HP Photosmart 6510 series

Tam metin

(1)

HP Photosmart 6510 series

(2)
(3)

İçindekiler

1 HP Photosmart 6510 series Yardım...3

2 HP Photosmart aygıtını tanıyın Yazıcı parçaları...5

Kontrol paneli özellikleri...7

Apps Manager...7

3 Nasıl yaparım?...9

4 Kağıtla ilgili temel bilgiler Ortam yerleştirme...11

5 Yazdırma Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma...15

Her yerden yazdırın...15

Baskı başarısı için ipuçları...16

6 Kopyala ve tara Bilgisayara tarama...19

Metin veya karışık belgeleri kopyalama...20

Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları...22

7 Kartuşlarla çalışma Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme...23

Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme...23

Mürekkep bulaşmasını temizleme...23

Kartuşları değiştirme...24

Yazıcıyı hizalama...26

Mürekkep sipariş etme...26

Kartuş garanti bilgileri...27

Kartuşlarla çalışma ipuçları...27

8 Bağlantı HP Photosmart aygıtını ağa ekleme...29

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme...30

Yeni bir yazıcı bağlama...31

Ağ ayarlarını değiştirme...31

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları...31

Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)...32

9 Sorun çözme Daha fazla yardım alın...35

Yazdırma sorununu çözme...35

Kopyalama ve tarama sorununu çözme...35

Ağ iletişimi sorununu çözme...35

HP desteği...37

10 Teknik bilgiler Bildirim...39

Kartuş yonga bilgisi...39

Teknik Özellikler...40

Çevresel ürün gözetim programı...40

Enerji Tasarrufu Modu'nu ayarlama...43

Otomatik Kapanma'yı ayarlama...44

Yasal uyarılar...44

Yasal kablosuz bildirimleri...47

Dizin...49

1

İçindekiler

(4)

2

ndekiler

(5)

1 HP Photosmart 6510 series Yardım

HP Photosmart hakkında bilgi almak için, bkz:

• HP Photosmart aygıtını tanıyın sayfa 5

• Nasıl yaparım? sayfa 9

• Yazdırma sayfa 15

• Kopyala ve tara sayfa 19

• Kartuşlarla çalışma sayfa 23

• Bağlantı sayfa 29

• Sorun çözme sayfa 35

• Teknik bilgiler sayfa 39

HP Photosmart 6510 series Yardım 3

HP Photosmart 6510 series Yardım

(6)

4 HP Photosmart 6510 series Yardım

HP Photosmart 6510 series Yardım

(7)

2 HP Photosmart aygıtını tanıyın

• Yazıcı parçaları

• Kontrol paneli özellikleri

• Apps Manager

Yazıcı parçaları

• HP Photosmart ürününün ön görünümü

1 Kapak

2 Cam

3 Renkli grafik ekran (ekran olarak da anılır) 4 Fotoğraf ışığı

5 Secure Digital (SD) bellek kartı yuvası 6 Memory Stick yuvası

7 Çıkış tepsisi

8 Kağıt tepsisi genişleticisi (tepsi genişletici olarak da bilinir) 9 Fotoğraf tepsisi için kağıt genişliği kılavuzu

10 Fotoğraf tepsisi 11 Ana tepsi

12 Ana tepsi için kağıt genişliği kılavuzu 13 Kablosuz LED'i

14 Açma/Kapatma düğmesi

15 Yazıcı kafası aksamı ve kartuş erişim alanı 16 Kartuş erişim kapağı

17 Kapak Desteği

• HP Photosmart ürününün üstten ve arkadan görünümü

HP Photosmart aygıtını tanıyın 5

HP Photosmart aygıtını tanıyın

(8)

18 Yazıcı kafası aksamı 19 Kartuş erişim alanı 20 Model numarası konumu

21 Güç bağlantısı (Yalnızca HP tarafından sağlanan güç kablosuyla birlikte kullanın.) 22 Arka USB bağlantı noktası

6 HP Photosmart aygıtını tanıyın

HP Photosmart aygıtını tanıyın

(9)

Kontrol paneli özellikleri

Kontrol paneli özellikleri

1 Ana Sayfa: Ana Sayfa ekranına geri döndürür (ürünü açtığınızdaki varsayılan ekran).

2 Yön tuşları: Fotoğraflar ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar. İkincil Ana Sayfa ekranına erişmek için sağ ok düğmesine dokunun.

3 Geri: Önceki ekrana döner.

4 Fotoğraf: Fotoğraf menüsünü açar.

5 Copy (Kopyala): Kopya türünü seçebileceğiniz veya kopyalama ayarlarını değiştirebileceğiniz Copy (Kopyala) menüsünü açar.

6 Scan (Tarama): Tarama hedefinizi seçebileceğiniz Scan To (Tarama Hedefi) menüsünü açar.

7 Cancel (İptal): Geçerli işlemi durdurur.

8 Yardım: Ekranda, hakkında daha fazla bilgi edinmek üzere bir konu seçebileceğiniz Yardım menüsünü açar. Ana Sayfa ekranında Yardım öğesine basılması ile yardım alınabilecek konular listelenir. Seçiminize bağlı olarak konu ekranda veya bilgisayar ekranınızda görüntülenir. Ana Sayfa ekran dışındaki ekranlar görüntülenirken Yardım düğmesi, söz konusu ekran için geçerli olan yardımı görüntüler.

9 Setup (Kurulum): Ürün ayarlarını değiştirebileceğiniz ve bakım işlemleri yapabileceğiniz Kurulum menüsünü açar.

10 Snapfish: Fotoğraflarınızı yükleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz ve paylaşabileceğiniz Snapfish web sitesini açar.

Snapfish web sitesi, ülkenize/bölgenize bağlı olarak kullanılamayabilir.

11 Mürekkep: Kartuşa göre tahmini mürekkep düzeylerini görüntüler. Mürekkep düzeyi, beklenen minimum mürekkep düzeyinden azsa bir uyarı sembolü görüntüler.

12 Kablosuz: Kablosuz ayarlarını değiştirebileceğiniz kablosuz menüsünü açın.

13 Apps: Apps Manager, haritalar, kuponlar, boyama sayfaları ve bulmacalar gibi Web üzerindeki bilgilere erişmek ve bunları yazdırmak için hızlı ve kolay bir yol sağlar.

14 ePrint: Hizmeti açıp kapatabileceğiniz, yazıcı e-posta adresini görüntüleyebileceğiniz ve bir bilgi sayfası yazdırabileceğiniz ePrint menüsünü açar.

Apps Manager

Yeni Apps eklemek veya Apps kaldırmak için Apps Yöneticisi kullanılabilir.

Apps öğesini yönetme

Yeni Apps öğesi ekleyin.

a. Giriş ekrandaki Apps öğesine dokunun.

b. Diğer menüsü seçenekleri arasında gezinmek için, yön tuşlarına basın. OK düğmesine basın. Dilediğiniz Apps özelliğini denetleyin. OK düğmesine basın. Komut istemlerini izleyin.

Apps Manager 7

HP Photosmart aygıtını tanıyın

(10)

8 HP Photosmart aygıtını tanıyın

HP Photosmart aygıtını tanıyın

(11)

3 Nasıl yaparım?

Bu bölüm, fotoğrafları yazdırma, tarama ve kopya oluşturma gibi sık gerçekleştirilen görevlere bağlantılar içerir.

Apps Manager sayfa 7Bilgisayara tarama sayfa 19

Kartuşları değiştirme sayfa 24Metin veya karışık belgeleri kopyalama sayfa 20

Ortam yerleştirme sayfa 11Kağıt sıkışmasını gider sayfa 36

Nasıl yaparım? 9

Nal yapam?

(12)

10 Nasıl yaparım?

Nasıl yaparım?

(13)

4 Kağıtla ilgili temel bilgiler

• Ortam yerleştirme

Ortam yerleştirme

▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

10 x 15 cm (4 x 6 inç) kağıt yükleme a. Kağıt tepsisini dışarı çekin.

Fotoğraf tepsisini dışarı çekin ve kağıt genişliği kılavuzunu dışarı doğru kaydırın.

b. Kağıt yükleyin.

Fotoğraf kağıdı destesini yazdırma yüzü altta ve kısa kenarı ileride olacak şekilde fotoğraf tepsisine yerleştirin.

Kağıt yığınını durana dek ileriye doğru kaydırın.

Not Kullandığınız fotoğraf kağıdının delikli şeridi varsa, fotoğraf kağıdını şerit size yakın tarafta olacak biçimde yerleştirin.

Kağıt kılavuzunu içeri doğru kağıda yaslanana kadar itin.

c. Kağıt tepsisini kapatın.

Kağıtla ilgili temel bilgiler 11

Kağıtla ilgili temel bilgiler

(14)

A4 veya 8,5 x 11 inç kağıt yükleme a. Kağıt tepsisini dışarı çekin.

Açıksa, fotoğraf tepsisini kapatın.

Ana tepside, kağıt genişliği kılavuzunu dışarı doğru kaydırın.

Daha önce yükleniş diğer ortamları kaldırın.

b. Kağıt yükleyin.

Kağıt destesini yazdırma yüzü altta ve kısa kenarı ileride olacak şekilde fotoğraf tepsisine yerleştirin.

Kağıt yığınını durana dek ileriye doğru kaydırın.

Kağıt kılavuzunu içeri doğru kağıda yaslanana kadar itin.

12 Kağıtla ilgili temel bilgiler

Kağıtla ilgili temel bilgiler

(15)

c. Kağıt tepsisini kapatın.

Kağıt tepsisini kapatın ve tepsi genişleticiyi mümkün olduğunca kendinize doğru çekin. Tepsi genişleticinin sonundaki kağıt tutucuyu kaldırın.

Not Legal boyutlu kağıt kullanırken kağıt yakalayıcıyı kapalı tutun.

Zarf yükleme

a. Kağıt tepsisini dışarı çekin.

Açıksa, fotoğraf tepsisini kapatın.

Kağıt genişliği kılavuzlarını dışa doğru kaydırın.

Ana giriş tepsisindeki tüm kağıtları çıkarın.

b. Zarfları yükleyin.

Ana giriş tepsisinin en sağ tarafına, zarf kapakları üste ve sola bakacak şekilde bir veya daha fazla zarf yerleştirin.

Ortam yerleştirme 13

Kağıtla ilgili temel bilgiler

(16)

Zarf destesini durana dek ileriye doğru kaydırın.

Kağıt genişliği kılavuzunu zarf destesine yaslanana kadar içe doğru kaydırın.

c. Kağıt tepsisini kapatın.

14 Kağıtla ilgili temel bilgiler

Kağıtla ilgili temel bilgiler

(17)

5 Yazdırma

Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma sayfa 15

Her yerden yazdırın sayfa 15

İlgili konular

• Ortam yerleştirme sayfa 11 Her yerden yazdırın sayfa 15 Baskı başarısı için ipuçları sayfa 16

Fotoğrafları doğrudan bellek kartından yazdırma

Bellek kartındaki fotoğrafları bastırmak için 1. Kağıt tepsisine fotoğraf kağıdı yükleyin.

2. Çıkış tepsisi genişleticinin açık olduğundan emin olun.

3. Bellek kartı yuvasına bir bellek kartı takın.

4. Fotoğraf menüsünü görüntülemek için, Giriş ekranında Fotoğraf'a dokunun.

5. Fotoğraf menüsünde, fotoğrafları görüntülemek için Görüntüle & Yazdır'a dokunun.

6. Yazdırmak istediğiniz bir fotoğrafa dokunun.

7. Yazdırılacak fotoğraf sayısını belirlemek için yukarı ve aşağı oka dokunun.

8. Seçilen fotoğrafları düzenleme seçeneklerini seçmek üzere Düzenle'ye dokunun. Bir fotoğrafı döndürebilir, kırpabilir veya Fotoğraf Onarma'yı açıp kapatabilirsiniz.

9. Seçili fotoğrafı önizlemek için Önizle'ye dokunun. Düzen, kağıt türü, kırmızı göz giderme veya tarih damgası gibi ayarları yapmak istiyorsanız, Ayarlar'a dokunun ve seçimlerinizi yapın. Yeni ayarları varsayılanlar olarak da kaydedebilirsiniz.

10.Yazdırmayı başlatmak için Yazdır'a dokunun.

İlgili konular

• Ortam yerleştirme sayfa 11 Baskı başarısı için ipuçları sayfa 16

Her yerden yazdırın

Ürününüzdeki HP ePrint özelliği, istediğiniz her yerden yazdırmanıza imkan sağlar. Etkinleştirildiğinde, ePrint ürününüze bir e-posta adresi atar. Yazdırmak için, o adrese belgenizi içeren bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

Görüntüler, Word, PowerPoint ve PDF belgeleri yazdırabilirsiniz. Çok kolay!

Yazdırma 15

Yazdırma

(18)

Not ePrint ile yazdırılan belgeler, orijinalinden farklı görünebilir. Stil, biçimlendirme ve metin akışı, orijinal belgeden farklı olabilir. Yüksek kalitede yazdırılması gereken belgeler (örn. yasal belgeler) için, baskılarınızın neye benzeyeceği konusunda daha fazla kontrole sahip olacağınız bilgisayarınızın yazılım uygulamasından yazdırmanızı öneririz.

Her yerden belge yazdırmak için 1. ePrint e-posta adresinizi bulun.

a. Giriş ekranındaki Web Hizmetleri simgesine dokunun.

b. E-posta Adresini Görüntüle'ye dokunun.

İpucu E-posta adresini veya kayıt url'sini yazdırmak için, Web Hizmetleri Ayarları menülerinde Bilgi Sayfası Yazdır'a dokunun.

2. E-posta oluşturup gönderin.

a. Yeni bir e-posta oluşturun ve Kime kutusuna ürün e-posta adresini yazın.

b. E-posta gövdesine metni girin ve yazdırmak istediğiniz belge veya görüntüleri ekleyin.

c. E-postayı gönderin.

Ürün e-postanızı yazdırır.

Not ePrint'i kullanmak için, yazıcınızın kablosuz olarak bir ağa bağlı ve Web Hizmetleri'nin

etkinleştirilmiş olması gerekir. Zaten bir tane yoksa, bir ePrintCenter hesabı oluşturmanız da gerekir. E- postanız alınır alınmaz yazdırılır. Tüm e-postalarla olduğu gibi, ne zaman alınacağının veya alınıp alınmayacağının garantisi yoktur. ePrint ile çevrimiçi kaydolduktan sonra, işlerinizin durumunu kontrol edebilirsiniz.

Baskı başarısı için ipuçları

Başarıyla yazdırmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

Bilgisayardan tarama ipuçları

Bilgisayardan belgeler, fotoğraflar veya zarflar yazdırmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıları tıklatın. Kullandığınız işletim sistemine göre çevrimiçi yönergelere yönlendirileceksiniz.

• Bilgisayardan nasıl belge yazdırılacağını öğrenin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

• Bilgisayarınıza kayıtlı fotoğrafları nasıl yazdıracağınızı öğrenin. Baskı çözünürlüğü konusunda ve maksimum dpi çözünürlüğünün nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Bilgisayardan nasıl zarf yazdırılacağını öğrenin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

Mürekkep ve kağıt ipuçları

• Orijinal HP kartuşlar kullanın. Orijinal HP kartuşlar, defalarca mükemmel sonuçlar elde etmenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve HP yazıcılarla test edilmiştir.

Kartuşlarda yeterli mürekkep olduğundan emin olun. Giriş ekranındaki Mürekkep simgesine dokunarak tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleyin.

• Kartuşlarla çalışma hakkında daha fazla ipucu için, bkz. Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 27.

