Kareköklü Sayılar Çalışma Kağıdı

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

TAM KARE SAYILAR

1- Aşağıda tam kare olan sayıları işaretleyin. 121 264 128 169 81 64 75 48 49 8 4 2 1 12 24 32 15 25 49 56 𝟐𝟖 𝟏𝟓𝟏𝟑 𝟐𝟑𝟏𝟖 𝟕𝟒𝟖 𝟐𝟐𝟏𝟏 𝟓𝟑𝟏𝟓 𝟑𝟑𝟖 𝟏𝟏𝟐𝟐

2- Aşağıda tam kare olmayan sayıların asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış halleri verilmiştir. Bu sayıları en küçük hangi sayı ile çarparsak bir tam kare sayı bulabiliriz? K=28. 315. 74.

P=27. 352. 510. R=35. 57. 72. S= 2. 36. 57. 112.

3- Aşağıdaki karelerin alanları üzerlerinde belirtilmiştir. Bu karelerin bir kenar uzunluklarını yanlarına yazınız.

A= 𝟕

𝟐

A=𝟐𝟖

𝟐

A= 𝟓

𝟐

……….. ………. …………..

A=𝟑

𝟖

. 𝟕

𝟐

A=𝟓

𝟏𝟐

. 𝟐

𝟐

A= 𝟓

𝟖 ……….. ………. …………..

4) Aşağıda verilen tam kare sayılar hangi sayının karesidir? Bulunuz.

81=

𝟕

𝟖

=

256=

𝟏𝟒

𝟐𝟐

=

625=

𝟐

𝟔𝟒

=

𝟐

𝟖

. 𝟑

𝟏𝟔

=

𝟑

𝟔

. 𝟓

𝟏𝟐

. 𝟕

𝟐

=

KAREKÖKLÜ SAYILAR

1- Aşağıdaki kareköklü sayıların kaça eşit olduğunu bulunuz. √1 = √81 = √16 = √36 = √144 = √121 = √324 = √625 = √4 = √9 = √49 = √64 = √289 = √400 = √324 = √100 =

2- Aşağıda karekök içerisinde verilen üslü ifadeleri karekök dışarısına çıkartın. √𝟐𝟏𝟖 = √𝟑𝟏𝟖 =

√𝟕𝟐𝟔 = √𝟏𝟏𝟒𝟖 =

√𝟓𝟒𝟖 = √𝟖𝟏𝟎 =

√𝟏𝟎𝟏𝟖 = √𝟏𝟐𝟏𝟔 =

3- Asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılmış sayıyı karekök dışarısına çıkartın.

√𝟐𝟖 . 𝟑𝟒 = √𝟐𝟔. 𝟓𝟏𝟖 =

√𝟐𝟐𝟒. 𝟕𝟖 = √𝟑𝟔. 𝟓𝟐 =

√𝟑𝟏𝟎. 𝟕𝟏𝟒 = √𝟑𝟖 . 𝟏𝟏𝟒 =

√𝟓𝟏𝟖 . 𝟏𝟑𝟏𝟒 √𝟐𝟏𝟖 . 𝟑𝟐. 𝟓𝟔 =

Hazırlayan: Mehmet Ali UZ

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :