• Sonuç bulunamadı

Kahvenin iki faydası daha

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kahvenin iki faydası daha"

Copied!
1
1
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Daha Fazlasını Göster ( sayfa)

Tam metin

(1)

Kahvenin iki

faydası daha

A

raştırmalar, “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır” sözünü doğru­ ladı.içindeki kafein maddesinin uyarıcı etki­ sinin astım üzerinde yararları olduğu anlaşılan, ağrı kesici i- laçların etkisini de artıran kahvenin iki faydası daha or­ taya çıkarıldı.

İzmir Ticaret Borsası’nın aylık dergisinde yer alan “Hem hatırlı hem keyifli” başlıklı ya­

zıda, kahvedeki kafein mad- I desinin, insanda sinir siste­

mini uyarıp zihinsel aktivite- yi güçlendirdiği belirtildi. A- raştırmaya göre uyuşukluğu giderip e- nerji veren kafein, uyanık kalmayı da sağlı­ yor. Araştırmalar, günde altı fincan kahve i- çen bir kişinin düşünme potansiyelinin, iç­ meyenlere oranla altı kat fazla olduğunu gösteriyor. Bir başka araştırmanın sonucu­ na göre de kahve içenlerde içmeyenlere o- ranla daha az diş çürüğü bulunuyor. ANKA

Referanslar

Benzer Belgeler

• Kırgızistan, (Azerbaycan,Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye , veTürkmenistan ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletlerinden

Sabri DİLMEN (Ankara)' edilen Avrupa bilhassa Alman hayvan ırkları, yayılması ve verimi.. Kalı- tım ve aklimatizasiyon, sığır ırkları, koyun ırkları ve

Çobanoğlu’nun, âşık tarzı destan türünü incelediği çalışmasında müstakil olarak ele aldığı, “Destanlarda Kullanılan Dilin Hazır Kalıp ve Formüllerden

Romanda sıklıkla tekrar edilerek, Sarı Hoca ağzından –eserde yükseltilen bir kimlik olarak– Alpaslan’a sorulan; “Ben Tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge

Study typeDate and countryNumber of subjectsFollow up timeResults A prospective Cohort study63USA 20162.135 pregnancy planners, 12 mTotal caffeine intake among males, but not females,

藥科報告 藥三 B303097170 曾彥超 老師給我們放了許多部影片關於 21

Mopride® - 摩舒胃清膜衣錠 [ 發表藥師 ] :姜幸呂 藥師 [ 發布日期 ] :2007/1/4. 摩舒胃清膜衣錠的主要成分為 Mosapride citrate,是一種選擇性血清素

Kurum ve Çınkır (2017) tarafından yapılan araştırmada, 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bakanlık merkez teşkilatında görev yapan maarif müfettişleri ile il

Ad›n› EfsaneKediden Ald› Ad›n› Anadolu pars›n›n Latince ismi Panthera pardus tulliana'dan alan Pardus, %100 Türkçe deste¤i verebilen Linux temelli bir iflletim

Araştırma, 18 ay ve daha uzun süreli uzay uçuşunun astronot- ların kalp sağlığını nasıl etkilediğinin anla- şılmasında önemli adımlar atılmasını sağ-

Dünya’n›n veya gökkürenin ku- zey kutbundan bak›ld›¤›nda, Dünya kendi etraf›nda da, Günefl’in etraf›nda da ayn› ve saatin tersi yönde dönüyor.. Bir baflka

Beşiktaştan Ortaköye kadar ya­ lıları olanlar da: Mimar Mustafa ağa, Kara Haşan oğlu, Ekmekçi zade Ahmet paşa, Çelebi Kethü- - Nakkaş paşa.. Yahudiler o

dolayısıyla» Türk Tarih Kurumu tarafından ’(Ankara, 1.978) yayınlanmıştır, Bu makalesinde, Akçura, OsmanlI ülkelerinde güçlenme ve ilerleme İsteği

Since the pure Al in Alumix 431D blend was air-atomized powder and has thicker oxide layer than the gas-atomized powder (Ref 7 ) (and is thus harder to disrupt), it was expected

K apalıçarşı Esnafları Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul II Kültür ve Turizm M üdürlüğü’nün işbirliğiyle 11-12 Şubat 2004 tarihleri

Ayazmanın üstündeki bina, ilk olarak Konstantinos Koço Korontos tarafından "Moda Park Lokantası" adıyla bir kır kahvesi olarak hizmete açılır.. Adı bugün de Moda

Il nous permet ensuite d’établir, ou plutôt de faire établir toutes taxes ou droits de douane jugés nécessaires, et vous verrez, dans la discussion sur les

BUGATTI VELA karıştırıcı güçlü yapısı ile güven vermekte, 9 farklı renk alternatifi ile de kullanıcılara farklı fırsatlar sunmaktadır.. Otantik Süt Beyazı

önüne geçme arzusu maalesef henüz gerçekleşme aşamasında değildir. Ancak yapılan bilimsel çalış- malar bu konuda yol alınabileceğini en azından göstermiştir.

Kararda “Sesini kaybeden” isimli şiir ¡mecmuasından dolayı evvelce takibat yapıldığı için ¡yeniden karar ittihazına mahal olmadığına “1 + 1”, “835

Amfizemin varl›¤›n›n KOAH has- talar›nda yaflam kalitesi ölçümlerine etkisini gösteren baflka çal›flmaya rastlamad›¤›m›z için, bu çal›flmada stabil

Şekil 1’de Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel

Sultan Aziz fena halde bozul­ du, kızardı, mühürü onun eline sıkıştırdıktan sonra gülümseyerek: — Aman, Paşa!. Sen dc hiç şa­ kaya