Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler Çalışma Kağıdı-3

Tam metin

(1)

Yukarıdaki özdeşlikte yerine yazılması gereken sayı kaçtır?

a 5

(

(

2 a a 252

Yukarıdaki özdeşlikte ve yerine yazılması gereken tam sayıların toplamı kaçtır?

x 7

(

(

2 x x 2

Yukarıdaki özdeşlikte boşluklara yazılması gereken tamsayıların toplamı kaçtır?

2k 3

(

(

2 k k 2

cebirsel ifadesinin katsayılar toplamını bulunuz.

3a 1

(

(

2

Yukarıdaki özdeşlikte yazılması gereken tam sayı kaçtır?

a

(

(

2 a 20a 100 2

Yukarıdaki özdeşlikte kaçtır? y

(

(

2 y 18y 2

Yukarıdaki özdeşlikte yerine yazılması gereken sayı kaçtır?

a 252

a

(

(

(

a

(

Yukarıdaki özdeşlikte ve yerine yazılması gereken tam sayıları bulunuz.

a 2

3a

(

(

(

(

Yukarıdaki özdeşlikte yerine yazılması gereken tam sayı kaçtır?

x 2

x

(

11

(

(

x 11

(

2 3a 2 Yukarıdaki özdeşlikte x y kaçtır?

2a x

(2)

Kenar uzunluğu birim olan karesel bölgenin alanı kaç birimkaredir?

(a + 7)

Kenar uzunluğu birim olan karesel bölgenin alanı kaç birimkaredir?

(10 m)

Alanı olan bahçenin bir köşesine kenar uzunluğu metre olan kare şeklinde bir kulübe yapılıyor. Bahçede kalan bölgenin alanın veren özdeşliği yazınız.

a 3

2

Yukarıdaki özdeşlikte yerine yazılması gereken tam sayıyı bulunuz.

A

x 2

x

(

16

(

(

x 16

(

A 2 Yukarıdaki cebirsel ifade iki terimli bir cebirsel

ifadenin karesidir. Buna göre kaçtır?k

x 16x 2 k

Yukarıdaki cebirsel ifade iki terimli bir cebirsel ifadenin karesidir. Buna göre kaçtır?m

x x 121 2 m

Yukarıdaki cebirsel ifade iki terimli bir cebirsel ifadenin karesidir. Buna göre kaçtır?y

4x 16x 2 y

Yukarıdaki cebirsel ifade iki terimli bir cebirsel ifadenin karesidir. Buna göre kaçtır?a

(3)

Tanesi gr olan bilyelerden tanesinin ağırlığı kaç gramdır?

(a + 7) (a - 7)

Tanesi x kuru olan kalemlerden bir 9 adet al

ş

ınırsa 100 kuruş indirim yapılıyor. Buna göre; 9 adet kalemin indirimli fiyatı kaç kuruştur?

2

Kenar uzunluğu 2x metre olan kare şeklindeki bir bahçenin birbirine dik olan iki kenarına 3 metre genişliğinde kaldırım yapılacaktır. Bahçede kalan bölgenin alanını veren özdeşliği

yazınız. 2x

3

Kenar uzunluğu a cm olan kare şeklindeki masanın üzerinde tüm kenarlarından 15 cm sarkan kare şeklinde bir masa örtüsü vardır. Buna göre masa örtüsünün alanını veren özdeşliği yazınız. Kısa kenarı metre olan uzun kenarı da

metre olan dikdörtgen şeklindeki halının alanı veren özdeşliği yazınız.

2x 1 2x 1

Kısa kenarı birim uzun kenarı birim olan dikdörtgenin tam ortasından kanar uzunluğu birim olan kare şeklindeki bir parça çıkartılıyor. Kalan böl-genin alanı veren özdeşliği yazınız.

m 4m

n

Kenar uzunluğu a cm olan kare şeklindeki panoya kısa kenarı b birim uzun kenarı da 2b birim olan dikdörtgen biçiminde iki kağıt asılmıştır. Panodaki boşluğun alanını veren özdeşliği yazınız.

Kısa kenarı metre uzun kenarı metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsaya her birinin taban alanı olan 9 adet apartman yapılacaktır.

Arsada kalan bölgenin alanını veren özdeşliği yazınız.

x 4x

(4)

İşleminin sonucunu özdeşliklerden faydalanarak bulunuz.

2 46 442

99 1 işleminin sonucunu özdeşliklerden faydalanarak bulunuz.

2

Yukarıdaki eşitlikte A kaçtır? 2

54 16 58 A

48 52 işlemini iki kare farkını kullanarak yapınız.

98 sayısının karesini özdeşliklerden faydalanarak hesaplayınız. 232 (20 3)2 20 2 20 3 32 2 400 120 9 292 (30 1)2 30 2 30 1 12 2 900 60 1 Toplamın karesinden faydalanarak Farkın karesinden faydalanarak

İşlemleri zihinden yapabilmek için özdeşliklerden faydalanabiliriz.

841 529

24 36

işlemini iki kare farkını kullanarak yapabiliriz. 24 ve 36 sayı hangi iki sayının farkı ve toplamı biçiminde yazılabileceğini bulmalıyız. 24 = 30 - 6 ve 36 = 30 + 6

24 36 (30-6) (30+6) 2

30 62

işleminin sonucu kaçtır?98 2 4 262 222 x 3

(

(

(

x 3

(

18 kaçtır?

(

x 5

(

(

x 5

(

olduğuna göre ; x 4 cm 4 cm 4 cm x x x A L B M C N D K Yandaki şekilde ABCD ve KLMN karedir. Şekilde verilenlere göre KLMN karesinin alanını bulunuz.

2 3 2

(

(

(

2 3 2

(

4

(5)

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? x y 8

x y 9

x y2 2

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? a b 3

a b

a b2 2 4

12

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? x y 12

x y 132

x y 2 2

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? x y 18

x y 360

x y 2 2

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? a b 8

a b 7

a b2 2

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? x y 11

x y 6

x y2 2

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? a b 10

a b a b2 2 90

yukarıdaki verilere göre; kaçtır? x y 9

x y x y2 2 121

(6)

Yukarıdaki verilere göre; hangi değerleri alabilir? a b 64 a b 18 a b 2 2

Yukarıdaki verilere göre; hangi değerleri alabilir? x y 49

x y 12

x y 2

2

Yukarıdaki verilere göre; kaçtır?

x 1 5 x x 1 x2 2 11 cm Yandaki şekilde karelerin

alanları toplamı 69 cm olduğuna göre; dikdörtgensel bölgenin alanını bulunuz.

2

Toplamları 12 ve karelerinin farkı 48 olan iki sayının farkı kaçtır?

Alanları farkı 48 santimetre kare çevre uzunlukları toplamı 64 olan santimetre olan iki karenin kenar uzunlukları farkı kaç santimetredir?

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :