de fotoğraf makinesinde görüntüleyemezsiniz.

Fotoğrafları televizyonda görüntülemek için

1. Verilen video kablosunu kullanarak yazıcıyı bir televizyona bağlayın.

2. Televizyonu açın ve televizyon ayarlarını yazıcıdan giriş alacak şekilde değiştirin.

Daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi ile birlikte gelen belgelere bakın.

3. Yazıcı kontrol panelindeki TV düğmesine basın.

4. Fotoğraflara göz atmak için yazıcıda veya uzaktan kumandadaki 4 yönlü ok düğmesine basın. Fotoğrafları otomatik slayt gösterisi halinde görüntülemek için uzaktan kumandadaki Oynat/Duraklat düğmesine basın. Fotoğrafları birer birer görüntülemeye geri dönmek için Oynat/Duraklat düğmesine tekrar basın. Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Uzaktan kumanda sayfa 10.

Not Örneğin kendi ülkenizden farklı bir video sinyal biçimi kullanan bir ülkede/

bölgedeyseniz ve fotoğrafları televizyonda görüntülemek istiyorsanız, fotoğraf makinesi video sinyalini değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Bölüm 5

(31)

6 Diğer aygıtlardan bastırma

Fotoğrafları arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmak için yazıcıyı diğer aygıtlarla beraber kullanın. Şu aygıtlardan bastırabilirsiniz:

PictBridge onaylı fotoğraf makinesi sayfa 27

Bluetooth kablosuz aygıtı sayfa 27

Bilgisayar sayfa 28

PictBridge onaylı fotoğraf makinesi

Yazıcının fotoğraf makinesi bağlantı noktasına USB kablosu ile PictBridge onaylı bir dijital fotoğraf makinesi bağlayarak fotoğrafları bastırabilirsiniz. Dijital bir fotoğraf makinesinden bastırdığınızda, yazıcı fotoğraf makinesinde seçtiğiniz ayarları kullanır.

Daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesi ile birlikte gelen belgelere bakın.

PictBridge onaylı bir fotoğraf makinesinden bastırma

Yazıcı ile bir PictBridge onaylı fotoğraf makinesi kullanmak kolay ve hızlı bir yöntemdir.

Not Bağlantı noktasına bir fotoğraf makinesi bağlamadan önce yükleme istasyonuna takılı bir fotoğraf makinesi olmadığından emin olun. Aynı anda yalnızca bir fotoğraf makinesi bağlayabilirsiniz.

PictBridge onaylı bir fotoğraf makinesi kullanarak bastırmak için

1. PictBridge onaylı dijital fotoğraf makinesini açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.

2. Yazıcıya fotoğraf kağıdı yükleyin.

3. Fotoğraf makinesinin PictBridge modunda olduğundan emin olun ve PictBridge fotoğraf makinesiyle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak yazıcının ön tarafındaki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bağlayın.

Yazıcı, PictBridge onaylı fotoğraf makinesini tanıdıktan sonra seçili fotoğraflar otomatik olarak bastırılır.

Bluetooth kablosuz aygıtı

Dijital fotoğraf makineleri, PDA'lar, dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlardan bastırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, elektronik Yardım'a ve Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

Bluetooth bağlantısını yapma

Bluetooth bağlantısını kullanmak için, tüm aygıtlarda gerekli donanım ve yazılımlar yüklü olmalıdır. Ayrıca, yazıcının ön tarafındaki fotoğraf makinesi bağlantı noktasına bir HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü bağlamalısınız. Adaptör ayrıca satın alınmalıdır.

Daha fazla bilgi için, adaptör ile birlikte gelen belgelere bakın.

(32)

Bluetooth özellikli bir aygıttan bastırma

Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip herhangi bir aygıttan bastırmaya ilişkin temel yordamlar aynıdır.

Bluetooth aygıtından bastırma

1. Aygıta kullanılabilir Bluetooth yazıcılarını aratın.

2. Aygıtta göründüğünde HP Photosmart A430 series yazıcısını seçin.

3. Bastırın.

Ayrıntılı yönergeler için aygıtla birlikte gelen belgelere bakın.

Bilgisayar

Bilgisayardan bastırmanızı sağlayan HP Photosmart yazılımıyla kullanmak için öncelikle fotoğraflarınızı bilgisayara aktarmanız gerekmektedir. Fotoğraflarınızı yazıcı kontrol panelindeki Kaydet düğmesine basarak kaydedebilirsiniz ancak öncelikle HP Photosmart yazılımını yüklemelisiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Bilgisayara aktarma sayfa 29.

HP Photosmart yazılımının yüklenmesiyle ilgili bilgi için, yazıcının kutusunda gelen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın. HP Photosmart yazılımı, bilgisayardan her baskı

yaptığınızda görüntülenen arabirimi içerir.

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazılım güncelleştirmelerini her iki ayda bir yüklediğinizden emin olun. Daha fazla bilgi için, bkz. HP Photosmart yazılımını güncelleştirme sayfa 36.

Not Elektronik Yardım, bilgisayardan bastırma sırasında geçerli olan çok sayıda baskı ayarıyla ilgili daha fazla bilgi sunar. Elektronik Yardım'ı nasıl açabileceğinizi öğrenmek için, bkz. Daha fazla bilgi edinin sayfa 4.

HP Photosmart Essential, HP Photosmart Premier, HP Photosmart Mac ve HP Photosmart Paylaşımı hakkında

HP Photosmart Essential, HP Photosmart Premier ve HP Photosmart Mac size şunları sağlar:

● Fotoğraflarınızı albüm, tebrik kartı ve ütülü baskı gibi yaratıcı projeler için kullanın

● Fotoğraflarınızı albümler halinde düzenleyin ve anahtar kelime ve tarihe göre arama yapın (yalnızca Windows)

● Metin ekleyerek ya da renk düzeltmeleri yaparak fotoğraflarınızı düzenleyin ve geliştirin

● HP Photosmart Paylaşımı kullanarak, fotoğraflarınızı ailenizle ve arkadaşlarınızla çevrimiçi paylaşın.

HP Photosmart Essential, HP Photosmart Premier ve HP Photosmart Mac hakkında daha fazla bilgi için, elektronik Yardım'a bakın.

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf son işlem hizmeti kullanarak fotoğrafları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak için HP Photosmart Paylaşımı yazılımını kullanın. Yazıcının Internet erişimi olan bir bilgisayara USB kablosuyla bağlanması ve Bölüm 6

(33)

gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir. HP Photosmart Paylaşımı hakkında daha fazla bilgi için, fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Bilgisayara aktarma

Bilgisayar ile aygıt arasında bir USB bağlantısı kurmuşsanız, fotoğrafları yükleme yuvasındaki fotoğraf makinesinden veya diğer takılı aygıtlardan bir bilgisayara aktarabilirsiniz. Ek olarak, HP Photosmart yazılımını yüklemiş olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için kutu ile birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna göz atın. Fotoğrafları HP Photosmart Essential, HP Photosmart Premier ve HP Photosmart Mac gibi resim düzenleme yazılımlarında kullanmak için bilgisayarınıza aktarmanız gerekir.

Fotoğrafları bilgisayara aktarmak için

1. Yazıcınızı bir USB kablosu ile bilgisayara bağlayın.

2. Kamera açıksa kapatın.

3. Aktarmak istediğiniz fotoğrafları içeren fotoğraf makinesini yazıcının yükleme istasyonuna takın veya bir Pictbridge bağlantı noktasına bağlayın ya da başka bir aygıt takın.

4. Yazıcı kontrol panelindeki Kaydet düğmesine basın.

5. Bilgisayardaki komut istemlerini izleyin.

(34)

Bölüm 6

(35)

7 Yazıcının bakımını yapma ve taşıma

Yazıcı çok az bakım gerektirmektedir. Yazıcı ve sarf malzemelerinin ömrünü uzatmak ve baskılarınızın her zaman en yüksek kalitede olmasını sağlamak için bu bölümdeki yönergeleri izleyin. Bu bölümde aşağıdaki konular bulunmaktadır:

Yazıcı kartuşunu değiştirme sayfa 31

Yazıcıyı temizleme ve bakımını yapma sayfa 32

HP Photosmart yazılımını güncelleştirme sayfa 36

Yazıcıyı ve yazıcı kartuşunu saklama sayfa 37

Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma sayfa 38

Yazıcıyı taşıma sayfa 39

Fotoğraf makinesi bakımı ile ilgili bilgiler için, fotoğraf makinesi Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Yazıcı kartuşunu değiştirme

Siyah beyaz ve renkli fotoğraflar bastırmak için HP 110 Üç renkli Inkjet yazıcı kartuşu kullanın.

