• Sonuç bulunamadı

Uyarılar. Maksimum ağırlık limitinin üzerinde ağırlık yüklemeyin

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uyarılar. Maksimum ağırlık limitinin üzerinde ağırlık yüklemeyin"

Copied!
10
0
0

Tam metin

(1)

1

(2)

2

UYARILAR

Terazi kurulumunda dikkat edilmesi gereken hususlar. Terazinizden en iyi verimi almak için aşağıdaki talimatlara uyun.

Uyarılar

Terazide herhangi bir hasar veya hata oluştuğunda, terazinin içini açmayın, cihaza uygun müdahale için CAS yetkili servislerine başvurun.

Maksimum ağırlık limitinin üzerinde ağırlık yüklemeyin

Statik elektriği minimize etmek için terazinin toprak bağlantısı yapılmalı. Bu arıza ve elektrik sokunu en aza indirecektir.

Terazinin fişini piriz den çıkarırken, kablodan tutarak çekmeyin Hasar görmüş kablo elektrik şokuna ya da yangına sebep olabilir.

Yangın oluşumunu önlemek için, teraziyi yanıcı ve aşındırıcı gaz bulunan ortan ortamlarda

bulundurmayın veya

kullanmayın.

Elektrik sokunu ve yanlış değer okunması sebep olmamak için, terazi üzerine su dökülmemeli ve nemli ortamlara yerleştirilmemelidir.

Teraziyi direk güneş ışığına maruz kaldığı ya da ısıtıcıya yakın yerlerde bulundurmaktan kaçının.

Elektrik sokundan korunmak için, elektrik fişini prize tam olarak yerleştirin.

Islak ayaklarla terazi üzerine çıkmayın. Kefenin üzeri kayıcı olabilir. Nemli durum yanlış tartıma sebep olabilir.

Uygun adaptör kullanın. Yanlış adaptör kullanımı cihaza zarar verebilir.

(3)

3

UYARILAR

Terazinin uygun elektrik fişine takıldığından emin olun. Teraziden en iyi performansı almak için ısınması suresi olarak 30 dakika önce prize takın.

Uyarılar

Tutarlı ve doğru ölçüm için, CAS yetkili servisleri tarafından periyodik olarak kontrollerini sağlayınız.

Teraziye ani darbeler uygulamaktan kaçının, tartım mekanizması hasar görebilir.

Teraziyi çekerken ya da kaldırırken terazinin gövdesinden tutun. Kefeden tutmayın.

Terazi uzun süre

kullanılmayacaksa pilleri teraziden çıkarın. Pillerdeki sızıntı tehlikelidir.

Teraziyi uygun ani ısı değişimlerine maruz kalmayacak şekilde uygun çevre şartlarında bulundurun

.

Terazi dengesini üzerindeki su terazisini kullanarak terazinin dört ayağını ayarlayarak sağlayın. Dengeli durumda su terazisinin içindeki kabarcığını yuvarlağın ortasında olmalıdır.

Teraziyi elektro manyetik gürültü oluşturan cihazlardan uzak tutunuz. Bu cihazın doğru değer göstermesiyle çatışabilir.

(4)

4

ÖNSÖZ

Değerli müşterimiz,

CAS DH SERİSİ ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

Modern tesislerde, toplam kalite ilkesine uygun olarak üretilen ürünümüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzu ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı rica ederiz.

TANIM VE FONKSİYONLAR

GENEL GÖRÜNÜM

GÖSTERGE

TUŞ TAKIMI

(5)

5

TUŞ FONKSİYONLARI

TUŞ TANIMI

Göstergede oluşan ufak sapmaları sıfırlamak için kullanılır.

Dara ağırlığı girmek ve iptal etmek için kullanılır.

Fonksiyon paremetlererinin değiştirilmesi için kullanılır

Üst üste toplam yapmak için kullanılır

Girilen değeri sıfırlamak, yada fonksiyon modundan çıkış için kullanılır

Ortalama ağırlığı göstermek için kullanılır.

[▲] sayıyı arttırmak için kullanılır

1. Ekran görünümü

Ön kapak

(6)

6

Arka kapak

Ölçüler

2. Load cell Bağlantıları

■ Loadcell bağlantısı için 9 pinli soket kullanılır

■ Lütfen 4 korumalı kablo kullanın.

İŞLEMLER

1. Genel Tartım

• Eğer terazi sıfırdaysa ya da daha önce girilmiş bir dara varsa, göstergede SIFIR ve NET işaretleri belirir.

① Cihazı açın.

Göstergede 0.00 görülecektir. SABİT ve SIFIR işaretlerinin yandığından emin olun..

② Eğer kefe üzerinde herhangi bir ağırlık yokken göstergedeki değer sıfırdan farklı ise, SIFIRLAMA tuşuna basın.

③ Kefe üzerine tartım yapılacak ağırlığı yerleştirin.

SABİT işareti yanarken ağırlık değerini okuyun..

(7)

7 2. Daralı Tartım

• Ürün tartımında kullanılacak kabın ağırlığına DARA olarak tanımlanır.

DARA tuşu kabın ağırlığını tartım ağırlığından çıkarılmasını sağlar.

①Kefe üzerine tartımda kullanılacak kabı yerleştiriniz.

② DARA tuşuna basın, NET

işareti yanacaktır. ③ Tartım yapılacak ağırlıkları kabın içine yerleştirin.

④Hafızaya kaydedilen DARAyı iptal etmek için, tartımı yapılan ağırlıkları ve kullanılan kabı kefe üzerinden alın.

Ve TARA tuşuna basın.

. Hold Fonksiyonu

① Kefe üzerine bir ağırlık koyun ve HOLD tuşuna basın.

① Göstergede "HOLD"

mesajı görülür.

② Göstergede ortalama ağırlık değeri gösterilir.

• HOLD fonksiyonundan çıkmak için, HOLD tuşun basın ya da kefe üzerindeki ağırlıları alın.

* Eğer terazi örnek ağırlığın 1/4 ağırlığının üzerinde değişimi saptarsa, Hold fonksiyonundan otomatik olarak çıkar.

(8)

8

Kullanıcı Fonksiyon Ayarları

Tartım modunda 5 saniyeden uzun bir süre [FUNC] tuşuna basın, gösterfe ayarlar moduna girecektir. Burada P1~P14 14 adet parametre ayarı bulunmaktadır. [TARE] tuşuna basarak sayıyı doğrulayın ve [ACCUM]tuşu ile sıradaki parametreye ilerleyin. Parametre tanımşları söyledir:

1. P1 x kg Lb dönüşümü

x=1: kg ekranı

x=2: Lb ekranı

2. P2 x fonksiyon seçin

x=1: başlka fonksiyon yok

x=2: canlı tartım moduna dönün

x=3: hold fonksiyonuna dönün

3. P3 x Bate rate ayarı

x=1: 9600

x=2: 4800

x=3: 2400

x=4: 1200

4. P4 x RS232 çıkışı net ağırlık, brüt ağırlık, Dara ağırlığını seçin

x=1: net ağırlık çıkışı

x=2: brüt ağırlık çıkışı

x=3: Dara ağırlığı çıkışı

5. P5 x RS232 haberleşme metodu x=1: iletim yok(RS232 durdur)

x=2: sürekli gönderim

x=3: kararlıyken sürekli gönderim

x=4: komut modu

(Z:sıfır,T:dara,R:bir kez ağırlık gönder)

x=5: 232 geniş ekran gönderim formatı

x=6: genişletilmiş fonksiyon kullanımı için

6. P6 x Güç sarfiyatı koruma

x=1: güç sarfiyatı koruma kapalı

x=2: güç sarfiyatı koruma metodu 1,yaklaşık 30 saniye x=3: güç sarfiyatı koruma metodu 2,about 60 s saniye

x=4: güç sarfiyatı koruma metodu 3,yaklaşık 30 saniye, tuşa sadece bir kez basmanız metodu kapatacaktır.

x=5: güç sarfiyatı koruma metodu 4,yaklaşık 60 saniye, tuşa sadece bir kez basmanız metodu kapatacaktır.

7. P7 x Sıfır takibi aralığı

x=1: 0.5e

x=2: 1.0e

x=3: 1.5e

x=4: 2.0e

x=5: 2.5e

x=6: 3.0e

x=7: 5.0e

x=8: takip engellenmiş

8. P8 x Sıfır aralığı

x=1: 2%FS

x=2: 4%FS

x=3: 10%FS

x=4: 20%FS

x=5: 100%FS

x=6: manuel Sıfır engellenmi

9. P9 x başlangıç sıfır aralığı

x=1: 2%FS

x=2: 4%FS

x=3: 10%FS

x=4: 20%FS

x=5: 100%FS

x=6: başlangıç sıfır engellenmiş

10. P10 x dijital filtre zaman yoğunluğu

x=1: hızlı

x=2: orta

x=3: yavaş

11. P11 x kararlılık süresi x=1: hızlı

x=2: orta

(9)

9

x=3 yavaş

12. P12 x kararlılık genişletme x=1: düşük

x=2: orta

x=3 yüksek

13. P13 x batarya durumu gösterim güncelleme süresi x=1: yavaş

x=2: hızlı

14. P14 x Ekran ayarları

x=1: parlaklık 1

x=2: parlaklık 2

x=3: parlaklık 3 x=4: parlaklık 4 x=5: parlaklık 5

Hata Gösterimi

[Err 1] Platform ölçü ağırlığı çok düşük ya da load cell kapasitesi çok yüksek [Err 2] Manuel sıfır takibi aralığı dışında

[Err 3] Sıfır pozisyonu çok yüksek ya da ağır bir cisim cihaz açılırken üzerinde bırakılmış [Err 7] Kalibrasyon Shortcut halkası Yapılmamış

[Err 8] Loadcell sinyali ters, loadcell bağlantısını doğru sıralamada yapın . [- - - -] Ekran aralığı dışında, ekran değeri -99999~999999 arasında olmalıdır.