• Tek bir sayfa değil kağıt destesi yükleyin. Aynı boyutta temiz ve düz kağıt kullanın. Her seferinde yalnızca tek bir kağıt türü yüklendiğinden emin olun

• Kağıt tepsisindeki kağıt genişliği kılavuzlarını, tüm kağıtlara tam olarak yaslanacak şekilde ayarlayın. Kağıt genişliği kılavuzlarının kağıt tepsisindeki kağıtları kıvırmamasına dikkat edin.

• Yazıcı kalitesini ve kağıt boyutunu, giriş tepsisinde yüklü kağıdın tür ve boyutuna göre ayarlayın.

• Kağıt sıkışmasını giderme konusunda daha fazla bilgi için, bkz. Kağıt sıkışmasını gider sayfa 36.

16 Yazdırma

Yazdırma

(19)

App'ları yazdırma ve ePrint kullanma ipuçları

• Nasıl fotoğraflarınızı çevrimiçi paylaşacağınızı ve baskı sipariş edeceğinizi öğrenin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

• Tarifler, kuponlar ve diğer içerikleri Web'den basit ve kolay şekilde yazdırmak için app'ları kullanma hakkında bilgi alın. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

• Yazıcınıza e-posta ve eklentiler göndererek her yerden nasıl yazdırabileceğinizi öğrenin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

Otomatik Kapanma'yı etkinleştirdiyseniz, ePrint'i kullanmak için Otomatik Kapanma'yı devre dışı bırakmanız gereklidir. Daha fazla bilgi için Otomatik Kapanma'yı ayarlama sayfa 44 konusuna bakın.

Baskı başarısı için ipuçları 17

Yazdırma

(20)

18 Yazdırma

Yazdırma

(21)

6 Kopyala ve tara

• Bilgisayara tarama

• Metin veya karışık belgeleri kopyalama

• Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları

Bilgisayara tarama

Bilgisayara taramak için 1. Orijinali yükleyin.

a. Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.

b. Orijinali yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.

c. Kapağı kapatın.

2. Taramayı başlatın.

a. Scan (Tarama) ekranındaki Ana Sayfa öğesine dokunun.

Scan To (Tarama Hedefi) menüsü belirir.

b. Computer (Bilgisayar) düğmesine basın.

Ürün ağa bağlıysa kullanılabilir bilgisayarların bir listesi belirir. Taramayı başlatmak için aktarmak istediğiniz bilgisayarı seçin.

3. Kullanmak istediğiniz iş kısayoluna dokunun.

4. Tarama Başlat'a dokunun.

İlgili konular

• Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları sayfa 22

Kopyala ve tara 19

Kopyala ve tara

(22)

Metin veya karışık belgeleri kopyalama

▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

Siyah beyaz kopya oluşturma a. Kağıt yükleyin.

Ana giriş tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.

b. Orijinali yükleyin.

Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.

Orijinali yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.

Kapağı kapatın.

c. Kopyala öğesini seçin.

Copy (Kopyala) ekranındaki Ana Sayfa öğesine dokunun.

Copy (Kopyala) menüsü belirir.

Kopya sayısını artırmak için yukarı ok tuşuna dokunun.

20 Kopyala ve tara

Kopyala ve tara

(23)

Settings (Ayarlar) düğmesine basın.

Copy Settings (Kopyalama Ayarları) menüsü belirir.

Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirmek için, istenilen kağıt boyutunu, kağıt türünü, kalitesini ve diğer ayarları belirleyin.

d. Kopyalamayı başlatın.

Siyah Kopya düğmesine basın.

Renkli kopya oluşturma a. Kağıt yükleyin.

Ana giriş tepsisine tam boyutlu kağıt yükleyin.

b. Orijinali yükleyin.

Ürünün üstündeki kapağı kaldırın.

İpucu Kitap gibi kalın orijinallerin kopyalarını almak için kapağı çıkarabilirsiniz.

Orijinali yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.

Kapağı kapatın.

Metin veya karışık belgeleri kopyalama 21

Kopyala ve tara

(24)

c. Kopyala öğesini seçin.

Copy (Kopyala) ekranındaki Ana Sayfa öğesine dokunun.

Copy (Kopyala) menüsü belirir.

Kopya sayısını artırmak için yukarı ok tuşuna dokunun.

Settings (Ayarlar) düğmesine basın.

Copy Settings (Kopyalama Ayarları) menüsü belirir.

Varsayılan kopyalama ayarlarını değiştirmek için, istenilen kağıt boyutunu, kağıt türünü, kalitesini ve diğer ayarları belirleyin.

d. Kopyalamayı başlatın.

Renkli Kopya düğmesine basın.

İlgili konular

• Ortam yerleştirme sayfa 11

• Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları sayfa 22

Kopyalama ve tarama başarısı için ipuçları

Başarıyla kopyalamak ve taramak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

• Yazıcınız kablosuz bir ağdayken ve bilgisayarınıza yakın değilken nasıl tarayacağınızı öğrenin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

• Camı ve kapağın arkasını temiz tutun. Tarayıcı camın üzerinde algıladığı her şeyi görüntünün bir parçası olarak işler.

• Orijinal belgenizi yazılı yüzü alta gelecek şekilde, camın sağ ön köşesine yerleştirin.

• Bir kitabı veya diğer kalın orijinalleri kopyalamak veya taramak için, kapağı çıkarın.

• Çok küçük bir orijinal belgenin büyük bir kopyasını çıkarmak için, orijinal belgeyi bilgisayarınıza tarayın, görüntüyü tarama yazılımında yeniden boyutlandırın ve büyütülmüş resmin kopyasını yazdırın.

• Hatalı veya eksik metin taranmasını önlemek için, parlaklığın yazılımda uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olun.

• Taranan görüntü hatalı kırpılırsa, yazılımda otomatik kırpma özelliğini kapatın ve taranan görüntüyü elle kırpın.

22 Kopyala ve tara

Kopyala ve tara

(25)

7 Kartuşlarla çalışma

• Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme

• Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme

• Mürekkep bulaşmasını temizleme

• Kartuşları değiştirme

• Yazıcıyı hizalama

• Mürekkep sipariş etme

• Kartuş garanti bilgileri

• Kartuşlarla çalışma ipuçları

Tahmini mürekkep düzeylerini kontrol etme

Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da Mürekkep simgesine dokunarak tahmini mürekkep düzeylerini görüntüleyin.

Not 1 Yeniden doldurulmuş veya yeniden yapılmış ya da başka bir yazıcıda kullanılmış bir kartuşu taktıysanız, mürekkep düzeyi göstergesi yanlış veya kullanılamaz olabilir.

Not 2 Mürekkep düzeyi uyarıları ve göstergeleri yalnızca planlama amacıyla tahminler vermektedir. Mürekkep az uyarı mesajı aldığınızda olası yazdırma gecikmelerini önlemek için değiştirilecek kartuşu hazır bulundurun.

Baskı kalitesi kabul edilemez olana kadar kartuşları değiştirmeniz gerekmez.

Not 3 Kartuşlardan gelen mürekkep, baskı işleminde, ürünü ve kartuşları yazdırmaya hazırlayan başlatma işlemi ve baskı püskürtme uçlarını temiz tutan ve mürekkebin sorunsuzca akmasını sağlayan yazıcı kafası bakımı da dahil olmak üzere, farklı biçimlerde kullanılır. Ayrıca, kullanıldıktan sonra kartuşta bir miktar mürekkep kalabilir. Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.com/go/inkusage.

İlgili konular

• Mürekkep sipariş etme sayfa 26 Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 27

Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme

Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse ve sorun düşük mürekkep düzeyleri veya HP marka olmayan mürekkepten kaynaklanmıyorsa, yazıcı ekranından yazıcı kafası temizliğini deneyin. Tam boyutlu kağıt yüklenmesi gerekir, sonunda bir bilgi sayfası yazdırılacaktır.

Yazıcı kafasını yazıcı ekranından temizlemek için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun. Kurulum simgesine, sonra da Araçlar'a dokunun.

2. Araçlar menüsünde, seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokunun, sonra da Yazıcı Kafasını Temizle'ye dokunun.

İlgili konular

• Mürekkep sipariş etme sayfa 26 Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 27

Mürekkep bulaşmasını temizleme

Çıktılarda mürekkep bulaşmaları görülüyorsa, yazıcı ekranından mürekkep bulaşmasını temizlemeyi deneyin. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika alır. Tam boyutlu kağıt yüklenmesi gerekir, bu kağıt temizlik sırasında ileri ve geri hareket ettirilecektir. Bu sırada mekanik sesler çıkması normaldir.

Kartuşlarla çalışma 23

Kartuşlarla çalışma

(26)

Mürekkep bulaşmasını yazıcı ekranından temizlemek için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun. Kurulum simgesine, sonra da Araçlar'a dokunun.

2. Araçlar menüsünde, seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokunun, sonra da Mürekkep Bulaşmasını Temizle'ye dokunun.

İlgili konular

• Mürekkep sipariş etme sayfa 26 Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 27

Kartuşları değiştirme

Kartuşları değiştirmek için

1. Gücün açık olduğundan emin olun.

2. Kartuşu çıkarın.

a. Kartuş erişim kapağını açın.

Taşıyıcının ürünün mürekkep etiketi kısmına gitmesini bekleyin.

b. Kartuşun üstündeki mandala basın ve yuvasından çıkarın.

3. Yeni kartuşu takın.

a. Kartuşu paketinden çıkarın.

24 Kartuşlarla çalışma

Kartuşlarla çalışma

(27)

b. Koparıp çıkarmak için turuncu dili kıvırın. Dili çıkarmak için kuvvetle kıvırmanız gerekebilir.

c. Renkli simgeleri eşleştirin ve sonra yerine oturana kadar kartuşu yuvasına itin.

d. Kartuş erişim kapağını kapatın.

Kartuşları değiştirme 25

Kartuşlarla çalışma

(28)

İlgili konular

• Mürekkep sipariş etme sayfa 26 Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 27

Yazıcıyı hizalama

Yeni kartuşları taktıktan sonra, en iyi baskı kalitesi için yazıcıyı hizalayın. Yazıcıyı yazıcı ekranından veya yazıcı yazılımından hizalayabilirsiniz.

Yazıcıyı yazıcı ekranından hizalamak için

1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun. Kurulum simgesine, sonra da Araçlar'a dokunun.

2. Araçlar menüsünde, seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokunun, sonra da Yazıcıyı Hizala'ya dokunun.

3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Yazıcıyı yazıcı yazılımından hizalamak için

Kullandığınız işletim sistemine göre aşağıdakilerden birini yapın.

1. Windows'da:

a. Bilgisayarınızın Başlat menüsünden, Tüm Programlar'ı seçin, HP'yi tıklatın.

b. HP Photosmart 6510 series klasörünü tıklatın, HP Photosmart 6510 series öğesini tıklatın.

c. Yazıcı Tercihleri'ni çift tıklatın, sonra da Bakım Görevleri'ni çift tıklatın.

d. Aygıt Hizmetleri sekmesini tıklattıktan sonra Mürekkep Kartuşlarını Hizala düğmesini tıklatın.

2. Mac'te:

▲ HP Yardımcı Programı'yi açın, Hizala'ı, sonra da tekrar Hizala'ı tıklatın.

İlgili konular

• Mürekkep sipariş etme sayfa 26 Kartuşlarla çalışma ipuçları sayfa 27

Mürekkep sipariş etme

Yedek kartuşlar için doğru model numarasını bulmak için, yazıcı kartuş erişim kapağını açıp etikete bakın.

26 Kartuşlarla çalışma

Kartuşlarla çalışma

(29)

Kartuş bilgileri ve çevrimiçi alışveriş bağlantıları mürekkep uyarı iletilerinde de görüntülenir. Bunun yanı sıra www.hp.com/buy/supplies adresinde kartuş bilgilerini bulabilir ve çevrimiçi sipariş verebilirsiniz.

Not Tüm ülkelerde/bölgelerde kartuşlar çevrimiçi olarak sipariş edilemeyebilir. Ülkenizde/bölgenizde çevrimiçi sipariş edilemiyorsa, kartuşu satın alma bilgileri için yerel HP satıcınıza başvurun.

Kartuş garanti bilgileri

HP kartuş garantisi, ürün belirtilen HP yazdırma aygıtında kullanıldığında geçerlidir. Bu garanti, yeniden doldurulmuş, yeniden üretilmiş, geliştirilmiş, yanlış kullanılmış veya üzerinde oynanmış HP mürekkep ürünlerini kapsamaz.

Garanti süresinde, HP mürekkebi bitene kadar veya garanti tarihi sonuna gelene kadar ürün kapsam altındadır.

YYYY/AA biçimindeki garanti sonu tarihi aşağıdaki şekilde bulunabilir:

HP Sınırlı Garanti Bildirimi'nin bir kopyası için ürünle birlikte verilen basılı belgelere bakın.

Kartuşlarla çalışma ipuçları

Kartuşlarla çalışmak için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

• Yazıcınız için doğru kartuşları kullanın. Uyumlu kartuşların listesi için yazıcıyla birlikte verilen basılı belgelere bakın.

• Kartuşları doğru yuvalara takın. Her kartuşun rengini ve simgesini, her yuvanın rengi ve simgesiyle eşleştirin.

Tüm kartuşların yuvalarına iyice oturduğundan emin olun.

• Yeni kartuşları taktıktan sonra, en iyi baskı kalitesi için yazıcıyı hizalayın. Daha fazla bilgi için Yazıcıyı hizalama sayfa 26 konusuna bakın.

• Yazıcı kafasının temiz olduğundan emin olun. Daha fazla bilgi için Yazıcı kafalarını otomatik olarak temizleme sayfa 23 konusuna bakın.

• Düşük mürekkep uyarısı mesajı aldığınızda, olası yazdırma gecikmelerini önlemek için yedek kartuşlar bulundurun. Baskı kalitesi kabul edilemez düzeye gelmedikçe kartuşları değiştirmeniz gerekmez. Daha fazla bilgi için Kartuşları değiştirme sayfa 24 konusuna bakın.

• Taşıyıcı takılması hatası alıyorsanız, taşıyıcı sıkışmasını gidermeyi deneyin. Daha fazla bilgi için Taşıyıcıyı sıkışmasını giderin sayfa 36 konusuna bakın.

Kartuşlarla çalışma ipuçları 27

Kartuşlarla çalışma

(30)

28 Kartuşlarla çalışma

Kartuşlarla çalışma

(31)

8 Bağlantı

• HP Photosmart aygıtını ağa ekleme

• USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme

• Yeni bir yazıcı bağlama

• Ağ ayarlarını değiştirme

• Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

• Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)

HP Photosmart aygıtını ağa ekleme

• WiFi Protected Setup (WPS WiFi Korumalı Kurulum) sayfa 29

• Yönlendirici ile kablosuz (altyapı ağı) sayfa 30

WiFi Protected Setup (WPS WiFi Korumalı Kurulum)

HP Photosmart ürününü WiFi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak kablosuz ağa bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

WPS özellikli bir kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

Not 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir.

Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP Photosmart ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

HP Photosmart öğesini WiFi Korumalı Kurulum'u (WPS) kullanarak bağlamak için

▲ Aşağıdakilerden birini yapın:

Basma Düğmeli Yapılandırma (PBC) yöntemini kullanma

a. Kurulum yöntemini seçin. WPS özellikli kablosuz yönlendiricinizin PBC yöntemini desteklediğinden emin olun.

Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da Kablosuz simgesine dokunun.

WiFi Protected Setup (WiFi Korumalı Kurulum) öğesine dokunun.

Push Button (Basmalı Düğme) öğesine dokunun.

b. Kablosuz bağlantı kurun.

Kapalıysa kablosuz radyoyu açın.

Start (Başlat) öğesine dokunun.

