• Sonuç bulunamadı

en önemli hata kaynaklarından birisi denek ya

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "en önemli hata kaynaklarından birisi denek ya "

Copied!
10
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KÖRLEME

Bir deneyde, deney sonucunu etkileyebilecek

en önemli hata kaynaklarından birisi denek ya

da araştırıcı tarafından ortaya çıkan yan

tutmadır. Yan tutmayı önlemenin başlıca yolu

körleme ya da farkına vardırmama ilkesine

uyulmasıdır.

(2)

KÖRLEME KÖRLEMESİZ DENEY DÜZENİ

TEK KÖRLEMELİ DENEY DÜZENİ

İKİLİ KÖRLEMELİ DENEY DÜZENİ

Bir deney körlemesiz ve körlemeli olarak

yapılabilir.

(3)

KÖRLEMESİZ DENEY DÜZENİ

Bir deneyde araştırıcı deneğin, denek de

kendisinin hangi grupta(deney-kontrol)

olduğunu biliyorsa, bu düzene körlemesiz

deney denir.

(4)

KÖRLEMESİZ DENEY DÜZENİ

Körlemesiz deney düzeninde; deneyin kolay

düzenlenmesi, araştırıcının deneği tanıdığı için

ilaca devam edip etmemeye kolay karar

verebilmesi avantajlı, yan tutma sorununun

ortaya çıkması ise dezavantajlı yönlerindendir.

(5)

TEK KÖRLEMELİ DENEY DÜZENİ Bu düzende; araştırıcı deneğin hangi grupta olduğunu bilir, denek ise bilmez.

Tek körlemeli deney düzeninde

araştırıcının yan tutma olasılığının

olması en önemli dezavantajdır.

(6)

İKİLİ KÖRLEMELİ DENEY DÜZENİ

Deneğin hangi grupta olduğunu hem

araştırıcı hem de deneğin bilmediği deney

düzenidir. İkili körlemeli deney düzeni

denek ve araştırıcıdan kaynaklanabilecek

yan tutma olasılığını azalttığı için en ideal

yöntemdir.

(7)

GÖZLEM YÖNTEMİ

Birey ya da toplumun davranışlarının

gözetleme yoluyla araştırıldığı bir araştırma

türüdür.

(8)

GÖZLEM TÜRLERİ

Gözlem iki değişik biçimde yapılabilir:

1. Katılarak Gözlem

2. Katılmadan Gözlem

(9)

Gözlemcinin grubun bir üyesi gibi gruba katılarak, diğer üyelerle birlikte tüm işleri yaptığı bir gözlem türüdür.

Katılarak Gözlem

(10)

Katılmadan Gözlem

Gözlemcinin gruba katılmadan grubu

belirli koşullar altında gözlediği bir

gözlem türüdür.

Referanslar

Benzer Belgeler

DENE IKTI ÖRNEK UZAY OLAY.. kez havaya

• Öğrencilerin araç gereç kullanma becerilerini geliştirir, fenle ilgili bilgileri yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanır, deney ve gözlem yapma, verileri toplayıp

Radyoaktif kaynaktan peş peşe alınan sayımlarda gözlenen dalgalanmaların istatistiksel mi yoksa tesadüfî mi olduğunu saptamak için için χ 2 testi yapılır. ST7

Tanım olarak, herhangi bir fotopikin yarı yüksekliğindeki tam genişliği (YYTG) enerji ayırma (EA) gücünün bir göstergesidirE. Bu tanım, ayırma gücü hesabı için

P/V oranı, her pikin genişliği YYTG (kanal sayısı olarak) belirlendikten sonra, en yüksek sayımının olduğu pikin tepe noktasından itibaren, 2xYYTG kadar pikin

Yükseltecin şekillendirme zamanına karşı enerji çözme gücünü kanal ve keV cinsinden ayrı ayrı çiziniz.. Elde ettiğiniz

 Puls üreteci üzerindeki rate (Hız) ayarını değiştirerek osiloskop ekranında gözlenen dalganın frekans değişimini gözlemleyiniz.. Ayarladığınız frekans

Etkisi ölçülecek etkenin belirli kurallar ve koşullar altında deneklere uygulanması, deneklerin etkene verdiği yanıtların ölçümü ve elde edilen sonuçların