• Sonuç bulunamadı

Kent ve Çevre Gazeteciliği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kent ve Çevre Gazeteciliği"

Copied!
8
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kent ve Çevre Gazeteciliği

7. Hafta

(2)

Haber

 Haber temelde bir anlatıdır.

 Her anlatı gibi haber metninin de bir kurgusu vardır.

 Bu kurgu aracılığıyla haber metni gerçekliği yeniden kurar.

 Başlık, içerikte aktarılanlar, kullanılan görüntüler ve ile bu kurgu kurulur.

(3)

5N 1K

Ne oldu? Habere konu olan olay nedir?

Ne zaman oldu?

Nerede oldu?

Neden oldu? Olaya sebep olan şey nedir?

Nasıl oldu? Olay nasıl meydana geldi?

Kim? Olaya kimler karıştı?

(4)

Ters Piramit

En önemli ve ilgi çekici bilgilerin haberin girişinde kullanıldığı yazım tarzıdır.

Girişte 5N 1 K’nın en ilgi çekici olanları verilir.

Haberin devamında ayrıntılar anlatılır.

Hem okurun hem editörün işini kolaylaştıran bir yöntemdir.

Kronolojik bir sıra izlemesi gerekmez

(5)

Kronolojik

Bu tarz yazımda,

Haberin girişinde yine önemli ve ilgi çekici bilgiler verilir.

Daha sonrasında haber ayrıntılandırılırken kronolojik bir sıra içinde verilir.

(6)

Öneriler

Anlatım bozukluğu yapmamaya dikkat edin

iki türlü de anlaşılabilecek ifadeler kullanmamaya dikkat edin

İmla ve dilbilgisi kurallarına dikkat edin. Bunlar metnin doğru anlaşılmasında büyük rol oynar.

Şefkat yerine şevkat yazmayın. Maiyet ile mahiyet arasındaki farkı bilmiyorsanız kullanmayın.

Az bilinen, yanlış anlaşılabilecek kelimeleri kullanmamaya özen gösterin

Kalıplaşmış, aşağılayıcı, ayrımcı ve nefret içeren ifadeler kullanmayın

(7)

Tartışma ve uygulama

Günün gazetesinden dersin konusu ile ilgili bir haber seçilerek bu ilkeler çerçevesinde incelenecektir.

(8)

Kaynak:

Tuğrul Eryılmaz: Haberciliğe Kısa Bir Giriş İçinde:

Gazetecilik ve Habercilik (Der: Sevda Alankuş) IPS İletişim Vakfı Yayınları

http://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/518/orig inal/gazetecelik.pdf?1447151242

Referanslar

Benzer Belgeler

Evet, AKP toplumun yargısal yolla denetim yollarını tıkayacak etkin bir piyasa adımı attı ama bu ad ım pek yakın bir zamanda daha güçlü bir toplumsal muhalefete de

 Konunuzla ilgili farklı haber kaynaklarını araştırmak, bu kişi, kurum, dernek ve örgütleri yakından tanımak ve takip etmek de

 Özellikle çevre gazeteciliği alanında bilimsel ve teknik bir alan olduğundan bu konuda kendini geliştirmek, bilgi sahibi olmak çok önemlidir..  Gazeteci bilimsel ve

 Dün olan şey bir hafta önce olandan, bir hafta önce olan bir ay önce olandan daha çok haber değeri taşır..  Radyo ve Tv yayıncılığında ise dakikalar

 Özellikle çevre ya da bilim gazeteciliği gibi teknik veya bilimsel bilgilerin ağırlıklı olduğu konuların okuyucunun anlayacağı bir basitlikte.. aktarılması,

Kim üretmiş, niye bu fiyata, çocuk emeği mi var içinde, zehirli mi, değil mi, ne işe yarıyor, tarihçesi nedir sorlarına cevap arayabiliriz.» İpek Çalışlar... Neler

 Haberinizi farklılaştırmak için bu kişi ve kurumlardan nasıl yararlanabilirsiniz?...

Tariften hareketle, hayatlarını düzenleyen genel kurallar (kanunlar-yasalar) yapılabilmesi için insanların toplum/devlet hayatına geçmeleri gerektiği açıktır. Bu