HP Vivera Mürekkepleri, mükemmel görüntülü fotoğraf kalitesi ve solmaya karşı sıra dışı dayanıklılık sağlayarak canlı renklere sahip sonuçlar almanızı sağlar. HP Vivera Mürekkepleri kalite, saflık ve renk solmasına karşı dayanıklılık için özel olarak formüle edilir ve bilimsel olarak test edilir.

En iyi yazdırma sonuçları için HP yalnızca HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir.

Yanlış bir kartuş takmak yazıcı garantisini geçersiz kılabilir.

Dikkat uyarısı Doğru yazıcı kartuşlarını kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, HP'nin HP kartuşlarının değiştirilmesini veya yeniden doldurulmasını

önermediğini unutmayın. HP kartuşlarını değiştirme veya yeniden doldurma nedeniyle ortaya çıkan zararlar HP garantisi kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.

Yazıcıyı ve kartuşu hazırlamak için 1. Yazıcının açık olduğundan emin olun.

2. Yazıcının yazıcı kartuşu kapağını açın.

3. Parlak pembe bandı kartuştan çıkarın.

(36)

Pembe bandı çıkarın

Buraya dokunmayın

Kartuşu takmak için

1. Kartuşu değiştiriyorsanız, kartuşu çıkarmak için yuvanın içinde aşağı bastırın ve dışa doğru çekin.

2. Yeni kartuşu etiket üste gelecek şekilde tutun. Kartuşu yuvaya, hafifçe yukarıya doğru bir açıyla, bakır renkli temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana kadar itin.

3. Yazıcı kartuşu kapağını kapatın. Fotoğraf makinesi ekranında, takılı yazıcı kartuşunun yaklaşık mürekkep düzeyini belirten bir simge gösterilir. Kartuş orijinal HP kartuşu değilse ya da farklı bir yazıcıda kullanılmışsa herhangi bir mürekkep düzeyi simgesi gösterilmez. Her yazıcı kartuşu taktığınızda veya değiştirdiğinizde, fotoğraf makinesi ekranında yazıcının kartuşu hizalayabilmesi için kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu işlem yüksek kaliteli baskılar elde edilmesini sağlar.

4. Giriş tepsisine HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı yükleyip Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın ve kartuşu hizalamak için ekrandaki yönergeleri takip edin.

Yazıcıyı temizleme ve bakımını yapma

Yazıcı ve yazıcı kartuşunu bu bölümde anlatılan basit yordamları kullanarak temiz ve Bölüm 7

(37)

Yazıcının dışını temizleme

Yazıcının dışını temizlemek için

1. Yazıcıyı kapatın ve güç kablosunu yazıcının arka tarafından çıkarın.

2. İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili'ni yazıcıya taktıysanız çıkarın ve pil bölmesinin kapağını yerine takın.

3. Yazıcının dışını suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak biz bezle silin.

Dikkat uyarısı 1 Hiçbir türde temizleme solüsyonu kullanmayın. Ev temizlik malzemeleri ve deterjanlar yazıcının yüzeyine zarar verebilir.

Dikkat uyarısı 2 Yazıcının iç tarafını temizlemeyin. Her türlü sıvı maddeyi iç kısımdan uzak tutun.

Yazıcı kartuşunu otomatik temizleme

Baskılarınız üzerinde beyaz çizgiler veya tek renkli şeritler görüyorsanız, yazıcı kartuşunu temizleniz gerekebilir. Temizleme işleminde mürekkep tüketildiğinden kartuşları gereğinden fazla temizlemeyin.

Yazıcı kartuşunu temizlemek için

1. Fotoğraf makinesinin yükleme istasyonunda olduğundan emin olun.

2. Yazıcı menülerini açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Tools (Araçlar) seçeneğini belirlemek için düğmesine basın.

4. Clean cartridge (Kartuşu temizle) menüsünü seçin ve sonra Menu/OK (Menü/

Tamam) düğmesine basın.

5. Yazıcının kartuşu temizledikten sonra bir sınama sayfası bastırabilmesi için, fotoğraf makinesi ekranındaki yönergeleri izleyerek kağıt yükleyin. Mükemmel sonuçlar için HP Gelişmiş Fotoğraf kağıdı kullanın.