WPS'i etkinleştirmek için, WPS özellikli yönlendiricinin veya diğer ağ iletişim aygıtının düğmesine basın ve basılı tutun.

Not Ürün, yaklaşık iki dakika süre içinde ağ aygıtındaki karşılık gelen düğmeye basılmasının gerektiği zamanlayıcıyı başlatır.

OK öğesine dokunun.

c. Yazılımı yükleyin.

Bağlantı 29

Bağlantı

(32)

PIN yöntemini kullanma

a. Kurulum yöntemini seçin. WPS özellikli kablosuz yönlendiricinizin PIN yöntemini desteklediğinden emin olun.

Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da Kablosuz simgesine dokunun.

WiFi Protected Setup (WiFi Korumalı Kurulum) öğesine dokunun.

PIN öğesine dokunun.

b. Kablosuz bağlantı kurun.

Start (Başlat) öğesine dokunun.

Kapalıysa kablosuz radyoyu açın.

Not Ürün yaklaşık beş dakika süre içinde PIN'in ağ aygıtına girilmesinin gerektiği zamanlayıcıyı başlatır.

OK öğesine dokunun.

c. Yazılımı yükleyin.

İlgili konular

• Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları sayfa 31

Yönlendirici ile kablosuz (altyapı ağı)

Tümleşik WLAN 802.11 ağına HP Photosmart aygıtını bağlamak için aşağıdakiler gerekir:

Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası içeren bir kablosuz 802.11b/g/n ağı.

Not 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir.

Kablosuz ağ desteği veya ağ arabirim kartı (NIC) olan masaüstü veya dizüstü bilgisayar. Bilgisayarın HP Photosmart ürününü kurmayı planladığınız kablosuz ağa bağlı olması gerekir.

Kablolu veya DSL gibi bir Geniş Bant Internet erişimi (önerilen).

HP Photosmart aygıtını Internet erişimi olan kablosuz bir ağa bağlarsanız, HP, Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (DHCP) kullanan kablosuz bir yönlendirici (erişim noktası veya baz istasyonu) kullanmanızı önerir.

Ağ adı (SSID).

WEP anahtarı veya WPA Parolası (gerekiyorsa).

Ürünü Kablosuz Kurulum Sihirbazı ile bağlamak için

1. Ağ adınızı (SSID) ve WEP anahtarını veya WPA parolasını yazın.

2. Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı başlatın.

a. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da Kablosuz simgesine dokunun.

b. Kablosuz Kurulum Sihirbazı öğesine dokunun.

3. Kablosuz ağa bağlanın.

▲ Algılanan ağ listesinden ağınızı seçin.

4. Komut istemlerini izleyin.

5. Yazılımı yükleyin.

İlgili konular

• Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları sayfa 31

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme

Önce yazıcınızı kurup yazılımı yazıcıyı bilgisayarınıza doğrudan bağlayan bir USB kablosu ile yüklediyseniz, kablosuz ağ bağlantısına kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Kablosuz yönlendirici veya erişim noktasına içeren kablosuz bir 802.11b/g/n ağına ihtiyaç duyarsınız.

Not 802.11n yalnızca 2.4Ghz destekleyecektir.

30 Bağlantı

Bağlantı

(33)

USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirmek için İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın.

1. Windows'da:

a. Bilgisayarınızın Başlat menüsünden, Tüm Programlar'ı seçin, sonra da HP'yi tıklatın.

b. HP Photosmart 6510 series öğesini tıklatın, Yazıcı Kurulumu & Yazılım Seçimi'ni tıklatın, sonra da USB ile bağlı bir yazıcının bağlantısını kablosuz bağlantı olarak değiştirme'yi tıklatın.

c. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

2. Mac'te:

a. Yazıcının Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun.

b. Kablosuz simgesine dokunun, sonra da Wireless Setup Wizard'a (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) dokunun.

c. Yazıcıyı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

d. Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları) dizinindeki HP Setup Assistant'ı kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza değiştirin.

Yeni bir yazıcı bağlama

Yazıcı yazılımından yeni bir yazıcı eklemek için

Yazıcıyı bilgisayarınıza bağlamayı bitirmediyseniz, yazıcı yazılımından bağlamanız gerekir. Bilgisayarınıza aynı modelde başka bir yeni yazıcı bağlamak isterseniz, yazıcı yazılımını bir kez daha yüklemeniz gerekmez. İşletim sisteminize bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:

1. Windows'da:

a. Bilgisayarınızın Başlat menüsünden, Tüm Programlar'ı seçin, sonra da HP'yi tıklatın.

b. HP Photosmart 6510 series öğesini tıklatın, Yazıcı Bağlantıları ve Yazılımlar'ı tıklatın, sonra da Yeni yazıcı bağla'yı tıklatın

c. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

2. Mac'te:

a. Yazıcının Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun.

b. Kablosuz simgesine dokunun, sonra da Wireless Setup Wizard'a (Kablosuz Kurulum Sihirbazı) dokunun.

c. Yazıcıyı bağlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

d. Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities (Uygulamalar/Hewlett-Packard/Aygıt Yardımcı Programları) dizinindeki HP Setup Assistant'ı kullanarak bu yazıcının yazılım bağlantısını kablosuza değiştirin.

Ağ ayarlarını değiştirme

Bir ağda daha önce yapılandırdığınız kablosuz ayarlarını değiştirmek isterseniz, yazıcı ekranından Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırmanız gerekir.

Ağ ayarlarını değiştirmek amacıyla Kablosuz Kurulum Sihirbazı'nı çalıştırmak için

1. Yazıcının Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da Kablosuz simgesine dokunun.

2. Kablosuz menüsünde, Kablosuz Kurulum Sihirbazı'na dokunun.

3. Ağ ayarlarını değiştirmek için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması için aşağıdaki ipuçlarını kullanın:

Ağa bağlı bir yazıcının kurulması ve kullanılması hakkında ipuçları 31

Bağlantı

(34)

• Kablosuz ağa bağlı yazıcıyı kurarken, kablosuz yönlendiricinizin açık olduğundan emin olun. Yazıcı kablosuz yönlendiricileri arar ve algılanan ağ adlarını ekranda listeler.

Kablosuz bağlantıyı onaylamak için, kontrol panelindeki Kablosuz düğmesine dokunun. Kablosuz Kapalı gösteriyorsa, Aç'a dokunun.

• Bilgisayarınız bir Sanal Özel Ağ'a (VPN) bağlıysa, yazıcı dahil ağınızdaki diğer aygıtlara erişmek için önce VPN bağlantısını kesmeniz gerekir.

• Ağınızı ve yazıcınızı kablosuz yazdırma için yapılandırma konusunda daha fazla bilgi alın. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

• Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Ağ Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin.

Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• USB bağlantısından kablosuz bağlantıya nasıl geçeceğinizi öğrenin. Daha fazla bilgi için USB bağlantısını kablosuz ağla değiştirme sayfa 30 konusuna bakın.

• Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin.

Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için)

Yazıcı bir ağa bağlı olduğunda; durum bilgilerini görüntülemek, ayarları değiştirmek ve yazıcıyı bilgisayarınızdan yönetmek için katıştırılmış Web sunucusunu kullanabilirsiniz.

Not Bazı ayarlar görüntülemek veya değiştirmek için parolaya ihtiyacınız olabilir.

Katıştırılmış Web sunucusunu Internet'e bağlanmadan açıp kullanabilirsiniz. Ancak, bazı özellikler kullanılamaz.

• Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için

• Tanımlama bilgileri hakkında

Katıştırılmış Web sunucusunu açmak için

Not Yazıcı ağ üzerinde bulunmalı ve bir IP adresi olmalıdır. Yazıcınızın IP adresi kontrol panelindeki Kablosuz düğmesine basılarak veya bir ağ yapılandırma sayfası yazdırılarak bulunabilir.

Bilgisayarınızda desteklenen Web tarayıcısında, yazıcıya atanmış IP adresini veya ana bilgisayar adını not edin.

