• Sonuç bulunamadı

Başlık: AKADEMİK HABERLERYazar(lar):Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002143 Yayın Tarihi: 1966 PDF

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Başlık: AKADEMİK HABERLERYazar(lar):Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Vetfak_0000002143 Yayın Tarihi: 1966 PDF"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

AKADEMİK

HABERLER

Doktorasını Verenler.

Dr. Med. Vet. Erdoğan Finci: Bakteriyoloji ve Salgınlar Kürsüsü

Dr. Med. Vet. Ferruh Dinçer: Veteriner Tarihi ve Deontoloji Kürsüsü

Dış Ülkelere Gidenler

Prof. Dr. Sabri Doğucr: Avrupa Prof. Dr. Selahattin Gürtürk: Avrupa Prof. Dr. Ahmet Noyan: Kanada Prof. Dr. ]\iihal Erk: Avrupa Doç. Dr. Satı Baran: »

Doç. Dr. Zeki Tolgay: »

Dış Ülkelerden Dönenler

Asistan ]\iail Küçüker: Avusturya Yeni Yayınlar

NihaI Erk: Veteriner Tarihi (Ders Kitabı)

Burhanettin Ökt~m: Özel Sirurji, Üçüncü Fasikül , Ön ve Arka Bacakların Hastalıkları (Ders Kitabı)

Eşr~f Deniz: Kedidc (Felis domestica, L. i758) Midenin Çeşitli

Do-luluk Derecesinin Karın Organlarının Topoğrafisi ve Şekilleri Üzerine Etkisi (Çalışmalar)

Referanslar

Benzer Belgeler

The protective values of the fimbrial proteins against letal challenge with strain F415 in mice immunized with the fimbrial proteins (2x25 μg/dose) were; 100% for F415 and 3036,

Canlı ağırlık ve baş ölçüleri için en küçük kareler ortalamaları Tablo 1, vücut ölçülerine ait en küçük.. kareler ortalamaları Tablo

Bu araştırmada, ekstra femur’un bulunduğu, tibiotarsus’un tek bir kemik gibi göründüğü ancak, biri tam olarak gelişmemiş iki adet kemiğin synostosis tarzında

1 Department of Pathology, Veterinary Medicine, Ankara University, 06110 Diskapi, Ankara, Turkey; 2 Department of Internal Medicine, Veterinary Medicine, Ankara University,

Köpeklerde östrus ve uygun tohumlama zamanının saptanmasında vaginal sekresyon glukoz içeriğinin kriter olarak değerlendirilmesi.. Rauf TÜNA yı, Necmettin TEKİN 2, Ali

Üzet: Bu çalışmada dLşkl bakısı ilc Kırıkkale yöresi koyunlarında bulunan helmint türleri ve bunların yayılışı belirlenmıştır Anıştırıııada koyunların

Tüm olgularda önce huzağı sahiplerinden hastalığın geçmişi ile ilgili ananınez alındı. Daha sonra klinik ımı- ayeneleri yapıldı. Klinik muayenede topailık. eklemin

IV no'lu i~Jetmede ise, i ya~ından küçük sığırlarda aylara göre benzer seropozitillik oranlarınm tespiti (Tablo 3), keza söz konusu işletmede hir ya~ından büyük ve