• Sonuç bulunamadı

Kent ve Çevre Gazeteciliği

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kent ve Çevre Gazeteciliği"

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Kent ve Çevre Gazeteciliği

3. Hafta

(2)

Haber nedir?

 Haberle ilgili en popüler tanım, «insanın köpeği ısırması»

tanımıdır. «yeni olan» (new-s) veya insanların ilgisini çeken her şey gibi tanımlar da bulunmaktadır.

 Haber, sadece olan bir olayın değil o olayla ilgili bilgilerin de

aktarılmasıdır.

(3)

Tazelik

Haberde yenilik haber değerini veren unsurlardan biridir.

Dün olan şey bir hafta önce olandan, bir hafta önce olan bir ay önce olandan daha çok haber değeri taşır.

Radyo ve Tv yayıncılığında ise dakikalar önem kazanmaktadır.

Yeni olan şey, aniden olan şey haber değeri taşır

Yeni olmasa da hala gündemde olan konu da haber değeri taşır.

(4)

Yakınlık

 Mekansal olarak yakınlık da önemlidir.

 Latin Amerika’daki bir ülkeden çok komşu Yunanistan’daki bir olayın haber olması daha muhtemeldir.

 Bununla birlikte bazı ortak noktalar da coğrafi olarak yakın olmasa da haber olması için neden olabilir.

 Örneğin Arjantin’deki Türkler ile ilgili bir haber

(5)

Etki

 İnsanların yaşamını etkileyen konular haberdir.

 Ne kadar çok insanı etkiliyorsa haber değeri de o derece artmaktadır.

 Tek bir evi etkileyen yangın ölüm yoksa haber olmayabilir ama 30 binayı etkileyen bir yangın haber olacaktır.

 Buna ilişkin örnekler üzerinden tartışılır.

(6)

Güncellik

 Daha önceden olmuş bir olayın sonuçları, onunla ilgili gelişmeler de haber değeri taşımaktadır.

 Olay daha önce bile olsa etkileri sürüyorsa, o konunun etkileri ya da o konudaki gelişmeler devam ediyorsa haber güncelliğini

korumaktadır

(7)

Önem ve ilgi çekicilik

 Çatışma unsuru her zaman ilgi çekicidir.

 Ünlü ve önemli insanlar hakkındaki gelişmeler de her zaman haber değeri taşır.

 Olağandışı gelişmeler (Ör: iki başlı kedi) haber değeri

taşır

(8)

Kaynak:

Tuğrul Eryılmaz:

Haberciliğe Kısa Bir Giriş İçinde:

Gazetecilik ve

Habercilik (Der: Sevda Alankuş)

IPS İletişim Vakfı Yayınları http://bianet.org/system/u ploads/1/files/attachments /000/001/518/original/gaze tecelik.pdf?1447151242

(9)

Tartışma ve uygulama

 Günün gazetesinden dersin konusu ile ilgili bir haber seçilerek bu ilkeler çerçevesinde incelenecektir.

(10)

Kaynak:

Tuğrul Eryılmaz: Haberciliğe Kısa Bir Giriş İçinde:

Gazetecilik ve Habercilik (Der: Sevda Alankuş) IPS İletişim Vakfı Yayınları

http://bianet.org/system/uploads/1/files/attachments/000/001/518/orig inal/gazetecelik.pdf?1447151242

Referanslar

Benzer Belgeler

Oransal Uygulama: Sulama suyuna karıĢtırılacak gübre miktarı suyun debisine göre ayarlanır (1 L Gübre 1000 L sulama suyuna) ve su tüketiminin fazla olduğu dönemde

99). Tarihin amacı budur. Bu, bir başka açıdan dile getirilirse, şu demeye de.. gelir: tarih, özgürlük için gerçekleştirilen ilk devinimle başlar ve özgürlüğü

WHO 2006 yılında Kuzey Avrupa ülkelerinde 85.000 Lyme vakasının tanımlandığını, ve kuzey yarımküredeki en sık zoonoz olduğunu

 Konunuzla ilgili farklı haber kaynaklarını araştırmak, bu kişi, kurum, dernek ve örgütleri yakından tanımak ve takip etmek de

 Özellikle çevre gazeteciliği alanında bilimsel ve teknik bir alan olduğundan bu konuda kendini geliştirmek, bilgi sahibi olmak çok önemlidir..  Gazeteci bilimsel ve

 Özellikle çevre ya da bilim gazeteciliği gibi teknik veya bilimsel bilgilerin ağırlıklı olduğu konuların okuyucunun anlayacağı bir basitlikte.. aktarılması,

Kim üretmiş, niye bu fiyata, çocuk emeği mi var içinde, zehirli mi, değil mi, ne işe yarıyor, tarihçesi nedir sorlarına cevap arayabiliriz.» İpek Çalışlar... Neler

 Haberin girişinde yine önemli ve ilgi çekici bilgiler verilir..  Daha sonrasında haber ayrıntılandırılırken kronolojik bir sıra içinde