Örneğin, IP adresi 192.168.0.12 ise, aşağıdaki adresi Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısına girin: http://

192.168.0.12.

Tanımlama bilgileri hakkında

Katıştırılmış Web sunucusu (EWS), tarama yaparken sabit sürücünüze çok küçük metin dosyaları (tanımlama bilgileri) yerleştirir. Bu dosyalar, EWS'nin sonraki ziyaretinizde bilgisayarınızı tanımasını sağlar. Örneğin, EWS dilini yapılandırdıysanız, tanımlama bilgisi hangi dili seçtiğinizi hatırlar ve böylece EWS'ye sonraki erişiminizde sayfalar o dilde görüntülenir. Bazı tanımlama bilgileri (seçilen dili saklayan tanımlama bilgisi gibi) her oturum sonrasında silinmesine karşın, diğerleri (müşteriye özel tercihleri saklayan tanımlama bilgisi gibi) siz elle silene dek bilgisayarda saklanır.

Tarayıcınızı tüm tanımlama bilgilerini kabul edecek şekilde veya her tanımlama bilgisi teklifini size bildirecek şekilde yapılandırabilirsiniz, böylece hangi tanımlama bilgisini kabul edip hangisini reddedeceğinize karar verebilirsiniz.

Tarayıcınızı, istenmeyen tanımlama bilgilerini silmek için de kullanabilirsiniz.

Not Yazıcınıza bağlı olarak, tanımlama bilgilerini devre dışı bırakırsanız, aşağıdaki özelliklerin birini veya daha fazlasını da devre dışı bırakırsınız:

• Uygulamayı bıraktığınız yerden başlatma (özellikle kurulum sihirbazlarını kullanırken faydalıdır).

• EWS tarayıcı dil ayarını hatırlama.

• EWS Giriş sayfasını kişiselleştirme.

32 Bağlantı

Bağlantı

(35)

Gizlilik ve tanımlama bilgilerinizi nasıl değiştireceğiniz ve tanımlama bilgilerini nasıl görüntüleyeceğiniz veya sileceğiniz hakkında bilgi için, Web tarayıcınızla birlikte gelen belgelere bakın.

Gelişmiş yazıcı yönetimi araçları (ağa bağlı yazıcılar için) 33

Bağlantı

(36)

34 Bağlantı

Bağlantı

(37)

9 Sorun çözme

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Daha fazla yardım alın

• Yazdırma sorununu çözme

• Kopyalama ve tarama sorununu çözme

• Ağ iletişimi sorununu çözme

• HP desteği

Daha fazla yardım alın

Yardım görüntüleyicisinin sol üst kısmındaki Arama alanına bir anahtar sözcük girerek ürününüz hakkında daha fazla bilgi ve yardım alabilirsiniz. İlgili konu başlıkları -- hem yerel hem de çevrimiçi konular için --

listelenecektir.HP Photosmart

Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

Yazdırma sorununu çözme

Yazıcının açık olduğundan ve kağıt tepsisinde kağıt bulunduğundan emin olun. Yine de yazdıramıyorsanız, HP, birçok yaygın “Yazdırılamıyor” sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir Yazdırma Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) sağlar.

Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

Baskı kalitesi kabul edilebilir değilse, baskı kalitesini geliştirmek için aşağıdakileri deneyin:

• Yazıcı durumu ve baskı kalitesi raporunu kullanarak yazıcı ve baskı kalitesi sorunlarını tanılayın. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, Kurulum'a dokunun, sonra da Araçlar'a dokunun. Seçenekler arasında gezinmek için aşağı oka dokunun, sonra da Yazıcı Durumu Raporu'na veya Baskı Kalitesi Raporu'na dokunun. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Çıktılarda yanlış hizalanmış renkler veya satılar varsa, yazıcıyı hizalamayı deneyin. Daha fazla bilgi için Yazıcıyı hizalama sayfa 26 konusuna bakın.

• Çıktılarda mürekkep bulaşmaları varsa, yazıcı ekranından mürekkep bulaşmasını temizlemeyi deneyin. Daha fazla bilgi için Mürekkep bulaşmasını temizleme sayfa 23 konusuna bakın.

Kopyalama ve tarama sorununu çözme

HP, birçok yaygın “Taranamıyor” sorununu çözmeye yardımcı olabilecek bir Tarama Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) sağlamaktadır.

Tarama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Kopyalama sorunlarını nasıl çözeceğiniz hakkında daha fazla bilgi alın. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

Ağ iletişimi sorununu çözme

Ağ bağlantısı sorunlarını tanılamaya yardımcı olmak için ağ yapılandırmasını kontrol edin veya kablosuz sınama raporu yazdırın.

Sorun çözme 35

Sorun çözme

(38)

Ağ yapılandırmasını kontrol etmek veya kablosuz sınama raporu yazdırmak için 1. Giriş ekranından, sağ yön tuşuna dokunun, sonra da Kablosuz simgesine dokunun.

2. Kablosuz Ayarları menüsünde, aşağı oku kullanarak seçenekler arasında gezinin, sonra da Ağ Yapılandırmasını Görüntüle'ye veya Kablosuz Sınama Raporu Yazdır'a dokunun.

Ağ iletişimi sorunlarını çözme hakkında daha fazla çevrimiçi bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları tıklatın.

• Kablosuz yazdırma hakkında daha fazla bilgi edinin. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

• Ağ güvenliği ayarlarınızı nasıl bulacağınızı öğrenin. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Ağ Tanılama Yardımcı Programı (yalnızca Windows) ve diğer sorun giderme ipuçları hakkında öğrenin.

Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

• Yazıcı kurulumu esnasında güvenlik duvarı ve virüsten koruma programlarınızla nasıl çalışacağınızı öğrenin.

Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.

Taşıyıcıyı sıkışmasını giderin

Taşıyıcıyı engelleyen kağıt gibi tüm nesneleri çıkartın.

Not Sıkışan kağıdı çıkarmak için herhangi bir alet veya aygıt kullanmayın. Sıkışan kağıdı ürünün içinden çıkarırken her zaman dikkatli olun.

Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.

Kağıt sıkışmasını gider

Kağıt sıkışmasını temizlemek için 1. Kartuş erişim kapağını açın.

2. Kağıt yolu kapağını açın.

36 Sorun çözme

Sorun çözme

(39)

3. Sıkışan kağıdı çıkarın.

4. Kağıt yolu kapağını kapatın.

5. Kartuş erişim kapağını kapatın.

6. Yeniden yazdırmayı deneyin.

HP desteği

• Ürünü kaydettirin

• Telefonla HP desteği

• Ek garanti seçenekleri

Ürünü kaydettirin

Sadece birkaç dakikanızı ayırıp kaydettirerek daha hızlı hizmet, daha etkili destek ve ürün destek uyarılarından faydalanabilirsiniz. Yazılımı yüklerden yazıcıyı kaydettirmediyseniz, http://www.register.hp.com adresinden şimdi kaydettirebilirsiniz.

Telefonla HP desteği

Telefon desteği seçenekleri ve kullanılabilirlikleri, ürün, ülke/bölge ve dile göre değişebilir.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Telefon desteği süresi

• Arama yapma

• Telefon desteği süresinden sonra

Telefon desteği süresi

Kuzey Amerika, Asya Pasifik ve Latin Amerika'da (Meksika dahil) bir yıllık ücretsiz telefon desteği verilmektedir.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki telefon desteğinin süresini öğrenmek için lütfen www.hp.com/support adresine gidin. Telefon şirketinin standart tarifesi uygulanır.

HP desteği 37

Sorun çözme

(40)

Arama yapma

HP desteği, bilgisayarın ve ürünün başındayken arayın. Aşağıdaki bilgileri vermek için hazırlıklı olun:

• Ürün adı (HP Photosmart 6510 series)

• Seri numara ( ürünün arkasında veya altında yazılıdır)

• Söz konusu durum olduğunda beliren iletiler

• Şu soruların yanıtları:

◦ Bu sorunla daha önce de karşılaştınız mı?