6. Yazıcı kartuşu temizleme işlemini başlatmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

7. Yazıcı, kartuşu temizlemeyi tamamlayıp sınama sayfası bastırdığında, sayfayı kontrol edin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

– Sınama sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler varsa, yazıcı kartuşunun yeniden temizlenmesi gerekir. Fotoğraf makinesi ekranında OK (Tamam) düğmesini seçip yazıcı kontrol panelindeki Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

– Sınama sayfasının baskı kalitesi iyi görünüyorsa, fotoğraf makinesi ekranında Cancel (İptal) seçeneğini belirleyin ve sonra Menu/OK (Menü/

Tamam) düğmesine basın.

Kartuşu en çok üç defa temizleyebilirsiniz. Her temizleme öncekinden daha ayrıntılı olur ve daha çok mürekkep kullanır.

Bu yordamı kullanarak üç temizleme düzeyini de tamamlarsanız ve yine de sınama sayfasında beyaz şeritler veya eksik renkler görürseniz, yazıcı kartuşunun bakır temas noktalarını temizlemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizlemek için sayfa 34.

(38)

Not Kartuş veya yazıcı yakın zamanda düşürüldüyse, baskılarınızda beyaz şeritler veya eksik renkler görebilirsiniz. Bu sorun geçicidir ve 24 saat içinde ortadan kalkar.

Yazıcı kartuşu temas noktalarını el ile temizleme

Yazıcıyı tozlu bir ortamda kullanırsanız, bakır renkli temas noktaları üzerinde kir birikebilir ve bu da bastırma sorunlarına neden olabilir.

Yazıcı kartuşlarının temas noktalarını temizlemek için 1. Temas noktalarını temizlemek için aşağıdakiler gereklidir:

– Damıtılmış su (musluk suyu yazıcı kartuşuna zarar verebilecek pislikler içerebilir)

– Pamuklu çubuklar veya yazıcı kartuşuna yapışmayacak özellikte yumuşak ve lif içermeyen bir kumaş.

2. Yazıcı kartuşu kapağını açın.

3. Yazıcı kartuşunu çıkarın ve mürekkep püskürtme uçları üst tarafa gelecek şekilde bir kağıdın üzerine koyun. Bakır renkli temas noktalarına ve mürekkep püskürtme uçlarına dokunmamaya dikkat edin.

Dikkat uyarısı Yazıcı kartuşunu 30 dakikadan fazla yazıcının dışında bırakmayın. Bu süreden uzun süre hava alan mürekkep püskürtme uçları kuruyarak bastırma sorunlarına neden olabilir.

4. Pamuklu bir çubuğu damıtılmış suyla hafifçe nemlendirin ve bezdeki fazla suyu sıkın.

5. Yazıcı kartuşunun bakır renkli temas noktalarını pamuklu çubukla hafifçe silin.

Dikkat uyarısı Mürekkep püskürtme ucu plakasına dokunmayın. Mürekkep püskürtme ucu plakasına temas edilmesi, tıkanma, mürekkep sorunları veya elektrik bağlantısı sorunlarına neden olabilir.

1 Bakır renkli temas noktalarını pamuklu çubukla temizleyin 2 Mürekkep püskürtme ucu plakası

6. Temiz bir pamuklu çubuk üzerinde hiç mürekkep veya toz görünmeyinceye kadar 4. ve 5. adımları yineleyin.

7. Yazıcı kartuşunu yazıcıya takın ve yazıcı kartuşu kapağını kapatın.

Sınama sayfası bastırma

Bölüm 7

(39)

Sınama sayfası bastırmak için

1. Fotoğraf makinesinin yükleme istasyonuna takılı olduğundan emin olun.

2. Giriş tepsisine kağıt yükleyin. Fotoğraf kağıdı harcamamak için düz kağıt veya dizin kartı kullanın.

3. Baskı menüsünü açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

4. Tools (Araçlar) seçeneğini belirleyip Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

5. Print Test Page (Sınama Sayfası Bastır) seçeneğini belirleyin ve sonra Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Yazıcı kartuşunu hizalama

HP 110 Üç renkli Inkjet yazıcı kartuşunu ilk defa taktığınızda yazıcı otomatik olarak hizalar. Ancak, çıktılardaki renkler yanlış hizalanırsa veya yeni bir yazıcı kartuşu taktığınızda hizalama sayfası düzgün bastırılmazsa, yazıcı kartuşunu hizalamak için aşağıdaki yordamı kullanın.

Yazıcı kartuşunu hizalamak için

1. Menü sekmelerini açmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

2. Tools (Araçlar) seçeneğini belirleyip Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

3. Align cartridge (Kartuşu hizalama) öğesini seçin ve sonra Menu/OK (Menü/

Tamam) düğmesine basın. Fotoğraf makinesi ekranında kağıt yüklemenizi anımsatan bir ileti görüntülenir.