[A oL] tartım ya da toplama adedi dışında . Şimdi toplam çalışmayabilir. Lütfen işlemi temizleyin.

(10)

10

Referanslar

Benzer Belgeler

The adidas Training Hardware range has been developed to the highest specification to help you get the best performance from your workout and reach your goal faster..

2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılında Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretim görmek isteyen adaylar

AraĢtırma alanında yapılan ölçümler sonucunda elde edilen verilerden oluĢturulan Tekirdağ kent merkezi 2016 yılı rüzgâr ortalaması haritasına en düĢük

Varyans analiz sonuçlarına göre, ilk yılda başakta tane sayısı, camsı tane oranı, sedimantasyon, protein oranı, yaş gluten özellikleri için uygulamalar arasındaki

A) Bir gök cisminin üzerinde bulunan cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü, o gök cisminin kütlesine ve gök cismi ile cisim arasındaki

Bu madde ile öğrenci cinsiyet faktörü arasında erkek öğrencilerin lehine P< 0,05 düzeyinde ( p= ,000) anlamlı bir fark vardır.. Kız öğrencilerin % 30.16' sı

Ürinom tespit edilen hastalarda perkütan drenaj tedavisi ve Double J stent ile tedavi yeterli olmaktadır. Management of kidney injuries in children with blunt

– Gerektikçe ballık ilave etme (çok fazla ballık ilave etmenin sakıncası-birini tamamen doldurmak yerine hepsini kısmen). – Ballıkların yerini değiştirme –

Kenarların orta noktalarını birbirine birleştirdiğimizde üçgenin alanı dört eşit parçaya

About the first theme, organizational structure of educational system in terms of planning functions which were gathered under three categories as building, animal and others,

Dergimizin devamlılığının sağlanması, bilginin yayılması ve deneyimlerin paylaşılması için bütün okuyucularımızdan araştırma, derleme, ilginç olgu

AkĢehir‘in tarihi eski okullarından birisi olan Gazi Mustafa Kemal Ġlköğretim Okulunun tarihi geliĢimi ortaya konulmaya çalıĢılırken, Gazi Mustafa Kemal Ġlköğretim

Gold Eyelid IVeights in Patients with Facial Palsy The goals of reconstruction in patients with facial palsy are both functional and aesthetic.. Today there are numbers of

The numerical solution of fifth- order boundary-value problems with sixth-degree B-spline functions.. Spline solution of nonlinear

Her zaman iyi niyetli olan ve devlet içindeki fesatlıkları bertaraf eden Bayram Paşa İstanbul’da kaymakam olarak bulunduğu görev boyunca şehirde tam bir

belirli kısıtlamalarda tanımlanan amaç fonksiyonu minimum değere ya da maksimum değere ulaşmalıdır. Optimizasyon yöntemlerinin kullanımının artması tasarım

III. Kütle ve ağırlık merkezleri arasındaki fark bina- nın her noktasındaki yer çekimi ivmesinin aynı- olmamasının bir sonucudur.. Şekildeki 4m, m ve 10m kütleli

Isınan havanın genleşip yükselmesine bağlı olarak sürekli termik alçak basınç kuşağı oluşmuştur. Termik(Isıl) Alçak

Bu yüzden daha çok tekke ve çevresinde teşekkül eden tasavvuf edebiyatı, Divan ve Halk Edebiyatının hitap ettiği çevrelerle ortak paydada buluşsa da hedef

Isınan havanın genleşip yükselmesine bağlı olarak sürekli termik alçak basınç kuşağı oluşmuştur. Termik(Isıl) Alçak

– Bir levhada çıkarılan parçalar, çıkarılan parçanın ağırlık merkezinden yukarı paralel kuvvet

Deneklerin vücut kompozisyon analizi, anaerobik güç, aerobik kapasite, yorgunluk indeksi, minimum ve maksimum anaerobik güç, esneklik, beceri ve reaksiyon özellikleri ortalama,

Bu durumda, yassı plağı oluşturan elementlerin sayısı artırılır, yani her bir elementin ağırlığı azaltılırsa limitte aşağıda verilen eşitlikler elde