◦ Yeniden oluşturabilir misiniz?

◦ Bu sorun ortaya çıktığı sıralarda bilgisayarınıza yeni donanım veya yazılım eklediniz mi?

◦ Bu durumdan önce başka birşey oldu mu (örneğin, fırtına, ürün taşındı vs.)?

Destek telefon numaraların listesi için bkz. www.hp.com/support.

Telefon desteği süresinden sonra

Telefon desteği süresinden sonra HP’den ücret karşılığı yardım alabilirsiniz. HP çevrimiçi destek Web sitesinde de yardım bulunabilir: www.hp.com/support. Destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numaralarını arayın.

Ek garanti seçenekleri

Ek ücret karşılığında HP Photosmart için genişletilmiş hizmet planları vardır. www.hp.com/support adresine gidin, ülkenizi/bölgenizi ve dili seçin, ardından genişletilmiş hizmet planları hakkında bilgi için hizmetler ve garanti alanını inceleyin.

38 Sorun çözme

Sorun çözme

(41)

10 Teknik bilgiler

HP Photosmart aygıtınız için teknik özelikler ve uluslararası yasal düzenleme bilgileri bu bölümde verilmektedir.

Diğer bildirimler için HP Photosmart ile birlikte gelen basılı belgelere bakın.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Bildirim

• Kartuş yonga bilgisi

• Teknik Özellikler

• Çevresel ürün gözetim programı

• Enerji Tasarrufu Modu'nu ayarlama

• Otomatik Kapanma'yı ayarlama

• Yasal uyarılar

• Yasal kablosuz bildirimleri

Bildirim

Kartuş yonga bilgisi

Bu üründe kullanılan HP kartuşlarında ürünün çalışmasına yardımcı olan bellek yongaları bulunur. Buna ek olarak bu bellek yongası, ürünün kullanılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerin dahil olduğu sınırlı sayıda bilgileri de toplar:

kartuşun ilk kez takıldığı tarih, kartuşun en son kullanıldığı tarih, kartuş kullanılarak yazdırılan sayfa sayısı, sayfa kapsamı, kullanılan yazdırma modları, gerçekleşmiş olabilecek yazdırma hataları ve ürün modeli. Bu bilgiler HP'nin müşterilerinin yazdırma ihtiyaçlarını uygun ürünler tasarlamasına yardımcı olmaktadır.

Kartuş belleğinden toplanan veriler, müşterileri veya kartuş ya da ürün kullanıcısını belirlemek için kullanılabilecek bilgileri içermez.

HP, HP'nin ücretsiz iade ve geri dönüştürme programına iade edilen kartuşlardan örnekleme biçiminde bellek yongaları toplar (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). Bu

örneklemeden alınan bellek yongaları okunarak ileriki HP ürünlerini geliştirmek üzere incelenir. Bu kartuşun geri dönüşümünde yardımcı olan HP iş ortakları da bu verilere erişebilir.

Kartuşa sahip olan bir üçüncü taraf da bellek yongasındaki anonim bilgilere erişebilir. Bu bilgilere erişilmesini istemezseniz yongayı çalışmaz yapabilirsiniz. Ancak, kartuşu çalışamaz yapmanızdan sonra kartuş HP ürününde kullanılamaz.

Bu anonim bilgileri sağlamakla ilgilii endişeleriniz varsa bellek yongasının ürününün kullanım bilgilerini toplama yeteneğini kapatarak bu bilgilere erişilmesini önleyebilirsiniz.

Kullanım bilgileri işlevini devre dışı bırakmak için 1. Giriş ekranındaki Ayarlar simgesine dokunun.

Ayarlar menüsü belirir.

2. Preferences (Tercihler) tuşuna dokunun.

Teknik bilgiler 39

Teknik bilgiler

(42)

3. Kartuş Yonga Bilgisi'ne dokunun.

4. OK öğesine dokunun.

Not Kullanım bilgileri işlevini yeniden etkinleştirmek için fabrika varsayılanlarını geri yükleyin.

Not Bellek yongasının ürünün kullanım bilgilerini toplama yeteneğini kapatırsanız kartuşu HP ürününde kullanmaya devam edebilirsiniz.

Teknik Özellikler

HP Photosmart aygıtıyla ilgili teknik özellikler bu bölümde verilmiştir. Tüm ürün özellikleri için www.hp.com/

support adresindeki Product Data Sheet (Ürün Veri Sayfası)'na bakın.

Sistem gereksinimleri

Yazılım ve sistem gereksinimleri Benioku dosyasında verilmiştir.

İleride çıkacak işletim sistemleri ve desteği hakkında bilgili için www.hp.com/support adresindeki HP çevrimiçi destek Web sitesini ziyaret edin.

Çevresel özellikler

• Önerilen çalışma sıcaklığı aralığı: 15 ºC - 32 ºC (59 ºF - 90 ºF)

• İzin verilen çalışma sıcaklığı aralığı: 5 ºC - 40 ºC (41 ºF - 104 ºF)

• Nem Oranı: %20 - %80 bağıl nem, yoğunlaşma olmadan 25 ºC maksimum çiy noktası

• Saklama sıcaklığı aralığı: -40 ºC - 60 ºC (-40 ºF - 140 ºF)

• Yüksek elektromanyetik alanların bulunması durumunda, HP Photosmart aygıtının çıkışında biraz bozulma olabilir

• HP, olası yüksek manyetik alanlardan kaynaklanan parazitleri en aza indirmek için 3 m uzunlukta ya da daha kısa USB kablosu kullanılmasını önerir.

Yazdırma özellikleri

• Baskı hızı, belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir

• Panorama boyutunda yazdırma

• Yöntem: istendiğinde püskürten termal mürekkep püskürtme

• Dil: PCL3 GUI Tarama özellikleri

• Görüntü düzenleyici dahildir

• Çözünürlük: 1200 x 1200 ppi optik değerine kadar; 19200 ppi geliştirilmiş (yazılım) PPI çözünürlüğü hakkında daha fazla bilgi için tarayıcı yazılımına bakın.

• Renk: 48 bit renkli, 8-bit gri tonlamalı (256 gri düzeyi)

• Camdan maksimum tarama boyutu: 21.6 x 29.7 cm Kopyalama özellikleri

• Dijital görüntü işleme

• Maksimum kopya sayısı, modele göre değişir

• Kopyalama hızları modele ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir

• En fazla kopya büyütme %200-400 arasındadır (modele bağlı)

• En fazla kopya küçültme %25-50 arasındadır (modele bağlı) Kartuş verimi

Tahmini kartuş verimleri hakkında daha fazla bilgi için www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin.

Baskı çözünürlüğü

Yazıcı çözünürlüğünü öğrenmek için yazıcı yazılımına bakın.

Çevresel ürün gözetim programı

Hewlett-Packard, çevreye duyarlı bakış açısıyla kaliteli ürünler sağlama taahhüdüt etmektedir. Bu ürünün tasarımı geri dönüştürmeye uygundur. Yazıcının güvenli bir şekilde işlevlerini yerine getirerek çalışması sağlanırken,

40 Teknik bilgiler

Teknik bilgiler

(43)

olabildiğince az malzeme kullanılmıştır. Kolaylıkla ayrım sağlanması amacıyla malzemeler birbirine benzemeyecek şekilde tasarlanmıştır. Malzemeleri birbirine bağlayan parçalar ve diğer bağlantıların yeri kolayca bulunabilir, erişilebilir ve en bilinen aletler kullanılarak çıkarılabilir. Önemli parçalar, kolayca çıkarılıp onarılabilmeleri için, kolay bir şekilde erişilebilecek biçimde tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki adresteki HP's Commitment to the Environment Web sitesini ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Ekolojik İpuçları

• Kağıt kullanımı

• Plastik

• Malzeme güvenlik bilgi formları

• Enerji tüketimi

• Geri dönüştürme programı

• HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

• Kimyasal Maddeler

• Battery disposal in the Netherlands

• Battery disposal in Taiwan

• Attention California users

• EU battery directive

Ekolojik İpuçları

HP, müşterilerinin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi amaç edinmiştir. HP, yazdırma tercihlerinizi değerlendirip etkilerini azaltmanıza yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki Ekolojik İpuçlarını dikkatinize sunmaktadır. Bu ürünün belirli özelliklerine ek olarak lütfen HP'nin çevreyle ilgili girişimleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HP Eco Solutions (HP Ekolojik Çözümleri) web sitesini ziyaret edin.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Ürününüzün Ekolojik özellikleri

Enerji Tasarrufu bilgileri: Bu ürünle ilgili ENERGY STAR® nitelikleri durumunu belirlemek için bkz. Enerji tüketimi sayfa 41.