4. Yazıcı kartuşu hizalama işlemini başlatmak için Menu/OK (Menü/Tamam) düğmesine basın.

Yazıcı kartuşu hizalamayı tamamladığında, hizalamanın başarılı olduğunu onaylamak için bir hizalama sayfası bastırır.

(40)

– Onay işaretleri yazıcı kartuşunun doğru şekilde takıldığını ve işlevini gerektiği gibi yerine getirdiğini doğrular.

– Çubuklardan herhangi birinin sol tarafında bir "x" görünürse, yazıcı kartuşunu yeniden hizalayın. Eğer "x" yine de görünürse, yazıcı kartuşunu değiştirin.

HP Photosmart yazılımını güncelleştirme

En son özellik ve geliştirmelere sahip olduğunuzdan emin olmak için en son yazılım güncelleştirmesini birkaç ayda bir yükleyin. HP Photosmart yazılım

güncelleştirmelerini www.hp.com/support adresine giderek veya HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni kullanarak yükleyebilirsiniz.

Yazılımı yüklemek için (Windows)

Not HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni kullanmadan önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

1. Windows Başlat menüsünden, Programlar ya da Tüm Programlar'ı seçip HP ve daha sonra HP Yazılım Güncelleştirmesi'ni tıklatın. HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresi görüntülenir.

2. Check Now (Şimdi Denetle) seçeneğini tıklatın. HP Yazılım Güncelleştirmesi, yazılım güncelleştirmeleri için HP Web sitesini arar. Bilgisayarda HP Photosmart yazılımının en son sürümü yoksa, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde bir yazılım güncelleştirmesi görüntülenir.

➔ Bilgisayarda HP Photosmart yazılımının en son sürümü yüklüyse, HP Yazılım Güncelleştirmesi penceresinde aşağıdaki mesaj görüntülenir: "No updates are Bölüm 7

(41)

3. Bir yazılım güncelleştirmesi varsa, güncelleştirmeyi seçmek için yazılım güncelleştirmesinin yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

4. Install (Yükle) düğmesini tıklatın.

5. Yüklemeyi tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazılımı yüklemek için (Mac):

Not HP Photosmart Update uygulamasını kullanmadan önce Internet'e bağlı olduğunuzdan emin olun.

1. HP Photosmart Mac uygulamasını başlatın.

2. Applications (Uygulamalar) ve ardından HP Software Update (HP Yazılım Güncelleştirmesi) seçeneğini tıklatın.

3. Yazılım güncelleştirmelerini denetlemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bir güvenlik duvarı arkasındaysanız, güncelleştirme ekranında proxy server (yetkili sunucu) bilgisini girin.

Yazıcıyı ve yazıcı kartuşunu saklama

Yazıcıyı ve yazıcı kartuşunu kullanmadığınız zamanlarda doğru şekilde saklayarak koruyun.

Yazıcıyı saklama

Yazıcınız kısa ve uzun süreli kullanım dışı kalma sürelerine dayanacak şekilde üretilmiştir.

● Yazıcı kullanılmadığı zamanlarda giriş ve çıkış tepsilerini kapatın.

● Yazıcıyı doğrudan güneş ışığı almayacağı normal sıcaklıktaki kapalı bir yerde saklayın.

● Yazıcı ve yazıcı kartuşu bir ay veya daha uzun süre kullanılmamışsa, bastırmadan önce yazıcı kartuşunu temizleyin. Daha fazla bilgi için, bkz. Yazıcı kartuşunu otomatik temizleme sayfa 33.

● Yazıcıyı uzun bir süre saklayacaksanız ve isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takılıysa, pili yazıcıdan çıkarın.

Yazıcı kartuşunu saklama

Yazıcıyı saklarken veya taşırken, etkin yazıcı kartuşunu yazıcının içinde bırakın. Yazıcı kapalı olduğu zaman yazıcı kartuşunu koruyucu bir başlık içinde saklar.

Dikkat uyarısı Güç kablosunu prizden çekmeden ve dahili pili çıkarmadan önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu, yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

(42)

HP yazıcı kartuşlarının bakımını yapmak ve tutarlı baskı kalitesi elde etmek için aşağıdaki ipuçlarını uygulayın:

● Tüm kullanılmamış yazıcı kartuşlarını, kullanacağınız zamana kadar, kapalı olarak orijinal ambalajlarında saklayın. Yazıcı kartuşlarını oda sıcaklığında (15–35° C veya 59–95° F) muhafaza edin.