Geri Dönüşümlü Malzemeler: HP ürünlerinin geri dönüştürülmesi ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki sayfayı ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Kağıt kullanımı

Bu ürün, DIN 19309 ve EN 12281:2002'ye göre geri dönüşümlü kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik

25 gramın üzerindeki dönüştürülebilir plastik parçalar, uluslararası standartlara göre işaretlenerek, ürünün kullanım ömrü sona erdiğinde geri dönüşüm için belirlenmeleri kolaylaştırılmıştır.

Malzeme güvenlik bilgi formları

Malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS) HP'nin Web sitesinden sağlanabilir:

www.hp.com/go/msds

Enerji tüketimi

ENERGY STAR® logosu taşıyan Hewlett-Packard yazdırma ve görüntüleme aygıtları, U.S. Environmental Protection Agency tarafından görüntüleme aygıtları için belirlenmiş ENERGY STAR şartnamelerine uygundur.

Aşağıdaki amblem ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünlerinde belirir:

Çevresel ürün gözetim programı 41

Teknik bilgiler

(44)

İlave ENERGY STAR uyumlu görüntüleme ürünü model bilgileri, şu adreste bulunur: www.hp.com/go/energystar

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede/bölgede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur. Genel olarak HP ürünlerinin geri dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

HP inkjet sarf malzemeleri geri dönüşüm programı

HP, kendini çevreyi korumaya adamıştır. HP Inkjet Malzemeleri Geri Dönüşüm Programı, pek çok ülkede/bölgede uygulanmaktadır ve kullanılmış yazıcı kartuşlarınızı ve mürekkep kartuşlarınızı ücretsiz olarak toplar. Daha fazla bilgi için şu Web sitesine gidin:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Kimyasal Maddeler

HP, REACH (Avrupa Parlamentesu ve Birliği'nin Düzenleme EC No 1907/2006) gibi yasal zorunluluklara uymak için ürünlerindeki kimyasal maddelerle ilgili müşterilerine bilgi vermeye özen gösterir. Bu ürünün kimyasal bilgileriyle ilgili rapor aşağıdaki adreste bulunabilir: www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands

Battery disposal in Taiwan

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

42 Teknik bilgiler

Teknik bilgiler

(45)

EU battery directive

Enerji Tasarrufu Modu'nu ayarlama

HP Photosmart ürünü kapattığınızda varsayılan olarak Enerji Tasarrufu moduna geçer. Bu ürünün enerji açısından daha verimli olmasını sağladığı gibi aynı zamanda ürünün açılmasının beklenenden daha uzun sürmesi anlamına da gelir. Ayrıca, Enerji Tasarrufu modunda kapatıldığında HP Photosmart ürünü bazı otomatik bakım görevlerini yerine getiremeyebilir. Ekranda düzenli olarak gerçek zamanlı saat hatasına ilişkin mesajlar görüyorsanız veya başlatma zamanını daha aza indirmek istiyorsanız Enerji Tasarrufu modunu kapatabilirsiniz.

Enerji Tasarrufu Modu'nu ayarlama 43

Teknik bilgiler

(46)

Not Bu özellik varsayılan olarak açıktır.

Enerji Tasarrufu modu saatini ayarlamak veya Enerji Tasarrufu modunu kapatmak için 1. Giriş ekranındaki Setup (Kurulum) simgesine dokunun.

2. Preferences (Tercihler) öğesine dokunun.

3. Seçenekler arasında ilerlemek için aşağı oka, sonra da Energy Save Mode (Enerji Tasarrufu Modu) öğesine dokunun.

4. 15 dakika sonra'ya veya 5 dakika sonra'ya ya da Off (Kapalı) öğesine dokunun.

Otomatik Kapanma'yı ayarlama

Otomatik Kapanma özelliği açıkken, yazıcınız iki saatlik işlevsizlik sonrası otomatik olarak kapanacaktır. Bu enerji tasarrufuna yardımcı olur. Ancak, ağdan gelen baskı işleri yazıcı kapalıyken kaybolacaktır.

Not Bu özellik varsayılan olarak açıktır, ancak yazıcı ağa başarıyla bağlandığında otomatik olarak devre dışı kalacaktır. Elle açmanız gerekir. Elle açtıktan sonra açık kalacak ve herhangi bir nedenle otomatik olarak devre dışı kalmayacaktır.

Otomatik Kapanma'yı açmak veya kapatmak için 1. Giriş ekranındaki Setup (Kurulum) simgesine dokunun.

2. Preferences (Tercihler) öğesine dokunun.

3. Seçenekler arasında ilerlemek için aşağı oka, sonra da Otomatik Kapanma öğesine dokunun.

4. Açık'a veya Off (Kapalı) öğesine dokunun.

Yasal uyarılar

HP Photosmart, ülkenizde/bölgenizdeki yasal kurumların ürün koşullarını karşılar.

Bu bölüm aşağıdaki konuları içermektedir:

• Ürününüzün Yasal Model Numarası

• FCC statement

• VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

• Notice to users in Japan about the power cord

• Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi

• Notice to users in Korea

• Notice to users in Germany

• Noise emission statement for Germany

Ürününüzün Yasal Model Numarası

Yasal olarak tanımlama amacıyla, ürününüze Yasal bir Model Numarası verilmiştir. Ürününüzün Yasal Model Numarası: SNPRB-1101-01. Bu yasal model numarası pazarlama adıyla (HP Photosmart 6510 series, vb.) veya ürün numaralarıyla (CQ761, vb.) karıştırılmamalıdır.

44 Teknik bilgiler

Teknik bilgiler

(47)

FCC statement

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

Notice to users in Japan about the power cord

Avrupa Birliği Yasal Düzenleme Bildirimi

CE işareti taşıyan ürünler aşağıdaki AB Yönergelerine uygundur:

• Düşük Voltaj Yönergesi 2006/95/EC

• EMC Yönergesi 2004/108/EC

• Yürürlükte olduğu yerlerde Ecodesign Yönergesi 2009/125/EC

Bu ürünün CE uyumu, sadece HP tarafından sağlanan doğru CE işaretli AC adaptörü ile kullanılması durumunda geçerlidir.

Yasal uyarılar 45

Teknik bilgiler

Şekil

Updating...

Referanslar

 1. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayıtıklatın
 2. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
 3. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayıtıklatın
 4. n. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın
 5. Çevrimiçi olarak dahafazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın
 6. Çevrimiçiolarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın
 7. www.hp.com/go/inkusage.
 8. www.hp.com/buy/supplies adres
 9. fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.
 10. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın
 11. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
 12. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
 13. in www.hp.com/support
 14. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.
 15. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
 16. Çevrimiçi daha fazla bilgi için burayı tıklatın.
 17. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almakistiyorsanız burayı tıklatın.
 18. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayıtıklatın
 19. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi almak istiyorsanız burayı tıklatın.
 20. http://www.register.hp.com
 21. www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
 22. www.hp.com/go/learnaboutsupplies
 23. www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html
 24. www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/
 25. www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/
 26. www.hp.com/go/msds
 27. www.hp.com/go/energystar
 28. www.hp.com/go/reach
 29. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
 30. www.hp.com/go/certificates (arama
Benzer konular :