● Yazıcı kartuşunu yazıcıya takana kadar mürekkep püskürtme uçlarını kaplayan plastik bandı çıkarmayın. Yazıcı kartuşundaki plastik bant çıkarılmışsa, tekrar yerine yapıştırmaya çalışmayın. Aksi taktirde, yazıcı kartuşu zarar görür.

Bölüm 7

(43)

Fotoğraf kağıdının kalitesini koruma

Fotoğraf kağıdıyla en iyi sonuçları almak için, bu bölümdeki yönergeleri izleyin.

Fotoğraf kağıdını saklama

● Fotoğraf kağıdını orijinal ambalajında veya açılıp kapanabilir bir plastik poşet içinde saklayın.

● Paketlenmiş fotoğraf kağıdını düz, serin ve kuru bir yüzeyde saklayın.

● Kullanılmamış fotoğraf kağıdını plastik poşete geri koyun. Yazıcıda bırakılan veya maddelere maruz kalan kağıt kıvrılabilir.

Fotoğraf kağıdını kullanma

● Parmak izlerinin oluşmasını önlemek için fotoğraf kağıdını uçlarından tutun.

● Fotoğraf kağıdının uçları kıvrıldıysa, kağıdı plastik saklama poşetine koyun ve düzelene kadar yavaşça ters yöne doğru bükün.

Yazıcıyı taşıma

HP Photosmart A430 series yazıcısını hemen her yere taşımak ve kurmak kolaydır.

Fotoğraflarınızı istediğiniz zaman bastırıp arkadaş ve ailenizle paylaşmak için yazıcıyı tatillerde, aile toplantılarında ve sosyal etkinliklerde yanınıza alın.

Yolculuk sırasında bastırmayı daha da kolaylaştırmak için aşağıdaki aksesuarları satın alabilirsiniz:

Dahili Pil: İstediğiniz her yerde baskı yapabilmek için yazıcınıza şarj edilebilir HP Photosmart Dahili Piliyle güç sağlayın.

Taşıma Çantası: Yazıcı ve yazıcı sarf malzemelerini bu rahat HP Photosmart taşıma çantasında taşıyın.

HP Photosmart A430 series yazıcısını taşımak için 1. Yazıcıyı kapatın.

2. Fotopraf makinesini yükleme istasyonundan çıkarın ve yükleme istasyonunun kapağını kapatın.

3. Giriş ve çıkış tepsilerindeki tüm kağıtları çıkarın, çıkış tepsisini ve ardından giriş tepsisini kapatın.

Not Güç kablosunu prizden çekmeden önce yazıcının kapatma döngüsünü tamamladığından emin olun. Bu, yazıcının yazıcı kartuşunu gerektiği gibi saklamasına olanak tanır.

4. Güç kablosunu prizden çekin.

5. Yazıcı bir bilgisayara bağlıysa, USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.

6. Yazıcıyı her zaman dik durumda taşıyın.

Not Yazıcıyı taşırken yazıcı kartuşunu çıkarmayın.

(44)

İpucu Taşınmasını kolaylaştırmak için yazıcıda kullanışlı bir yerleşik tutamaç bulunur. Tutamacı fotoğraf makinesi yükleme istasyonu kapağının üzerinden kaldırarak açın. Yazıcıyı tutamaçtan tutarak taşırken sarsmayın ve sallamayın.

Tutamacı açma

Aşağıdakileri yanınıza almayı unutmayın:

● Kağıt

● Güç kablosu

● Uyumlu dijital fotoğraf makineniz

● Ek yazıcı kartuşları (çok sayıda baskı yapmayı düşünüyorsanız)

● Pil veya HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü gibi kullanmayı planladığınız, isteğe bağlı yazıcı aksesuarları.

● Yazıcıyı bir bilgisayara bağlayacaksanız, USB kablosunu ve HP Photosmart yazılımı CD'sini yanınıza alın

Not Belgeleri yanınıza almayacaksanız, ayrılmadan önce doğru yazıcı kartuşu numarasını yazdığınızdan veya yeterli HP 110 Üç renkli Inkjet yazıcı kartuşu satın aldığınızdan emin olun.

Bölüm 7

Şekil

Updating...

Benzer konular :